Sunteți pe pagina 1din 3

TEMA SĂPTĂMANII : Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor


structurilor verbale orale;
 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi stimularea
curiozităţii pentru investigarea acestuia;
 Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură, modelaj;
 Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării de sănătate;
 Formarea capacităţilor de exprimare prin muzică;
 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar aplicative - să fie capabil să
execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări.
 Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate; educarea abilităţii de a intra în
relaţie cu ceilalţi;
 Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre, întrebuinţând un vocabular adecvat;
 Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere, denumire, construire şi utilizare a formelor geometrice - să
recunoască, să denumească, să construiască şi să utilizeze forma geometrică cerc, pătrat, triunghi,
dreptunghi în jocuri.

Domeniul de Obiective Mijloace de Resurse materiale


activitate operaţionale realizare/ teme
propuse
-Formarea
deprinderii de a se
comporta civilizat; -Conversația; -Calendarul naturii;
-Formarea - Întrebări/ - Tempera;
Domeniul Știință deprinderii de a se Răspunsuri/Explicații -Fişe de lucru;
şterge la gură după ce -Exemplul; -Pensule;
a mâncat; -Jocul ; -Cărți/ planșe cu
-Formarea imagini;
deprinderii de a-și
aștepta rândul;
- Să respecte regulile
jocului;
-Dezvoltarea
limbajului și a
vocabularului;
-Formarea
deprinderii de a-şi -Conversația; -Calendarul naturii;
Domeniul Limbă și asuma - Întrebări/ -Fişe de lucru;
Comunicare responsabilitatea faţă Răspunsuri/Explicații -Creioane colorate;
de animale; -Exemplul; -„Cine a spus miau?”,
-Să-și dezvolte -Jocul ; de V. Suteev
vocabularul și (povestea
limbajul ; educatoarei);
- Să-și dezvolte
abilitățile de
comunicare şi de a
formula propoziţii;
Domeniul Activități -Formarea -Conversaţia;
Matematice deprinderii de a se -Explicatia; -Calendarul naturii;
juca cu animalele ; -Observarea -Caiet de lucru ;
- Formarea de a - Întrebări/ -Creioane colorate;
mânui corect Răspunsuri/Explicați; -Auditie muzicală.
instrumentele de -Jocul ; -Plastilină;
lucru (creioane, , -Forme de plastilină.
caiet de lucru );

- Formarea
deprinderii de a -Conversatia; -Calendarul naturii;
Domeniul Om și îngriji animalele; -Jocul; -Caiet de lucru ;
Societate -Să-şi dezvolte -Auditii muzicale; -Creioane colorate;
creativitatea şi -Observarea; -Cântece pentru
imaginaţia; -Întrebări/ copii;
-Dezvoltarea Răspunsuri/Explicați; -„Pisicuță, pis, pis,
motricității fine; pis…” (poezie)

-Formarea -Jocul; -Calendarul naturii;


Domeniul Estetic deprinderii de a -Audiții muzicale; -Cântece pentru
Creativ manifesta respect faţă -Conversatia; copii;
de animale; -Observarea; -Fişe de lucru;
-Formarea -Întrebări/ -Creioane colorate;
deprinderii de a imita Răspunsuri/Explicați. -„Căţelușul șchiop”,
diferite miscări; de E. Farago (lectura
-Formarea educatoarei);
deprinderii de a
efectua curăţenie
după încetarea unor
activităţi;
-Să-și dezvolte
imaginația și
creativitatea;
-Formarea
deprinderii de a sări
de pe ambele
picioare;