Sunteți pe pagina 1din 2

REZERVOARE, RECIPIEN[I, BAZINE

IN
Pentru industria alimentar@, chimic@, etc.

FO
Rezervoare }i bazine supraterane

Diametru %n@l]ime C@zi cilindrice


Volum
(mm) (mm) D
(l)
øD A
200 600 750
300 730 750
400 850 750
500 950 750

A
600 1030 750
700 960 1000
800 1040 1000
1000 1150 1000

Materialul de execu]ie este polipropilena (PP) sau polietilena (PE), func]ie de destina]ia rezervorului.
La cerere, rezervoarele pot fi dotate cu arm@turi }i fitinguri speciale, indicatoare de nivel,
robine]i cu plutitor, mixere (agitatoare)
verticale, sisteme de supraveghere
Volum
Diametru %n@l]ime %n@l]ime Rezervoare cilindrice,
a nivelului apei, etc. (mm) (mm) total@ (mm)
(l)
øD A B
cu suport D
300 630 1150 1550
740 1350 1750
500
840 1150 1550
Butoaie 740 1650 2050
600 840 1350 1750
A
940 1150 1550
780 1650 2050
700

A
940 1250 1650
D

B
840 1650 2050
800
940 1350 1750
B

1000 940 1650 2050


1500 1140 1650 2050
2000 1320 1650 2050
3000 1500 1900 2100
4000 1500 2600 2800
5000 1500 3050 3250
Diametru Lungime %n@l]ime
Volum
(mm) (mm) (mm)
(l)
øD A B
30 320 450 450
Utiliz@ri frecvente:
100 460 700 620 - stocare lichide alimentare sau nealimentare;
200 560 900 780 - mixare lichide;
- stocare ap@ potabil@ sau pluvial@;
- rezerve de incendiu;
- stocare ap@ uzat@, etc.

Butoaie pentru vin

Lungime L@]ime %n@l]ime


Volum â
(mm) (mm) (mm)
(l) PRO
B A C D UCT
C

320 800 600 780


570 1000 790 880
B Set de 3 butoaie
A 1450 1000 2000 880

Adresa: Tel/Fax: 064-59.55.79, 59.86.85


ASIO S.R.L. Str. N@vodari nr.11, ap.6 E-mail: office@asio.ro
ROM#NIA 400117 Cluj-Napoca http://www.asio.ro
Rezervoare }i bazine ^ngropate

Bazine rectangulare
%n@l]ime H (mm)
Lungime L L@]ime
1000 2000 3000
(mm) B (mm)
Volum (m3)
1000 0,77 1,61 2,45
1160
1500 1,34 2,68 4,02
1000 1,69 3,53 5,37
2160 2000 3,39 7,07 10,75
2500 4,68 9,36 14,04
1000 2,61 5,45 8,29
3160 2000 5,23 10,91 16,59
3000 7,84 16,36 24,88
1000 3,53 7,37 11,21
4160 2000 7,07 14,75 22,43
3000 10,60 22,12 33,64
1000 4,45 9,29 14,13
5160 2000 8,91 18,59 28,27
3000 13,36 27,38 42,40
1000 5,37 11,21 17,05
6160 2000 10,75 22,43 34,11
3000 16,12 33,64 51,16
1000 6,29 13,13 19,97
7160 2000 12,59 26,27 39,95
2500 16,38 32,76 49,14

Bazine cilindrice
Diametru %n@l]ime %n@l]ime racord
Volum Volum util Masa net@
(mm) (mm) (mm)
(l) (l) (kg)
øD H Vv
2000 1910 1400 1500 1250 97
3000 2410 1600 1500 1250 114
3500 3000 1500 2000 1750 119
4000 3420 1600 2000 1750 130
5000 4320 1800 2000 1750 150
6000 5340 2000 2000 1750 173
7000 6350 2150 2000 1750 188
8000 6760 2250 2000 1750 203
9000 7910 2400 2000 1750 222
10000 8950 2250 2500 2250 224

Rezervoarele se livreaz@ din stoc sau la comand@, la dimensiunile }i cu accesoriile cerute de


beneficiar.
Fiecare produs se livreaz@ numai dup@ o prob@ riguroas@ de etan}eitate.

Materialul de execu]ie al rezervoarelor (^ngropate sau supraterane) are Agrementul Tehnic MLPAT
nr. 007-02/039-1999, respectiv rezervoarele - Agrementul Tehnic MLPAT Nr. 007-02/040-1999.
Materialul utilizat la confec]ionarea recipien]ilor pentru lichide alimentare are Avizul Institutului de
Igien@ }i a Ministerului S@n@t@]ii.

Mediul de lucru:
- lichide cu nivel liber (f@r@ presiune) }i temperatur@ max. 70°C.

Adresa: Tel/Fax: 0264-59.55.79, 59.86.85


ASIO S.R.L. Str. N@vodari nr.11, ap.6 E-mail: office@asio.ro
ROM#NIA 400117 Cluj-Napoca http://www.asio.ro