Sunteți pe pagina 1din 21

Universtitatea de Stat din Moldova

Facultatea „Ştiinţe Economice”

Catedra „Contabilitate şi Informatică Economică”

Lucru Individual

la disciplina „Tehnologii informaţionale şi de comunicare”

Studiu de Caz

„Transportul urban”

Conducător ştiinţific: Gavrilaş Natali

Autor: Tarabuta Andrei, FB1604

Chişinău – 2017

1
1. Proiectarea unei BD multitabelară:

Proiectarea unei baze de date multitabelare


Schema relațională

Proiectarea tabelelor

Tabelul 1. Transportul urban


În regim Design:

În regim Datasheet:

2
Tabelul 2. Detalii Transportului
În,regimDesign:

3
În regim Datasheet:

Tabelul 3. Lista Soferilor


În regim Design:

În regim Datasheet:

4
Tabelul 4. Lista traseurilor
În regim Design:

În regim Datasheet:

5
2.Interogări de selecție

a) Interogări de tip Select ce nu conțin rîndul Total, dar conțin cîmpuri calculate și criterii
de selecție
Interogarea: Să se creeze o interogare care unește numarul transportului si traseul intr-un
singur cimp pentru transportul cu nr “23”.
În regim Design:

În regim Datasheet:

6
b) Interogări de tip Select ce includ rîndul Total, cîmpuri calculate, criterii de selecție
și gruparea se face după un singur cîmp
Interogarea: Să se afișezeanii de experienta pentru fiecare sofer intre 2 si 5inclusiv.
În regim Design:

În regim Datasheet:

7
c) Interogări de tip Select ce includ rîndul Total, cîmpuri calculate, criterii de selecție și
gruparea se face după mai multe cîmpuri
Interogarea: Să se afișeaze numarul ,soferul şi tipul de transport care se deplaseaza pe
traseul „A”
În regim Design:

În regim Datasheet:

8
d) Interogări cu parametru
Interogarea 1. Să se afişeze numarul transportului care se deplaseaza pe traseul “A”
În regim Design:

În regim Datasheet:

9
3.Interogări de acțiune
a)Interogare de tipul Make-Table
Interogarea: Să se creeze o interogare de tip Make-Table care să tabelul Transportul
urban si Lista soferilor

În regim Design:

În regim Datasheet:

10
b)Interogare de tip Append

Interogarea: Să se creeze o interogare de tip Append prin care se vor adăuga noi trasee la
tabelul “Lista traseurilor”. (creăm un nou tabel “Copy of Lista traseurilor” în care
adăugăm noi trasee pentru tabelul “Lista traseelor)”

În regim Design:

În regim Datasheet:

11
Înainte de interogare: După interogare:

c)Interogare de tip Update

Interogarea: Să se adauge o zi la numărul de zile lucrătoare pe săptămînă din tabelul


„Lista soferilor”.

În regim Design:

12
În regim Datasheet:

4.Rapoarte
În regim Design:

13
În regim Layout View:

În regim Design:

14
În regim Layout View:

15
5.Formulare
În regim Design:

În regim Layout View:

16
Formularul 2.
În regim Design:

În regim Layout View:

17
Formularul 3.

În regim Layout View:

18
Formularul 4.
În regim Design:

În regim Layout View:

19
Formularul 5.
În regim Design:

În regim Layout View:

20
Formularul 6.

În regim Design:

În regim Layout View:

21