Sunteți pe pagina 1din 1

Test de evaluare – ecosistem Nume și prenume ....................................................................

1. Indicați câte trei viețuitoare care trăiesc in cele trei medii de viață:

Mediul terestru Mediul acvatic Mediul subteran

2. Alegeți răspunsul/ răspunsurile corecte :


I. Sunt factori abiotici :
a. Aerul, b. Plantele, c. Solul, d. Temperatura , e. Apa
II. Sunt factori biotici :
a. Plantele, b. Apa, c. Animalele, d. Vântul, e. Microorganisme
III. Sunt ecosisteme naturale :
a. Pădurea, b. Parcul , c. Acvariul, d. Pajiștea, e. Râul
IV. Sunt ecosisteme artificiale:
a. Balta, b. Livada, c. Grădina de legume , d. Pădurea , e. Lacul de acumulare

3. Completați cu noțiunile învățate urmatoarele enunțuri :


Biotopul și ............................. alcătuiesc un .................................... .
Ecosistemele pot fi .................................. și ...................................... .
Mai multe lanțuri trofice alcătuiesc o .............................................. trofică.

4. Așează viețuitoarele următoare în categoria trofică corespunzătoare : ghindă, uliu, pițigoi, ciuperci, trifoi,
iepure, jder, șarpe, bacterii descompunătoare, șoarece, omidă, grău, vulpe, arici, cărăbuș.

Producători Consumatori Descompunători

5. Realizează un lanț trofic alegând din viețuitoarele enumerate la punctul 4.

( Barem de notare :punctul 1=1,5puncte, punctul 2:0,5*4=2 puncte, punctul 3=2puncte, punctul 4 =1,5puncte, punctul 5 = 2 puncte, din oficiu
1 punct ; total 10 puncte )

S-ar putea să vă placă și