Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect intocmit de studentii din

An VI, Seria A, Grupa 3


- ANTAL DORIN CRISTIAN
- HUTANU DRAGOS
- COZMA VLAD

Proiect Etica si economie


Managementul strategic al Spitalului Sf.Andrei

Analiza PEST

Prin acest tip de analiza urmarim a stabili natura problemelor si a factorilor implicati, factori
care sunt determinanti in strategia de dezvoltare a entitatii spitalicesti.

Politici  Constituirea Caselor de Asigurari de Sanatate.


-factor de  Introducerea specilizarii in Medicina de Familie ca intermediar
impact major intre pacient si spital.
 Lipsa continuitatii in conducerea spitalului.
 Conflictele dintre membrii conducerii spitalului.
 Proasta colaborare cu sindicatele.
 Posibile numiri politice in conducerea spitalului.
 Lipsa continuitatii bugetare
 Cooperare scazuta cu CJAS si cu furnizorii.
 Posibila instabilitate politica din regiune/judet.
 Nerespectarea birocratiei.
Economici  Concurenta din partea clinicilor private care au avantajul in special
-factor de al conditiilor hoteliere precum si al focalizarii resurselor umane si
impact mediu financiare , in scopul scaderii costurior fixe.
 Contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate sustin ponderea
principala a incasarilor se tine cont de adresabilitatea spitalului
 Coroborarea defectuoasa intre ordonatorii principali si secundari de
credite in administrarea unitatilor sanitare
Sociali  Scaderea sustinuta a natalitatii demonstrata obiectiv prin scaderea
-factor de randamentului sectiei de ginecologie determina un dezechilibru
intre cerere si oferta si o disponibilizarea si ineficienta ulterioara a
impact major neonatologiei si pediatriei
 Reticienta inca a unor categorii populationale la servicii medicale
ambulatorii dorind ,,internare in spital"
 Imbatranirea populatiei si cresterea ponderei bolilor cronice ce
suprasolicita sectia curenta
 Mass media agresiva prin emisiuni televizate ce dezbat politica
interna a spitalului
 Exodul sustinut al fortei de munca tinere
 Disensiuni si neintelegeri create in transmiterea ierarhica a
informatiei
 Nivel scăzut de cooperare cu alte instituţii publice sau private
 Slaba pregatire cumulativa a noilor angajati datorata scaderii
calitatii invatamantului de stat
 Rolul incert al medicului de familie , acesta nereusind sa
indelineasca statutul de mediator intre populatia deservita si spital
Tehnologici  Achizitionarea celui de-al doilea RMN provoaca o pierdere
economica importanta( prin faptul ca nu exista persoane calificate
-factor de care sa il foloseasca ). Acesta ar trebui oferit ca un serviciu pe care
impact mediu alte spitale sa il poata achizitiona pentru a aduce profit.
 Instruirea necorespunzatoarea a medicilor care manevrau
echipamentele noi a dus la un grad foarte mare de respitalizare.
Astfel, echipamentele de noua generatie reprezinta un lucru foarte
bun prin faptul ca manevrarea corespunzatoare a acestora poate
duce la un timp de spitalizare mult mai scurt si la o eficienta
operatorie superioara. Insa lipsa instruirii medicilor in aceasta
directie duce la alte pierderi economice prin necesitatea
respitalizarilor si poate duce chiar la cazuri medico legale care ar
strica imaginea spitalului si ar face clientii sa se indrepte spre alte
servicii.

Analiza SWOT
Mediu intern

Strengths_Puncte tari Weaknesses_Puncte slabe


 Servicii medicale de actualitate, o Insuficienta personalului medical
diverse si recunoscute de terte care poate crea imbolnavirea
organizatii medicale de cercetare. angajatilor si posibile cazuri de
 Angajati capabili sa aplice principiile malpraxis.
manageriale intru sporirea calitatii o Vechimea cladirilor.
serviciilor medicale oferite. o Utilizarea sub-optima a spatiilor de
 Personal medical bine format. care dispune.
 Lipsa arieratelor si datoriilor fata de o Infrastructura nealiniata cu
furnizorii de bunuri materiale si standardele europene.
servicii. o Deficiente in asumarea
 Conditii hoteliere la standarde inalte. responsabilitatilor.
 Adresabilitate crescuta. o Servicii de ingrijire ambulatorie
 Grad mare de satisfacere a pacientilor. reduse.
o Sectie de cronici dotata
 Dotarea corespunzatoare a
necorespunzator spitalizarii
laboratorului de analize medicale si
indelungate.
dotarea tehnologica optima a sectiei de
o Adresabilitate in scadere.
imagistica si radiologie.
o Competitivitate redusa pe piata
 Dotarea corespunzatoare a blocului
serviciilor medicale.
operator. o Dificultati financiare.
 Climat organizational care favorizeaza o Resurse umane neechilibrate pe sectii
munca in echipa. si compartimente.
 Supraveghere sporita din partea o Utilizarea inadecvata a resurselor
conducerii asupra activitatii spitalului. umane si logistice.
Evolutia comparativa o Atributii suplimentare multiple
 Unele dintre punctele tari au pentru anumite categorii de personal
disparut pe masura ce mediul din cauza deficitului de angajati.
politic s-a schimbat. De exemplu, Datele sunt insuficiente in legatura cu
acumularea de datorii si arierate punctele slabe ale spitalului inainte de 1990
prin neincadrarea in fondurile in scopul efectuarii unei analize comparative.
primite de la CJAS.
 Adresabilitatea a scazut progresiv
din cauza aparitiei pe piata a unor
mici furnizori de servicii medicale
de actualitate la care timpul de
spitalizare era mai scurt. Gradul de
satisfacere a pacientilor a scazut
din cauza prelungirii timpilor de
asteptare.
 Conducerea a practicat o metoda
ineficienta de supraveghere a
indeplinrii markerilor de
performanta. De asemenea,
conducerea nu s-a adaptat la noile
politici din sanatate implementate
dupa 1990 practicand astfel
reticenta in colaborarea cu CJAS
si furnizorii de materiale.
 Clinicile private ale medicilor din
 Aproapierea de UMF poate duce la spitalul Sf Andrei reprezinta o
accesarea unor proiecte europene prin amenintare prin faptul ca pacientii au
intermediul universitatii care sa poata parte de analize in spitalul de stat si
aduce o imbunatatire a serviciilor sunt tratati in privat. (pierderi
oferite de spital, in ideea de patologie economice importante) De asemenea,
acuta. exista posibilitatea ca pacientii sa
 Faptul ca ambulatoriul este foarte doreasca sa fie tratati de un anumit
aproape de gara poate sa reprezinte o medic, astfel acestia cautand de fapt
oportunitate prin angajarea unor serviciile medicului respectiv si nu
oameni care ar putea trai in localitatile ale spitalului, lucru care ii face pe
apropiate si care ar putea avea un acestia sa apeleze la serviciile
transport facil catre locul de munca. private.
De asemenea aceasta asigura un  Proprietarul cladirii in care se afla
transport facil pentru pacientii care ar ambulatoriul reprezinta o amenintare
putea sa foloseasca serviciile din importanta intrucat acesta are puterea
ambulatoriu. de a desfiinta ambulatoriul si a
 Posibilitatea formarii unor echipe provoca o pierdere economica
mixte care pot trata patologie masiva spitalului. De asemenea,
complexa. chiria impusa de acesta poate fi una
care sa convina sau nu spitalului.
 Clinicile monospecializate care aduc
o concurenta importanta spitalului,
prin spitalizarea eficienta si prin
tehnologia de ultima generatie.
 In ciuda faptului ca amenitarile se
refera la stimuli externi care
provoaca pagube economice, spitalul
Sf Andrei ramane in urma si prin
incapatanarea managerului spitalului
care nu vrea sa se adapteze la cererea
pietei, el respectand mereu principiile
spitalului de la 1800( cu 200 de ani
in urma)- Dr. Ionescu
 Dupa 1990 apare imbatranirea
populatiei prin faptul ca populatia
tanara tinde sa caute munca in afara
tarii si ca efect apare o crestere a
frecventei patologiilor cronice ,
profilul spitalului fiind unul
necorespunzator tratarii pacientilor in
varsta.
 Migrarea personalului medical inalt
calificat.
Opportunities_Oportunitati Threats_Amenintari
Mediu extern
PLAN STRATEGIC
Obiective generale si specifice
 Reorganizarea sectiilor cu distribuirea paturilor in functie de cererea de la nivelul sectiilor.

 Reevaluarea numarului de cadre medicale si adaptarea acestuia la cerere. In cazul in care este nevoie
de scaderea acestui numar se va organiza un concurs pentru a pastra cadrele medicale cu cel mai
inalt nivel de pregatire. In cazul in care este nevoie de cresterea numarului de cadre medicale se va
elabora un plan de recrutare de personal de specialitate in vederea asigurarii serviciilor necesare
pacientilor.

 Pentru urmarirea eficientei cadrelor medicale se vor stabili criterii in concordanta cu planul spitalului
si se vor reevalua acesti indici la fiecare 6 luni.

 Utilizarea unei platforme comune pentru serviciile spitalicesti si cele ambulatorii, cu reducerea
numarului de internari care nu sunt necesare.

 Adaptarea seriata la cerintele noilor acte normative din domeniul sanatatii


 Elaborarea unui sistem de monitorizare a calitatii ingrijirilor :

o realizarea şi utilizarea unui sistem de evaluare a satisfactiei pacientilor privind serviciile


oferite de spital
o utilizarea unui sistem de identificare a problemelor privind calitatea îngrijirilor la nivelul
fiecarei sectii

 Organizarea unor programe anuale de training ale medicilor spitalului in legatura cu tehnologia pe
care o folosesc.

 Reabilitatarea si reorganizarea utilizarii spatiilor clinice si adminstrative.


 Cofinantari ale unor noi proiecte finantate din Fonduri Europene si alte surse.

 Profilaxia bolilor transmisibile si netransmisibile prin campanii de informare a populatiei cu privire


la factorii de risc privind diverse afectiuni ce pot fi prevenite prin gesturi simple.

 Intensificarea controalelor epidemiologului si directorului de îngrijiri la nivelul ambalatorului de


spital.

 Cercetarea si dezvoltarea unui Centru de Cercetare Invaziva,Paraclinica si de Laborator in domeniul


patologiei cronice preponderente

 Crearea de posturi de doctoranzi si de cercetare

 Definirea indicatorilor de performanţă a echipei manageriale.

 Definirea indicatorilor de performanta pentru cadrele medicale si pesonalului non-medical precum si


urmarirea cu mai multa atentie a a acestora de catre seful de sectie.
 Definirea în fişa postului a rolurilor şi responsabilităţilor tuturor celor implicati in buna functionare a
spitalului.

 Colectarea continuă a datelor necesare managementului si imbunatatirii intr-un timp cat mai scurt.

 Atenție la codificarea diagnosticelor cu implicarea întregului personal


 Reabilitările de construcţii, amenajare, restaurare şi dotare vor fi făcute în regim de transparenţă
totală, cu cheltuieli minime, în spiritul utilizării cu eficienţă maximă a resurselor financiare.
 Eliminarea cheltuielilor inutile prin evitarea risipei şi încadrarea unor cheltuieli în regim de plată
minim.

S-ar putea să vă placă și