Sunteți pe pagina 1din 5

PRINCIPIILE BUGETARE

NR.

PRINCIPIU

REGLEMENTARE

NIVEL

CARACTERISTICI

COMENTARII

CENTRAL/

LOCAL

LA NIVEL CENTRAL

 

1.

Principiul

Art. 10 din Legea

Central

veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu într- un singur document - BGC

 

Unităţii

500/2002

reglementează forma documentului juridic

2.

Principiul

Art. 8 din Legea

Central

veniturile şi cheltuielile bugetare se includ în buget în totalitate, în sume brute

 

Universalităţii

500/2002

veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume – include principiul neafectării veniturilor bugetare

reglementează conţinutul documentului juridic

3.

Principiul

Art. 12 din Legea

Central

veniturile bugetare se înscriu şi se aprobă pe surse de provenienţă;

 

specializării

500/2002

bugetare

cheltuielile bugetare se înscriu şi se aprobă în buget grupate după:

natura lor economică şi

destinaţia acestora (încrucişat)

4.

Principiul

Art. 9 din Legea

Central

conferă sistemului bugetar un caracter deschis şi transparent

 

Publicităţii

500/2002

dezbaterea publică a proiectelor de buget, cu prilejul aprobării acestora

dezbaterea publică a conturilor generale anuale de execuţie a bugetelor la nivel central, cu prilejul aprobării acestora

publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor normative de aprobare a bugetelor şi conturilor anuale de execuţie a acestora la nivel central

1

NR.

PRINCIPIU

REGLEMENTARE

NIVEL

CARACTERISTICI

COMENTARII

CENTRAL/

LOCAL

       

implicarea mijloacelor de informare în masă, pentru difuzarea informaţiilor asupra conţinutului bugetului, exceptând informaţiile şi documentele nepublicabile, prevăzute de lege

 
 

5. Principiul

Art. 13 din Legea

Central

toate operaţiunile bugetare se exprimă în monedă naţională

 

unităţii

500/2002

monetare

 
 

6. Principiul

Art. 11 din Legea

Central

veniturile şi cheltuielile bugetare sunt aprobate

 

Anualităţii

500/2002

prin lege pe o perioadă de un an, care corespunde exerciţiului bugetar;

operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate în cursul unui an bugetar, în contul unui buget, aparţin exerciţiului corespunzător de execuţie a bugetului respectiv

2

NR.

PRINCIPIU

REGLEMENTARE

NIVEL

CARACTERISTICI

 

COMENTARII

LA NIVEL LOCAL

 

1.

Principiul

Art. 7 din Legea

Local

veniturile şi cheltuielile bugetare se includ în buget în totalitate, în sume brute

 

Universalităţii

273/2006

veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume – include principiul neafectării veniturilor bugetare

reglementează conţinutul documentului juridic

2.

Principiul

Art. 8 din Legea

Local

conferă sistemului bugetar un caracter deschis şi transparent

 

Publicităţii

273/2006

dezbaterea publică a proiectului de buget local, cu prilejul aprobării acestora

prezentarea contului anual de execuţie a bugetului local în şedinţă publică

posibilitatea formulării observaţii de către cetăţeni

publicarea în presa locală, pe pagina de internet a instituţiei publice sau afişarea la sediul autorităţii administraţiei publice locale respective a proiectului de buget local şi a contului anual de execuţie a acestuia

3.

Principiul

Art. 9 din Legea

Local

veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu într- un singur document

Art. 248 din Codul Fiscal:

Unităţii

273/2006

“Impozitele şi taxele locale sunt după cum urmează:

reglementează forma documentului juridic

se interzic reţinerea şi utilizarea de venituri în regim extrabugetar, precum şi constituirea de fonduri publice locale în afara bugetelor locale, dacă legea nu prevede altfel

a) impozitul pe clădiri;

b) impozitul pe teren;

c) taxa asupra mijloacelor de

transport;

 

d)

taxa pentru eliberarea

certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;

3

NR.

PRINCIPIU

REGLEMENTARE

NIVEL

CARACTERISTICI

 

COMENTARII

         

e)

taxa pentru folosirea mijloacelor

de reclamă şi publicitate;

f) impozitul pe spectacole;

g) taxa hotelieră;

h) taxe speciale;

i) alte taxe locale.” reglementarea taxelor speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale Taxele speciale se încasează într- un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate (art. 30 din Legea

273/2006)

4.

Principiul

Art. 10 din Legea

Local

toate operaţiunile bugetare se exprimă în monedă naţională

 

unităţii

273/2006

monetare

 

5.

Principiul

Art. 11 din Legea

Local

veniturile şi cheltuielile bugetare sunt aprobate în condiţiile legii, pe o perioadă de un an, care corespunde exerciţiului bugetar;

operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate în cursul unui an bugetar, în contul unui buget, aparţin exerciţiului corespunzător de execuţie a bugetului respectiv

 

Anualităţii

273/2006

6.

Principiul

Art. 12 din Legea

Local

veniturile bugetare se înscriu şi se aprobă pe surse de provenienţă;

 

specializării

273/2006

bugetare

cheltuielile bugetare se înscriu şi se aprobă în buget grupate după:

natura lor economică şi

destinaţia acestora (încrucişat)

7.

Principiul

Art. 13 din Legea

Local

cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv

 

echilibrului

273/2006

4

NR.

PRINCIPIU

REGLEMENTARE

NIVEL

 

CARACTERISTICI

COMENTARII

8.

Principiul

Art. 15 din Legea

Local

ajutorarea prin alocarea de sume din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local:

 

solidarităţii

273/2006

-

unităţilor administrativ-teritoriale şi

persoanelor fizice aflate în situaţie de extremă dificultate.

-

9.

Principiul

Art. 16 din Legea

Local

unităţile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare suficiente, pe care autorităţile administraţiei publice locale le pot utiliza în exercitarea atribuţiilor lor, pe baza şi în limitele prevăzute de lege;

autorităţile administraţiei publice locale au competenţa stabilirii nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile legii;

sumele provenite din bugetele centrale

autonomiei

273/2006

locale

 

financiare

alocarea resurselor financiare pentru echilibrarea bugetelor locale nu trebuie să afecteze aplicarea politicilor bugetare ale autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul lor de competenţă;

sumele defalcate cu destinaţie specială se utilizează de către autorităţile administraţiei publice locale în conformitate cu prevederile legale

10.

Principiul

Art. 17 din Legea

Local

resursele financiare ale unităţilor administrativ- teritoriale trebuie să fie proporţionale cu responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale stabilite prin lege

 

proporţionalit

273/2006

ăţii

11.

Principiul

Art. 18 din Legea

Local

autorităţile administraţiei publice locale trebuie să fie consultate asupra procesului de alocare a resurselor financiare de la bugetul de stat către bugetele locale

 

consultării

273/2006

5