Sunteți pe pagina 1din 3

Costul capitalului

1. Capitalizarea bursieră a firmei ORE este de 6 mil. lei (la un număr de 1,2 milioane de
acțiuni comune), iar valoarea datoriilor sale totale este de 4 mil. lei. Managerul financiar al
firmei estimează că acțiunile firmei au un coeficient beta de 1.5 și că prima de risc medie a
pieței este de 6% (rm – rf). Rata dobânzii la obligațiunile emise de Trezoreria statului este de
4%, iar prima de risc aferentă datoriilor contractate de firmă este de 3%. Cota de impozit pe
profit este de 25%. Indicatorul randamentul dividendelor (Dividend/acțiune/Prețul acțiunii)
are o valoare de 8%.
a. Care este costul capitalului propriu pentru firmă în prezent?
Ckpr=Rf+(Rm-Rf)*β
Rf-rata rentabilitate financiara
Rm-rentabilitate medie piata
Ckpr=0,04+(0,06)*1,5=0,04+0,09=0,13
*100=13%
b. Ce valoare are rata de creștere a dividendului pe acțiune (g)?
g=α*Rf=>g=0,08*0,04=3,2%

c. Care este costul capitalului firmei?


𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑
Ck=𝑃𝑟𝑒𝑡+Ɛ(𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑)

𝑑𝑖𝑣∗(1+Ɛ) 8%∗(1−3,2) 0,744


Pret dividend= = =−3,16=0,24
𝑅f−Ɛ 0,04−3,2

0,08 0,08
Ckfirma=−0,24+3,2=2,96=0,03=3%

d. Firma dorește să-și extindă obiectul de activitate în construcții. Coeficientul beta pentru
firmele neîndatorate din construcții este de 1.2. Care ar fi costul capitalului propriu pentru
noul domeniu de activitate al firmei?
Ckpr=Rg+(Rm-Rg)*β
Β=1,2
Ckpr=0,04+(0,06)*1,2=0,04+0,072=0,112=>11,2%

2. Determinați rata de creștere a dividendului pe acțiune pentru firma L, care are un cost al
capitalului propriu de 9% pe an, o capitalizare bursieră de 10.000.000 lei, un nivel al
profitului net de 1.000.000 lei și o rată de remunerare prin dividende de 60%.
Dacă rata rentabilității la activele fără risc este de 4%, iar coeficientul beta pentru firma L este
de 1,5, determinați rata rentabilității medii de pe piață.
Rata de crestere a dividendului:
g=b*Rf
𝑃𝑁 1.000.000 1
Rf=𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿=10.000.000=10=0,1=>10%

Cota 1-b=60%=>1-b=0,6=>b=0,4=>
g=0,4*0,1=0,04=4%
Rata rentabilitatii medii de pe piata: RM
RC=RF+β(RM-RF)
0,09=0,04*1,5(RM-0,04)
011=1,5RM=>7,3%
RC=rata costului capitalului propriu
RI=rata rentabilitatii fara risc
β=coeficient de rentabilitate

3. O firmă are un capital investit de 130.000 lei, din care 70.000 lei capital propriu (cu un
cost de 12% pe an) și 60.000 lei capital împrumutat pe termen mediu și lung (cu o rată medie
nominală a dobânzii de 8% pe an). Cota de impozit pe profit este de 25%.
Cum ar trebui să se modifice structura (nu și volumul) capitalului investit (prin rambursarea
unor împrumuturi în urma unor noi aporturi ale acționarilor sau prin contractarea de noi
credite și returnarea unor aporturi acționarilor), astfel încât costul mediu ponderat al
capitalului să ajungă la 8,26% pe an?
Cki=rd*(1-I)=8,26*(1-25%)=61.950-capital imprumutat
130.000-61.950=68.050-capital propriu

4. Cunoaștem următoarele informații despre firma Brașoveană:


- Datorii pe termen mediu și lung: 300.000$;
- Rata medie a dobânzii: 8%;
- Număr de acțiuni comune: 10.000;
- Prețul unei acțiuni: 50$;
- Valoarea contabilă a unei acțiuni: 25$;
- Rata așteptată de câștig asupra acțiunilor comune: 15%.
Calculați costul capitalului pentru firma Brașoveană.
Datorii totale=300.000+8%300.000=324.000
Valoare actiuni=10.000*50$=500.000$
Valoare contabila a unei actiuni=10.000*25$=250.000$
Valoare castig=250.000+15%*250.000=287.500$