Sunteți pe pagina 1din 42

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Facultatea de Administratie si Management Public

PROIECT DE PRACTICA
SPITALUL CLINIC DE URGENTA “SF. PANTELIMON”

Numele si prenumele student Purcareata Diana


Organziatia – partener de practica SPITALUL CLINIC DE URGENTA
“SF. PANTELIMON”

Numesi prenume PROFESOR Lect.univ.dr. Manole Cristina


COORDONATOR
Sectiunea 1 – Prezentarea institutiei de practica

1.1 Denumirea institutiei, profil,obiect de activitate profesionala


Spitalul Clinic de Urgenta “Sf. Pantelimon” din Bucuresti , este singura unitate medicala
de urgente ce deserveste Sud-Estul Capitalei si functioneaza eficient de peste 37 de ani.
De-a lungul timpului, a cunoscut continue transformari si modernizari, tinand pasul cu
numeroasele inovatii si descoperiri din domeniul medical .
Prin urmare , calitatea serviciilor corespunde standardelor internationale si alaturi de
profesionalismul cadrelor medicale , constituie elementele esentiale cu care suntem pregatiti sa
intampinam toate solicitarile medicale.
Spitalul Clinic de Urgenta “Sf. Pantelimon” a fost construit in anii 1970-1972 si dat in
folosinta in august 1972 sub numele de Spitalul “23 August”. Spitalul a fost construit
concomitent cu platforma industriala 23 August si gandit sa deserveasca noul cartier muncitoresc
ce se dezvolta odata cu platforma.
Alaturi de spital a fost concomitent data in folosinta si Policlinica “23 August” – actualul
ambulatoriu al spitalului “Sf.Pantelimon” destinata sa raspunda si ea solicitarilor pacientilor din
zona “23 August ” si vecinatati.
Inca de la infintarea sa spitalul a reprezentat prin sectiile sale clinice o baza puternica de
invatamant pentru studentii in medicina si viitorii medici si asistenti medicali.
Aici si-au desfasurat activitatea doctori care fac mandria medicinei romanesti
profesoriuniversitari ca: Prof. Dr Pavel Siminici, Prof. Dr. Ion Ioan Costica, Prof. Dr. Adrian
Paraschiv, Prof. Dr. Henriette Ciortoloman, Prof. Dr. Valeriu Popescu, Prof. Dr. Ioan Alexandru,
Prof. Dr. Rebedea.
Din 1972 pana in 1993 spitalul a avut in structura sa clinica de chirurgie generala , clinica de
medicina interna , clinica de obstetrica si ginecologie , clinica de pediatrie si neonatologie,
compartimentul de anestezie si terapie intensiva ,laboratorul de anatomie patologica,
compartimentul de radiologie si laboratorul de analize medicale.
In 1991 spitalul devine Spitalul Clinic “Sf. Pantelimon” iar in 1993 odata cu schimbarea
structurii sistemului de urgenta a Municipiului Bucuresti spitalul se transforma in Spitalul Clinic
de Urgenta “Sf. Pantelimon” unul din cele 5 spitale de urgenta de adulti din Bucuresti.
Cu transformarea spitalului in spital de urgenta si structura sa se schimba astfel incat clinica
de pediatrie este transferata la spitalul Victor Gomoiu si apar noi sectii , clinici ,compartimente si
departamente care sunt necesare acticvitatii de urgenta : clinica de ortopedie si traumatologie ,
clinica de neurochirurgie , sectia de cardiologie , compartimentul de chirurgie plastica si
reparatorie , compartimentul de chirugie vasculara , departamentul de urgenta.
Odata cu transformarea spitalului are loc si schimbarea Policlinicii “Sf.Pantelimon”care s-a
modernizat in timp astfel ca in 1995 s-au desprins din ea cabinete de medicina generala iar in
1999 o data cu transformarea ei in Ambulatoriul Spitalului de Urgenta “SF.Pantelimon” isi
desfasoara activitatea cabinete de medicina interna si cardiologie , chirurgie generala ,
gastroenterologie , obstetrica ginecologie ,planing familial, ortopedie traumatologie,
oftalmologie si ORL.
1.2 Baza legala de infiintare

Spitalul Clinic de Urgenta “Sf. Pantelimon” functioneaza in baza Deciziei nr.


586/05.05.1972 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Muncipiului Bucuresti.
Conform deciziei mai sus mentionate se infiinta la data de 1 mai 1972.

1.3 Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea

Unitatea are ca baza legala Legea Sanatatii 95/2006 privind reforma in domeniul
sanatatii. Atributiile institutiei, activitatile si sarcinile personalului sunt reglementate prin norme
elaborate de Ministerul Sanatatii Publice si supuse controlului acestuia.
Secundar ,spitatalul “Sf.Pantelimon” isi desfasoara activitatea in baza Legii 500/2006
cea a Finantelor publice ,legislatia in domeniul Resurselor Umane si Achizitiilor publice prin
O.U.G 34/2006 si H.G 95/2006.

1.4 Obiectivele fundamentale urmarite pe urmatorii doi ani

Obiectivul important al acestui spital este acela de a obtine acreditarea prin programul
C.O.N.A.S(Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor*) care este un organ colegial de
conducere si este formata din 7 membri, reprezentanti ai Administratiei Prezidentiale,
Guvernului, Academiei Romane, Colegiului Medicilor din Romania, Ordinului Asistentilor
Medicali si Moaselor din Romania.
Acestia isi propun coordonarea unui proces de evaluare standardizata a calitatii serviciilor
furnizate de spitale cu scopul imbunatatirii starii de sanatate a romanilor.In urma obtineri
acreditari se obtine autorizatia de functionare definitiva.
Aceasta acreditare permite obtinerea autorizatiei de functionare definitive deoarece in
momentul de fata spitalul are doar o autorizatiei temporara.

1.5. Minister coordonator

Ministerul sanatatii este coordonatorul Spitalul Clinic de Urgenta “Sf. Pantelimon“,iar


acesta se afla pe lista unitatilor finantate integral din veniturile proprii din contractele incheiate
prin sistemul de asigurari sociale de sanatate, conform Hotararii Nr. 144 din 23 februarie 2010
privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii.
1.6. Contract de management, clauze, parti contractante

Prin un “ Contract de Management” Spitalul Clinic de Urgenta “Sf.Pantelimon” este


condus de un manager care detine drepturi si obligatii prevazute in acesta precum si
resposabilitati si atributii.

1.7. Modalitatile de organizare a activitatii in cadrul institutiei analizate

Spitalul are in componenta sectii clinice universitare care asigura asistenta medicala,
desfasoara activitate de invatamant, cercetare stiintifica-medicala si de educatie continua, avand
relatii contractuale cu institutii de invatamant medical superior acreditate.
Toate specialitatile clinice functioneaza ca si clinici universitare si pe langa diagnosticul
si tratamentul pacientilor, aceste clinici desfasoara si activitati de cercetare si de invatamant.
In structura spitalului de urgenta functioneaza obligatoriu o structura de urgenta
(U.P.U),ce detine personal specializat, destinat evaluarii si tratamentului de urgenta a pacientilor
care se prezinta la spital transportati de ambulanta sau care vin spontan.
Asistenta medicala de urgenta este asigurata prin urmatoarele linii de garda:
 ATI - 2 linii de garda
 Chirurgie generala – 3 linii de garda
 Obstetrica-Ginecologie – 2 linii de garda
 Neonatologie – 1 linie garda
 Medicina Interna – 1 linie de garda
 Laborator de Radiologie – 1 linie de garda
 Clinica Cardiologie – 1 linie de garda
 Clinica Ortopedie si Traumatologie – 2 linii de garda
 Clinica Neurochirugie – 1 linie de garda
 U.P.U. – 2 linii de garda.
Structura organizatorica si functionala a Spitalului Clinic de Urgenta „Sf.Pantelimon”
cuprinde:

I Sectii si compartimente cu paturi


II Laboratoare medicale
III Compartimente medicale fara paturi
IV Ambulatoriul integrat de specialitate
V Compartimente functionale.
Compartimentele functionale ale Spitalului Clinic de Urgenta “Sf.Pantelimon” sunt
constituite pentru indeplinirea atributiilor ce revin unitatii cu privire la activitatea economico-
financiara si administrativ-gospodareasca.
Activitatea economico financiara si administrativa se asigura prin urmatoarele servicii:
 Serviciul R.U.N.O.
 Biroul Salarizare
 Serviciul Financiar-Contabil
 Birou Contabilitate
 C.F.P.
 Compartimentul intern specializat de Achizitii Publice
 Serviciul Tehnic-Administrativ
 Birou bunuri
 Audit intern
 Biroul Juridic Contencios
 Serviciul de Statistica –Informatica Medicala
 Purtatorul de cuvant- relatii cu publicul

Serviciul R.U.N.O. (Atributii)


- Intocmirea statului de functii conform legislatiei in vigoare
- Intocmirea contractelor individuale de munca pentru personalul nou
incadrat
- Intocmirea si tinerea la zi a carnetelor de munca ale salariatilor
- Tinerea evidentei salariatilor, pastrarea pe timpul angajarii a cartilor de
munca si a dosarelor personale
- Intocmirea dosarelor cerute de legislatia in vigoare in vederea pensionarii
- Intocmirea formelor privind modificarile intervenite in contractele individuale
de munca ale salariatilor (promovat, schimbat functie etc)
- Eliberarea legitimatiilor persoanelor nou incadrate in munca si vizarea
anuala a legitimatiilor persoanelor angajate;
Sectiunea 2– Sistemul de finantare a institutiei, surse de finantare externa

2.1. Analiza institutiei din punct de vedere economico-financiar


20121 20132 20144 Observatii
TOTAL VENITURI 83351,54 94008,79 108,715,947
PROPRII
Venituri curente 41152,54 50543,79 58,377,841 Ȋn ceea ce priveste veniturile
curente din 2012 panã ȋn 2013,
se observã o crestere de
9391,25, iar din 2013 panã ȋn
2014, se observã o crestere de
53,323,462.
Venituri din capital 5,00 10,00 0 Referitor la veniturile din
capital ȋn 2013 acestea s-au
dublat fatã de 2012 si au scazut
la 0 in anul 2014
Subventii 42194,00 43455,00 50,326,430 Ȋn cazul subventiilor acestea au
crescut ȋntr-un an cu 1261.
TOTAL 83753,98 94024,97 108,715,947
CHELTUIELI DIN
VENITURI
PROPRII
Cheltuieli din venituri 41559,98 50569,97 61,883,947 Ȋn ceea ce priveste cheltuielile
proprii din veniturile proprii diferenta
este de 9009,99 (din 2012 panã
ȋn 2013) si de 56,826,950 ( din
2013 panã ȋn 2014)
Cheltuieli din 27097,00 30954,00 33,131,000 Cheltuielile din subventii de la
subventii de la bugetul de stat au crescut cu
bugetul de stat
3857.
Cheltuieli din 6000,00 3800,00 6,300,000 Se observã o scadere de 2200 ȋn
subventii de la 2013, fatã de 2012.
bugetul local
Cheltuieli din sume 9097,00 8701,00 7,401,000 Ȋn 2013 s-a ȋnregistrat o scãdere
alocate din bugetul de 396, fatã de 2012.
constituit din
contributiile cu
producerea, importul
si publicitatea pt.
produse din tutun si
alcool.

2.2. Modalitati de finantare a activitatii desfasurate; particularitati ;

Cu ajutorul primit de la Primaria sectorului 2 si Ministerul Sanatatii Spitalul Clinic de


Urgenta „ Sf. Pantelimon” a fost modernizat prin fondurile alocate:
Primariei Sectorului 2 – 14,5 milioane de lei
Valoarea investitiilor Ministerului Sanatatii – 9,6 milioane de lei.
Finantarea este alcatuita din venituri proprii si venituri provenite de la bugetul de stat.
Sursele de finantare sunt :
A. Venituri proprii:
- contractele ȋncheiate cu Casa de Asigurari de Sãnatate a Municipiului Bucuresti
(CASMB) pentru serviciile medicale spitalicesti acordate
- venituri proprii din chirii si taxe de spitalizare ( pentru cei neasigurati)
- venituri din donatii si sponsorizari
B. Venituri din alocatii cu destinatie speciala – Bugetul de Stat pentru :
- investitii in aparatura medicala de ȋnalta performanta
- finantare de la Ministerul Sanatatii, pe actiuni sanitare (cheltuieli UPU, salarii UPU,
rezidenti)
- pentru reparatii capitale, pentru dotari
- in anul 2015 s-a acordat 1 milion 19 000 lei pentru doua aparate de cardiologie.
3. Bugetul local
- reparatii capitale
- dotari
4. Sume primite de la U.E ( programe P.O.S.D.R.U)

2.3. Posibilitati de obtinere a unor resurse financiare din sponsorizari; continutul


acordului de sponsorizare

Spitalul Clinic de Urgenta „Sfantul Pantelimon” se foloseste si de venituri din donatii si


sponsorizari pentru: autodotarea (prin sponsorizare sau contributiile personalului) si
modernizarea unor saloane cu frigidere, televizoare, jaluzele si instalatie de aer conditionat,
ventilatoare, clorifere (prin atragerea de sponsorizari sau autodotare).
Spitalul contine urmatoarele functiuni: unitatea de primire urgente (UPU), centrul de
dializa, sectiile de chirurgie, terapie intensiva – ATI, obstetrica, ginecologie, neonatologie,
cardiologie, medicina interna, ortopedie, traumatologie, ORL, oftalmologie, gastroenterologie,
precum si spatiile aferente invatamantului universitar de specialitate. La aceasta se adauga
ambulatoriul.
Conceptul performant de alcatuire prevede un nivel tehnic intermediar situat intre parter
si etajul 1 prin intermediul caruia se asigura intreaga distributie a instalatiilor de filtroventilatie,
electrice, sanitare, incalzire si fluide medicale cu acces direct pe verticala in toate spatiile
medicale.
Din punct de vedere al materialelor utilizate si al mobilierului, interiorul vine sa asigure
un confort psihologic bolnavului prin utilizarea unor combinatii cromatice "calde" si a unui
sistem de iluminare adecvat unui standard medical de interventie si de tratament de ultima
generatie.
Donatiile si sponsorizarile fac parte din veniturile suplimentare – acestea sunt, de obicei,
sume cu destinatie precisa (achizitionarea de diverse bunuri, reparatii curente sau capitale etc.),
oferite de persoanele fizice sau juridice; in cazul in care acestea nu au o destinatie speciala, pot fi
utilizate pentru acoperirea cheltuielilor spitalului.
2.4. Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor institutiei analizate in ultimii
doi ani

Categoriile de cheltuieli bugetare din cadrul spitalului sunt :


- cheltuieli de personal
- cheltuieli materiale si servicii
- cheltuieli de capital.
Importanta deosebita a serviciilor sanitare este relevatã de volumul mare de resurse pe care
acestea le utilizeazã, fiind evident faptul ca pentru oferirea de servicii de ocrotire a sãnãtãtii
sectorul sanitar consumã o cantitate apreciabilã de resurse si din alte sectoare ale economiei:
medicamente, materiale sanitare, instrumentar medical si aparaturã medical, produse pentru
curatenie si dezinfectie, inventar moale, produse alimentare, etc.
Acest elemente tangibile utilizate ȋn procesul de acordare a ȋngrijirilor de sanatate s-au
dovedit, de cele mai multe ori, de o importanta covarsitoare, contribuind ȋn mod determinant la
calitatea actului medical. Prin legile bugetare anuale se prevad si se aprobã creditele bugetare
pentru cheltuielile fiecãrui exercitiu bugetar, precum si structura functionalã si economicã a
acestora.
Alocatiile pentru cheltuielile de personal, aprobate pe ordonatori principali de credite si
ȋn cadrul acestora pe capitole, nu pot fi majorate si nu pot fi virate si utilizate la alte articole de
cheltuieli. Creditele bugetare aprobate pentru un ordonator principal de credite nu pot fi virate si
utilizate pentru finantarea altui ordonator principal de credite. Sunt interzise virarile de credite
bugetare de la capitolele care au fost majorate din fondurile de rezervã bugetarã.
Propunerile de virari de credite bugetare sunt ȋnsotite de justificãri, necesitãti privind
executia, panã la finele anului bugetar, a capitolului si subdiviziunii clasificatiei bugetare de la
care se disponibilizeaza si respectiv, a capitolului si subdiviziunii clasificatiei bugetare la care se
suplimenteaza prevederile bugetare.
Veniturile proprii au diferite surse de provenienta: contractele ȋncheiate cu sistemul de
asigurãri sociale de sãnãtate pentru serviciile medicale prestate asiguratilor, activitãtile proprii
ale spitalului, donatii si sponsorizãri, alocatii de la bugetul local.
a) Venituri provenite din furnizarea serviciilor
b) Venituri obtinute din activitãtile proprii ale spitalelor
c) Venituri suplimentare
d) Venituri de la bugetul local
e) Venituri de la bugetul de stat

2.5. Fluxurile proceselor de atragere a surselor externe

Se acorda o mare atentie si importantei calitatii serviciilor medicale oferite, in vederea


atragerii pacientilor care solicita ingrijiri medicale, investigatii de laborator, servicii de
radiologie si ecografie contracost.
In ceea ce priveste cheltuielile din venituri proprii cat si cheltuielile din subventiile de la
bugetul de stat, Spitalul Clinic de Urgenta “Sfantul Pantelimon“ a inregistrat cresteri in ultimii
ani, iar referitor la cheltuielile cu subventiile de la bugetul local dar si cele din sume alocate din
bugetul constituit din contributiile cu producerea, importul si publicitatea pentru produse din
tutun si alcool a inregistrat o pierdere in ultimii ani.
Realizarea laboratoarelor va permite spitalului participarea la viitoare trialuri clinice. Se
va incerca astfel realizarea unor parteneriate public-privat cu companiile bio-farmaceutice.
Scopul final il constituie atragerea de fonduri publice si private in scopul cresterii veniturilor
destinate activitatii de cercetare ce se desfasoara in cadrul spitalului.
Spitalul Clinic de Urgenta “Sfantul Pantelimon“ are ca sursa externa de finantare
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU.
Sectiunea 3 - Sistemul de relatii publice, comunicare si transparenta decizionala si
modul de functionare la nivelul institutiei gazda

3.1. Prezentarea activitatii de relatii publice, particularitati de organizare

Relatiile publice reprezinta functia manageriala distincta care ajuta la stabilirea si


mentinerea unor limite reciproce de comunicare, la acceptarea reciproca si la cooperarea dintre o
organizatie si publicul ei; ele implica managementul problemelor, ajutandu-i pe manageri sa fie
informati asupra opiniei publice si sa raspunda cererilor opiniei publice; ele definesc si
accentueaza obligatiile managerilor de a anticipa tendintele mediului; ele folosesc ca principale
instrumente de lucru cercetarea si comunicarea bazate pe principii etice.
Pentru asigurarea accesului oricarei persoane la informatiile de interes public, „Spitalul
Clinic de Urgenta Sfantul Pantelimon” a organizat compartiment specializat de informare si
relatii publice si a desemnat persoane cu atributtii in acest domeniu.
Participarea publica este un instrument important in activitatile de dezvoltare,imprimand
calitate in procesul decizional si intarind autoritatea deciziilor prin suportul oferit de public la
implementarea acestora.In acest fel,se economisesc de multe ori fonduri importante in procesul
de implementare al unui proiect in cadrul spitalului.
Pacientii au posibilitatea de a comunica prin e-mail cu medicii spitalului,adresele de mail
ale acestora,gasindu-se pe site-ul spitalului.Tot pe site sau prin telefon,oricine poate cere mai
multe informatii despre activitatea si despre produsele si serviciile oferite de spital,dar si despre
rezultatele anumitor analize.
Conform legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,oricine se
poate adresa in scris spitalului,cerand informatiile de care este interesat.
Aceasta institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de
interes public:
*actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei
publice;
*structura organizatorica,atributiile departamentelor,programul de functionare,programul de
audiente al spitalului;
*numele si prenumele persoanelor din conducerea spitalului,precum si ale functionarului
responsabil cu difuzarea de informatii publice;
*coordonatele de contact ale spitalului;
*sursele financiare,bugetul si bilantul contabil;
*lista cuprinzand documentele de interes public.

3.2. Particularitati ale procesului de comunicare interna si externa din institutia


analizata

Comunicarea interna cat si externa este asigurata de Biroul de Relatii Publice care
asigura in permanenta comunicarea interna intre departamentele, sectiile, serviciile unitatii
sanitare si anunta conducerea unitatii cu privire la solicitarile mass-media.Insa comunicarea
externa raspunde cererilor in baza Legii privind liberal acces la informatiile de interes public cat
si petitiilor.

3.3. Analiza modului de aplicare a Legii 52/21.01.2003 privind transparenta


decizionala in administratia publica (Monitorul Oficial 70/3.02.2003) si a Legii
544/12.01.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public din Monitorul
Oficial 663/23.10.2001 - Analiza rapoartelor anuale pentru cele doua legi

Sanatatea este un drept fundamental al cetatenilor,nu este un lux.Luxul ar fi acela de a nu


acorda atentia cruciala,cuvenita dreptului la sanatate al oamenilor.Tarile care au reusit sa treaca
de la subdezvoltare la o societate prospera au sustinut masiv sanatatea pentru ca sanatatea
contribuie direct la calitatea vietii.

Accesul la informatie este un factor important in rezolvarea problemelor pacientilor.

Factorii de decizie sunt in primul rand raspunzatori de informarea oportuna,completa si corecta a


pacientilor asupra tuturor chestiunilor care i-ar putea privi pe acestia.

De asemenea,spitalul are o organizare bine pusa la punct si stransa a angajatilor si a


functiilor de conducere din cadrul unitatii.Spitalul intocmeste anual un raport privind
transparenta decizionala.Acest raport este facut public,afisarea lui la Sediul Centrului de
Sanatate,la spatiul la care are acces publicului liber.

Sectiunea 4 - Analiza datelor statistice cu care opereaza institutia analizata

4.1 Exemple de date statistice cu care opereaza institutia analizata

Toate actele inscrise in foaia de observatie sunt colectate si centralizate de Serviciul


Statistica-Informatica al Spitalului Clinic de urgenta Sf. Pantelimon si sunt calculati indicatorii
al caror nivel se compara cu valorile medii din sistem , publicat de Ministerul Sanatatii.
Datele statistice prelucrate se transmit astfel:

 anual /semestrial se trimit catre Ministerul Sanatatii


 trimestrial se transmit primele date ale spitalului cu ar fi: pacienti externati pe
coduri de boala si varsta etc
 lunar se evalueaza baza de date cu pacienti si se transmite catre Scoala Nationala
de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti
(SNSPMPDS)
 tot trimestrial si anual se transmit la Directia de Sanatate Publica o serie de date
statistice precum :
 numarul de nasteri
 numarul de consultatii din ambulatoriu
 rezultatele analizelor de laborator
 cantitatea folosita de sange in spial
In urma transmiterii bazei de date cu pacienti catre SNSPMPDS, intra in competenta
acesteia realizarea unui raport cu privire la o serie de indicatori de performanta ai
managementului spitalului. Acesti indicatori sunt:
 Indicele de complexitate a cazurilor – casemix
 Procent pacientilor cu interventii chirurgicale din totalul pacientilor externati din
sectiile de chirurgie
 Indicele de concordanta a diagnosticului de la internare cu diagnosticul la
externare.

4.2 Mijloace de tratare a datelor si informatiilor

Datele statistice si informatiile din cadrul institutiei sunt prelucrate prin intermediul unui
program, Hospital Manager, securizat cu antivirus.
Aplicatia software Hospital Manager reprezinta o solutie informatica integrata care
raspunde intregii activitati dintr-un spital. Acest program informatic acopera absolut toate
domeniile de activitate ale unui spital, incepand cu informatiile tuturor bolnavilor prezenti in
baza de date a unitatii sanitare (foi de prezentare/internare, transferuri pe sectii, bilete de
externare, foi de consult, fise de alimentatie), continuand cu intreaga activitate financiar-
contabila, salarizare si, nu in ultimul rand, toate raportarile si statisticile necesare Directiilor de
Sanatate Publica, Caselor de Asigurari Sociale de Sanatate.

4.3 Exemple de Indicatori statistici utilizati

Principalii indicatori pe care institutia ii utilizeaza sunt:


1. Bolnavii externati pe spital si pe sectii
2. Durata medie de spitalizare
Acest indicator se calculeaza anual si se constituie ca raport intre numarul de bolnavi si
numarul de zile de spitalizare.
 Rata de utilizare a patului se calculeaza ca raport intre numarul de zile de
spitalizare si numarul de paturi, rata optima fiind de 290-330 zile/an.
 Indicele de complexitate a cazurilor, pe spital si pe sectii
 Procentul pacientilor cu interventii chirurgicale
 Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati
 Rata mortalitatii intraspitalicesti se raporteaza la o rata acceptabila de 3%.
 Rata infectiilor nosocomiale trebuie sa se incadreze in limita de maxim 0.20%.
 Rata pacientilor reinternati la 30 zile de la externare raportata la nivelul maxim de
2-3%.
 Indicele de concordanta internare-externare
 Procentul pacientilor transferati la alte spitale
 Numarul de plangeri si reclamatii.

Nivelul realizat al indicatorilor statistici este foarte important, avand mare influenta in
negocierea anuala cu Casa de Asigurari de Sanatate, cand se obtine finantarea necesara
desfasurarii activitatii.
In vederea negocierii contractului anual, indicatorii statistici se completeaza cu cei
economico-financiari referitori in principal la nivelul si structura cheltuielilor.
Capitolul 5 – Progamele si proiectele derulate de catre instituria analizata

5.1 Exemple de programe sau proiecte in calitate de beneficiar sau partener, cu


prezentarea obiectivelor, rezultatelor asteptate, perioadei de implementare, sursei
de finantare

Spitalul Clinic de Urgenta "Sfantul Pantelimon" si Universitatea de Medicina si Farmacie


"Carol Davila" Bucuresti au lansat impreuna 'Programul de consiliere pentru elevi si studenti
la medicina si practica in chirurgie'.
Programul urmareste dezvoltarea aptitudinilor de munca prin asigurarea de servicii de
orientare si consiliere profesionala, adaptate grupului tinta, si organizarea de stagii de pregatire
practica, in vederea imbunatatirii insertiei studentilor pe piata muncii.
Activitatile proiectului au ca scop facilitarea tranzitiei, de la scoala la activitatea
profesionala, pentru 100 de liceeni si 150 de studenti la medicina, prin organizarea unor activitati
de orientare si consiliere profesionala si a unor stagii de practica in chirurgie generala, in cadrul
unui spital cu traditie in acest domeniu.
Proiectul contribuie la atingerea tintei de aproape 300.000 de persoane asistate in tranzitia
de la scoala la viata activa pentru perioada 2013 - 2015.
Stagiile de practica pentru student au loc in Clinica de Chirurgie a Spitalului “Sf Pantelimon”,
dar si in spitalele partenere. Ele vor contine mai ales aplicatii practice, dar si o serie de informatii
teoretice absolut necesare desavarsirii profesiei de medic.
Programul de practica va fi coordonat si supervizat de conf. dr. Vlad Constantin, director
stiintific al proiectului, reprezentant al UMF "Carol Davila", si va fi sustinut de o serie de medici
chirurgi de inalta calificare din Clinica de Chirurgie Generala a Spitalului "Sfantul Pantelimon".
In acest program de practica in terapie intensiva se pot inscrie doar studentii Facultatii de
Medicina Generala din Bucuresti, indiferent de anul de studiu.
Stagiile de practica in terapie intensiva se vor desfasura in cadrul sectiei Chirurgie Generala a
spitalului Sfantul PANTELIMON.
Inscrierea in program si toata comunicarea cu elevii si studentii se va face doar prin
intermediul acestui site.
In prima zi a stagiului, studentii se vor prezinta in amfiteatrul spitalului clinic Sf
Pantelimon unde managerul proiectului, Dr. Constantin Vlad Denis, Conferentiar UMF Carol
Davila, va face o scurta prezentarea a proiectului, a modului in care se vor derula stagiile de
practica si a modalitatilor de premiere.
Cei 150 studenti care se vor inscrie si vor participa la acest stagiu de practica de 3
saptamani se vor impartiti in 2 serii de cate 75 de studenti, fiecare dintre acestea fiind apoi
impartita in subgrupe. Fiecare dintre aceste grupe de studenti va lucra cu cate unul dintre tutori
de practica desemnati din spitalul Sf. Pantelimon sau din celelalte spitale din reteaua creata
special in acest scop.
In vara anului 2014, se va organiza primul stagiu de practica, iar in vara anului 2015 cel
de-al doilea stagiu.
Examenul final se va sustine in ultima zi a stagiului, pe 8 august pentru prima serie si pe
29 august pentru seria a doua.
Toti studentii care participa la aceasta practica si sustin testul grila in ultima zi de stagiu
primesc o bursa in valaore de 1000 lei. Rezultatele finale si castigatorii premiilor se comunica in
ziua sustinerii testului grila prin afisarea pe site-ul proiectului.
Pentru studentii merituosi se va organiza “Echo in Trauma” – un microcurs aplicativ cu
numar limitat de locuri.
Cei mai buni 10 studenti primesc ca premiu un stagiu de pregatire de 5 zile in Spania –
Barcelona, urmand ca primii 5 sa urmeze stagiul in vara anului 2014 iar urmatorii 5 in vara
anului 2015.

Obiective Specifice Proiect

O1: Asigurarea, dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor de orientare profesionala pentru 100 de


elevi din 5 licee si consiliere profesionala pentru 150 de studenti la medicina, adaptate la nevoile
particulare ale grupuluii tinta.
O2: Facilitarea tranzitiei de la scoala la activitatea profesionala pentru 150 de studenti la
medicina prin organizarea de stagii de practica profesionala de chirurgie in cadrul unui spital cu
traditie de peste 40 de ani in domeniu.
O3: Motivarea studentilor sa se implice si sa invete cat mai mult in timpul stagiilor de practica
profesionala prin organizarea de concursuri cu 10 stagii de practica intr-un spital din Spania si 10
cursuri practice de e-Fast learning in specialitatea ecografie.
O4: Imbunatatirea oportunitatilor de efectuare a stagiilor de practica profesionala pentru studentii
facultatilor de medicina prin realizarea a 4 intalniri de retea, de prezentare, diseminare si schimb
de bune practici, cu reteaua din care spitalul face parte ca rezultat al un proiect POSDRU
anterior, formata din 13 spitale din Romania interesate sa dezvolte oportunitatile de practica
profesionala pentru studentii la medicina, cu accent pe profilul de chirurgie.

Rezultate Anticipate

• 100 de elevi si 150 de studenti orientati si consiliati profesional;


• parteneriate cu inca 2 spitale pentru derularea stagiilor de practica;
• 150 de studenti participa activ la stagii de practica in chirurgie;
• 2 campanii de informare si sensibilizare;
• 2 conferinte de presa;
• un site al proiectului;
• animarea unei retele din care solicitantul face parte deja, compusa din 13 spitale;
• 4 intalniri de retea;
• 2 materiale: un ghid de orientare si consiliere profesionala si o analiza/sinteza a profesiilor
medicale si legislatiei in domeniu.

Un al proiect denumit “ Progamul de consiliere pentru elevi si student la medicina si


practica la terapie intensiva” se adreseaza acelor studenti medicinisti care vor sa se
familiarizeze in mod special cu notiunile teoretice si mai ales cu activitatea si manevrele practice
dintr-o sectie de terapie intensiva.
Acest program de consiliere si orientare profesionala se adreseaza in egala masura
elevilor liceeni si studentilor medicinisti, tineri care pentru a-si putea cristaliza aspiratiile
profesionale au nevoie de cat mai multe informatii si sfaturi avizate.
Activitatea de consiliere si orientare profesionala a celor 100 de elevi si a celor 150 de
studenti se va derula pe toata durata celor 18 luni de proiect, sub indrumarea directa a unor
psihologi si consilieri profesionali de mare valoare.
Activitatea practica a celor 150 de studenti medicinisti se va desfasura doar in perioada
vacantelor de vara. In realizarea acestui program de practica s-a plecat de la premisa ca toti
studentii medicinisti au obligatia sa efectueze in fiecare vacanta de vara un stagiu de practica
obligatoriu, cu durata de 3 saptamani, intr-un spital universitar, fiecare student avand
posibilitatea sa isi aleaga sectia sau spitalul unde va desfasura aceasta pregatire.
In acest program de practica in terapie intensiva se pot inscrie doar studentii Facultatii de
Medicina Generala din Bucuresti, indiferent de anul de studiu.
Stagiile de practica in terapie intensiva se vor desfasura in cadrul sectiei ATI a spitalului Sfantul
PANTELIMON, in cadrul Clinicii ATI a spitalului Fundeni, dar si in alte prestigioase sectii de
ATI din cele mai bine cotate spitale din BUCURESTI.

Obiective specifice proiect


O1: Asigurarea, dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor de orientare profesionala pentru 100 de
elevi din 5 licee si consiliere profesionala pentru 150 de studenti la medicina, adaptate la nevoile
particulare ale grupului tinta.
O2: Facilitarea tranzitiei de la scoala la activitatea profesionala pentru 150 de studenti la
medicina prin organizarea de stagii de practica profesionala de terapie intensiva in cadrul unui
spital cu traditie de peste 40 de ani in domeniu.
O3: Motivarea studentilor sa se implice si sa invete cat mai mult in timpul stagiilor de practica
profesionala prin organizarea de concursuri cu premii constand in 21 de stagii de practica la un
spital din Franta.
O4: Imbunatatirea oportunitatilor de efectuare a stagiilor de practica profesionala pentru studentii
facultatilor de medicina prin incheierea de parteneriate cu minim 6 spitale din Romania
interesate sa dezvolte oportunitatile de practica profesionala pentru studentii la medicina, cu
accent pe profilul de terapie intensiva.

Durata proiectului: 1 mai 2014 – 31 octombrie 2015

Rezultate estimate
• 100 de elevi liceeni si 150 de studenti la medicina orientati si consiliati profesional
• 150 studenti medicinisti participa activ la stagiile de pregatire practica
• Retea de 6 spitale care asigura promovarea oportunitatilor de practica de calitate pentru
studentii medicinisti
• 21 de studenti primesc ca premiu un stagiu de practica in terapie intensiva la un spital
din Franta
• Ghid de orientare si consiliere profesionala
• Analiza/sinteza a profesiilor medicale si legislatiei in domeniu
Sectiunea 6 - Acte si contracte administrative. Circuitul documentelor.

6.1- Prezentarea unor exemple de acte administrative

 HOTARAREA este un document elaborat in urma hotararilor Comitetului


Director
Hotararile vor fi consemnate separat intr-un “Registru de hotarari” de catre Secretariat

 DISPOZITIA este un document elaborat de Manager, care poate avea ca obiect


urmatoarele:
- realizarea masurilor rezultate din hotararile CD;
- numirea sau eliberarea din functie a persoanelor din subordinea sa;
- delegarea de autoritate fata de ceilalti directori componenti ai CD.
Dispozitiile vor fi semnate de Manager sau inlocuitorul sau, prin delegarea de autoritate.
Numarul de exemplare in care se intocmeste, multiplicarea si distribuirea acestora se face
prin grija Directorului RUNOS. Originalul dispozitiei se pastreaza in “Registrul de Dispozitii
Manager” Cele care fac obiectul unei reglementari legale vor fi semnate de seful Biroului
Juridic.

 DECIZIILE sunt documente emise de Manager. Deciziile sunt elaborate de


Director RUNOS, vizate de seful serviciului RUNO, iar cele care fac obiectul
unor reglementari legale sunt vizate si de catre Biroul Juridic.

 NOTELE DE SERVICIU: se inregistreaza la nivelul Secretariatului de catre


functiile emitente si sunt distribuite compartimentelor sau sectiilor implicate prin
grija Secretariatului.
Distribuirea se face pe baza listei de distribuire de catre persoana care a elaborat
nota de serviciu. Notele de chemare pentru efectuarea orelor suplimentare se
multiplica in 2 exemplare, unul se anexeaza la pontajul colectiv si se pastreaza la
serviciul/biroul respectiv si unul la serviciul Salarizare, cu aprobarile precizate in
procedura de efectuare a orelor suplimentare.

 NOTELE INTERNE: se inregistreaza la Secretariat de catre functiileemitente,


iar distributia se face pe baza unei liste de distribuire prin grija functieiemitente.
6.2 Prezentarea unui circuit al documentelor pentru adoptarea unui act
administrativ etc.

Activitate/ Descriere
Proces
PO.E.12.1 Toate documentele financiar contabile primite sau transmise prin posta, curieri sau direct de la
parteneri, precum se inregistraza la registratura generala a institutiei in Registrul de Intrari-Iesiri.

Personalul din secretariat raspunde personal de evidenta, pastrarea si distribuirea actelor in cadrul
institutiei.

Secretarul institutiei receptioneaza documentele pe care le stampileaza, le dateaza si le aloca un


numar unic de intrare/iesire notat atat pe documentul primit cat si in Registrul de Intrari-Iesiri.
Documentele se inregistreaza cronologic, incepand cu 1 ianuarie si terminand cu 31 decembrie al
fiecarui an.
PO.E.12.2 a) In cazul in care documentele primite se refera la o livrare de bunuri destinata magaziei institutiei,
dupa inregistrarea la secretariat, furnizorul sau reprezentantul furnizorului transmite personal
factura si alte documente insotitoare la magazinerul institutiei.

Magazinerul institutiei verifica daca documentele financiar-contabile care insotesc bunurile


poarta stampila aplicata de secretariat, data este corecta si este alocat un numar din Registrul de
Intrari-Iesiri.

b) In cazul in care documentele financiar-contabile primite nu se refera la o livrare de bunuri pentru


magazia institutiei, secretariatul transmite documentele financiar-contabile la managerul
institutiei pentru rezolutie. Managerul institutiei primeste corespondenta in mapa de la secretariat
si o directioneaza catre persoanele responsabile, cu rezolutiile respective.
PO.E.12.3 Magazinerul institutiei efectueaza receptia impreuna cu o Comisie de Receptie din care face parte si
un reprezentant al compartimentului aprovizionare care are rolul sa verifice daca bunurile livrate
corespund tehnic, cantitativ si calitativ cu achizitia efectuata anterior conform PO.E.6.

Comisia de Receptie, intocmeste Proces Verbal de Receptie si transmite toate documentele


compartimentului financiar contabil pentru inregistrarea in contabilitatea institutiei a operatiunii
contabile aferente.
PO.E.12.4 Compartimentul financiar contabil verifica daca:
- Documentele au fost inregistrate la secretariatul institutiei; si
- Procesul Verbal de Receptie a fost corect intocmit si este semnat de membrii Comisiei de
Receptie (in cazul livrarii de bunuri) sau daca poarta rezolutia managerului institutiei.
- Existenta creditului de angajament aferent.
PO.E.12.5 Documentele sunt inregistrate in sistemul informatic financiar-contabil prin inregistrarea obligatiei de
plata fata de tertii creditori in evidenta contabila si se indosariaza documentele si sunt inaintate spre
efectuarea CFP, conform procedurii PO.E. 3 privind exercitarea CFP si catre lichidare si plata
conform PO.E.4 privind ALOP.

Facturile trimise spre plata vor avea anexate toate documentele justificative necesare - Contracte,
Comenzi, Proces Verbal de Receptie, Devize, Conventii, Hotarari judecatoresti, Titluri executorii,
Activitate/ Descriere
Proces
etc, precum si de Anexele ALOP. In caz contrar, se inapoiaza compartimentului de specialitate.

6.3 - Prezentarea unui circuit al documentelor pentru obtinerea unui aviz,


autorizatii

Toate contractile se pun intr-o propunere de angajare a cheltuielilor care ajung la randul
lor in departamentul de contabilitate unde se stocheaza si se pastreaza impreuna cu toate
celelalte cheltuieli ale spitalului pentru verificari, controale ,statistici si rapoarte anuale.
Factura de medicamente : pentru aceasta, contractul se incheie pe baza cererii
farmaciei.Cererea ajunge la departamentul de achizitii al spitalului, acesta incheind un contract

6.4 - Analizarea sistemul de management al documentelor si utilizarea tehnologiei


informatiilor si comunicatiilor

In Spitalul Clinic de Urgenta Sfantul Pantelimon se foloseste programul HOSPITAL


MANAGER. Orice angajat poate avea acces cu user name si parola. La sfarsitul lunii
informatiile sunt preluate de catre Casa de Asigurari de Sanatate si sunt decontate cheltuielile
pentru fiecare pacient.

6.5 - Sistemul de achizitii publice,exemple de documente justificative, ale


contractelor de achizitii publice.

Una dintre procedurile de achizitie este cererea de oferta. Aceasta procedura este
reglementata de art 124-130 prevazute de O.U.G 34/2006 .Cererea de oferta tine cont de
pragurile valorice care nu trebuie depasite (130.000 euro pentru servicii si 5 mil euro pentru
lucrari).
Pentru alegerea procedurii se realizeaza o nota justificativa. Aceasta se face de catre
compartimentul specializat. Este un document obligatoriu.
La baza notei justificative stau: referatul de necessitate si nota estimativa valorica. Nota
justificativa pentru alegerea procedurii este avizata de compartimenul juridic si aprobata de
conducatorul institutiei publice.

Sectiunea 7 - Aspecte privind exercitarea controlului in cadrul institutiei analizate

7.1. Controlul de legalitate asupra actelor


Controlul intern reprezinta ansamblul politicilor si procedurilor concepute si
implementate de catre managementul si personalul entitatii publice, in vederea furnizarii unei
asigurari rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entitatii publice intr-un mod economic,
eficient si eficace; respectarea regulilor externe si a politicilor si regulilor managementului;
protejarea bunurilor si a informatiilor; prevenirea si depistarea fraudelor si greselilor; calitatea
documentelor de contabilitate si producerea in timp util de informatii de incredere, referitoare la
segmentul financiar si de management. Fiecare compartiment din cadrul spitalului are anumite
legi pe care le aplica asupra actelor.

7.2. Controlul de specialitate


Printre activitatile de control din spital se regasesc: observarea, compararea, aprobarea,
raportarea, coordonarea, verificarea, analiza, autorizarea, supervizarea, examinarea, separarea
functiunilor si monitorizarea. In afara activitatilor de control integrate in linia de management,
pot fi organizate controale specializate, efectuate de componente structurate anume constituite
(comisii, compartimente de control etc), a caror activitate se desfasoara in baza unui plan
conceput prin luarea in considerare a riscurilor.

7.3. Controlul financiar preventiv


Din punct de vedere contabil, controlul se imparte in urmatoarele activitati:

- contabilul sef are obligatia efectuarii controlului financiar preventiv, care presupune
verificarea tuturor documentelor ce implica cheltuieli.
- anual, pentru certificarea bilantului contabil se efectueaza auditul extern, care verifica,
prin sondaj, aspectele importante ale activitatii economice.

In cadrul contabilitatii exista doua persoane care efectueaza C.F.P.:


- o persoana care efectueaza controlul asupra facturilor, ordinelor de plata
- o persoana care efectueaza controlul asupra contractelor

Orice plata trebuie sa aiba viza “C.F.P.”

Controlul financiar preventiv („C.F.P.”) propriu se exercita, prin viza, de persoane din cadrul
compartimentului financiar-contabil, desemnate in acest sens de catre managerul institutiei prin
act de numire emis de catre acesta.

Toate documentele prezentate la viza de C.F.P. se inscriu in Registrul privind Operatiunile


prezentate la viza de C.F.P. Persoanele care dau viza CFP au spor de 25% la salariu.

7.4.Controlul ierarhic
Managerul are in subordine directa:

- Comitetul Director, Consiliul Consultativ, Directorul Medical, Directorul Cercetare –


Dezvoltare, Directorul Financiar- Contabil, Directorul de Ingrijiri Medicale, Director Resurse
Umane, Directorul Administrativ, Oficiul Juridic, Auditul Intern, Purtatorul de cuvant, Serviciul
intern specializat de achizitii publice, Serviciul de statistica si informatica medicala,
Compartimentul de prevenire si combatere a infectiilor nozocomiale, Consiliul Etic, Comisia de
disciplina, Comitetul pentru situatii de urgenta.

Directorul medical controleaza toate sectiile din spital, cabinetele de specialitate din
Ambulatoriu integrat, laboratoarele medicale, compartimentele si serviciile medicale fara paturi,
Consiliul medical, Comisia medicamentului, Comisia de analiza a deceselor intraspitalicesti,
Controlul intern medical, Comisia de analiza D.R.G., Nucleul de calitate, Comisia de trasfuzie si
hemovigilenta, Comisia de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale.

Directorul de cercetare – dezvoltare are in subordine directa: nucleul de cercetare


stiintifica al unitatii si Consiliul stiintific.

Directorul Financiar Contabil are in subordine directa urmatoarele: Serviciul financiar


– contabilitate, Biroul contabilitate si C.F.P.

Directorul de ingrijiri medicale coordoneaza activitatea de ingrijiri la nivelul intregului


spital. Are in subordine directa asistentii medicali sefi, asistentii medicali si personalul auxiliar
sanitar.

Directorul administrativ are in subordine directa: Serviciul tehnic – administrativ, Personal


deservire, Spalatorie (externalizat), Personal muncitor calificat (intretinere, reparatii, telefoniste,
liftiere, fochisti, bucatari, lenjerese), Personal muncitor necalificat, Biroul bunuri, Serviul intern
specializat de achizitii publice, Comitetul de securitate si sanatate in munca.
Directorul de Resurse Umane Normare Organizare si Salarizare are in subordine directa
Serviciul R.U.N.O.S si Biroul salarizare.

7.5. Controlul din partea Curtii de Conturi


Curtea de Conturi este auditorul extern al Romaniei, autoritate constitutionala al carei rol este
auditul finantelor Romaniei si exercita controlul asupra modului de formare, de administrare si
de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, sprijinind Parlamentul,
autoritatile si institutiile publice si autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale
in realizarea atributiilor lor constitutionale si pentru a ajuta entitatile administratiei publice sa
cheltuiasca banii publici in mod legal.

Entitatile auditate de Curtea de Conturi sunt obligate sa-i transmita actele, documentele,
informatiile solicitate, la termenele si in structura stabilite de Curtea de Conturi, si sa-i asigure
accesul in sediile acestora. La solicitarea auditorilor publici, persoanele fizice sau juridice
detinatoare de acte sau documente sunt obligate sa le puna la dispozitia acestora.

Curtea de Conturi are acces neingradit la actele, documentele, informatiile din cadrul spitalului,
necesare exercitarii atributiilor sale pe care le verifica pana la cele mai amanuntite detalii.

7.6. Sistemul de asigurare a calitatii

Manualul Calitatii spitalului include:

a) domeniul sistemului de management al calitatii;

b) referiri la proceduri documentate stabilite pentru sistemul de management al calitatii;

c) descrierea interactiunii dintre procesele sistemului de management al calitatii.

Revizuirea manualului si a procedurilor documentate se efectueaza ori de cate ori este nevoie.
7.7. Auditul public intern
Auditorul intern este o persoana fizica ori juridica, salariat al entitatii auditate, respectiv
angajat prin contract; cantonat initial in misiuni legate de buna calitate a informatiilor financiare,
astazi, auditorul intern se ocupa din ce in ce mai mult de misiuni de audit operational, de
verificarea existentei, a gradului de adecvare si a modului de aplicare a procedurilor interne in
toate sectoarele si pe toate functiile intreprinderii.

Compartimentul Audit public intern desfasoara o activitate functional independenta si


obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si
cheltuielilor publice, ajutand spitalul sa-si indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica
si metodica menita sa evalueze si imbunatateasca eficienta si eficacitatea sistemului de
conducere.

In cadrul spitalului, compartimentul de audit este condus de un sef de audit intern care nu
are subordonati.

Compartimentul Audit, are urmatoarele atributii:

- elaboreaza planul anual si planul strategic de audit intern;

- efectueaza activitati de audit intern pentru a evalua daca sistemele de management si control
sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

- asigura consilierea managerului general;

- raporteaza imediat conducatorului spitalului in cazul identificarii unor neregularitati sau


posibile prejudicii.
Sectiunea 8 - Resursele umane la nivelul institutiei analizate

8.1. Prezentarea resurselor umane ale institutiei

In cadrul Spitalului Clinic de Urgenta „Sfantul Pantelimon” Bucuresti, serviciul Resurse


umane este asigurat de serviciul RUNOS – Resurse Umane Normare Organizare Salarizare.

Principalele atributii ale acestui serviciu sunt: 3

 Intocmirea contractelor individuale de munca pentru personalul nou incadrat;


 Tinerea evidentei salariatilor, pastrarea pe timpul angajarii a cartilor de munca si a
dosarelor personale;
 Participa la fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului
furnizand date de specialitate;
 Intocmirea si tinerea la zi a a carnetelor de munca ale salariatilor;
 Intocmirea formelor privind modificarile intervenite in contractile individuale de
munca ale salariatilor (promovat, schimbat functie, desfacerea contractului de
munca, s.a. );
 Incadrarea medicilor rezidenti pe baza de repartitie;
 Intocmirea dosarelor cerute de legislatia in vigoare in vederea pensionarii;
 Eliberarea legitimatiilor persoanelor nou incadrate in munca si vizarea anuala a
legitimatiilor persoanelor angajate;
 Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante
din unitate, conform legislatiei in vigoare;
 Intocmirea si aducerea la cunostinta a fisei postului pentru personalul din
subordine si verificarea fiselor postului pentru fiecare angajat in parte;
 Furnizarea datelor privind numarul de personal pe structura in vederea elaborarii
bugetului de venituri si cheltuieli;
 Intocmirea darilor de seama statistice lunare, trimestriale, semestriale si anuale
privind personalul incadrat conform cerintelor;

3
Informaţii preluate din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Spitalului „Sfântul Pantelimon” Bucureşti
 Are obligatia de a stabili necesarul de produse in vederea realizarii partii
corespunzatoare a Planului anual de achizitii al spitalului.

8.2. Prezentarea normelor reglementare in domeniul resurselor umane

Principalele norme reglementare folosite de serviciul RUNOS sunt:

 Hotararea Guvernului nr.537/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare


a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.96/2003, privind protectia
maternitatii la locurile de munca.
 Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 698/2001 privind angajarea, transferarea si detasarea
meedicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui
personal de specialitate din unitatile sanitare publice.
 Hotararea nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocuparea a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractual si a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugatar platit din fonduri publice.
 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale
personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitary, impreuna cu
Ordonanta nr. 17/2008 pentru modificarea si completarea ei.

8.3. Proceduri de selectie si recrutare a personalului de gestiune si de executie 4

Angajarea se face numai prin concurs(Conform Ordinului 698/2001), cu acordul


Ministerului Sanatatii.
Anuntul privind concursul se afiseaza de catre unitate, la sediul acesteia sau pe site-ul
sau, cu cel putin 30 de zile lucratoare inainte de data desfasurarii concursului.

4
Informaţii preluate din Ordinul 698/2001 şi Hotărârea 286/2011
Cu cel putin 15 zile inainte de desfasurarea concursului se constituie comisii de
concurs, formate dintr-un presedinte, doi membri si un secretar, si comisii de solutionare a
contestatiilor cu membri cu pregatire si experinta profesionala in domeniul postului pentru care
se desfasoara concurs.
Concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant consta in trei etape
successive:
1. Selectia dosarelor de inscriere
2. Proba scrisa si/sau proba practica
3. Interviul.

8.4. Modalitati de promovare si motivare a salariatilor 5

La nivelul unei unitati sanitare, modul de promovare difera in functie de profesie astfel:

Asistentul medical debutant – dupa 6 luni de activitate devine asistent medical. Dupa 5 ani de
activitate exista posibilitatea de a sustine examen pentru gradul principal, cele 6 luni ca debutant
fiind incluse.

Medicul – dupa terminare reyidentiatului, in fuctie de specialitatea aleasa, are obligatia sa sustina
exmenul de specialitate, in urma catuia devine medic specialist.

Medicul specialist – pentru a deveni medic primar, trebuie sa aiba vechime lucrata in specialitate
de 5 ani.

Aceasta promovare se face prin examen de promovare, care consta in sustinerea unei
probe scrise sau a unei probe practice, dupa cay, si interviu, stabilite de catre comisia de
examinare. Pentru a participa la concurs, candidatii trebuie sa fi obtinut calificativul “foarte
bine” la evaluarea performantelor profesionale individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani.

5
Informaţii preluate din Hotărârea nr. 286/2011
Personalul unitatilor sanitare este motivat prin diverse sporuri si indemnizatii.
Sistemul de salarizare cuprinde salariile de baza, sporurile, premiile si alte drepturi.

Salariile de baza pentru personalul de executie sunt diferentiate pe functii, grade si


trepte profesionale, iar salariul de baza pentru personalul cu functii de conducere este cel
corespunzator functiei de executie, gradelor sau treptelor profesionale, la care se adauga o
indemnizatie de conducere diferentiata in raport cu complexitatea si raspunderea ce revin functiei
de conducere, care face parte din salariul de baza. Indemnizatiile sunt stabilite in procente din
salariul de baza al functiei de executie.

Pentru rezultate deosebite obtinute in activitatea desfasurata, ordonatorul de credite


poate acorda, in limita a 15% din numarul total al posturilor prevazute in statul de functii, un
salariu de merit lunar de pana la 15% din salariul de baza, care face parte din acesta si care
constituie baza de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acorda in raport cu salariul de
baza.

Personalul mai beneficiaza si de un spor de vechime ce poate ajunge la 25% din


salariul de baza, corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:

- intre 3 si 5 ani - 5%

- de la 5-10 ani - 10%

- de la 10-15 ani - 15%

- de la 15-20 de ani - 20%

- peste 20 de ani - 25%

Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea in


timpul noptii, intre orele 22:00 si 6:00, beneficiaza pentru orele lucrate in acest interval de un
spor de 25% din salariul de baza, pentru munca prestata in timpul noptii, daca efectueaza cel
putin 3 ore de munca de noapte.
8.5. Proceduri de evaluare si control a personalului

Pentru aprecierea activitatii angajatilor, sefii ierarhici intocmesc anual “Fisa de


evaluare a performantelor profesionale si individuale”, conform prevederilor contractului
colectiv de munca. Fiecare angajat primeste un calificativ in baza fisei personale de evaluare,
care se stabileste pe baza notei finale, dupa cum urmeaza:
 intre 1,00 si 2,00- nesatisfacator
 intre 2,01 si 3,50 – satisfacator
 intre 3,51 si 4,50 – bine
 intre 4,51 si 5,00 - foarte bine
Criteriile pentru functiile de executie sunt:6
 Cunostinte si experienta profesionala;
 Promptitudine si operativitate in realizarea atributiilor de serviciu prevazute in fisa
postului;
 Calitatea lucrarilor executate si a activitatilor desfasurate;
 Asumarea responsabilitatilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar,
perseverenta, obiectivitate, disciplina;
 Intensitatea implicarii in utilizarea echipamentelor si a materialelor cu incadrarea in
normative de consum;
 Adaptarea la complexitatea muncii, initiativa si creativitate;
 Conditii de munca;

Pentru functiile de conducere se vor utiliza suplimentar si urmatoarele criterii de


evaluare:
 Cunostinte despre scopul, obiectivele si rolul compartimentului in ansamblul unitatii;
 Capacitatea de a lua decizii optime si asumarea raspunderii in legatura cu acestea;
 Capacitatea de organizare si de coordonare a activitatii compartimentului;
 Capacitatea de a crea in compartimentul condus un climat stimulativ, neconflictual si de
buna colaborare cu alte compartimente.
8.6. Compartimente specializate in activitatea de personal

Conform statului de functiuni aprobate de Autoritatea de Sanatate Publica a


Municipiului Bucuresti, Spitalul Clinic de Urgenta „Sfantul Pantelimon” Bucuresti are 1272 de
posture, dintre care:
 Medici si alt personal cu studii superioare – 674
 Personal sanitar mediu – 365
 Personal auxiliar sanitar – 165
 Personal de administratie – 23
 Muncitori - 45
Structura personalului incadrat se poate detalia dupa mai multe criterii, astfel:

 In functie de nivelul studiilor:


Nivel studii Numar persoane
Medii 592
Superioare 674
Total 1266
Tabel 1 Structura personalului pe nivele de studii
 In functie de sex:
Sex Numar persoane Studii medii Studii superioare
Feminin 983 511 472
Masculin 283 163 120
Total 1266 674 592
Tabel 2 Structura personalului pe sexe
8.7. Aprecierea personala asupra stilului de lucru si a performantelor angajatilor

Pentru ca fiecare isi cunoaste foarte bine atributiile, lucrurile se desfasoara intr-un
ritm natural si normal. Relatiile dintre angajati sunt cunoscute de fiecare in parte si nu isi
ingreuneaza unul altuia munca.

Personalul medical, cat si cel nemedical, este pregatit conform functiei si respecta
atributii din fisa postului. De asemenea, lucrurile in cadrul spitalului sunt foarte bine organizate
si exista circuite pentru orice lucru, cum ar fi circuitul bolnavului, circuitul deseurilor (deseurile
sunt impartite pe categorii, iar fiecare categorie este transportata intr-un anumit interval orar),
circuitul alimentelor, circuitul lenjeriei, al instrumentarului, fiecare dintre ele avtnd un orar bine
stabilit.

Sistemul informatic este asigurat de un program numit Hospital Manager, care poate
fi accesat de orice angajat, cu un user name si parola, unde se afla toate informatiile despre
pacientii actuali si cei care au fost externati. Astfel, schimbul de informatii intre sectii este mult
mai rapid si eficient, se economiseste timp si hartie, iar informatiile nu se mai pierd, deoarece la
fiecare 24 de ore, sunt salvate pe un hard extern. Datorita acestui program, Casa de Asigurari de
Sanatate poate la sfarsit de luna sa primeasca date complete despre pacienti, decontarea
costurilor de spitalizare realizandu-se mult mai repede.
Sectiunea 9 - Elemente privind strategia institutiei analizate

9.1. Particularitati strategice ale institutiei publice analizate tinand cont de


specificul domeniului de activitate

Spitalul Clinic de Urgenta ,, Sfantul Pantelimon “ este o institutie sanitara de interes national, ȋn
domeniul public al statului, cu personalitate juridica, ȋn administrarea si subordinea Ministerului
Sanatatii care asigura servicii de cea mai buna calitate pacientilor sai.

Eforturile echipei de conducere a spitalului sunt concentrate pe ȋmbunatatirea calitatii


actului medical, a conditiilor prestarii actului medical si pe eficientizarea activitatii economico-
financiare prin sistematizarea cheltuielilor de orice fel, ȋn acord cu prevederile legislatiei ȋn
domeniu si a tuturor normativelor care reglementeaza activitatea spitalului
Adresabilitatea este nationala, ȋn anul 2013, ȋn primele 6 luni ale anului, ȋn spital
internandu-se 15.100 pacienti, ȋn urmatoarele 6, 30.480 pacienti. S-au efectuat de asemenea, ȋn
primele 6 luni ale anului 2013, 28.800 de consultatii ȋn ambulator si camera de garda si
aproximativ 280.000 de analize medicale, iar ȋn ultimele 6 luni ale anului 54.800 consultatii ȋn
ambulator si camera de garda si 535.363 de analize medicale.
Conducerea spitalului a fost asigurata de catre manager – prof. univ. dr. Popescu H.
Gheorghe, director medical – dr, Al Jashi Gladys Cristina, director financiar-contabil – ec.
Vlahbei Maria si director de ȋngrijiri – as. med. pr. Preda Laura.

9.2. Modalitati previzionate de management pentru realizarea obiectivelor


fundamentale si derivate

 Ȋn scopul cresterii calitatii actului medical:


1. Asigurarea conditiilor cele mai adecvate pentru prestarea unor servicii medicale
de cea mai buna calitate pacientilor spitalului, ȋn acord cu masurile stabilite ȋn
cadrul Comitetului Director si Consiliul medical si avizate de Consiliul de
Administratie al spitalului ȋn urma finalizarii lucrarilor de reabilitare si
modernizare a unor sali de operatii ale Blocului operator sau ale sectiilor
neurochirurgie sau ATI;
2. Au fost demarate si sunt ȋn stadiu avansat lucrarile de reamenajare a
ambulatorului integrat de specialitate, iar lucrarile la UPU si Laboratorul de
anatomie patologica sunt ȋn graficul stability;
3. Spitalul a fost inclus ȋn reteaua institutiilor spitalicesti care efectueaza transplant
de organe;
4. A fost monitorizata permanent situatia infectiilor nozocomiale prin respectarea
planului adoptat ȋn acest sens;
 Ȋn scopul cresterii eficientei activitatii economico-financiare:
1. Analiza periodic a costurilor, optimizarea consumurilor;
2. Structura cheltuielilor spitalului a fost analizata si sistematizata ȋn permanenta si a
fost analizata cu maxima exigenta necesitatea efectuarii tuturor cheltuielilor;
3. obtinerea de sponsorizari ( medicamente si material sanitare pentru UPU );
4. Adoptarea unor reguli necesare si aplicarea acestora ȋn activitatea de zi cu zi ȋn
activitatea medicala;
5. bilanturile financiar-contabile au fost analizate, dezbatute si aprobate ȋn Comitetul
Director si Consiliul de Administratie;
 Ȋn domeniul resurselor umane:
1. Ocuparea a 28 de posturi vacante: 8 medici si un farmacist, 21 asistenti medicali,
3 infirmiere si 2 brancardieri, 2 referenti si un muncitor;
2. S-au realizat activitatile ce se impun pentru promovarea la termen a 6 salariati cu
respectarea legislatiei ȋn vigoare;
3. A fost efectuata evaluarea satisfactiei salariatiilor;
4. A avut loc procesul de pregatire a personalului spitalului ȋn vederea acreditarii de
catre CoNAS prin participarea personalului la cursuri de specializare ȋn acest
domeniu;
 Din punct de vedere organizatoric-administrativ:
1. Repunerea ȋn functiune a blocului alimentar este apropiata ȋn timp, conform
graficului stabilit si s-au reabilitat sistemul de alimentare cu apa, sistemul de
stingere a incendiilor;
2. Anveloparea cladirilor spitalului este apropare de finalizare;
3. A fost adoptat ȋn Comitetul Director si avizat de Consiliul de Administratie,
Planul de dezvoltare al spitalului pentru urmatorii 3 ani;
4. Au fost finalizate demersurile pentru construirea unor scari metalice exterioare de
evacuare ȋn caz de incendiu pentru asigurarea conformitatii functionarii la nivelul
standardelor actuale;
5. A continuat aplicarea strategiei de pregatire a personalului spitalului pentru
acreditarea CoNAS, acreditare pentru care se va solicita amanarea pentru
ȋnceputul anului 2016, etc.

Obiectivele propuse pentru anul actual (2015) sunt:

 Dotarea cu aparatura medical deficitara sau ȋnlocuirea celei ȋnvechite ȋn scopul


cresterii calitatii si sigurantei actului medical si a adresabilitatii spitalului;
 Eficientizarea activitatilor Comisiei de Implementare si Dezvoltare a Sistemului de
Control Intern / Managerial si a Nucleului de Calitate prin adoptarea unor strategii
si planuri viabile de actiune pentru atingerea obiectivelor asumate;
 Modernizarea UPU, conform unui nou plan adoptat, prin reamenajare,
recompartimentare si dotarea compartimentului cu aparatura medicala, cu legatura
direct cu Laboratorul de radiologie si alte facilitati necesare pacientilor sositi ȋn
urgenta, cu fonduri atat de la Ministerul Sanatatii, cat si de la Primaria Sectorului
2;
 Finalizarea reabilitarii Blocului Operator Central-Corp C, etaj 2 ( Ginecologie) si a
Sectiei ginecologie si neonatologie;
 Modernizarea spatiilor destinate Serviciului de Anatomie Patologica;
 Finalizarea activitatilor de reabilitare si igienizare ȋncepute si reorganizarea
circuitelor functionale ale spitalului ȋn concordanta cu cerintele garantarii unui act
medical sigur;
 Adoptarea unei strategii de ȋmbunatatire si a unui plan de mentinere a calitatii
actului medical;

9.3. Surse de finantare pentru realizarea optiunilor strategice

Fondurile spitalului provin de la Ministerul Sanatatii, de unde s-au obtinut ȋn 2014


9.588,16 mii lei, pentru reparatii capital ( UPU, Blocul operator, ATI etc. ), iar de la Primaria
Sectorului 2 au fost utilizate sume care ȋnsumate ating valoarea de 3.794,03 mii lei, care au fost
destinate reabilitarii termice a Corpului A si B, pentru reparatii capital a UPU ( ortopedie ),
Blocului Operator, dar si a retelei de hidranti a spitalului.

Bugetul de venituri ȋn anul 2014, pe surse de finantare este urmatorul:

 Suma totala a bugetului pe venituri pentru anul 2014 este de 94.008,79 mii lei, din care:
 49.308,99 mii lei (51,45%) din Contractul vu C.A.S.M.B. pentru servicii
medicale;
 2.390,44 mii lei (2,54%) din Programele Nationale de Sanatate;
 12,07 mii lei (1,90%) din venituri propri - ȋnchirieri de spatii, taxa de parcare si
alte prestari de servicii;
 37,80 mii lei din sponsorizari (0,04%).
 Finantarea de la Ministerul Sanatatii pentru anul 2014 este ȋn valoare de 13.702 mii lei si
reprezinta 18,19% din totalul veniturilor ( aparatura, echipamente medicale si reparatii
capitale).
Sectiunea 10 – Analiza diagnostic globala la nivelul institutiei de practica

Puncte forte Cauze Efecte

Spitalul este dotat cu aparatura de Fondurile de investitii alocate Calitatea rezultatelor


ultima tehnologie. pentru reabilitarea si in privinta analizelor
modernizarea spitalului au fost si a diagnosticelor.
furnizate de Primaria Sectorului 2
si Ministerul Sanatatii.
In cadrul Spitalului Clinic de Deschiderea catre inovatie a O buna gestionare si
Urgenta „Sf. Pantelimon" exista un echipei manageriale a facilitat organizare a
sistem informatic bine structurat, implementarea de noi tehnologiii. informatiilor.
care indeplineste mai multe functii,
dupa cum urmeaza: reduce timpul
de lucru al personalului care se
ocupa de introducerea datelor
primare; tine o evidenta clara,
cronologica si usor de verificat
privind situatia pacientilor, fosti sau
prezenti: are rol de arhiva
electronica; asigura legatura si
comunicarea rapida intre diferite
departamente; reduce volumul
hartiilor si timpul de circulate al
acestora intre diferite sectii si
cabinete; prelucrarea datelor se
face mult mai repede, in
comparatie cu situatia precedenta
existentei acestui sistem; exportul
datelor de la o sectie la alta se face
electronic, reducandu-se astfel
timpul alocat circulatiei informatiei.
In ultima perioada se poate Buna pregatire a personalului din Imbunatatirea actului
observa o buna gestionare a cadrul serviciului Financiar- medical si a
veniturilor spitalului, institutia Contabil faciliteaza buna performantelor
beneficiind de fonduri importante gestionare a fondurilor. institutiei.
din partea Primariei Sectorului 2 in
vederea modernizarii si dotarii cu
aparatura moderna.
Aspectul si starea in care se afla Sistem bun de finantare. Un act medical de
Spitalul Clinic de Urgenta Sf. O buna coordonare a calitate atrage multi
Pantelimon sunt foarte bune. managerului. pacienti de pe raza
Spitalul este foarte ingrijit, curat, Capitalei si nu numai.
saloanele sunt foarte curate si
ingrijite, la fel si bucataria si
cantina, mancarea este
diversificata. Este unul dintre cele
mai importante spitale din
Bucuresti, avand in total un numar
de 525 de paturi fiind un centru de
referinta nationala in chirurgie,
cardiologie, ortopedie si
traumatologie, obstetrica-
ginecologie si neonatologie.
La nivelul institutiei se exercita intr- O buna coordonare a managerului Este
un mod eficient toate tipurile de asiguratatransparenta
control (intern, extern, control si conformitatea cu
financiar preventive, audit intern), prevederile legale in
fapt care asigura conformitatea vigoare.
institutiei la prevederile legale in
vigoare.

Puncte slabe Cauze Efecte

Personalul medical este Sistemul de salarizare nu este Eficienta redusa a


adesea suprasolicitat. Afluxul unul atragator pentru personalului.
mare de pacienti, mai ales in personal.
perioadele meteo
nefavorabile creeaza situatii
critice in spital,
suprasolicitand cadrele
medicale.
Spitalul duce lipsa de fonduri; Lipsa fondurilor se datoreaza Perceptia generala asupra
veniturile spitalului sunt in primul rand faptului ca sistemului de sanatate
foarte mici comparativ cu banii obtinuti de la Casa de romanesc are de suferit de pe
nevoile acestuia. Cladirea Asigurari sunt insuficienti. urma acestor nereguli
spitalului este una cu risc Mere parte din acesti bani intalnite.
seismic ridicat, in special sunt cheltuiti pentru: salariile
partea nerenovata a personalului (cca 53%),
spitalului. Ca in majoritatea medicamente, hrana pentru
spitalelor, si in spitalul Sf. bolnavi, utilitati (apa, caldura
Pantelimon cozile reprezintaƒ etc.), material curatenie.
o mare problema neexistand
posibilitatea de a-ti face
programare la unul dintre
medicii spitalului.

Recomandari

 Programele nationale si cele din POSDRU constituie un punct forte,insa ar trebui sa fie in
numar mult mai mare pentru a oferi beneficii complete.
 Atat pentru reconditionarea si modernizarea aparaturii din cadrul Spitalul Clinic de
Urgenta “Sf. Pantelimon“, cat si pentru obtinerea de fonduri mai mari pentru ingrijirea
pacientilor, o solutie ar fi trimiterea unei cereri catre Primaria Municipiului Bucuresti privind
aprobarea listei de aparatura si a fondurilor necesare in cadrul institutiei pentru desfasurarea
activitatii in mai bune conditii;
 O alta solutie pe care o propunem este oferirea de servicii contra-cost in interiorul
Spitalul Clinic de Urgenta “Sf. Pantelimon “. O solutie buna ar fi si oferirea de servicii sub forma
de abonament sau asigurare medicala privata;