Sunteți pe pagina 1din 5
ROMANIA MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE $I CERCETARII STIINTIFICE SCOALA GIMNAZIALA ,,MARIN PREDA,, MUNICIPIUL PITESTI, JUDETUL ARGES BS 7 WN AEBS 729.08 200g Testare serisa pentru concursul de Ingrijitori II Varianta nr. 2 Timp de lueru 3 ore ‘Se acordit 10 puncte din oficin I. Fiecare intrebare gril valoreazii 3 puncte, (3x15=45) 1. Dezinfectia este metoda prin care: a. se distrug diferiti germeni b. se distrug insectele considerate infectioase ¢. se distrug bacteriile vizibile cu ochiul liber 2. Clorura de var este: a0 pulbere alba b. clor activ 15%: ¢. 0 substanga lichi de culoare galbuie 3. Cfind dezinfectia se aplic& pentru prevenirea unei infectii vorbim despre: a. dezinfectia profilactica b. dezinfecfia de combatere c. dezinfectie total 4. Concentrafia legal de clorura de var folosita pentru dezinfeotia grupurilor sanitare este de: a. 10-15% b. 15-20% ©. 5-10% 5. Cloramina este: a. compus organic cu efect antiseptic . 0 pulbere mai toxic decat clorura de var c. 0 substanja lichida de culoare galbuie 6. Concentratia legal de clorura de var folosité pentru dezinfecjia ménilor este de: a. 1-2% b.23% ©. 0,5% 7, Concentrafia legal de clorura de var folosita pentru dezinfectia grupurilor sanitare este de: a, 10-15% b. 15-20% ©. 5-10%, 8. Prima etapa a curifeniei este: a. indepéirtarea gunoiului b. spilarea 1 PRESEDINTE: Simion Constantin Roms MEMBRI: Pant Florenige ‘ f Pas ROMANIA. MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE SCOALA GIMNAZIALA MARIN PREDA,, MUNICIPIUL PITESTI, JUDETUL ARGES c. stergerea prafului 9. Solutia de cloramina 0,5% se prepara din: a. 20g/I1 apa b. 30g/1I apa ©. 50g/L1 apa 10. Ustensilele folosite pentru curafenia grupurilor sanitare se pasreaza: 2, separat in inedperi special amenajate . impreund in inc’peri special amenajate ©. in recipienti de plastic 11. Nerespectarea normelor cu privire la stingerea incendiilor se sanctioneaza: ‘a. cu amenda contraventionala; . cu inchisoare sau amenda penala; c. cu desfacerea contractului de munca. 12, Echipamentul de protectie se ofera salariatilor: a. contra cost; b. in mod gratuit; ©. se suporta jumatate de salariat jumatate de conducatorul companiei, 13. Materialele igienico-sanitare se acorda sal: nr, 319/206: a. contra cost; b. gratuit, c. in functie de decizia consiliului de administratie. lor, conform Legii Sanatatii si Securitatii in Munca 14, Instruirea periodica privind securitatea si sanatatea in munca se face de catre : a conducatorul locului de munca respectiv; b. conducatorul societatii; . persoana cu atributii pe linie de protectia muncii. 15. Ce reprezinta echipamentul individual de protectie? «orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru al proteja impottiva unuia oF mai multor riscuri care ar putea sa fi puna in pericol seouritatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a indeplini acest obiectiv; b. echipamentul cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a-si proteja imbracamintea; ¢. echipamentul cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a-si proteja incaltamintea, IL. Cam poate gestion, un ingriitr,bunurie din unitate, conform Preda, 2] Gimnaziala Marin 15 puncte Nita Cristina ROMANIA MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE $I CERCETARII STHNTIFICE SCOALA GIMNAZIALA MARIN PREDA, MUNICIPIUL PITESTI, JUDETUL ARGES TIL. Care sunt etapele igieni2arii suprafefelor ce au contact direct cu alimentele (sali de masi, bucitiie), 30 puncte PRESEDINTE: Simion Constantin Romale é ROMANIA MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE SCOALA GIMNAZIALA MARIN PREDA,, MUNICIPIUL PITESTI, JUDETUL ARGES Pp yter PTB I LIOF. O/G Testare scrisa pentru concursul de peetcdeorter) ! / ] Varianta nr. Qs Barem 1. Kiecare intrebare grili valoreazi 3 puncte, (3x15=45) la oa 2a 10.a 3a Ia 4c 12.b Sa 13. 6 ¢ la eC I5.a & a IL. ingtijitorul gestioneaza bunurile: 15 puncte ~preia sub inventar de la administrator bunurile din clase, holuri, spatii sanitare si raspunde de pastrarea si folosirea lor in conditii normale; 6 puncte ~preia periodic materialele pentru curatenie, pe care le foloseste conform destinatiei acestora si in dozajul corespunzator. Administratorul verifica aceste aspecte. 4 punete ~raspunde de bunurile personale ale elevilor aflate in salile de clasa pe perioada cat acestia su saulsi a celor pe care elevii le lasa/uita, in sala de clasa cupa orele de program. {a alte activitati 5 pun IIL Igienizarea suprafetelor ce au contact direct cu alimentele (sali de masa, bucitarie). Presupune parcurgerea urmatoarelor etape: 30 puncte Curitarea mecanicd 3 punete se indeparteaza depunerile vizibile si unde este nevoie urmele de substanje chimice, ramase de la solufiile de la spiilare. Umezirea suprafetelor 3 puncte ~se inmoaie murdaria de pe suprafaja ce se doreste a fi curtijaté Spillarea si stergerea umedi 4 punete se realizeazi o frecare mecanicd pentru indepirtarea murdatriei grosiere; -se spald pentru indepairtarea resturilor mici $i aderente de substanfe organice sau anorganice. Clitirea —Limpezirea 4 punete -se face cu apa calda (600 650C), pentru a usura uscarea; (Se indepirteaza resturile de murdatie gi de substanje chimice fol ezinfectia 3 puncte -\e realizeaza distrugerea microbiand pri Nita Casting ROMANIA 7 MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE SCOALA GIMNAZIALA ,,MARIN PREDA,, MUNICIPIUL PITESTI, JUDETUL ARGES Clitirea dupa dezinfectare 3 puncte ~presupune indepartarea urmelor de dezinfectant Uscarea 5 puncte ~se realizeazii cu aer cald sau in aer liber, in scopul eliminarii particulelor de apa. Controlul eficienfei curiitenici 5 se realizeazil atét prin examinarea chimicd a apei de spalare, cat si prin teste rapide de verificare a igienizaii PRESEDINTE: Simion Constantin Romulos seven ra roense LP

S-ar putea să vă placă și