Sunteți pe pagina 1din 1

Cartea – obiect cultural. Dialogul.

Clasa a VI-a

1. Notează, în dreptul fiecărei noţiuni, litera corespunzătoare definiţiei:


Cartea … A - este un text cu caracter explicativ, aşezat la începutul unei opere literare sau
ştiinţifice, în care este expus planul lucrării, se dau referiri bibliografice, critice.
Manuscrisul … B - este faţa unei file.
Cotorul … C - este o scurtă lămurire în legătură cu textul, situată de obicei în josul paginii, scrisă cu
litere mai mici decât literele textului de bază.
Pagina … D - sunt foile pe care autorul şi-a scris opera.
Filele … E - reprezintă învelişul protector al cărţii.
Coperta … F - este partea laterală din stânga, unde se lipesc sau se cos filele cărţii.
Erata … G - este o listă cu titlurile diferitelor părţi ale unei lucrări enumerate în ordine.
Nota … H - este un tabel care conţine biografia unui autor şi titlurile lucrărilor lui.
Prefaţa … I - este o scriere cu un anumit subiect, tipărită şi legată în volum.
Fascicula L J - este partea laterală din stânga, unde se lipesc sau se cos filele cărţii.
K - sunt foile de hârtie care alcătuiesc cartea.
L - este o parte a unei lucrări unice, publicată în etape.
M - este lista în care sunt indicate şi corectate greşelile dintr-o lucrare.
2. Completează spaţiile punctate astfel încât enunţurile de mai jos să fie corecte:
a) În Mesopotamia se scria pe tăbliţe de ………………………….
b) Cuvântul românesc volum provine din latinescul ………………………….
c) În Evul Mediu ………………………… erau centre de cultură.
d) În 1440, la Mainz, în…………………………, Johann Gutenberg a inventat ………………………….
e) Egiptenii foloseau scrierea ………………………….
f) În secolul al …………………………, apare în Europa un nou material ca suport pentru scriere:
………………………….
g) Tiparul este introdus – în 1507 – în ţara noastră de către călugărul ………………………….
h) Cea mai vestită bibliotecă antică a fost biblioteca din ………………………….

3. Menţionează diferenţa /diferenţele dintre monolog şi dialog.


4. Scrie definiţii pentru următorii termeni:
emiţător ………………………………………………………………………………………………………..
receptor ………………………………………………………………………………………………………..
cod ……………………………………………………………………………………………………………..
canal …………………………………………………………………………………………………………...
5. Pune în ordine, următoarele replici:
… – Nu prea am chef…Sunt obosit…Am stat azi noapte târziu la Cosman, până la ziuă.
… – Băiete! Două mari…Da’…ce ai? Te văz cam…
… – Cu cine?
… – Nu…De vreo zece minute…Iei o bere?
… – Cu nişte amici…
… – Bonsoar, Mache.
… – Ai venit de mult?
… – Bonsoar, Lache.
6. Scrie cinci formule de iniţiere a unui dialog în diferite situaţii.
7. Eşti reporter la o televiziune şi trebuie să iei un interviu unei gimnaste celebre. Scrie opt întrebări pe
care i le-ai adresa.
8. Imaginează răspunsuri la întrebările formulate la exerciţiul anterior.
9. Formează un grup cu încă patru colegi şi purtaţi un dialog pe o temă la alegere.