Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECȚIE

Unitatea de învățământ: Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași


Propunător: Pristavu George-Luțu
Data: 10.11.2017
Clasa: a VI-a
Aria curriculară: Om și societate
Obiectul/Disciplina: Istorie
Subiectul/Tema: Cruciadele/ Biserica în Evul Mediu
Tipul de lecție: mixtă
Obiective de referință/Competențe specifice:
1.1. Utilizarea termenilor istorici specifici Evului Mediu în diferite situații de comunicare scrisă sau orală.
3.1. Localizarea în timp și în spațiu a faptelor istorice din Evul Mediu, pe baza surselor istorice.
3.3. Compararea informațiilor din surse istorice referitoare la un aspect al civilizațiilor medievale, în vederea stabilirii unor asemănări și
deosebiri.
Obiective operaționale:
O1: Să utilizeze termenii: „cruciadă”, „cavaler” în diferite situații de comunicare scrisă sau orală.
O2: Să localizeze cadrul temporal și spațial în care s-au desfășurat Cruciadele.
O3: Să compare capacitatea creștinilor și cea a musulmanilor de mobilizare și organizare în vederea cuceririi Pământului Sfânt.
Strategia didactică:
Metode și procedee didactice: Conversația euristică, Expunerea, Prezentare Powerpoint, Lucrul cu cartea, Schema logică, Fișe de
lucru.
Mijloace și materiale didactice: catalog, hartă, manual, laptop, diaproiector (diapozitive), fișe de lucru.
Forme de organizare a clasei: frontal, individual-dirijat, colectiv-dirijat.
Tipuri de învățare: receptiv-reproductivă, inteligibilă, operatorie, creativă.
Bibliografie:
Asbridge, Thomas, Cruciadele – istoria războiului pentru eliberarea Pământului Sfânt, Editura Polirom, Iași, 2011.
Burlec, Liviu, Lazăr, Liviu, Teodorescu, Bogdan, Istorie – manual pentru clasa a VI-a, ed. a II-a, Editura All, București, 2000.
Strategia didactică
Conținutul învățării
Metode Mijloace Tipulde Forme de
Secvența lecției Timp Obiective Observații
învățare organizare
operaționale
C G I
1.Organizarea lecției 2 Salutul, realizarea prezenței. Conversația F
min.

2.Reactualizarea 3 Evenimentul crucial al secolului al XI- Conversația receptiv- D


cunoștințelor min lea a fost „Marea Schismă” a Bisericii reproducti-
anterioare Creștine. vă
Când a avut loc „Marea Schismă”?
Ce a însemnat acest eveniment pentru
întreaga Europă?

3. Captarea atenției 1 Pornind de la răspunsurile elevilor, Expunerea Caietul inteligibilă F


min. profesorul va aduce eventuale profesoru-
completări și lămuriri, prezentând pe lui
scurt situația politică și religioasă a Harta
Europei de după „Marea Schismă”.
Astfel, vom identifica împreună pe hartă
care erau principalele state ale vremii,
precum și religia predominantă a
acestora.
Apusul Europei – dominat de catolicism
Răsăritul Europei – dominat de
ortodoxie
Fostele teritorii creștine (nordul Africii,
Levant) – cucerite de musulmani =
intriga lecției noastre!

4. Anunțarea 1 Profesorul va scrie pe tablă titlul lecției - Conversația Tabla inteligibilă F


subiectului și a min. „Cruciadele” – explicând semnificația Marker
obiectivelor acestui termen generic dat expedițiilor
urmărite militare făcute de creștini împotriva
musulamanilor pentru eliberarea
Locurilor Sfinte.
5. Prezentarea 25 Lecția noastră este structurată în trei Expunerea Laptop inteligibilă F
noului conținut min. părți: Diapoziti-
- Cauzele ve
- Desfășurarea Cruciadelor
- Mari personalități
- Urmările

1. Cauzele

a.POLITICE
- refacerea unităţii Bisericii creştine sub
autoritatea papei.
b.ECONOMICE
-controlul drumurilor comerciale dintre
O3 Occident şi Orient.
c.RELIGIOASE
-eliberarea Locurilor Sfinte de sub
dominația musulmană.
Prezentare Diapozitiv inteligibilă D
Pe baza imaginilor de pe diapozitiv, vom Powerpoint - imagini
identifica împreună forțele participante
la Cruciade, precum și motivația
acestora pentru a participa la conflict.
Înainte de a trece la partea a doua a
lecției, elevii vor citi un scurt fragment Lucrul cu cartea Manualul operatorie I
O2 istoric – „Apelul papei Urban al II-lea
către cruciați”, urmând să discutăm
despre semnificația acestuia, elevii
putând compara capacitatea de
mobilizare a creștinilor pentru războiul
sfânt față de cea a musulmanilor.
După aceea vom discuta pe marginea
acestui fragment istoric. Conversația inteligibilă D
O1 euristică

2. Desfășurarea D
-Între secolele XI-XIII (1096-1270) s-au
desfăşurat 8 cruciade.
-Cucerirea Ţării Sfinte a dus la formarea
mai multor state cruciate în Siria şi Expunerea Tabla inteligibilă F
Palestina. Marker
Pe baza hărții vom identifica itinerarul Observația Diapozitiv inteligibilă D
parcurs de cruciați (în timpul
conflictelor ce s-au desfășurat între
secolele XI-XIII), elevii localizând
cadrul temporal și spațial în care s-au
desfășurat Cruciadele.
-Cel mai important era Regatul Expunerea
Ierusalimului, pentru a cărui apărare au
fost create ordinele militaro-călugăreşti:
templierii, ospitalierii, teutonii. Prezentare
Pe baza imaginilor, elevii vor identifica Powerpoint
O1 simbolurile sub care erau recunoscute (simboluri ale
Tabla
O3 ordinele călugărești ce aveau scop ordinelor
apărarea teritoriilor cucerite de militaro-
„cavalerii Crucii”. călugărești)
Elevii vor descrie cu propriile cuvinte Conversația Diapozitiv creativă D
cum arăta un cavaler participant la euristică
Cruciade.

După aceasta vom continua lecția,


prezentând pe scurt fiecare cruciadă
Vom utiliza aici o secvență din filmul
artistic „Regatul Cerului” pentru a oferi
o mai bună imagine asupra modului în Expunerea
care s-a realizat predarea Ierusalimului inteligibilă F
de către cavalerul nobil Balian de Ibelin Diapozitiv
lui Saladin. Powerpoint
-În deceniile care au urmat, musulmanii (Saladin
au reușit să recucerească o parte din
sultanul Egiptu-
teritorii – inclusiv Ierusalimul.
-Dezbinarea dintre creștini se va lui; Cucerirea
accentua = Cruciada a IV-a (1202-1204) Constantinopo-
– atunci când cruciaţii au cucerit lului de către
Constantinopolul, capitala unui stat cruciați - 1204)
creștin.
Aceste informații vor fi exemplificate de Tabla
imaginile ce se vor succeda pe
diapozitiv.

3. Urmările Cruciadelor Schema logică inteligibilă


a.Pe plan POLITIC:
- creşterea autorităţii regilor, ce va duce
spre centralizarea statală.

b. Pe plan ECONOMIC:
-dezvoltarea comerţului și navigației în
Marea Mediterană.
c. Pe plan RELIGIOS:
- adâncirea rupturii dintre ortodocși și
catolici.
- afirmarea spiritului expansionist
musulman = RĂZBOIUL SFÂNT
(DJIHAD).

6. Intensificarea 10 O1 Pentru fixarea noilor cunoștințe vom Fișe de lucru Hârtie operatorie I
retenției min O2 apela la fișele de lucru. Timp de 5
O3 minute, fiecare elev rezolvă individual
sarcinile formulate de pe fișa de lucru.
După aceasta, răspunsurile vor fi F
analizate frontal, realizând o evaluare
formativă.

7. Încheierea 3 Se fac anumite aprecieri, atât de către Conversația F


activității min. profesor cât și de către elevi asupra
lecției; în limita timpului disponibil
rămas se mai reiau anumite aspecte ale
lecției.