Sunteți pe pagina 1din 3

Denumire institutie Categorie Ordonator

Nr. publica OP=ordonator principal


Act normativ
Crt Cu ordonatori de OS= ordonator secundar
credite OT=ordonator tertiar
1. LEGEA Nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, Presedintele – OP
republicata Muzeul Naţional Cotroceni - OT
2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei prezidenţiale,
care se aprobă de Preşedintele României, conform art. 2 din Lege –
Presedintele este ordonator principal de credit
3. Muzeul Naţional Cotroceni care are calitatea de ordonator terţiar de credite
Administraţia
1 4. Preşedintele României poate delega funcţia de ordonator principal de credite
Prezidenţială
al Administraţiei Prezidenţiale unui consilier prezidenţial sau consilier de stat
prin decizie. Ordonatorul principal de credite va răspunde de atribuţiile
prevăzute de legislaţia în vigoare. La rândul său, ordonatorul principal de
credite poate delega această calitate unei alte persoane din cadrul instituţiei
prezidenţiale, dacă Preşedintele României nu a dispus altfel.

1. Legea nr. 304/2004 privind organizare judiciară, republicată Preşedintele ICCJ – OP


2. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Preşedinte CA – OS
Curţi de Casaţie şi Justiţie Preşedinte T – OT
Art. 131 Procurorul general al Parchetului
(1) Activitatea instanţelor şi parchetelor este finanţată de la bugetul de stat. de pe lângă Înalta Curte de
(2) Bugetul curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al Casaţie şi Justiţie – OP
Înalta Curte de Casaţie judecătoriilor este gestionat de Ministerul Justiţiei, ministrul justiţiei având Procurorul general al Parchetului
2
şi Justiţie calitatea de ordonator principal de credite. Naţional Anticorupţie – OP
(3) Bugetul pentru parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale, tribunale Procurori generali CA – OS
specializate şi judecătorii este gestionat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Procurori generali T – OT
Casaţie şi Justiţie. Directorul Institutului Naţional al
(4) Bugetele instanţelor şi parchetelor militare este gestionat de Ministerul Magistraturii – OS
Apărării Naţionale, ministrul apărării naţionale având calitatea de ordonator
principal de credite.
1. H.G. nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului Secretarul general al Guvernului
Secretariatul General al 2. este ordonator principal de
3
Guvernului credite pentru aparatul de lucru
al Guvernului.
Ministerul Apărării Legea nr. 346/2006 Ministru - OP
4
Naţionale
Denumire institutie Categorie Ordonator
Nr. publica OP=ordonator principal
Act normativ
Crt Cu ordonatori de OS= ordonator secundar
credite OT=ordonator tertiar
H.G. nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei Ministrul economiei este
ordonator principal de credite şi
îndeplineşte atribuţiile generale
prevăzute la art. 53 alin. (1) din
5 Ministerul Economiei Legea nr. 90/2001 privind
organizarea şi funcţionarea
Guvernului României şi a
ministerelor, cu modificările şi
completările ulterioare
Legea nr. 94/1992, republicata Presedintele - OP
6 Curtea de Conturi
Legea nr. 504/2002 Art. 16
(1)Activitatea Consiliului este
Consiliul Naţional al
7 finanţată de la bugetul de stat.
Audiovizualului
(2)Preşedintele Consiliului este
ordonator principal de credite.
1. O.U.G. nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de Art. 13 OUG În cadrul Ministerului
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea Finanţelor Publice funcţionează
unor acte normative ministrul delegat pentru buget,
2. H.G. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor care coordonează activităţile din
Publice domeniile bugetului, trezoreriei,
ajutorului de stat, activelor
statului şi datoriei publice.
Art. 15 (1) OUG Ministrul delegat
îndeplineşte atribuţiile
Ministerul Finanţelor
8 ordonatorului principal de credite
Publice
al ministerului în domeniile
pentru care a fost învestit.
Art. 10 HG Ministrul finanţelor
publice îndeplineşte, conform
legii, funcţia de ordonator
principal de credite. Ministrul
finanţelor publice poate delega
această calitate secretarilor de
stat, secretarului general,
Denumire institutie Categorie Ordonator
Nr. publica OP=ordonator principal
Act normativ
Crt Cu ordonatori de OS= ordonator secundar
credite OT=ordonator tertiar
secretarului general adjunct sau
altor persoane împuternicite în
acest scop. Prin ordin al
ministrului finanţelor publice se
vor preciza limitele şi condiţiile
delegării
H.G. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Art. 8 - Ministrul fondurilor
Europene europene are calitatea de
Ministerul Fondurilor ordonator principal de credite.
9
Europene Ministrul fondurilor europene
poate delega această calitate, în
condiţiile legii
H.G. nr. 652/2009 Ministrul este ordonator principal
de credite, preşedinţii curţilor de
apel sunt ordonatori secundari de
10 Ministerul Justiţiei
credite, iar preşedinţii
tribunalelor sunt ordonatori
terţiari de credite.
H.G. nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Art. 7 (3) Ministrul sănătăţii este
ordonator principal de credite şi
poate delega prin ordin, în
11 Ministerul Sănătăţii
limitele şi în condiţiile prevăzute
de lege, această calitate.

Agenţia Naţională de Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Agenţiei Preşedintele - OP
Integritate Naţionale de Integritate
autoritate
administrativă
autonomă, cu
12
personalitate juridică,
ce funcţionează la nivel
naţional, ca structură
unică, cu sediul în
municipiul Bucureşti