Sunteți pe pagina 1din 9

EPSM curs

Performanțele
sistemelor AS/RS
Miron ZAPCIU - TITLURI TEME DE DISERTATIE:

1) Evaluarea performantei de eficienta a sistemelor de


transport
2) Sisteme de productie in conceptie modulara
3) Evaluarea ciclului de viata al unui produs si impactul
asupra mediului
4) Evaluarea produselor bazata pe conceptul Green
Performanțele de realizare a unui sistem
AS/RS (de stocare a semifabricatelor/ pieselor sau
introducerea lor in sistem) sunt condiţionate de o
multitudine de factori, cei mai importanţi fiind:
1. - numărul maxim de unităţi de produs ce pot
fi stocate;
2. - configuraţia semifabricatelor şi a pieselor
finite;
3. - timpul auxiliar maxim impus pentru
mişcările necesare stocării sau de evacuare a produsului
din sistem;
4. - probleme de interfaţare, standardizare şi
integrare în cadrul unui sistem de fabricaţie automatizat;
5. - limitări economice (cost, disponibilitate).
ML1 ML1
semifabricate semifabricate
DSP1 DS1 DP1 piese
piese

ML2 semifabricate ML2


semifabricate DP2 piese
DSP2 DS2
piese

a) b)

Fig. 1 Amplasarea separata a depozitelor de


semifabricate şi /sau piese finite în cadrul sistemelor
ML1, ML2 - maşini de lucru; DS1, DS2 - depozite de semifabricate;
DP1, DP2 - depozite de piese;
DSP1, DSP2 - depozite comune de semifabricate şi piese finite.
semifabricate ML1
ML1
DCP
ST semifabricate piese
DCSP
DCS
piese ML2 ML2

a) b)

Fig. 2 Amplasarea în sistem a depozitelor comune de


semifabricate şi / sau piese finite
ML1, ML2 - maşini de lucru;
DCSP - depozit de semifabricate şi piese finite;
DCS - depozit comun de semifabricate;
DCP - depozit comune de piese finite.
Caracteristici pentru depozite comune

Utilizarea unor depozite comune pentru stocarea diferitelor


semifabricate / piese (fig. 2) este o variantă ce impune
codificarea dispozitivelor suport-piese (palete). Astfel de
sisteme sunt eficiente şi folosesc acelaşi sistem de transfer
pentru încărcare / descărcarea paletelor.
Utilizarea unui sistem de transport-transfer interpus
între maşinile de lucru şi sistemul de stocare (fig. 2,a) este
varianta care permite o mai mare flexibilitate în
funcţionare şi scurtarea timpilor auxiliari consumaţi cu
mişcările de transfer ale semifabricatelor / pieselor în
cadrul sistemului.
Fig. 3 Sistem integrat de fabricaţie (CIM)
ce include sistem de transport cu robocar
STOCAREA PALETELOR PORT-PIESE ÎN
SISTEMUL CIM - FESTO

Fig. 4
Intrarea manuală a paletelor port-piesa
(cu declararea poziţiilor ocupate in depozit)

STOC DE PALETE PORT -PIESE


(semifabricate sau finite)

DECIZIE PRIVIND INTRODUCEREA


PALETELOR PORT -PIESĂ ÎN SISTEM

PRELUCRARE MONTAJ CONTROL

POST -
MANUAL Eroare
DA dimensională NU
sau de montaj

IESIRE DIN DA SISTEM DE


Sfârşit de serie
SISTEM TRANSPORT

NU

Fig. 5 Conexiuni posibile ale sistemului de stocare