Sunteți pe pagina 1din 11

Organizarea moleculara Functii

DNP AND+proteine histone+proteine nonhistone


RNP ARNr 18S+ 33 proteine ribosomale Formeaza ribosomi; fixeaza ARNm pentru translatie
40S
RNP ARNr 28S, 5S, 5.8S+49 proteine ribosomale Formeaza ribosomi; fixeaza ARNt pentru translatia ARNm, primeste
60S AA, asigura formarea legaturii peptidice
RNP RNP 40S + RNP 60S Asigura sinteza proteinelor
80S
RNP U1 ARNr + proteine Se leaga de situsul GU al intronului
RNP U2 ARNr + proteine Se uneste la nivelul unei adenine din interiorul intronului (situsul
buclei)
RNP U4 ARNr + proteine Se asociaza cu U1 si U2 formind o bucla ( ea se formeaza prin unirea
RNP U5 ARNr + proteine cap 5’ al intronului cu adenine prin legatura nespecifica 5’-2’)
RNP U6 ARNr + proteine

3.Completati tabelul:

Proteina Localizarea Locul Locul Functia Procesele la care participa


sintezei maturizarii
ADN-ligaza Nucl, mitocon Ribozomi citosol Reparatie
liberi
ADN-polimeraza Nucl, mitocon Ribozomi citosol Replicare
I liberi
ADN-polimeraza Nucleu Replicare
β
ADN-polimeraza Mitocondrii Reparatie
γ
ADN- Nucl, mitocon Ribozomi citosol Replicare
topoizomeraza liberi
ADN-helicaza Nucleu Ribozomi citosol Despiralizarea si denaturarea locala Replicare
liberi ADN
ARN-polimeraza Nucl, mitocon Ribozomi citosol Participa la transcriptia genelor de Transcriptie
I liberi cl. I
ARN-polimeraza Nucl, mitocon Ribozomi citosol Participa la transcriptia genelor de Transcriptie
II liberi cl. II
ARN-polimeraza Nucl, mitocon Ribozomi citosol Participa la transcriptia genelor de Transcriptie
III liberi cl. III
Arg-ARNt- Translatie
sintetaza
eIF Activeaza complexul Met-ARNt Translatie
eEF Asigura unirea AA-ARNt la ribozom Translatie
Peptidil- Mitocon, Ribozomi citosol Adauga grupa peptidica Translatie
transferaza citosol liberi
Primaza Initiaza replicarea ADN Replicare
RF Recunoaste codonii STOP Translatie
SSB-proteine Replicare
SL1 Transcriptie
Telomeraza nucleu Previne scurtarea ADN si pierderea Replicare
InfGen
TFIID Transcriptie
TFIIA Stabilizeaza complexul TBP-boxa Transcriptie
TATA
TFIIB Ajuta la denaturarea ADN, facind Transcriptie
posibila citirea matritei de catre
ARN-polimer II
TFIIIA Stabilizeaza boxele de initiere Transcriptie
Val-ARNt- Translatie
sintetaza
UBF Transcriptie

6. Caracterizati procesele genetice de baza:

Definitie Principii de Etape Aparat de realizare Rol biologic


realizare
Reparatie Process de BER NER pastrarea intacta
restabilire si *ADN glicozilaza inlatura baza *Un complex proteic recunoaste fragmentul a informatiei
corectare a modificata. defect genetice,
leziunilor *AP-liaza produce o incizie la capat 3 *Exonucleaza produce o incizie la distante corectarea
din ADN *AP-hidrolaza incizeaza capatat 5 de 5 pb la capatul 3' si 24 pb de capatul 5' greselilor din
*ADN-polimeraza-completeaza golul *ADN-polimeraza-completeaza golul timpul
*ADN-ligaza uneste capetele *ADN-ligaza uneste capetele transcriptiei sau
translatiei.
Replicare Procesul de  Matricial Initierea-despiralizarea ADN de catre *ADN-matrita ; asigura
copiere  Complementar helicaze *NTP, dNTP: transmiterea
exacta a  Antiparalel -sinteza ARN-primerului *proteine-ADN- informatiei
informatiei  Bidirectionat -adaugarea dNTP dupa principiul ligaza, primaza genetice;
genetice de  Semiconservati complimentaritatii la capat 3 al topoizomeraza, determina
pe ADN v primerului realizata de ADN- proteine SSB, autoreproducere
 Fidel polimeraza telomeraza, ADN- a materiei vii;
 Reparativ Elongarea-alungirea catenelor nou polimeraza, asigura legatura
sintetiz helicaza. materiala intre
 Extreme de
-cresterea catenei lider *situsul ORI generatii
complex
-control erorilor * factori de crestere
-Formarea frag.Okazaki pe catena (mitogeni)
intirziata
Terminarea-inlaturarea ARN
primerului
-unirea fragmentelor Okazaki prin
ligaza
Transcriptie Etapa  Matricial Initierea:-recunoaterea primului *Promotor-identif genei si a situsului
sintezei  Complementar nucleotid (+1) de intiere a transcriptiei
proteinei  Antiparalel -Legarea factorilor(TFIID;TFIIA;TFIIB) *Situs +1 –incorporeaza primul
care consta  Unidirectionat -Atasarea ARN-polimeraza II nucleotid in preARNm
in copierea  De novo -formarea I leg fosfodiester in molec *Exon-la unirea lor se formeaza molec
mesajului  Non-reparativ de ARN de ARNm
de pe ADN Elongarea:TFIIB; TFIIE-se elimina, *Intron-asigura posibilitatea
cu formarea TFIIF;TFIIH(factor de elong)ramin. TFIIS splicingului alternativ
ARNm pe previne elib prematura a ARN *Terminator-stopeaza inaintarea ARN-
baza polimerazei, polimerazei
compliment Terminarea:ajunge la terminator si *Cat. codogena si anticodogena
arit form o bucla care incetineste ARN *ARN-polimer II-citeste catena de
polimeraza. Factorii de elib o AND 3’5’ si polimerizeaza in directia
elibereaza. 5’3’
*NTP-monomeri necesari pt formarea
lantului de nucleotide
*TFIIA,B,D,F,H-stabilizeaza boxa TATA,
ajuta la denaturarea ADN
*TAFs-asigura trasaturile specifice ale
celulei.
ROL: asigura realizarea informatiei
genetice

Translatie Procesul de  Matricial Initierea-recunoasterea codonilor de *ARNm –matrita asigura


decodificare  Complementar initiere p/u sinteza realizarea
a secv.  Unidirectionat Elongare-reactiile de la formarea proteinelor informatiei
nucleotid.  De novo primei leg peptidice pina la ultimul *Ribozomi-sediul genetice
din ARNm  Non-reparativ aminoacid.Stop codon-terminarea translatiei
cu sinteza  Codon de elong. *ARNt-
lanturilor initiere-AUG Terminarea-eveniment p/u eliberarea transportatori ai
polipeptidic  Codoni STOP lant polipept sintetizat aminoacizilor si
e. translatori CG
*Aminoacizi-unitati
de polimeriz.
*ATP,GTP-furnizori
de energie
*Factori proteici-
reglatori
*aminoacil-ARNt-
sintetaze

Splicing Inlaturarea *U1-se leaga de situsul GU al intronului Formarea


intronilor *U2- se uneste la nivelul unei adenine din interiorul intronului (situsul buclei) ARNm, care
din ARNm- *U4,U5,U6- se asociaza cu U1 si U2 formind o bucla ( ea se formeaza prin unirea cap ulterior va fi
precurs 5’ al intronului cu adenine prin legatura nespecifica 5’-2’) transferat in
*eliberarea U4 duce la clivarea capatului 3’ al intronului citoplasma si va
*intronul este inlaturat sub forma de lasou impreuna cu U2,U5,U6 servi drept
*formarea leg fosfodiesterice 3’-5’ intre capetele exonilor matrita pentru
sinteza proteinei
Recombinare Incrucisarea Complex Asigura
intracromozomi cromozomil sinaptonemal- variabilitatea
ala or omologi multiproteic, genetica a
si schimbul responsabil de gametilor
Crossing-over reciproc de ruperea si reunirea
fragmente incrucisata a
omoloage fragmentelor
(profaza I a omoloage
meiozei)
Recombinare Asortarea Nr de combinatii Determinata de orientarea aliatorie a Asigura
n
intercromozomia independent posibile este 2 , la om cromozomilor omologi spre polii opusi variabilitatea
la aa este 223 ai celulei genetica a
cromozomil. gametilor
neomologi
(anafaza I a
meiozei)

Apoptoza Process *Cresterea activitatii endonucleazelor Mentine


fiziologic, *Fragmentarea ADN, condensarea homeostazia
moartea cromatinei si citoplasmei tisulara,
programata *Fragmentarea nucleului si celulei cu determina un
a celulei formarea corpilor apoptotici echilibru dintre
*Fagocitoza corpilor apoptotici de proliferare si
celulele vecine moarte

7. Numiti si caracterizati procesele de mai jos (caracteristica scurta a fiecarei etape)

1. Etapele fagocitozei

2. Etapele exocitozei

3. Etapele biogenezei lisosomilor


-sortarea enzimelor hidrolitice in AG
-contopirea lizozomului primar cu endosomul
-transferul enzimelor hidrolitice pe ribozomii RER
4. Etapele biogenezei peroxisomilor
-sinteza oxidazelor si catalazelor pe ribozomii liberi
-sinteza lipidelor membranare pe REN

5. Etapele biogenezei ribozomilor


-sinteza a trei fractii ARNr (5.8S, 18S, 28S) in nucleol si stocarea precursorilor ribozomali
-de pe ADN se transcribe un precursor ARNr 45S, care este procesat in trei fractii mici (5.8S, 18S, 28S)
-moleculele ARNr 5S se sintetizeaza in afara nucleolilor
-moleculele ARNr obtinute se asociaza cu protein ribozomale sintetizate in citoplasma si importate in nucleu
-RNP sun transportate in citoplasma sub forma de subunitati ale ribozomilor (40S si 60S)

6. Etapele expresiei genelor de clasa I, II, III

Gena Clasa Functii


La nivel molecular La nivel celular La nivel de organism
ARNr 28S I Codifica sinteza de Asigura biogeneza Sinteza proteinelor
ARNr28S ribozomilor
Tubulina II Codifica sinteza de tubulina Formarea microtubulilor Formarea firelor fusului
mitotic
Histona 2A II Codifica sinteza de H2A Compactizarea Protectia si pastrarea
materialului genetic informatiei genetice
Ser-ARNt III Codifica sinteza de Ser- Asigura translatia Functionarea normala a
ARNt organismului
Helicaza II Codifica sinteza de helicaza Despiralizarea si Asigura replicarea
denaturarea molecule de
ADN
Nucleaza II Codifica sinteza de nucleaza
lizozomala lizozomala
ARNr 5S III Codifica sinteza de ARNr5S Formarea subunitatilor Sinteza proteinelor
mari a ribozomului
Catalaza II Codifica sinteza de catalaza Scindarea peroxizilor Detoxifierea
organismului
TFIID II Codifica sinteza de TFIID Initiaza transcriptia Sinteza proteinelor
genelor de cl II (se
ataseaza la boxa TATA)
Actina II Codifica sinteza de actina Asig. contractia
musculara
ADN-polimeraza II Codifica sinteza de ADN- Asigura reparatia ADN Protectia si pastrarea IG
β polim
ARN-polimeraza II Codifica sinteza de ARN- Asigura initierea Sinteza proteinelor
I polim transcriptiei
Spectrina II Codifica sinteza de spectrina Asigura stabilitatea Schimbul de gaze
eritrocit.
Cl-ATP-aza II Codifica sinteza de CL-ATP-
aza
Met-ARNt III Codifica sinteza de Met- Asigura intierea translatiei Sinteza proteinelor
ARNt
Ciclina A II Codifica sinteza de ciclina A Regleaza ciclul celular in
per.S
Lipaza acida II Codifica sinteza de lipaza Scindeaza lipidele
acida
Histona 3 II Codifica sinteza de H3 Compactizarea ADN Cresterea organismului

Asemanari Deosebiri
AND vs ARN 1) Locul sintezei si maturizarii (Nu, 1)AND-dublu helix, ARN-catena liniara
mt) 2)functii diferite
2)Participa la procesul de replicare a 3)Proprietati diferite
AND 3)Modul de sinteza: AND-replicare; ARN-transcriptie
3)Prezinta monomeri 4)Nr de tipuri de molecule in celula: AND-2; ARN-9
Gene clasa I, II, III 1)gena de cl.1 codifica ARNr 5.8S, 18S, 28S; cl.2- protein; cl.3-
ARNt si ARNr 5S
2)gena cl.1- 250 copii; cl.2- unice; cl.3-peste 1000 de copii
3) Enzima de transcriptie
Expresia genelor de clasa I,
II, III
Replicatie, transcriptie 1) Au ca material de lucru catena de 1)Transcriptia-copierea IG din AND pe ARN, replicarea-dublarea
AND IG si autoreproducerea org.vii
2) Mecanism acelasi (initiere, 2) Enzime principale: transcriptie- ARN-pol; replicare- AND-pol
elongare, terminare)
Transcriptie, translatie 1) Participa la realizarea IG 1)La eucariote: transcrierea in nucleu. Translatia in citoplasma
2)la procariote decurg in citoplasma 2)Transcriptia- copierea IG din AND pe ARN; translatia-
3)Mecanism acelasi (initiere, decodificarea secv. nucleotidice din ARNm cu sinteza lanturilor
elongare, terminare) polipeptidice
Splicing constitutiv, 1)Constitutiv-toti exonii sunt in ordinea in care erau in gena;
alternativ alternative-se omit unii exoni
Situs A Translatie genei de clasa I
Situs P Translatie Boxele promotorului Transcriptie
Situs E Translatie genei de clasa III
Situs R Translatie TATA-box Transcriptie
Situs T CAAT-box Transcriptie
ORI Replicare Situs +1 Transcriptie
Boxele promotorului Transcriptie CAP Processing
Poly(A) Processing Bucla D Translatie
Situs Poly (A) Processing Bucla ψ Translatie
Secventa lider a ARNm Translatie SR (situs de restrictive)
AUG Translatie ADN cu dimer Reparatie
UAG Translatie ADN cu baza modificata Reparatie