Sunteți pe pagina 1din 1

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Orarul corespunzător cursurilor de pregătire psihopedagogică de Nivelul II - pentru


studenții din anul II de studii, anul universitar 2017-2018
Didactica domeniului si dezvoltari în didactica specialitatii: 28 h curs + 14 h seminar (pentru fiecare serie), Titular de disciplina
conf dr. Frumos Florin - Vasile
Educație interculturală: 14 h curs + 28 h seminar, Titular de disciplina lect. dr. Marian Andrei - Lucian
Managementul organizației școlare: 14 h curs + 28 h seminar, Titular de disciplina lect. dr. Neculau Bogdan - Constantin

Data Interval orar Nr. Ore Disciplina Sala


4.11.2017 9 - 16 7 ore curs Educație interculturală T 11
5.11.2017 9 - 16 7 ore seminar Educație interculturală T 11
4.11.2017 9 - 16 7 ore curs Managementul organizației școlare T 20
5.11.2017 9 - 16 7 ore seminar Managementul organizației școlare T 20
11.11.2017 9-13, 14-17 7 ore curs Didactica domeniului si dezvoltari in didactica specialitatii C 112
12.11.2017 9-13, 14-17 7 ore curs Didactica domeniului si dezvoltarii in didactica specialitatii C 112
18.11.2017 9-13 , 14-17 7 ore seminar Didactica domeniului si dezvoltarii in didactica specialitatii grupa 1 C 112
19.11.2017 9-13 , 14-17 7 ore seminar Didactica domeniului si dezvoltarii in didactica specialitatii grupa 2 C 112
25.11.2017 9 - 16 7 ore curs Educație interculturală T 11
26.11.2017 9 - 16 7 ore seminar Educație interculturală T 11
25.11.2017 9 - 16 7 ore curs Managementul organizației școlare T 20
26.11.2017 9 - 16 7 ore seminar Managementul organizației școlare/ Educație interculturală T 20
9.12.2017 9-13 , 14-17 7 ore curs Didactica domeniului si dezvoltari in didactica specialitatii C 112
10.12.2017 9-13 , 14-17 7 ore curs Didactica domeniului si dezvoltari in didactica specialitatii C 112
16.12.2017 9-13, 14-17 7 ore seminar Didactica domeniului si dezvoltarii in didactica specialitatii grupa 1 C 112
17.12.2017 9-13, 14-17 7 ore seminar Didactica domeniului si dezvoltarii in didactica specialitatii grupa 2 C 112
14.01.2018 9 - 16 7 ore seminar Educație interculturală T 11
14.01.2018 9 - 16 7 ore seminar Managementul organizației școlare T 20
20.01.2018 9 - 16 7 ore seminar Educație interculturală T 11
20.01.2018 9 - 16 7 ore seminar Managementul organizației școlare T 20

Educație interculturală / Managementul organizației școlare sunt cele două discipline opționale alese de studenți (în funcție de
opțiunile de pe fișa de inscriere). Fiecare student are trecut în e-sims disciplina pentru care a optat.
Seminariile de Didactica domeniului si dezvoltarii in didactica specialitatii se desfășoară pe două grupe.
Grupa 1 include studenţii înscrişi la masteratele de la Facultăţile de Litere şi Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Grupa a 2- a include studenţii înscrişi la masteratele de la Facultăţile de Biologie, Chimie, Drept, Economie și Administrarea
Afacerilor, Educaţie Fizică şi Sport, Filosofie și Științe Social Politice, Fizică, Geografie - Geologie, Informatica, Istorie,
Matematică și Teologie Ortodoxă, Teologie Romano - Catolică
Sălile T 11 și T 20 se găsesc la Facultatea de Teologie Ortodoxă (corpul T al Universității)
Sala C 112 se găsește la Facultatea de Informatică (corpul C al Universității)