Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

PROIECT DIDACTIC OBIECTUL: Chimie PROFESOR: Burtescu Marinela CLASA : a IX -a UNITATEA DE ÎNVĂŢARE :

OBIECTUL: Chimie PROFESOR: Burtescu Marinela CLASA: a IX -a UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ACIZI ŞI BAZE TEMA: CERCETAREA CARACTERULUI ACIDO-BAZIC AL UNOR S0LUTII TIPUL LECŢIEI: Lucrare de laborator pentru formarea şi consolidarea priceperilor şi deprinderilor OBIECTIVE CADRU:

1.Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor chimice, a terminologiei si a conceptelor specifice domeniului chimiei 2. Dezvoltarea capacitǎţii de comunicare, utilizând limbajul specific domeniului chimiei 3. Formarea unor valori şi atitudini referitoare la impactul chimiei asupra naturii si a societǎţii METODE DE ÎNVǍŢǍMÂNT: Conversaţia, problematizarea, experimentul, studiul de caz ; MIJLOACE DE ÎNVǍŢǍMÂNT: Fişe de lucru, fişe cu indicatori, fişe de probleme, oţet, sodă caustică, şampon, sodă de rufe, apă minerală, saramură, coca-cola, acid clorhidric, detergent, lapte, apă de var, bere, apă distilată, zeamă de lămâie, eprubete, pahare Berzelius, pahare Erlenmeyer, baghete, spatule, hârtii indicatoarede fenolftaleină şi turnesol, hârtii indicatoare de pH, videoproiectorul, pH-metrul.

OBIECTIVE COGNITIVE:

determinarea caracterului acido-bazic al unor substanţe cu care organismul uman vine în contact;

determinarea pH-ului substanţelor studiate;

importanţa pH-ului acestor substanţe asupra sănătăţii organismului nostru;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE SPECIFICE:

Sǎ defineascǎ acizii şi bazele din punct de vedere al transferului de protoni;

Să clasifice soluţiile din punct de vedere al caracterului lor;

Să determine caracterul acid, bazic sau neutru al unei soluţii cu ajutorul indicatorilor: fenolftaleină şi turnesol;

Să măsoare pH-ul solutiilor utilizând fie hârtie indicatoare de pH, fie pH-metrul;

Să poziţioneze pe scara de pH solutiile cercetate în funcţie de valorile de pH;

Să cunoască importanţa pH-ului asupra sănătăţii organismului.

OBIECTIVE COGNITIVE:  determinarea caracterului acido-bazic al unor substanţe cu care organismul uman vine în contact;

SCENARIU DIDACTIC

Etapele lecţiei

Activitǎţi desfǎşurate de profesor

Activitǎţile elevilor

1. Moment organizatoric

 • Se face prezenţa şi se verificǎ existenţa mijloacelor necesare desfǎşurǎrii lecţiei

Elevii se pregǎtesc pentru lecţie şi se aşeazǎ la mesele de lucru.

 • Se capteazǎ atenţia elevilor: Toate procesele vitale din organism se desfăşoară la valori exacte de pH. Important pentru sănătatea organismului nostru este să menţinem un echilibru al pH-ului.

Elevii privesc prezentarea.

 • Se prezintǎ o prezentare PPT despre acizi şi baze.

2 .Anunţarea şi organizarea activitǎţii

 • Se comunicǎ obiectivele: Prin studiul de caz propus vom cerceta atât caracterul acido-bazic pentru 14 substanţe, cât şi pH-ul lor, ca la final să arătăm importanţa pH-ului asupra organismului uman. Pentru acest studiu , va trebui să vă amintiţi culorile indicatorilor: fenolftaleină şi turnesol în diferite

Elevii ascultǎ cu atenţie.

medii, scara de pH.

2. Verificarea cunoştinţelor acumulate anterior

 • Discuţii cu elevii despre acizi şi baze.

 • Solicitǎ scrierea reacţiei de ionizare a apei şi determinarea produsului ionic al apei.

Elevii ascultǎ cu atenţie şi rǎspund la întrebǎri.

 • Cere clasificarea soluţiilor în funcţie de caracter.

 • Solicitǎ elevilor sǎ specifice metoda de determinare a caracterului unei soluţii în laborator.

Etapele lecţiei Activitǎţi desfǎşurate de profesor Activitǎţile elevilor 1. Moment organizatoric  Se face prezenţa şi
 • Cere amintirea coloraţiilor pe care le dau

ACIDE

NEUTRE

BAZICE

14

fenolftaleina şi turnesolul în diferite medii.

0

7

 • Propune elevilor sǎ specifice cum se determinǎ cât

Fişa de lucru

Fişa de lucru Cercetarea caracterului acido-bazic al unor substanţe - Studiu de caz-

Cercetarea caracterului acido-bazic al unor substanţe

- Studiu de caz-

Nr.

Substanţa de cercetat

Caracterul acid,

pH–ul

Crt.

bazic, neutru

1.

Oţet (soluţie de acid acetic)

   

2.

Sodǎ causticǎ ( NaOH)

   

3.

Şampon

   

4.

Sodǎ de rufe (Na 2 CO 3 )

   

5.

Apǎ mineralǎ

   

6.

Saramurǎ (soluţie de sare)

   

7.

Coca-cola (bǎuturǎ acidulatǎ)

   

8.

Acid clorhidric (HCl)

   

9.

Detergent „Ariel”

   

10.

Lapte

   

11.

Apǎ de var (Ca(OH) 2 )

   

12.

Bere „Tuborg”

   

13.

Apǎ distilatǎ

   

14.

Zeamǎ de lǎmâie

   
Nr. Substanţa de cercetat Caracterul acid, pH–ul Crt. bazic, neutru 1. Oţet (soluţie de acid acetic)

Fişa de lucru nr. 1 Determinarea caracterului acid, bazic, sau neutru

Substanţa ∕ Indicatorul

Fenolftaleina

Turnesol

1. Oţet

   

2.Sodǎ causticǎ

   

3.Şampon

   

4.Sodǎ de rufe

   

5.Apǎ mineralǎ

   

6.Saramurǎ

   

7.Coca-cola

   
Substanţa ∕ Indicatorul Fenolftaleina Turnesol 1. Oţet 2.Sodǎ causticǎ 3.Şampon 4.Sodǎ de rufe 5.Apǎ mineralǎ 6.Saramurǎ

Fişa de lucru nr. 2 Determinarea caracterului acid, bazic, sau neutru

Substanţa ∕ Indicatorul

Fenolftaleina

Turnesol

8.Acid clorhidric

   

9. Detergent

   

10.Lapte

   
 • 11. Apǎ de var

   
 • 12. Bere

   
 • 13. Apǎ distilatǎ

   
 • 14. Zeamǎ de lǎmâie

   
Fişa de lucru nr. 2 Determinarea caracterului acid, bazic, sau neutru Substanţa ∕ Indicatorul Fenolftaleina Turnesol

Fişa de lucru nr. 3

Determinarea pH –ului cu ajutorul hârtiei indicatoare de pH (5,5 – 9)

Substanţa

Hârtie de pH ( 5,5 – 9)

 • 3. Şampon

 
 • 4. Sodǎ de rufe

 

6.Saramurǎ

 
 • 9. Detergent

 

10. Lapte

 

13. Apǎ distilatǎ

 
Determinarea pH –ului cu ajutorul hârtiei indicatoare de pH (5,5 – 9) Substanţa Hârtie de pH

Fişa de lucru nr. 4

Determinarea pH –ului cu ajutorul hârtiei indicatoare de pH (9-14 şi 0-5.5)

Substanţa

Hârtie de pH ( 9-14)

 • 2. Sodǎ causticǎ

 

11. Apǎ de var

 

Substanţa

Hârtie de pH ( 0-5,5)

 • 8. Acid clorhidric

 

14. Zeamǎ de lǎmâie

 

Substanţa

pH-metru

 • 1. Oţet

 
 • 5. Apǎ mineralǎ

 
 • 7. Coca-cola

 
 • 8. Bere “Tuborg”

 

Fişa de lucru Cercetarea caracterului acido-bazic al unor substanţe

- Studiu de caz-

Nr. Substanţa de cercetat Crt. Caracterul acid, bazic, neutru pH–ul 1. Oţet (soluţie de acid acetic)
Nr.
Substanţa de cercetat
Crt.
Caracterul acid,
bazic, neutru
pH–ul
1.
Oţet (soluţie de acid acetic)
Acid
3
2.
Sodǎ causticǎ ( NaOH)
Bazǎ
13,5
3.
Şampon
Slab acid
5,5
4.
Sodǎ de rufe (Na 2 CO 3 )
Bazǎ
9
5.
Apǎ mineralǎ
Neutrǎ,slab acidǎ
6,5
6.
Saramurǎ (soluţie de sare)
Neutrǎ
7
7.
Coca-cola (bǎuturǎ
Acidǎ
2,5
acidulatǎ)
8.
Acid clorhidric (HCl)
Acid
0,5
9.
Detergent „Ariel”
Bazǎ
9
10.
Lapte
Neutru, slab acid
6,5
11.
Apǎ de var (Ca(OH) 2 )
Bazǎ
12,5
12.
Bere „Tuborg”
Acidǎ
4,5
13.
Apǎ distilatǎ
Neutrǎ
7
14.
Zeamǎ de lǎmâie
Acidǎ
2
Fişa de probleme
Cercetarea caracterului acido-bazic al unor substanţe

1. Calculaţi [H 3 O + ] , la 25ºC, în soluţiile în care:

 • a. [HO - ] =10 -8 mol/l

 • b. [H 3 O + ] = [HO - ]

 • c. pH = 9

2. Precizaţi caracterul acid, bazic sau neutru al soluţiilor:

 • a. [H 3 O + ] = 10 -3 mol/l

 • b. [HO - ] =10 -10 mol/l

 • c. [HO - ] =10 -7 mol/l

3. Zeama de lǎmâie are pH = 2, soluţia de aspirinǎ tamponatǎ

are pH = 8, iar saramura are pH = 7. Indicaţi caracterul acido- bazic al acestor produse, precum şi [HO - ] a celor 3 soluţii.

4. Determinaţi pH –ul urmǎtoarelor soluţii:

 • a. [H 3 O + ] = 0,001 mol/l

 • b. [HO - ] =1· 0,1mol/l

 • c. Caracter neutru