Sunteți pe pagina 1din 4

TEMA 4

1. Datele experimentale

Variantaexperimentală Producția in q/ha în repetițiile:


1 2 3 4
V1 55 56 57 58
V2 65 66 67 68
V3 52 51 53 54
V4 45 44 46 47
V5 39 38 37 36
V6 42 44 45 46
V7 66 67 68 69
V8 44 45 47 48

Delta = 52

2. Datele experimentale – Delta


Varianta Producția - Delta
experimentală 1 2 3 4 Σv
V1 3 4 5 6 18
V2 13 14 15 16 58
V3 0 -1 1 2 2
V4 -7 -8 -6 -5 -26
V5 -13 -14 -15 -16 -58
V6 -10 -8 -7 -6 -31
V7 14 15 16 17 62
V8 -8 -7 -5 -4 -24
ΣR -8 -7 -5 -4 -24

3. Calcularea scăzătorului
(𝛴 𝑥)2
C= = 0,03
𝑁
N = n * v = 4 * 8 = 32
4. Calcularea sumelor de pătrate
4.1 Sume pătrate (SP v) pentru variante
𝛴𝑣
SP v = – C = 3278,25
𝑛
4.2 Sume pătrate (SP R) pentru repetiții
𝛴 𝑅²
SP R = – C = 25,63
𝑣

4.3 Sume pătrate (SP T) pentru total experiență


SP T = Σ x² - C = 3327

Varianta 1 2 3 4 Σ v²
experimantală
V1 9 16 25 36 86
V2 169 196 225 256 846
V3 0 1 1 4 6
V4 49 64 36 25 174
V5 169 196 225 256 846
V6 100 64 49 36 249
V7 196 225 256 289 966
V8 64 49 25 16 154
ΣR 756 811 842 918 3327

4.4 Sume pătrate (SP E) pentru eroare


SP E= SP T – (SP v + SP R) = 23,15
5. Calcularea gradelor de libertate
GL T = n * v – 1 = 4 * – 1 = 31
GL R = n – 1 = 4 – 1 = 3
GL V = v – 1 = 8 – 1 = 7
GL E = GL T – (GL R + GL V) = 31 – (3+7) = 21
6. Analiza varianței
Cauza SP GL s² F calculat F t 5% F t 1%
variabilității
Total 3327 31
Repetiții 25,63 3
Variante 3278,25 7 468,3 425,72 2,49 3,64
Eroare 23,15 21 1,10

s² v = SP V/GL V = 468,3
s² E = SP E/GL E = 1,10
F calculat = s² v/ s² E = 425,72
Urmărind în tabelul de analiză a varianței acțiunea factorului studiat se observă că valoarea
lui F calculat 425,72 a depășit atât valoarea lui F teoretic % de 2,66 (extras din tabelul anexă 5a la
intersecția dintre coloana 7 dată de gradul de libertate pentru variante cu linia 21, data de gradul
de libertate pentru eroare) cât și valoarea lui F theoretic 1% de 4,01 (extras din tabelul anexă 5b la
intersecția dintre coloana 7 dată de gradul de libertate pentru variante cu linia 21, data de gradul
de libertate pentru eroare).
7. Calcularea diferențelor limită
Dl = s² * t

2∗𝑠2 𝐸
Sd = √ = 0,741 q/ha
𝑛

Dl 5% = sd * t 5% = 0,741 * 2,08 = 1,541 q/ha


Dl 1% = sd * t 1% = 0,741 * 2,83 = 2,097 q/ha
Dl 0,1% = sd * t 0,1% = 0,741 * 3,82 = 2,830 q/ha
8. Calcularea producțiilor medii
𝑉1
Producția medie pt. V 1 = Δ + = 56,5 q/ha
𝑛
𝑉2
Producția medie pt. V 2 = Δ + = 66,5 q/ha
𝑛
𝑉3
Producția medie pt. V 3 = Δ + = 52,5 q/ha
𝑛
𝑉4
Producția medie pt. V 4 = Δ + = 45,5 q/ha
𝑛
𝑉5
Producția medie pt. V 5 = Δ + = 37,5 q/ha
𝑛
𝑉6
Producția medie pt. V 6 = Δ + 𝑛
= 44,25 q/ha
𝑉7
Producția medie pt. V 7 = Δ + = 67,5 q/ha
𝑛
𝑉8
Producția medie pt. V 8 = Δ + = 46 q/ha
𝑛

9. Interpretarea rezultatelor
Varianta Producția
experimentală q/ha % Diferențe q/ha Semnificația
V1 56.5 108.589 4.469 ***
V2 66.5 127.808 14.469 ***
V3 52.5 100.901 0.469 ***
V4 45.5 87.447 -6.531 000
V5 37.5 72.072 -14.531 000
V6 44.25 85.045 -7.781 000
V7 67.5 129.730 15.469 ***
V8 46 88.408 -6.031 000

Martor = media aritmetică a variantelor = 52,031 q/ha

S-ar putea să vă placă și