Sunteți pe pagina 1din 4

C�r�i de citit online. Multe �i gratis?!

Aurelian Mihai - 30 mar 2014 ? Vizualiz�ri: 656625


46
1.7K134
ABONEAZA-TE ACUM
Facebook
Newsletter

adresa de e-mail
Abonare
Printre beneficiile internetului se num�r� �i c�r�ile online. �i, spre deosebire de
muzic�, seriale sau filme, �n acest caz po�i g�si o mul�ime de c�r�i importante,
distribuite gratuit �n mod legal.

Cred c� v-a�i s�turat de politic� �mpotriva cet�eanului,? ?de incompeten��,? ?de


show-urile TV? ?-? ?at�t de agasante psihic uneori,? ?de orice nu ne ofer� pu�in�
lini�te �i un minimum de chef de a ne utiliza pu�in propriile creiere.? ?�i dac� e
a�a,? ?dar nu ave�i un hobby care s� v� calmeze spiritual? ?-? ?s� v� scoat� din
trans�,? ?uite unul generalist �i absolut acceptabil din punct de vedere
financiar:? ?cititul.? ?E bun,? ?inclusiv �n perioade de criz�,? ?mai ales c�
Internetul ne pune �n bra�e mii de c�r�i �n format electronic,? ?dintre care
destule sunt accesibile gratuit.?

�n timp ce o carte bun� de citit cost� cel pu�in c�teva zeci de lei, progresul
tehnologiei ne aduce la v�rful degetelor o sumedenie de c�r�i online gata de citit
pentru o sum� modic�, sau chiar gratis. Cu un eBook Reader, tableta sau banalul
smartphone putem colec�iona o mul�ime de c�r�i online, f�r� s� aglomer�m biblioteca
din sufragerie sau geanta de voiaj.

C�r�i online de citit. Multe �i gratis?!C�r�i online de citit. Multe �i gratis?!

Prin urmare am s�pat pe net tocmai dup� surse de e-books? (?c�r�i electronice?) ?
care pot fi citite sau desc�rcate f�r� s� dai vreun ban.? ?�i le-am adunat aici,? ?
ca s� v� scap de chinul c�ut�rii.?

Bestseller.md - c�r�i �n format ePub, PDF sau Mobi

Magazinul online din Republica Moldova include o colec�ie foarte mare de titluri
gratuite, mai precis 426 de titluri, printre care multe capodopere ale literaturii
universale. Exemple sunt: �Procesul� lui Kafka, �Dama cu Camelii� de Alexandre
Dumas, �Marele Gatsby� de Scott Fitzgerald sau �Idiotul� de Dostoievski. C�r�ile
sunt originale �i includ grafic� digital�.

Clublectura.ro - c�r�i de citit �n rom�n� �i �n englez�

Accesibil din browser-ul web, portalul clublectur�.ro pune la dispozi�ie o colec�ie


impresionant� de c�r�i online grupate pe categorii. Putem citi c�r�i romantice,
thriller, aventur�, enciclopedii �i dic�ionare, c�r�i de gastronomie, c�r�i de
medicin�, psihologie �i alte c�r�i online �n rom�n� sau englez�. Colec�ia include
�i c�r�i online traduse �n rom�n� ale celor mai cunoscu�i autori din literatura
clasica si moderna: Karl May, Jules Verne, Alexandre Dumas, Feodor Dostoievski, Lev
Tolstoi, Paulo Coelho.

Un loc aparte �l ocup� sec�iunea c�r�i pentru copii, unde g�sim strecurat� o
colec�ie generoas� cu desene animate pe care p�rin�ii �i le vor reamintii cu drag
din propria copil�rie: Tom �i Gerry, Donald Duck, Mickey Mouse, Chip-and-Dale, Bugs
Bunny, Ciocanitoarea-Woody, Testoasele-Ninja, Scooby-Doo �i multe alte filme de
desene animate care �n prezent nu mai sunt difuzate la televizor.
carti.digitalarena.ro

O surs� generoas� de c�r�i disponibile gratuit,? ?incluz�nd aici �i materiale


educative ori documente ciudate, cum ar fi Cartea Spiritelor �i alte c�r�i pe teme
dubioase pe care nici �n ruptul capului n-o s� le accesezi vreodat�.

La sec�iunea Beletristic� putem g�si �i c�r�i controversate cum este Mein Kampf
scris� de Adolf Hitler �n dou� volume , Codul lui Da Vinci, c�r�i online rom�ne�ti
cum este Moara cu noroc, Baltagul, P�durea sp�nzura�ilor �i mule alte opere
celebre.

Colec�ia de c�r�i online include �i c�teva c�r�i pentru copii, cum ar fi 20000
Leghe sub M�ri, Ciresarii: Drum bun, Ciresari!, Descopera Lumea Vol.1 � Mari
Inventii, Aventurile lui Habarnam si ale prietenilor sai, Doctorul Ox �i alte c�r�i
online.

DozaZilnica.ro

Las� conexiunea la net s� respire c� de-aici nu tare ai ce downloada.? ?�n schimb,?


?te po�i familiariza cu noile apari�ii editoriale.? ?�n plus,? ?prime�ti? "?doza
zilnic�?" ?de cultur� �n forma unor fragmente din romane contemporane.?

e-scoala.ro

Pe l�ng� lec�ii virtuale,? ?referate �i alte minuni de astea compatibile aproape


exclusiv cu statutul de elev/student,? ?g�se�ti �n? "?Biblioteca online?" ?c�teva
buc�i citibile la orice v�rst� din lucr�rile? autorilor prezen�i �n principiu �n
programa �colar�,? ?at�t rom�ni c�t �i str�ini? (?Bacovia,? ?Slavici,? ?Marin
Preda,? ?Charles Dickens,? ?Mark Twain �.a.?)?.? ?Textele sunt disponibile �n limba
noastr� cea frumoas�,? ?englez� sau spaniol�.? ?Cu ocazia vizit�rii acestei
sec�iuni,? ?am �i g�sit ceva care s�-mi destupe glanda salivar�:? ?On Truth and
Lies in a Nonmoral Sense de Friedrich Nietzsche.? ?Exist� �i o sec�iune special� E-
books,? ?dar aici m-a p�r�sit norocul.? ?Presupun c� nu sunt actualizate link-
urile.? ?Cum acestea duc spre site-ul Universit�ii Bucure�ti �n sec�iunea lor de
c�r�i electronice,? ?intra�i mai bine din start pe ?
www.unibuc.ro/ro/main_ebooks.? ?Materialele de-acolo au scop educativ �i vizeaz�
domenii ca filologia,? ?matematica,? ?biologia,? ?fizica sau informatica.?

Liternet.ro

�n sf�r�it un site rom�nesc de e-books bine lucrat din punct de vedere al design-
ului.? ?Apar�ine? "?editurii virtuale?" ?LiterNet care prin bun sim� �i
responsabilitate fa�� de creierele noastre ofer� gratuit spre citire �i desc�rcare
romane,? ?scenarii,? ?poezii,? ?chiar �i c�r�i pentru copii.? ?�n limbi de tot
soiul:? ?rom�n�,? ?maghiar�,? ?francez�,? ?german� sau englez�.? ?Locul e perfect
dac� vrei s� cite�ti �i ce-au scris fiin�e ale c�ror nume nu cred c� le-ai auzit
vreodat�.? ?Tot aici po�i publica? ?-? ?dac� te �ine inspira�ia �i talentul? ?-? ?
propriile opere literare.?

e-biblioteca.blogspot.ro

Este o banal� pagin� web,? ?creat� dup� tiparul caracteristic anilor? '?90.? ?Pe
sub primul paragraf vei vedea literele alfabetului.? ?Literele corespund primei din
numele autorilor.? ?Fiecare duce spre o list� respectabil� de c�r�i care merit�
citite,? ?at�t apari�ii ale autorilor rom�ni c�t �i ale geniilor din alte ��ri? (?
p�n� ce ajungi la Cioran,? ?dai peste Teoria relativit�ii a lui Albert
Einstein?)?.? ?Nu le-am num�rat ca s� evit �nc�run�irea prematur�,? ?dar site-ul cu
pricina se laud� cu? "?cea mai mare biblioteca online? ?,? ?cu peste? ?10? ?000? ?
de carti? ?pentru download.? ?Carti pentru copii,? ?carti tridimensionale,? ?
enciclopedii,? ?tratate de medicina si istorie,? ?cursuri de limbi straine,? ?carti
vechi si carti tehnice.?" ?Asta cu c�r�i tridimensionale e o enigma pentru mine,? ?
cel pu�in deocamdat�.? ?�n orice caz,? ?colec�ia e grozav�,? ?�i totul se poate
desc�rca? "?for free?" ?fie �n format PDF,? ?fie �n formate diverse de tip text?
(?.txt,? ?.doc,? ?.rtf?)?.?

Biblior.net

Autointitulat? "?biblioteca rom�neasc� de internet?" (?de sau pe??), ?situl se


prezint� cu mai pu�in de? ?50? ?de lucr�ri apar�in�nd unor autori rom�ni
consacra�i:? ?Caragiale,? ?Eminescu,? ?Ion Barbu,? ?B.P.? ?Hasdeu,? ?Petre
Ispirescu etc.? ?Colec�ie sub�iric�.? ?Dar cum orice e mai mult dec�t nimic �i se
ofer� moca,? ?nu poate dec�t s� ne fie plac.

Carti.itarea.org

Carti.itarea.org este un site rom�nesc unde po�i desc�rca numeroase c�r�i online �n
limba rom�n�, dar �i c�r�i �n limba englez�. Portalul organizat asemenea unui
director de fi�iere este foarte u�or de navigat �i include func�ie search. De�i nu
foarte numeroas�, colec�ia de c�r�i acoper� o varietate larg� de subiecte, de la
c�r�i programare �i materiale educative ori documente ciudate pe care nici �n
ruptul capului n-o s� le accesezi vreodat�. �n schimb, pun pariu c� te va excita
pu�in "Autoaparare Psihica - Cum sa devii imun la manipulare" de Radu Mihai Crisan,
carte disponibil� �n format PDF.

Cei care se preg�tesc pentru ob�inerea permisului de conducere pot g�si aici �i mai
multe chestionare auto.

Doamnele �i domni�oarele interesate de o alimenta�ie s�n�toas� pot consulta �i


colec�ia de c�r�i online pe teme de alimenta�ie, sau testa c�teva re�ete naturiste.

Carti Download??.ro? (?de evitat)

Nu,? ?de-aici nu po�i desc�rca nimic.? ?Site-ul nu este dec�t un loc �n care po�i
citi c�r�i de pe Scribd.com.? ?E plin de reclame de la Google; ?de fapt e efectiv
construit din aceste reclame.? ?Nici nu am g�sit vreun meniu sau m�car am�r�tul de
buton Home.? ?Treab� rom�neasc� de cacao,? ?realizat� pe principiul? "?poate ne
iese ceva din vr�jeala �sta?"?.? ?Bine c� numele site-ului a fost ales cu destul
skepsis ca s� ne prosteasc�.? ?A da,? ?am observat p�n� la urm� c�? "?ar fi un
motor de c�utare?" ?cu rezultate preluate exclusiv de pe Scribd.com? - ?care oricum
dispune �ntr-�nsul de c�su�� de search.? ?Pagini de astea web create f�r� minimum
de efort, doar de dragul traficului �i a c�tigurilor asociate face �i un copila�
de? ?5? ?ani.?

Altele din .ro

Agonia.ro �i Poezie.ro pentru versuri,? ?destule.


Educativ.org? ?-? ?pe l�ng� referate,? ?tutoriale �i alte surse de documentare �n
scop educativ ai �i o categorie dedicat� c�r�ilor online.? ?Sunt desc�rcabile
gratis,? ?dar num�rul lor e mic? (?15,? ?deocamdat�?)?,? ?unele interesante
�ns�:? ?Romanul adolescentului miop de Mircea Eliade,? ?Alchimistul sau Marchizul
de Sade? ?-? ?Decameronul frantuzesc.
JurnalulRaului.go.ro? - ?aici e publicat un titlu tentant:? ?Jurnalul R�ului.? ?E
scris de un cineva din ��ri�oara noastr�. Un ?"jurnal" din care po�i extrage m�car
un dram de psihologie a tr�irilor umane.? ?Ce-i drept,? ?prin�ii �i prin�esele se
vor �oca repede �i vor renun�a la citit dup� parcurgerea primelor scene de violen��
fizic�,? ?eventual a celor cu conota�ie sexual� sado-maso.? ?Relax,? ?nu-i o
scriere? "?satanist�?" ?ci mai degrab� brutal-realist�.?
C�teva din afar�

Despre Scribd.com am adus aminte de c�teva ori �n acest articol,? ?b�nuiesc c� e


clar:? ?e vorba despre o surs� serioas� de c�r�i �i documente electronice,? ?iar
dac�-�i faci cont le po�i desc�rca �n format PDF.? ?Aici am g�sit de pild� Mein
Kampf de Adolf Hitler ,? ?tradus� �n rom�n�? - ?carte interzis� �n anumite ��ri? (?
sau cel pu�in �n Rusia,? ?din c�te �tiu?)?.
C�r�i electronice �n francez�:? ?bibliotheq.net. Mes amis francofoni,? ?v� invit s�
entrez ici,? ?asta dac� v-a�i f�cut �n general�/liceu/facultate temele la francez�
�i dac� v� pasioneaz� Moliere,? ?Marcel Proust,? ?Victor Hugo,? ?Anatole France,? ?
Alexandre Dumas plus al�i b�ie�i de care am auzit eu mai demult la TV.? ?Pentru c�
operele lor? (?cam? ?200?) ?se citesc direct de pe site �i se �ntind pe muulte
pagini,? ?presupun c� sunt disponibile �n form� complet�.?
Dac� e�ti pasionat de istorie �i c�l�torii?, afl� cum s-a fabricat SUA,? ?cum au
c�zut diverse monarhii,? ?cine pe cine s-a sup�rat �n Balcani prin? ?1912-1913? ?
plus alte? ?500? ?de subiecte pe historion.net.? ?Ca s� ai acces la toate intr� la
Navigation-Glossary �n meniul din st�nga.? ?Iar dac� te pasioneaz� pove�tile despre
locuri exotice? - ?altele dec�t Mamaia sau Strehaia,? ?vezi explorion.net.? ?Ambele
situri au textele �n englez�.
Acestea sunt doar c�teva din sursele de c�r�i online. Dac� �ti�i �i altele, le
pute�i �mp�rt�i cu noi �i cu cititorii no�tri pentru a crea o list� esen�ial�
pentru iubitorii c�r�ilor.