Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

Hotărarea nr. 91

Consiliul de Administrație al Colegiului Economic ”Pintea Viteazul” Cavnic

din data de 07.09.2017

În conformitate cu Legea Educației Naționale Nr.1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ


Preuniversitar,

În baza procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație,

Hotărăște:

Art. 1. Aprobarea transferului a 9 elevi de la CEPV la liceul ”Nemeth Laszlo”, Baia Mare

Art. 2. Aprobarea transferului elevei Bârsan Azara de la CEPV la CN”Gheorghe Șincai”, Baia Mare

Din 13 membri CA, sunt prezenți 11 membri. La primul punct de pe ordinea de zi, dl director Borcut
Marin prezintă solicitările următorilor elevi de a se transfera de la școala noastră la Liceu ”Nemeth
Laszlo” din Baia Mare.

1. Marc Monica Sebastiana- cerere 1639/ 06.09.2017

2. Marc - cerere 1631/ 06.09.2017

3. Demian Maria Georgiana- cerere 1638/ 06.09.2017

4. Demian Florin Matei- cerere 1637/ 06.09.2017

5. Demian Mihai Valentin- cerere 1636/ 06.09.2017

6. Demian Alexandra Mihaela- cerere 1635/ 06.09.2017

7. Incze Iasmina Romina- cerere 1633/ 06.09.2017


Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15

Tel. 0262295018, fax. 0262296040

e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
8. Demian Andreea Nicoleta- cerere 1632/ 06.09.2017

9. Marc Izabela Constantina- cerere 1634/ 06.09.2017

Se supune la vot și se aprobă în unanimitate aceste transferuri.

La punctul 2 de pe ordinea de zi, dl director supune atenției CA solicitarea pentru transferul elevei
Bârsan Azara (clasa a V-a) la CN ”Gheorghe Șincai”, Baia Mare, cu cererea nr 1641/06.09.2017. se supune
la vot și se votează în unanimitate.

Nemaiavând alte discuții, se încheie ședința, implicit și prezentul proces verbal.

Președinte CA, Secretar CA,

Prof. dr. Borcut Marin Prof. dr. Borcut Crinela

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15

Tel. 0262295018, fax. 0262296040

e-mail: colegiulpintea@yahoo.com