Sunteți pe pagina 1din 2

CHESTIONAR DE EVALUARE A EFICACITĂŢII CURSURILOR

ÎN VEDEREA PERFECTĂRII PROGRAMULUI DE STUDIU


(pentru masteranzi)
Facultatea …………………………………………………………………………………........
Programul de studiu ..………………………………………………………………………….

1. Planul de învăţământ al programului de studiu corespunde aşteptărilor Dvs.?


a. în totalitate
b. într-o mare măsură
c. într-o mică măsură
d. deloc
2. În opinia Dvs. planul de învăţământ al programului de studiu corespunde cerinţelor
specializării/profesionalizării?
a. în totalitate
b. într-o mare măsură
c. într-o mică măsură
d. deloc
3. Cât de mulțumit sunteţi de structura planului de învățământ (discipline studiate,
conținutul lor, numărul de discipline opționale etc.)?
a. în totalitate
b. într-o mare măsură
c. într-o mică măsură
d. deloc
4. Care dintre disciplinele programului de studiu le consideraţi utile? Enumeraţi.

5. Care dintre disciplinele programului de studiu le consideraţi inutile specializării


Dvs.? Enumeraţi.

6. În ce măsură consideraţi că metodele şi mijloacele didactice utilizate la cursuri şi


seminarii sunt eficiente?
a. în totalitate
b. într-o mare măsură
c. într-o mică măsură
d. deloc
7. Cum consideraţi pregătirea (poate activitatea) profesională a cadrelor didactice de
la specializarea Dvs.?
a. foarte bună
b. preponderent bună
c. acceptabilă
d. preponderent slabă
e. foarte slabă

1
8. În ce măsură sunt clare, uşoare de urmărit cursurile/ seminariile/ laboratoarele
predate de cadrele didactice de la specializarea Dvs.?
a. în totalitate
b. într-o mare măsură
c. într-o mică măsură
d. deloc
9. Ce discipline de studiu aţi dori să urmaţi, dar nu le regăsiţi în programul de studiu
al specializării Dvs.?

10. Ce sugestii şi propuneri aveţi pentru îmbunătăţirea programului de studiu la


specializarea Dvs.?

Alte sugestii___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________