Sunteți pe pagina 1din 4

Only 2 Pages are Converted

in the Unregistered Version


:
~ r-~-'-'---------'-~-'-'-"---~-'" .--- .. - .. - -.- .. -.---.------. .- .. _.-.-- ._-.- ......................-.- ....................
- .. -- .. -----~--.- .. --.-.--- .............................................................--.--.- -- .. -. -- .....................-.-.- .. ----
l rx. Deficit de ~ pacientul să înţeleagă - să se deainformaţii despre boala sa şi tehnicile ele

examinare la
cunoştinţe legal: de problemele sale şi să fie capabil care va fi supus
probleme medicale, de autoîngrijiri - se asigură un mediu' favorabil
I tehni.ci ;l1ed~cale şi - se evaluează nivelul de cunoştinţe ale pacientului
resposabili tăţi

ischemiei miocardice
~
'O
['j :' ;:.

~
C/l
!-:-X~·· Dmer~ datorată --- - abse!lţa durerii ---.---- -- .. - -.:-~~;~.Ia~~ea car;;teristicil~~
dure~:Ii·(c~cte-;::l;;ca I izal~, d;~:-~tă ), ~
. funcţiile vitale în limite culoarea tegumeutelor şi temperatura'
~.
normale - tllonitorizarca:scmnelm vitale ~ tIei
- pacientul să se odihnească - administrare de 02 ( 4-5 l/min ) ~
'- administrarea medicaţiei, urmărirea
I apariţiei unor reacţii adverse ,~
. monitorizare EeG ~
I se asi~llIă €acientului poziţia de decubit dorsal sau semisezândă
l' .
t~

~
i-se limitează activitatile fizice
,r,

I . ~ ,- se asigură liniştea 1~ salon


~
I-·-----~--_·_-_··-- -----.-.-- .---- .. -- . . .-.-j - ...--.---.---.------- .. - .. -~-- .. ---------
~
, ;:T Rj~c de infecţii _.. - temperatura: corpului în limite - se mODito~'izeazfl temperatura la fiecare 4 ore
<;?
1 ~ datorită de ex. afectării normale - se noteaza volumul, aspectul sputet
Isistemului imunitar, ' - absenţa durerii - se urmăresc cateterele pentru a
depista semnele unei eventuale I~
I exudatului nlveolar şi . absenţa semnelor de infecţie '1 infecţii I
~
! afectării reflexului de pulmonară sau CLi altă localizare . se asigură mnulitatea corespunzătoare a
aerului, se fac aspiraţii ~
I tuse la nevoie I
I ;;;
fo
, - schimbarea poziţiei pacientului la fiecare 1-2 ore pentru a ajuta , I
' L ., .. - __. ___. __ L ---- .. -.--------- .... __ -- __
~~;~~~~!
~:~~~;~~;0:~~~~~~~~~~~~~~J~I]mg_.
-- I-seI menţine integritatea tegumentelor

-- I! 1- se ruenţme curăţenia salonului

, - ------ - -------- .. -.--------------.----


.. -----.~--------
-- --------l
i I- 1-
- I
XH Risc de aritrnii mO[}Jton~area ni mului cardiac monitorizarea pacientului ~entru a
o~serva aparili~ unor aritrnii
I-secundare ischemiei puls periferic cu caractensnc: (ex extrasl~tohe ventriculară, tahicardie
I
-I veutriculară, fibrilaţie .

J
lJlIOCardlce normale I veIlt:'~cllJ:lTa, antmu s:~pravel1tnculare, ritm joncţional,
. I tahicardie
- stare hcmodinamică in limite atnală, fibrilaţie atnală ŞI flutter atrial )

I_
normale - aduuuistrarea de lidocaină în aritmii
ventriculare .

- I
A.

- zgomote cardiace normale


_._--- ----------~~

~ .xIII. Risc de sufocare


fiecare oră sau on de eate on
I
1 datorită creşterii
- asigurarea unor parametrii ai
aparatului de ventilaţie care să
- se verifică parametrii aparatului la
~
este nevoie

-. i
II

g;
I
.

presiunii aparatului de permită o respiraţie corcspun- - se previne obstruarea sondei

~ I eudotraheale
ventilaţie, ;căderii zătoare - se administrează medicaţie
I~

-J I bronhodilatatoare
complianţei, prezenţei
modificarea poziţiei
I~
1,

\b
' - evaluarea cauzelor de apariţie a tusei:

I . sccretiilor vâscoase
capului şi sonda a 'UlUlS într-o cale
sondei de iutubaţie la mişcarea
fg

'-_" _'_._~~_. __ ~_ _LfalSă, atingând carina J•


~
.. -.- .. ----.-------- --- -~-
~eteru:;L1mea leuc o
.~

efectuare de cuitmi cu
'.~
alltibi~

din
sput
ă ŞI
alte
prod
use
biol
ogic
e
.
,