Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

Hotărarea nr. 94

Consiliul de Administrație al Colegiului Economic ”Pintea Viteazul” Cavnic

din data de 27.10.2017

În conformitate cu Legea Educației Naționale Nr.1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ


Preuniversitar,

În baza procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație,

Hotărăște:

Art. 1. Transfer elev Tiecar Cătălin din clasa a XI-a B de la CEPV la Liceul UCECOM ”Spiru Haret”,
Baia Mre, conform cererii nr 2036/27.10.2017

Art. 2. transfer elevele Danciu Pamela din clasa a X-a A, respectiv Danciu Camelia din clasa a V-a B
de la CEPV, la Liceul cu Program Sportiv Baia Mare, conform cererilor nr 2037/ 27.10.2017, respectiv
2038/27.10.2017.

Se prezintă în plen toate cele 3 cereri de transfer de către director prof dr Borcut Marin, prezentând
situația elevilor din perspectiva părinților și se supune la vot, fiind votate în unanimitate. De menționat că
este întrunit cvorumul necesar și suficient.

Nemaifiind alte discuții, se încheie prezentul proces verbal.

Președinte CA, Secretar CA,

Prof. dr. Borcut Marin Prof. dr. Borcut Crinela

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15

Tel. 0262295018, fax. 0262296040

e-mail: colegiulpintea@yahoo.com