Sunteți pe pagina 1din 3

Fişă de laborator

SOLUBILITATEA. FACTORII CARE INFLUENŢEAZǍ SOLUBILITATEA

Experimentul Modul de lucru Observaţii Concluzii

1. Solubilitatea . În 3 eprubete cu apǎ la Sarea ..................în apǎ Dupǎ solubilitate, substanţele


Clasificarea temperatura camerei se adaugǎ varul se sunt: - uşor......................
substanţelor pe rând: sare, var stins şi ulei. dizolvǎ ................... - .............. solubile
uleiul .................... în apǎ. - ............................
2. Solubilitatea În 2 eprubete cu apǎ (solvent Sarea se dizolvǎ în ............şi - substanţele ionice (NaCl) se
substanţelor în solvenţi polar) şi 2 eprubete cu benzinǎ nu se dizolvǎ în ............., iar dizolvǎ în solvenţi .....................
polari şi nepolari (solvent nepolar) se introduc pe uleiul se dizolvǎ în .............. - substanţele cu molecule
rând: sare (subst. ionicǎ) şi ulei şi nu se dizolvǎ în................. nepolare (ulei) se dizolvǎ în
(subst. cu molecule nepolare) solvenţi ...................................
3. Influenţa În 2 pahare Berzelius: unul cu La temperatura 20°C......... Când temperatura creşte,
temperaturii asupra apǎ la 20°C şi altul cu apǎ s-a................toatǎ sarea. solubilitatea substanţelor
solubilitǎţii unei încǎlzitǎ se introduce sare; La temperaturǎ mai mare solide...............................
substanţe solide sarea s-a...............................
4. Influenţa Se iau 2 pahare Berzelius: unul La temperaturǎ mai mare, Când temperatura creşte,
temperaturii asupra cu apǎ carbogazoasǎ (temp. pe pereţii paharului solubilitatea substanţelor
solubilitǎţii unei camerei) şi altul cu apǎ apar..................de................. gazoase...............................
substanţe gazoase carbogazoasǎ încǎlzitǎ.
5. Influenţa presinunii Se observǎ aspectul apei La desfacerea dopului, din Când presiunea....................,
asupra solubilitǎţii unei carbogazoase dintr-o sticlǎ masa de apǎ carbogazoasǎ solubilitatea gazelor în
substanţe gazoase înainte şi dupǎ desfacerea apar..............de.................. apǎ ...............................
dopului.
Fişǎ de lucru
Solubilitatea. Factorii care influenţeazǎ solubilitatea

I. Alege rǎspunsul corect:


1.Proprietatea unei substanţe de a se dizolva într-un anumit solvent se
numeşte:
a. dizolvare
b. solubilitate
c. atât dizolvare cât şi solubilitate
2.Solubilitatea substanţelor solide depinde :
a. numai de felul substanţelor
b. de natura solvatului, solventului, de temperaturǎ
c. numai de temperaturǎ
3.Solubilitatea gazelor creşte când:
a. creşte temperatura
b. creşte presiunea
c. scade temperatura
d. scade presiunea
II. Indicǎ prin sǎgeţi corespondenţa dintre substanţele din
coloana A. şi solvenţii din coloana B.
A. Substanţa B. Solvent
Sare apǎ
Ulei benzinǎ
Zahǎr acetonǎ
Lac de unghii