Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

Hotărarea nr. 95

Consiliul de Administrație al Colegiului Economic ”Pintea Viteazul” Cavnic

din data de 07.11.2017

În conformitate cu Legea Educației Naționale Nr.1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ


Preuniversitar,

În baza procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație,

Hotărăște:

Art. 1. Renunțarea la spațiul de pe strada Independenței nr 3 și cedarea înapoi la Primăria Cavnic,


cu destinația de cabinet medical.

Se prezintă situația acestui spațiu de către dl director prof dr Borcut Marin, propunând schimbarea
destinației clădirii pe de strada Independenței nr 3, Cavnic, conform adresei nr 469/01.02.2017, pentru a
reintra în posesia Primăriei Cavnic, cu scopul/ destinația unui cabinet medical. Precizare: clădirea nu
funcționează de 5 ani.

Se supune la vot și se votează în unanimitate, fiind prezenți 10 membri CA.

Nemaiexistând alte discuții, se încheie și discuția și implicit prezentul proces- verbal.

Președinte CA, Secretar CA,

Prof. dr. Borcut Marin Prof. dr. Borcut Crinela

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15

Tel. 0262295018, fax. 0262296040

e-mail: colegiulpintea@yahoo.com