Sunteți pe pagina 1din 2

TEORIA PROIECTĂRII

Aspecte ale relaționării cu contextul urban

Muzeul Artelor Decorative din Frankfurt


(1979-1985)

Richard Meier

Analizând Muzeul Artelor Decorative din Frankfurt, putem observa impactul major al contextului
urban în evoluția procesului de proiectare.

Un aspect important în contextual urban,


este relaționarea cu clădirea existentă - Vila
Metzler, care a avut un impact decisiv în procesul
proiectării. Arhitectul a dorit să încorporeze această
vilă în noua compoziție, preluând elemente, cum ar
fi: dimensiunile pătratului de bază, și proporțiile
ferestrelor, care au devenit modulul de bază a
panourilor metalice și a vitrajelor noii clădiri.

Relația geometrică pe plan orizontal,


materializată prin organizarea oblică, a luat naștere
ținând cont de linia râului Maine și amprenta vilei
Metzler, prin suprapunerea a două grile de câte 16
pătrate. Astfel, muzeul a fost încadrat pe prima
rețea de grile, într-un cadran deschis, după
care, prin suprapunerea a celei de a 2-a grile,
rotate cu 3,5 grade pentru a se alinia cu
terasamentul râului Maine, a luat naștere
planul muzeului.

De asemenea, relația cu
amplasamentul are un impact decisiv, atât
forma terenului, cât și existența râului Main,
care a contribuit la tranformarea unei zone
rezidențiale, într-un spațiu public instituțional,
prin amenajarea unui parc deschis pentru
comunitate.

Relația cu mediul înconjurător, s-a concretizat


prin traseele de cirulație cu rol de delimitare și
reorganizare a spațiului urban, pentru a facilita accesul
spre râu, cu intenția de a elimina bariera creată de
vilele existente.

Relația dintre interior si exterior, este


materializată prin deschiderile vitrate de mari dimensiuni, pentru a permite pătrunderea atmosferii
naturale din mediul înconjurător. Relația dintre nou și vechi, trdițional si modern, s-a realizat prin pasarela
vitrată dintre cele două clădiri, reprezentând un element de legătura cu rol spațial.

DS – Grupa 39

S-ar putea să vă placă și