Sunteți pe pagina 1din 9

PREZENTARE DE CAZ ORTODONTIC

I. Date personale:
Nume:……………………………………………………………………………………….................
Vârsta:.....................................................................................................................................................
Domiciliat: .............................................................................................................................................

Condiţii socio-economice: .....................................................................................................................

II. Motivul prezentării:


................................................................................................................................................................

III. Istoricul afecţiunii:


................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

IV. Antecedente heredo-colatereale:


- generale: ..................................................................................................................................
- stomatatologice: .......................................................................................................................

V. Antecedente personale:
- fiziologice: - naştere: ...............................................................................................................
- alimentaţie: ........................................................................................................
- dentaţia temporară: ............................................................................................
- patologice: - bolile infecto-contagioase ale copilăriei: ............................................................

VI. Dezvoltarea psihică:


................................................................................................................................................................

VII. Examenul general:


................................................................................................................................................................

VIII. Examenul loco-regional:


- sistemul limfatic: .....................................................................................................................
- ATM: .......................................................................................................................................

IX. Examenul facial:


1. normă frontală:
- forma feţei: ...............................................................................................................
- simetria: ...................................................................................................................
- şanţurile faciale: .......................................................................................................
- raportul etajelor faciale: ...........................................................................................
- fanta labială: .............................................................................................................
- buze (aspect, culoare, grosime, tonus): ....................................................................
- raportul buzelor: .......................................................................................................
- poziţia stomionului: .................................................................................................
- tegumente: ................................................................................................................
- contururi osoase: ......................................................................................................
- punctele de emergenţă a nervilor: ............................................................................

1
2. din profil: .............................................................................................................................

X. Examenul ATM:
- amplitudinea deschiderii gurii: ................................................................................................
- excursia mentonului şi liniei interinc inf.: ...............................................................................
- corelaţia liniei interinc. sup. şi inf.: .........................................................................................
- excursia condililor, amplitudine, simetria deplasării: .............................................................
- crepitaţii, cracmente, dureri, deformaţii: .................................................................................
- salturi articulare: ......................................................................................................................
- subluxaţii: ................................................................................................................................
- anchiloze: .................................................................................................................................

XI. Examenul endobucal:


- inspecţia vestibulului: ..........................................................................................................
- insp. muc. gingivale: ............................................................................................................
- bolta palatină: .......................................................................................................................
- planşeul, orofaringele: .........................................................................................................
- limba: ...................................................................................................................................

XII. Apelul dinţilor:


- dentaţie: ................................................................................................................................
- dentiţie: ................................................................................................................................

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
V IV III II I I II III IV V
V IV III II I I II III IV V
8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

XIII. Examenul parodonţiului:


................................................................................................................................................................

XIV. Examenul monomaxilar:


1. modificări de poziţie unidentare (versiune, gresiune,
rotaţie): .................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............

2. modificări de grup dentar:


Maxilarul superior:
Grup frontal:
- sagital: .................................................................................................................................
- transversal: ...........................................................................................................................
- vertical: ................................................................................................................................
Grup lateral:
- sagital: .................................................................................................................................

2
- transversal: ...........................................................................................................................
- vertical: ................................................................................................................................

Maxilarul inferior:
Grup frontal:
- sagital: .................................................................................................................................
- transversal: ...........................................................................................................................
- vertical: ................................................................................................................................
Grup lateral:
- sagital: .................................................................................................................................
- transversal: ...........................................................................................................................
- vertical: ................................................................................................................................

3. froma arcadei: ......................................................................................................................

XV. Examenul static al ocluziei:


Molarii de 6 ani p. dreaptă:
- sagital: .................................................................................................................................
- transversal: ...........................................................................................................................
- vertical: ................................................................................................................................

Canini p. dreaptă:
- sagital: .................................................................................................................................
- transversal: ...........................................................................................................................
- vertical: ................................................................................................................................

Incisivi:
- sagital: .................................................................................................................................
- transversal: ...........................................................................................................................
- vertical: ................................................................................................................................

Canini p. stângă:
- sagital: .................................................................................................................................
- transversal: ...........................................................................................................................
- vertical: ................................................................................................................................

Molari p. stângă:
- sagital: .................................................................................................................................
- transversal: ...........................................................................................................................
- vertical: ................................................................................................................................

(Planul postlacteal: ...................................................................................................................)

XVI. Examenul funcţional al ocluziei:


1. Poziţia de repaus a mandibulei (DV):
a. dim. vertic. a et. inf.: ................................................................................................
b. dim. sp. de inocl. lat.: ...............................................................................................
c. gradul de supraac. inc.: ............................................................................................
d. echilibrul grupelor musc.: ........................................................................................
e. poziţia condililor: .....................................................................................................
2. Drumul de închidere până la PIM:
a. poziţia mentonului: ..................................................................................................

3
b. punctul interincisiv inf.: ...........................................................................................
3. Propulisie:
a. ghidajul anterior: ......................................................................................................
b. dezocluzia post.: .......................................................................................................
c. (ocl. inversă frontală – retropulsie până la cap la cap ............................................)
4. mişcări de lateralitate
a. stânga – ghidaj: ........................................................................................................
- interferenţe: ................................................................................................
b. dreapta – ghidaj: .......................................................................................................
- interferenţe: ..............................................................................................
5. devierea liniei mediene: ( se corectează în poziţia de repaus?) ..............................................................

XVII. Examenul grupelor musculare:


1. Orbicularii:
a. mărime, culoare, poz. de repaus, tonicitate: ............................................................
........................................................................................................................................
b. stomionul: ................................................................................................................
c. tonicitatea fascicolului intern: ..................................................................................
d. tonicitatea fascicolului extern: .................................................................................
e. comportament în fonaţie, deglutiţie: ........................................................................
f. parafuncţii: ...............................................................................................................
2. Limba:
a. mărime, formă: .........................................................................................................
b. poz. de repaus: .........................................................................................................
c. tonicitate: - ridicare: .................................................................................................
- propulsie: ..............................................................................................
- lateralitate: ............................................................................................
- înfăşurare: ............................................................................................
3. Muşchii faciali:
1. buccinatorul: ............................................................................................................
2. m. ridicători ai mandibulei: ......................................................................................
3. m. coborâtori: ...........................................................................................................
4. m. propulsori: ...........................................................................................................
5. m. retropulsori: .........................................................................................................

XVIII. Examenul funcţiilor:


1. Postura corpului, capului: ....................................................................................................
2. Respiraţia: ............................................................................................................................
a. proba oglinzii: ..........................................................................................................
b. proba fulgului: .........................................................................................................
c. reflexul narinar Gudin: .............................................................................................
3. Deglutiţia: ............................................................................................................................
a. contactul buzelor: .....................................................................................................
b. contactul arcadelor: ..................................................................................................
c. contactul feţei dorsale a limbii cu palatul: ...............................................................
4. Masticaţia: tipul masticator ..................................................................................................
5. Fonaţia: ................................................................................................................................
6. Fizionomia: ..........................................................................................................................
7. Autoîntreţinerea: ..................................................................................................................

XIX. Examinări complementare:


I. Studiul modelelor:

4
1. Analiza mono-maxilară:
A. Apelul dinţilor:

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
V IV III II I I II III IV V
V IV III II I I II III IV V
8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

- dentaţie: ................................................................................................................................
- dentiţie (vârsta dentară): ......................................................................................................

B. Forma dinţilor şi anomalii de formă: .......................................................................


C. Volumul dentar: SI= ................................................................................................
D. Structura morfologică exterioară a dinţilor: .............................................................
E. Modificări de poziţie monomaxilare: ......................................................................
1. Modificări unidentare (versiune, gresiune, rotaţie în plan
sagital/transversal/tuberal):
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

2. Modificări de grup:
a. în sens sagital:
Grup frontal: ...............................................................................
Grup lateral: ................................................................................
b. în sens transversal:
Grup frontal: ...............................................................................
Grup lateral: ................................................................................
c.în sens vertical:
Grup frontal: ...............................................................................
Grup lateral: ................................................................................

3. Modificări de formă ale arcadelor dento-alveolare:


- sup.: ........................................................................................................
- inf.: .........................................................................................................

II. Analiza ocluziei:


1. La nivelul incisivilor:
- plan sagital: ......................................................................................................
- plan transversal: ...............................................................................................
- plan vertical: ....................................................................................................
2. La nivelul caninilor:
- plan sagital: - dr. ..............................................................................................
- stg. .............................................................................................
- plan transversal: - dr. .......................................................................................
- stg. ......................................................................................
- plan vertical: - dr. .............................................................................................
- stg. ...........................................................................................
3. La nivelul molarilor:
- plan sagital: - dr. ..............................................................................................
- stg. .............................................................................................
- plan transversal: - dr. .......................................................................................

5
- stg. ......................................................................................
- plan vertical: - dr. .............................................................................................
- stg. ............................................................................................

III. Măsurători:
1. Indexul Pont:
SI=

IPc=SI+SI/4
IPm= ipm=

IMc=IP+IP/4
IMm= imm=

…………………………………………………………………………………………

2. Simetroscopia:
a. în sens transversal: ..........................................................................................
b. în sens sagital:
- săgeată sagitală:
SS=IP/2 ...................................................................................................
..............
- mezializarea unui grup lat.: ..................................................................

3. Perimetria:
a. dentaţia mixtă:
Mand: Pi=si+2x+3,4
Pe=

Max: PI=SI+2X+1,8
PE=
....................................................................................................................................................
b. dentaţia permanentă:
Mand: Pi=si+2x
Pe=

Max: PI=SI+2X
PE=
....................................................................................................................................................

4. Indicele Bolton:
a. pt. 12 dinţi:
dinţi mand/ dinţi max X 100 = 91,3 %
....................................................................................................................................................
b. pt. 6 dinţi:
dinţi mand/ dinţi max X 100 = 77,2 %
....................................................................................................................................................

5. Lungimea arcadelor alveolo-dentare:


MAX: prosthion-alveolare sup. =
MAND: infradentale-aleveolare inf. =

6
6. Lăţimea arcadelor alveolo-dentare:
MAXILAR SUPERIOR MANDIBULĂ
Canini
Molari temp.
Premolari
Molari I.

După Howes:
- lăţimea arcadei la fosa canină (distanţa dintre apexurile PM1 sup.): .................................................
- lăţimea arcadei dentare (PMD): .........................................................................................................
- diferenţa = ………………………………………………………………………………………......

XX. Examenul antropologic:


1. Indicele cefalic:
EU-EU / G-Op = < 75 dolicocefal
75.80 mezocefal
> 80 brachicefal
2. Indicele facial:
N-Gn / Zy-Zy = >80 leptoprosopie (faţă alungită)
=80 mezoprosopie
<80 euriprosopie (faţă lată)
3. Indici alveolo-maxilari:
a. MAX: Indicele Izard: EKM-EKM=Zy-Zy/2
b. MAND: ekm-ekm=Go-Go/2
4. Raportul între lungimea arcadei alveolare superioare (Pr-Alv) la adâncimea feţei (Au-N-
Au.) Indicele Dreyfuss: Pr-Alv=(Au-N-Au.)/2

XXI. Examenul fotostatic:


1. Normă frontală:
- forma feţei: ..............................................................................................................................
- simetria: ...................................................................................................................................
- proporţionalitatea etajelor feţei: ..............................................................................................
- fanta labială: ............................................................................................................................
- poziţia buzelor: ........................................................................................................................
- şanţurile periorale: ...................................................................................................................
- fotografia de faţă în surâs – relaţia verticală a dinţilor faţă de buze: ......................................
....................................................................................................................................................

2. Normă laterală:
- câmpul de profil – relaţia buzelor cu mentonul: ......................................................................
- tangenta gurii Schwarz (Pg-SpNA – pl. Naso-frontal= 10°) ...................................................

XXII. Examenul radiologic:


1. Ortopantomografie:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

2. Teleradiografia de profil:
a. Analiza lui Tweed:
- FMA (u. Tweed) = 25°+/- 3° ……………………………………………………...............
- IMPA = 88° +/- 3° ………………………………………………………………………...
- FMIA = 67° +/- 3° ………………………………………………………………………...
7
Tabelul lui Tweed (regula lui Tweed):
- FMA=22°-28° » FMIA= 68°
- FMA>28° » FMIA=65°
- FMA<22° » IMPA<92°

- SNA = 82° …………………………………………………………………………………


- SNB = 80° ………………………………………………………………………………....
- ANB = +2° ………………………………………………………………………………...
- unghiul OP (planul de ocluzie-pl. Frankfurt) = 10° - trebuie menţinut constant
……………………………………………………………………………………………..
- unghiul Z (linia estetică (menton cutanat-buza cea mai proeminentă) – pl. Frankfurt) =
78° …………………………………………………………………………………………

Valori metrice:
- Upper Lip (UL): …………………………………………………………………………..
- Total Chin (TC): …………………………………………………………………………..
- Ao-Bo ……………………………………………………………………………………..
- Înălţimea facială anterioară (HFA) (Gn-bispinal) = 65 mm ………………………………
- Înălţimea facială posterioară (HFP) (segmentul de dreaptă tangentă la marg. post a mand
unind punctul Ar cu pl. mand.) = 45 mm …………………………………………………
- Index post/ant = 0,69 ……………………………………………………………………...

b. Analiza lui Downs:


- unghiul între axa Y (S-Gn) – pl. Frankfurt) = 60° +/- 5° < 55° » rotaţie anterioară
> 65° » rotaţie posterioară

8
XXII. Diagnostic
1. Dg. Pedodontic:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. Dg. Parodontal:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3. Dg. Ortodontic:
1. Morfologic:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. Funcţional:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. Etiologic:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. Diferenţial:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

XXIII. Prognostic:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

XXIV. Tratament:
1. Obiective terapeutice:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

2. Mijloace ortodontice:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................