Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC DE LECTIE

DATA

CLASA VIII

PROFESOR – Isar Constantin

OBIECTUL - GEOGRAFIA ROMANIEI

EDITURA - Didactica si pedagogica Bucuresti

SUBIECTUL LECTIEI – Nuante climatice

TIPUL LECTIEI - de predare- invatare, insusire de cunostinte noi


COMPETENTE GENERALE
1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice
3. Transferarea unor elemente din matematică ştiinţe şi tehnologie în studierea mediului terestru
4. Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi grafic
7. Dobândirea unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru pregătirea permanentă

COMPETENTE SPECIFICE

1.5 Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor geografic utilizând termeni
geografici
3.2 Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător din ţara noastră
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate

OBIECTIVE OPERATIONALE. La sfarsitul lectiei toti elevii vor fi capabili :

O1 – sa demonstreze ca romania are o clima temperat –continentala- moderata cu nuante de


tranzitie
O2 - sa numeasca principalele etaje de clima din tara noastra folosind hartile tematice din manual
O3 - sa caracterizeze cu ajutorul schitei da harta din manual fiecare etaj climatic

O4 - sa completeze corespunzator itemii fisei de evaluare

STRATEGII DIDACTICE - dirijata, cognitiva, euristica

METODE SI PROCEDEE - expunerea si explicatia, conversatia, comparatia, lucru cu


harta si manualul

MATERIALUL DIDACTIC - Harta fizica a Romaniei, reprezentari grafice, atlasul


geografic, manualul

MATERIAL BIBLIOGRAFIC - manualul “ Geografia Romaniei ” cls. VIII,


autor Gr. Posea
DESFASURAREA LECTIEI

Ob. Momentele Activ. de predare - invatare Strategii Evaluare


Opert. lectiei Actv. prof. Actv. elevilor didactice
Organiz. - verif. prezentei Pregatirea caietelor Observarea Atentionare
clasei elevilor si a docum. scolare Aprecieri
- aranj. materialului
necesar lectiei

Verif. orala a Adreseaza Asculta, analizeaza, Dialogul Analiza


cunostint. din interogatii de gandesc si raspunsurilor,
lectia anter. control privitoare la formuleaza stimularea
cu titlul continuturile raspunsurile elevilor si
“ELEMENTE predade si invatate asteptate, fiind evaluarea
CLIMATICE anterior indrumati de prof. rezultatelor
” prin intreb. invatarii
scurte

Pregatirea Cere elevilor sa se Gandesc si Conversatia Observarea


aperceptiva gandeacsca daca formuleaza euristica comportamen
clima tarii noastre raspunsuri sub tului elevilor,
este uniforma pe indrumarea stimularea
toata suprafata sa . profesorului . participarii
elevilor la
formularea
raspunsului
Dirijarea Cere elevilor sa Elevii gandesc si Demonstratia Provoaca
O1 predarii - demonstreze ca tara formuleaza participarea
invatarii noastra are o clima raspunsul sub tuturor
temperat – indrumarea prof. Dialogul elevilor si ii
continentala – determina sa
moderata de dialogheze
tranzitie , pe baza
cunostintelor
dobandite anterior
Folosind harta din Analizeaza harta din Conversatia
O2 manual identificati manual, indentifica
principalele etaje etajele climatice
climatice ale tarii
noastre Idem

Descoperirea

Lucru cu
manualul si
harta
- Sa citim harta - Citesc harta. sau Provoaca
O3 etajelor de clima din din manual participarea
manual . - caracterizeaza tuturor
- Sa caracterizam dupa algoritmul dat Idem elevilor si ii
fiecare etaj climatic fiecare etaj climatic . determina sa
dupa urmatorul dialogheze,
algoritm: sa se
- temperaturi medii autoevalueze
anuale sau sa
- temperaturile evalueze
lunilor extreme raspunsurile
- precipitatii date de alti
- vanturi colegi.
Atingerea Explicati Reanalizeaza, Exercitii Stimularea
feed- diversitatea sintetizeaza si geografice participarii
backului elementelor explica varietatea elevilor,
(etajelor ) climatice acestor elemente analiza
ale tarii noastre. climatice ale raspunsurilor
Romaniei si evaluarea
prin note.
Asigurarea si Completati fisa de Selecteaza Interogatiile de Evaluarea
O4 intensificarea evaluare cu informatiile pentru control si finala
retentiei si informatiile completarea schitei dialogul.
transferului corespunzatoare. si formularea corecta
cunostintelor a raspunsurilor.
Precizarea Comunica sugestiile
activitatilor si continuturile ce Asculta si noteza. Explicarea
pe care elevii vor fi parcurse spre
le vor studiu.
desfasura
acasa
SCHEMA LECTIEI
Schema lectiei se va intocmi la tabla
NUANŢELE CLIMATICE
Clima României este TEMPERAT – CONTINENTALĂ – MODERATĂ cu nuanţe de TRANZIŢIE.
 Temperată pt. că ne aflăm în Zona de climă temperată, fapt indicat de paralela de 45°lat. N, care trece pe
teritoriul României;
 Continentală pt. că ne aflăm în interiorul Europei, la mare distanţă de Oc. Atlantic;
 Moderată pt. că nu este aridă ca în părţile interioare ale continentului euroasiatic;
 De tranziţie între climatul oceanic al Europei Vestice şi climatul excesiv al Europei Estice.
Datorită mulţimii de factori care determină clima României, aceasta nu este omogenă (la fel) pe întreaga sa întindere.
Rezultă astfel o serie de nuanţe:
A. ETAJELE DE CLIMĂ:
Climatul litoral şi din Delta Dunării:
– aici cad puţine precipitaţii;
- temperaturi mai ridicate în timpul iernii;
- temperatura medie anuală > 11°C.
Climatul de câmpie în Câmpia Română, sudul Dobrogei, Câmpia de Vest:
- temperaturi ridicate – temperatura medie anuală 10-11°C;
- precipitaţii reduse 400 – 600 mm/an, mai mari în vestul ţării si mai mici Bărăgan şi sudul Dobrogei;
Climatul de dealuri joase – regiunile de podiş şi deal între 200 – 500 m înălţime:
- temperaturi medii anuale între 8-10°C;
- precipitaţii între 600 –700 mm/an;
Aceste valori diferă în funcţie de poziţia dealurilor, în vestul sau estul ţării.
Climatul de dealuri înalte – regiunile cu înălţimi între 500 – 800 m:
- temperaturi medii anuale 6-8°C;
- precipitaţii medii anuale 700 – 800 mm/an.
Climatul montan specific munţilor cu înălţimi între 800 – 1 800 m înălţime:
- temperatura scade cu înălţimea, temperaturile medii anuale între 6-0°C;
- precipitaţiile cresc cu înălţimea, precipitaţiile medii anuale fiind între 800-1 200 mm/an.
Climatul alpin specifi munţilor la peste 1 800 m înălţime;
- temperaturi medii anuale cca. 0°C;
- ierni geroase, temperatura medie în luna ianuarie fiind - 10°C;
- precipitaţii medii anuale mai mari de 1 200 mm/an, predominant sub formă de zăpadă;
- vânturi puternice.
B. SECTOARELE DE INFLUENŢĂ CLIMATICĂ:
1. Influenţe oceanice (vestice), în vestul şi centrul ţării;
2. Influenţe submediteraneene, în sud-vestul ţării: Pod. Mehedinţi, sudul Masivului Retezat-Godeanu;
3. Influenţe de ariditate (estice), în estul ţării;
4. Influenţe scandinavo-baltice, în nordul ţării;
5. Influenţe pontice, pe o porţiune redusă de cca. 30km. pe litoralul Mării Negre;
6. Influenţe de tranziţie, în centrul Câmpiei Române