Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA SĂPTĂMANII : Albinuţe hărnicuţe

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor


structurilor verbale orale;
 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi stimularea
curiozităţii pentru investigarea acestuia;
 Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură, modelaj;
 Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării de sănătate;
 Formarea capacităţilor de exprimare prin muzică;
 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar aplicative - să fie capabil să
execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări.
 Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate; educarea abilităţii de a intra în
relaţie cu ceilalţi;
 Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre, întrebuinţând un vocabular adecvat;
 Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere, denumire, construire şi utilizare a formelor geometrice - să
recunoască, să denumească, să construiască şi să utilizeze forma geometrică cerc, pătrat, triunghi,
dreptunghi în jocuri.

Domeniul de Obiective Mijloace de Resurse materiale


activitate operaţionale realizare/ teme
propuse

Domeniul Limbă și -Formarea -Jocul; -Calendarul naturii;


Comunicare deprinderii de a -Conversatia; -Fişe de lucru;
contribui la realizarea -Observarea; -Tempera;
unor activităţi -Întrebări/ -„Iscoada”, de T.
gospodărești ; Răspunsuri/Explicați. Arghezi;
-Dezvoltarea
limbajului și a
vocabularului;
-Să-și dezvolte
imaginația și
creativitatea;

-Formarea -Calendarul naturii;


deprinderii de a -Foi albe;
contribui la realizarea -Conversaţia; -Carton colorat;
unor activităţi -Explicatia; -Lipici;
Domeniul Activități gospodărești ; -Observarea - Caiet de lucru;
Matematice - Formarea de a - Întrebări/ -„Albina”, de G.
mânui corect Răspunsuri/Explicați; Vieru;
instrumentele de -Jocul ;
lucru (creioane, caiet
de lucru );
-Formarea
deprinderii de a
îndeplini sarcini
ușoare; -Conversatia; -Calendarul naturii;
- Formarea de a -Jocul; -Fişe de lucru -cifra
Domeniul Om și mânui corect -Observarea; 3;
Societate instrumentele de -Întrebări/ -Creioane colorate;
lucru (creioane, caiet Răspunsuri/Explicați; - Caiet de lucru;
de lucru ); - „Tâlharul pedepsit”,
-Să-şi dezvolte de T. Arghezi
creativitatea şi
imaginaţia;
-Să-şi dezvolte
vocabularul și
limbajul ;
-Dezvoltarea
motricității fine;

-Formarea
deprinderii de a
manifesta inițiativă în -Jocul; -Calendarul naturii;
rezolvarea unor -Conversatia; -Fişe de lucru;
Domeniul Estetic sarcini; -Observarea; -Creioane;
Creativ -Să-și dezvolte -Întrebări/ -Cântece specifice
imaginația și Răspunsuri/Explicați. vârstei.
creativitatea;
-Să-şi dezvolte
vocabularul și
limbajul ;
-Dezvoltarea
motricității fine;