Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

Liceul „Dr. Lazăr Chirilă”- Baia de Arieş Nr. Inregistrare:____________/_____________

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
ENGLEZA

PROFESOR: Toader Andreia


MANUAL: Comunicare in limba engleza-English with Nino, Bianca Popa, Marina Franculescu,
Mariana Popa, Diana Zografi, Grup Editorial Art, L1
CLASA: a II-a AVIZ ŞEF CATEDRĂ.......................
ANUL ŞCOLAR: 2017/2018
NR. SAPT./AN: 35
NR. ORE/AN: 35
NR. ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1
Programa şcolară aprobată prin ordin al ministrului: Nr. 3418/19.03.2013 AVIZ DIRECTOR...............................

SEMESTRUL I-18 saptamani


Nr. Unităţi de Conţinuturi Competenţe specifice Nr. Săpt. Observaţii
crt. învăţare ore
1. Greetings: good morning, good afternoon, 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în 3 S1-
UNIT 1 good evening, good night situaţii de comunicare uzuale, la o 11 sept.-
Colours: green, white, yellow, green, red, întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar 15 sept.
Hello, welcome orange, purple,brown, blue, pink, grey şi foarte rar
back! Introducing one's self: My name is, I’m a 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, S2-18
Hello, my boy/girl sub, în faţă, în spatele, în) ale unor sept.-22
family! Asking questions: What's your name? obiecte din universul imediat, în mesaje sept.
Round-up How old are you? How are you? articulate clar şi rar
The possessive adjective: my, the 2.1Reproducerea unor cântece/poezii S3-25
personal pronoun I, the verb to be simple pentru copii sept.-29
affirmative form singular 2.2 Prezentarea unei persoane / unui sept.
Numbers 1-5 personaj cunoscut folosind câteva detalii
Obeying and giving commands: stand up, familiare (nume, gen, vârstă, hobby)
sit down, turn around, jump, run 2.3Participarea la jocuri de comunicare în
Drawing a portrait and presenting care reproduce sau creează rime/ mesaje
yourself to others scurte
Family members: mother, father, sister,

1
brother, grandmother, grandfather
Describing the family: This is my family,
my mother's name is, My father's name is,
my brother's name is, my sister name's is
Asking questions: Who is this?
The numbers 1-5
Drawing a picture of one's family and
presenting it
2. Revision: Unit1, 2 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în 4 S4-
UNIT 2 Types of houses: house, flat situaţii de comunicare uzuale, la o 2 oct.-6
Rooms in a house: living-room, bedroom, întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar oct.
Outside the bathroom, kitchen şi foarte rar
house Objects outside the house: garage, 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, S5-9 oct.-
Inside the window, door, roof, garden, car sub, în faţă, în spatele, în) ale unor 13 oct.
house Pieces of furniture and objects: bed, bath, obiecte din universul imediat, în mesaje
The rooms of table, sofa, lamp, T.V., toilet, cooker, articulate clar şi rar S6-16
the house wardrobe, fridge, carpet 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de oct.-20
Round-up Describing one's house: My house has got sesizarea semnificaţiei globale a unor oct.
three rooms, describing one's room In my filme şi a unor cântece pentru copii în S8
room there is a … limba modernă respectivă S7-23 30 oct.-3
The verb to have got affirmative form 2.1Reproducerea unor cântece/poezii oct.-27 noiembrie
singular and plural, negative form and simple pentru copii oct. Vacanta
interrogative 2.2 Prezentarea unei persoane / unui I – IV+
Prepositions: on, in, in front of, behind personaj cunoscut folosind câteva detalii Clasa pregatitoare
Asking and answering questions: Where is familiare (nume, gen, vârstă, hobby)
father? Father is in the bathroom. Where 2.3Participarea la jocuri de comunicare în
is the sofa? care reproduce sau creează rime/ mesaje
The numbers 6-10 scurte
Colours: green, blue, yellow, pink, red, 3.1Manifestarea curiozităţii pentru
orange decodarea unor mesaje scrise simple şi
Drawing a picture of one's family and scurte din universul imediat
presenting it 4.1Participarea la proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care elaborează cu sprijin
scurte mesaje scrise

2
3. Revision: Unit1, 2 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în 4 S9
UNIT 3 Numbers: 1-12 situaţii de comunicare uzuale, la o 6 noiemb-
Birthday : cake, present, birthday card, întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar 10
One, two, car, candle, ballon, doll, teddy bear, robot, şi foarte rar noiemb.
three…! kite, computer 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe,
How old are Asking and answering questions: What's sub, în faţă, în spatele, în) ale unor S10
you? this? It's a teddy bear. How many obiecte din universul imediat, în mesaje 13-17
My presents presents? How old are you, my friend? articulate clar şi rar noiemb.
Round-up Drawing and presenting one's favourite 2.1Reproducerea unor cântece/poezii
present simple pentru copii S11
2.2 Prezentarea unei persoane / unui 20
personaj cunoscut folosind câteva detalii noiem.-24
familiare (nume, gen, vârstă, hobby) noiemb.
2.3Participarea la jocuri de comunicare în
care reproduce sau creează rime/ mesaje S12
scurte 27
3.1Manifestarea curiozităţii pentru noiemb.-
decodarea unor mesaje scrise simple şi 29
scurte din universul imediat noiemb.
4.1Participarea la proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care elaborează cu sprijin
scurte mesaje scrise
Revision: Units 1, 2, 3 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în
Types of food: vegetables, fruit, fast-food, situaţii de comunicare uzuale, la o 5 S13
4. UNIT 4 drinks, desserts întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar 4 dec.-8
This is…. şi foarte rar dec.
My food It’s snowing! 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe,
Merry Christmas vocabulary: stars, candles, sub, în faţă, în spatele, în) ale unor S14
Christmas! Christmas tree, Santa, angel, gift obiecte din universul imediat, în mesaje 11 dec.-
My drinks Expressing likes and dislikes: I like pizza. articulate clar şi rar 15 dec.
My fruit I don’t like burgers. 2.1Reproducerea unor cântece/poezii
Round-up Meals of the day: breakfast, lunch, 5 simple pentru copii S15
o'clock tea, dinner 2.2 Prezentarea unei persoane / unui 18 dec.-
Asking and answering: What's your personaj cunoscut folosind câteva detalii 22 dec.
favorite food? My favorite food is… familiare (nume, gen, vârstă, hobby)
Drawing and presenting one's favorite 2.3Participarea la jocuri de comunicare în S16
food care reproduce sau creează rime/ mesaje 15 ian.-19
The verb to have got affirmative form scurte ian

3
singular and plural, negative form and 3.1Manifestarea curiozităţii pentru S17
5. interrogative decodarea unor mesaje scrise simple şi 22 ian.-26
REVISION scurte din universul imediat ian.
Units: 1,2,3,4 4.1Participarea la proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care elaborează cu sprijin 1 S18
scurte mesaje scrise 29 ian.-2
feb.

SEMESTRUL II-17 saptamani


Nr. Unităţi de Conţinuturi Competenţe specifice Nr. Săpt. Observaţii
crt. învăţare ore
6. UNIT 5 Revision: Units 1, 2, 3, 4, 5,6,7 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în 4 S19
The demonstrative adjective: this/that situaţii de comunicare uzuale, la o 12 feb.-
On the farm Prepositions: in, on, under întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar 16 feb.
At the zoo Types of animals: pets (cat, dog, frog, şi foarte rar
I love pets! mouse, hamster,parrot, rabbit, fish, 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, S20
Round-up horse), animals on a farm (horse, cow, sub, în faţă, în spatele, în) ale unor 19 feb.-
hen, chicken, sheep), wild animals ( obiecte din universul imediat, în mesaje 23 feb.
dolphin, snake, penguin, bear, elephant, articulate clar şi rar
lion, tiger,fox,zebra, giraffe) 2.1Reproducerea unor cântece/poezii S21
Asking and answering about one's simple pentru copii 26 feb.-2
favourite animal: What's your favourite 2.2 Prezentarea unei persoane / unui martie
animal? My favourite animal is personaj cunoscut folosind câteva detalii
Can it jump/ climb/run/ dance/fly? familiare (nume, gen, vârstă, hobby) S22
Asking and answering questions: What is 2.3Participarea la jocuri de comunicare în 5 martie-
this? This is a hen. Can you run? Yes, I can. care reproduce sau creează rime/ mesaje 9 martie
No, I can’t scurte
Drawing one's favourite animal and 3.1Manifestarea curiozităţii pentru
presenting it decodarea unor mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat
4.1Participarea la proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care elaborează cu sprijin
scurte mesaje scrise
7. 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în 5 S23 In cadrul
UNIT 6 Revision: Units 1, 2, 3, 4 situaţii de comunicare uzuale, la o 12 programului “Sa
4
The human body: learning the parts of the întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar martie- stii mai multe, sa
I have got human body nose, ears, legs etc. şi foarte rar 16 fii mai bun!”,
blue eyes Adjectives: long, short, big,small, ugly, 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, martie Sapt. 25
My doll has sad, fat, bad, beautiful, happy, tall, slim, sub, în faţă, în spatele, în) ale unor 26-30 martie
got long hair good obiecte din universul imediat, în mesaje S24 2018 din sem. II
My doll is Prepositions: under, in, on articulate clar şi rar 19 este dedicata act.
beautiful The numbers 1-10 2.1Reproducerea unor cântece/poezii martie- Exracurriculare si
Easter Colours: green, blue, yellow, pink, red, simple pentru copii 23 extrascolare,
Round-up orange 2.2 Prezentarea unei persoane / unui martie avand un orar
The verb to have got affirmative form personaj cunoscut folosind câteva detalii specific
singular and plural, negative form and familiare (nume, gen, vârstă, hobby) S26
interrogative 2.3Participarea la jocuri de comunicare în 11
Describing their deskmate. care reproduce sau creează rime/ mesaje aprilie-13
Easter: bunny, egg, cross, chicken scurte aprilie
Craft work: Easter card 3.1Manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat
4.1Participarea la proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care elaborează cu sprijin
scurte mesaje scrise
8. 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în
UNIT 7 situaţii de comunicare uzuale, la o S27
Revision: Units 1, 2, 3, 4, 5,6 întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar 5 16
In the Types of clothes: boy's clothes: shirt, şi foarte rar aprilie-20
wardrobe trousers, tie, hat and girl's clothes: skirt, 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, aprilie
At the blouse, handbag, earrings sub, în faţă, în spatele, în) ale unor
clothes shop Types of clothes for each season obiecte din universul imediat, în mesaje S28
A birthday Drawing and presenting one's favourite articulate clar şi rar 23
party clothes 2.1Reproducerea unor cântece/poezii aprilie-27
Round-up Dialogues (pair work): at the shop simple pentru copii aprilie
English money 2.2 Prezentarea unei persoane / unui
Asking and answering: What's your personaj cunoscut folosind câteva detalii S29
favourite clothes? My favourite clothes familiare (nume, gen, vârstă, hobby) 2 mai-4
are… 2.3Participarea la jocuri de comunicare în mai
Drawing and presenting one's favourite care reproduce sau creează rime/ mesaje
clothes scurte S30
The verb to have got affirmative form 3.1Manifestarea curiozităţii pentru 7 mai-11
singular and plural, negative form and decodarea unor mesaje scrise simple şi mai

5
interrogative scurte din universul imediat S31
4.1Participarea la proiecte de grup/ la 14 mai-
nivelul clasei în care elaborează cu sprijin 18 mai
Final scurte mesaje scrise
Revision S32
Final 4 21 mai-
evaluation 25 mai

S33
28 mai-1
iunie

S34
4 iunie-8
iunie

S35
11 iunie-
15 iunie

S-ar putea să vă placă și