Sunteți pe pagina 1din 2

Nume:

Prenume:
Data: 12.XI.2015 Clasa a VIII a

EVALUARE SUMATIVĂ
Unitatea de învăţare: „Principatele Române de la Unire la cucerirea Independenţe”i

I. Scrieţi litera corespunzătoare râspunsului corect, pentru fiecare dintre


afirmaţiile de mai jos
1. Programul ”Petiţiunea Naţională” a fost adoptat la:
a. Cernăuţi b. Islaz c. Blaj d. Braşov 1 puncte
2. La 5 şi 24 ianuarie 1859, domn al Moldovei şi Ţării Româneşti, a fost ales:
a. Gh. Bibescu b. Carol c. Al. I. Cuza d. M. Sturdza 1 puncte
3. Prin Constituţia din 1866, statul român devenea:
a. monarhie absolutistă b. monarhie constituţională c. monarhie parlamentară
d. republică 1 puncte
4. România şi-a obţinut independenţa, în urma participării la războiul desfăşurat între
anii 1877-1878 împotriva:
a. Austro-Ungariei b. Bulgariei c. Imperiul Otoman d. Rusiei 1 puncte
5. Dinastia străină este instituită în anul 1866 în frunte cu:
a. M.Kogălniceanu b. Carol I c. A.I.Cuza d. Gr.Al. Ghica 1 puncte

II. Completaţi fiecare spaţiu liber cu termenul corespunzător din lista dată.
Termenii aleşi din listă se folosesc o singură dată în text.
În urma participării la războiul din 1877-1878, România şi-a câştigat ..................... .
Aceasta a fost recunoscută în cadrul .................... de pace de la ....................... din
iunie-iulie 1878. România este obligată să cedeze judeţele din sudul .......................
către Imperiul Ţarist primind, în schimb , Dobrogea aflată sub stăpânirea Imperiului
.........................
Lista termenilor: autonomie, Basarabia, Berlin, congres, Habsburgic,
independenţă, Otoman, Praga. 5 puncte

III. Citiţi cu atenţie textul de mai jos:


În ziua de 1 decembrie Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia a proclamat
alcătuirea poporului românesc din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească într-un
singur stat şi unirea lui cu România.
(despre evenimentele din 1 decembrie 1918)
Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:
1. Transcrieţi cadrul organizatoric în care s-a proclamat unirea din 1 decembrie
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
0,5 puncte
2. Numiţi o altă provincie care s-a unit cu România în anul 1918, în afara celor
menţionate în text
___________________________________________________________________
0,5 puncte
3. Prezentaţi două urmări ale Marii Uniri din anul 1918 pentru România

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4 puncte
1
IV. Prezentaţi, în 10 rînduri, Unirea Principatelor Române (1859), având în
vedere:
- o prevedere a Congresului de la Paris (1856) referitoare la Principatele
Române
- două prevederi ale Convenţiei de la Paris (1858) şi numele
Principatelor Române care s-au unit în 1859
- trei reforme realizate în timpul domniei lui Al. I. Cuza şi o cauză a
înlăturării acestuia de la conducerea statului român
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5 puncte
Notă! Se punctează şi structura compoziţiei (introducere-cuprins-concluzii), prezentarea
în ordine cronologică/logică a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric.

Barem de notare:

20 19-18 17-16 15-14 13-12 11-9 8-7 6-5 4-3 2-0


10 9 8 7 6 5 4 3 2 1