Sunteți pe pagina 1din 3

EXERCIŢII ŞI PROBLEME

1. Câte grame de soluţie 20% şi câte grame de substanţă sunt necesare pentru
a obţine o soluţie cu 160 g H2O?
2. În ce raport trebuie să se amestece soluţia 30% H2SO4 cu apa pentru a se
obţine soluţia 12%? Câtă soluţie 12% se obţine dacă se utilizează 600 g de apă?
3. Ce cantitate de soluţie 5% H2SO4 şi 25% H2SO4 trebuie să se amestece
pentru a se obţine 400 g soluţie 10% H2SO4?
4. Hidroxidul de calciu din 400 g soluţie a fost neutralizat cu 7,3 g HCl. Ce
procentualitate avea soluţia de Ca(OH)2?

5. Câte grame de apă trebuie să se adauge la 28,6 g Na 2CO3  10 H2O, pentru


a se obţine soluţia 2%?

6. În 200 mL soluţie se găsesc dizolvate 0,49 g H 2SO4. Care este molaritatea


şi care este normalitatea soluţiei?
7. Ce normalitate şi ce molaritate are soluţia 98% H2SO4 cu densitatea 1,8 g /mL?
8. Câte grame de NaOH sunt necesare pentru a prepara 400 mL soluţie
0,025 n? Ce titru are soluţia?

9. Din 1,184 g Ca(OH)2 s-au obţinut 800 mL soluţie. Calculaţi molaritatea,


normalitatea şi titrul soluţiei.
10. Definiţi soluţiile : 40%, 1 n, 0,2 n, 102 n, 0,01 m, m/10, n/2, 14%.
11. Câte grame de Ca(OH)2 se vor utiliza pentru prepararea a 200 mL soluţie
2 m respectiv 2 n?
12. Ce volum de soluţie de HCl 36,5% cu densitatea de 1,19 g/mL se va
utiliza pentru prepararea a 2,5 L soluţie 101 n?
13. Ce normalitate are soluţia de HCl 36,5% cu densitatea de 1,19 g/mL? În
ce raport se află normalitatea cu molaritatea soluţiei?
14. Ce volum de soluţie 2 n H3PO4 se poate prepara din 300 mL soluţie 6 n?
15. Câte grame de Ba(OH)2 se vor utiliza pentru a prepara 400 mL soluţie
0,15 n? Dar pentru 400 mL soluţie 0,075 n?
16. S-au diluat 15 mL soluţie 1,4 n cu apă distilată până la 300 mL. Cât a
devenit normalitatea soluţiei?
17. Titrul unei soluţii de H2SO4 cu densitatea de 1,025 g/mL, este 0,049
g/mL. Calculaţi molaritatea, normalitatea şi procentualitatea soluţiei.
18. În ce volum de soluţie 1 m şi în ce volum 1 n sunt conţinute 78,4 g
H2SO4?
19. Conţinutul de Ba(OH)2 din 40 mL soluţie 0,4 n a reacţionat integral cu
H2SO4 din 16 mL soluţie. Ce normalitate şi ce molaritate avea soluţia de H2SO4?
20. Din 0,98 g H2SO4 s-au obţinut 2 L de soluţie. Cu ce volum de soluţie 0,01
n Ca(OH)2 reacţionează 50 mL din soluţia acidă?
21. Peste 500 mL soluţie 32% HNO 3 cu  = 1,2 g/mL s-au adăugat 1000 g
H2O. Ce procentualitate şi ce normalitate are soluţia finală?
22. Pentru neutralizarea unei soluţii care conţine 6,125 g acid s-au utilizat 50
mL soluţie de NaOH 2,5 n. Calculaţi echivalentul chimic al acidului.
23. Conţinutul de NaOH din 80 mL soluţie reacţionează integral cu 0,0365 g
HCl. Calculaţi titrul, normalitatea şi molaritatea soluţiei de NaOH.
24. Acidul sulfuric din 5 g de acid tehnic (impur) a reacţionat cu 80 mL
soluţie NaOH cu titrul 0,0042 g/mL. Care a fost puritatea acidului?
25. Ce volum de soluţie 2,5 n H2SO4 se va utiliza pentru a reacţiona cu fierul din
40 g aliaj 20% Fe?
26. Câţi moli de substanţă sunt necesari pentru a prepara cu 200 mL apă
soluţia 0,8 molal?
27. Câtă apă este necesară pentru a prepara din 3,6 g glucoză o soluţie 0,08
molal?
28. Calculaţi fracţiile molare ale componenţilor din soluţia obţinută prin
amestecarea a 1176 g H3PO4 cu 270 g H2O.

34. În 0,2 L soluţie se găseşte acid azotic şi acid clorhidric în raport molar
2:3. Soluţia acidă se neutralizează cu 500 mL soluţie NaOH 1 molar. Calculaţi
concentraţia molară a soluţiei de acizi.

37. În 200 g soluţie de acid acetic 20% se adaugă NaOH solid până când
concentraţia acidului devine 15%. Ce cantitate de NaOH s-a adăugat?

39. La ce temperatură fierbe soluţia obţinută prin dizolvarea a 42,75 g zahăr


în 625 g de apă?
40. La ce temperatură îngheaţă soluţia de etanol 20%?
41. Soluţia obţinută din 6 g substanţă şi 50 g H 2O se solidifică la –3,72 C.
Calculaţi masa moleculară a substanţei.
42. La ce temperatură fierbe amestecul antigel obţinut din 3 volume de apă şi
2 volume de glicol ( = 1,15 g/mL)?
43. În ce raport volumetric trebuie să se amestece apa cu glicerina (  = 1,27
g/mL) pentru ca antigelul obţinut să nu îngheţe până la –50,4 C?
44. Punctul de topire al fierului este 1536 C şi constanta crioscopică 99. La
ce temperatură se va solidifica fonta cu 3% C?
45. În ce raport se află temperaturile de fierbere a soluţiilor obţinute prin
dizolvarea a 30 g uree în 200 g apă, respectiv 45 g glucoză în 100 g de apă?
46. Soluţia unei substanţe îngheaţă (se solidifică) la –4 0C. La ce temperatură
fierbe soluţia?
47. Coborârea punctului de solidificare a unei soluţii este 3,2 0C. Ce se va
petrece dacă soluţia este răcită la –5 0C?
48. În ce relaţie se află temperatura de fierbere a soluţiilor:
a) soluţia formată din 18 g glucoză în 200 g de apă;
b) soluţia formată din 4,6 g etanol în 200 g de apă