Sunteți pe pagina 1din 19

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului

Proiect de an la materia Amenajari si Constrctii


Hidrotehnice

Coordonator: Smuleac Laura


Student: Popa Razvan
Cuprins

1. Obiectivul si scopul lucrarii

1.1 Tema de proiectare

1.2 Rolul si importanta efectuarii lucrarii

2. Cadrul naural

2.1 Asezare geografica

2.2 Date climatice

2.3 Hidrografia si hidrologia

2.4 Solurile

2.5 Vegetatia si fauna

2.6 Dezvoltarea socioeconomic

2.7 Surse de poluare

3. Proiectarea lucrarilor

3.1 Calcului parametrilor bazinului de receptie

3.2 Calculul parametrilor bazinului de retentie

3.3 Calculul parametrilor barajului de pamant


1.Tema de proiectare

Sa se stabileasca elementele constructive ale unui baraj de pamant dintr-un


bazin de retentie. Acesta a fost necesar pentru regularizarea debitului vaii si
folosirea apei in scopul irigarii. Bazinul de receptive al vaii este situate pe soluri
brune scheletice si aluvionare din zona de munte , precipitatiile medii anuale sunt
de 960 mm, iar canitatea maxima de precipitatii in 24h este de 49,5 mm.

Valea are un debit variabil purtand in suspensie aluviuni cu densitatea


aparenta 0,9 t/𝑚3 . Pentru irigare este necesar un debit de 800.000 de 𝑚3 . Curatarea
aluviunilor se face o data la 10 ani.

2.1.Asezarea geografica

Barajul Gura Apelor este situat pe Sectorul amonte al Raului Mare (affluent
al raului Strei) la cca. 600 m aval de confluent paraielor Lapusnicul Mare,
Lapusnicul Mic si raul Ses.

Lacul se afla pe limita dintre judetele Hunedoara si Caras Severin la


aproximativ 47 de kilometrii de orasul Hateg.

2.2.Date Climatice

Clima. Din punct de vedere al unitatilor climatice, judetul Hunedoara este


caracterizat de un climat de munte (cu 8 luni reci si umede si 4 luni temperate in
zonele inalte si cu 5 luni reci si umede si 7 luni temperate la altitudini mijlocii) si
de un climat continental moderat de deal, in restul teritoriului (cu 4 luni reci si
umede si 8 luni temperate) cu exceptia vaii Muresului si depresiunea Hategului.
Aceste complexa conditii climatice sunt determinate de varietatea reliefului. Iernile
sunt relative umede, in timp ce verile sunt insorite, cu un regim pluviometric
echilibrat.

Clima este continental moderata, cu temperature mmedii multianuale de 7,5


grade Celsius in depresiuni si 3,3 in zona de munte; radiatia solara globala este de
110-112 Kcal/km/an. Precipitatiile medii anuale sunt intre 740 si 968,5 mm/an.

Vanturile au o circulatie vestica, prezinta diferente de viteza si frecventa,


determinand o vreme relative calduroasa dar instabila vara, umeda si rece iarna.

2.3.Hidrografia si hidrogeologia zonei

Muntii Retezat sunt delimitati de vaile Raului Mare si Jiului, MUntii


Sureanu si depresiunea Hategului. Structural, acest masiv muntos este alcatuit din
sisturi cristaline, granituri, granodiorite, gnaise si calcare. Acest masiv
concentreaza in zona central intre 2200 si 1400-1300 m, cele mai complexe forme
glaciare (custuri, vai glaciare, praguri, lacuri), din Carpatii Meridionali.

Lacul Gura Apelor are o suprafata de 390 ha si un volum total de 210 milioane mc,
asigurat prin captarea debitelor Raului Mare si a debitelor cursurilor de apa captate
prin intermediul aductiunii secundare si aductiunii principale Retezat.

2.4.Solurile din zona

Structura geologica este complexa si este constituita din unitatea cristalino –


mezozoica care apartine Carpatilor Meridionali, respective Muntilor Retezat si
Poiana Ruscai. In depresiuni se afla formatiuni sedimentary paleogene, iar sub
pietrisuri-argile, marne si tufuri. Relieful este variant, de la cota 300 la cota 2509a
varfului Peleaga, din masivul Retezat. Solurile sunt variate si de mai multe tipuri:
- Aluvionare cu carbonate, cromozomuri, levigate in zonele de campie;
- Soluri brune, soluri brun-roscate pet erase;
- Soluri brune in padurile impadurite;

2.5.Vegetatia si fauna zonei

Vegetatia este specifica zonelor de deal si munte, predominand padurile de


brad si molid, care se continua cu jneapanul si se termina cu vegetatia alpine. De
mentionat existent Zambrului sau Pinus cembra – specie rara, ocrotita de lege.
Predomina padurile cu functie specifica de protectie (a apelor si solurilor) cu
functie de recreere, pentru rezervatii de seminte, de ocrotire a genofondului si a
ecofondului forestier (circa 60%), iar de productie de 40%.

2.6.Dezvoltarea socio-economica a zonei

La ultimul recensamant populatia orasului a fost de 12.639 locuitori.

Activitati specific zonei:

-exploatarea lemnului;

-productia de energie hidroelectrica;

Activitati economice principale:

-productia de energie hidroelectrica;

-productia de bere;

-constructii hidroelectrice;

-recoltare, prelucrare melci si ciuperci;


-materiale de constructii;

-industrie alimentara;

2.7.Surse de poluare

Muntele Retezat este grav poluat de un proiect hidroenergetic. Specialistii


Administratiei Parcului National Retezat au identificat o noua sursa de poluare care
afecteaza Raul Mare in proximitatea rezervatiei biosferei. In urma deversarii
continue a unor substante toxice dintr-o galerie sapata in munte.

3.Proiectarea lucrarilor

Calculul parametrilor bazinului hidrografic

Perimetrul bazinului de receptive

P[km] P=28 km2

Suprafata bazinului de receptive

Sb[km2] Sb=38,9 km2

Altitudinea medie a bazinuluihidrografic

Hmed=9130/41=222,68m

Indicele de forma
ⱷ=0,282

28 28
φ=0,282 = 0,282 ∗ = 1,27 => 0,1 km
√38,9 6,2
𝑃 = 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑢𝑙

𝑆𝑏 = 𝑠𝑢𝑝𝑟𝑎𝑓𝑎𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑧𝑖𝑛𝑢𝑙𝑢𝑖

3.1.5 Indicele de asimetrie


2(𝑆𝑠𝑡−𝑆𝑑𝑟)
a=
𝑆𝑏

2(27,55−11,35) 2∗16,2 32,4


a= = = = 0,83
38,9 38,9 38,9

a>0=>bazin dezvoltat pe partea stanga

3.1.6 Lungimea bazinului hidrografic

L[km]=11km

3.1.7 Lungimea medie a bazinului hidrografic


𝑆𝑏
𝐵𝑚𝑒𝑑 =
𝐿

38,9
𝐵𝑚𝑒𝑑 =
11

𝐵𝑚𝑒𝑑 =3,53𝑘𝑚2

3.1.8 Panta medie a bazinului hidrografic


𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑥−𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑚𝑖𝑛
𝐼𝑚𝑒𝑑 = *100
𝐿

260−180
𝐼𝑚𝑒𝑑 = *100
11000

80
𝐼𝑚𝑒𝑑 = *100
11000

𝐼𝑚𝑒𝑑 = 0,7%

Calculul bazinelor si interbazinelor


Mal drept Mal stang

Denumire L B S Denumi L(km) B S


subazin re
(km) (km) 𝑘𝑚2 % (km) 𝑘𝑚2 %
subazin
/interbazin
/interba
zin

𝑺𝟏 3,4 0,7 2,4 6,16 𝑺𝟒 8,3 0,42 3,5 8,99

𝑰𝟏 6,3 0,58 3,7 9,51 𝑰𝟒 4 0,15 0,6 1,54

𝑺𝟐 3,7 0,62 2,3 5,91 𝑺𝟓 3 0,46 1,4 3,59

𝑰𝟐 4 0,32 1,3 3,34 𝑰𝟓 6 0,55 3,3 8,48

𝑺𝟑 5,2 0,59 3,1 7,96 𝑺𝟔 5,7 0,43 2,5 6,42

𝑰𝟑 1,4 0,07 0,1 0,25 𝑰𝟔 2,6 0,38 1 2,57

𝑺𝟕 6 0,53 3,2 8,22

𝑰𝟕 4 0,32 1,3 3,34

𝑺𝟖 2,2 0,36 0,8 2,05

𝑰𝟖 5,5 0,58 3,2 8,22

𝑺𝟗 3 0,63 1,9 3,34

𝑰𝟗 4,3 0,37 1,6 4,11

TOTAL 10,5 26,97 TOTAL 24, 60,87


3

TOTAL 100%
𝑺𝟏 =2,4𝒌𝒎𝟐

(40,7+36,8)/2=38,75

38,1*62500=238125𝑚2

𝑺𝟐 =2,3𝒌𝒎𝟐

(38,4+37,8)/2=38,1

38,1*62500=2381250𝑚2

𝑺𝟑 =1,7𝒌𝒎𝟐

(50,1+49,9)=50

50*62500=3125000𝑚2

𝑺𝟒 =4,7𝒌𝒎𝟐

(57,3+57,8)/2=57,55

57,55*62500=3596875𝑚2

𝑺𝟓 =1,4𝒌𝒎𝟐

(22,1+22,90)/2=22,5

22,5*62500=1406250𝑚2
𝑺𝟔 =2,5𝒌𝒎𝟐

(41,2+41)/2=41,1

41,1*62500=2568750𝑚2

𝑺𝟕 =3,2𝒌𝒎𝟐

(49,9+55,9)/2=52,75

52,75*62500=3296875𝑚2

𝑺𝟖 =0.8𝒌𝒎𝟐

(13,1+13)/2=13,05

13,05*62500=815625𝑚2

𝑺𝟗 =1,9𝒌𝒎𝟐

(28,8+35)/2=59,2

59,2*62500=7500000𝑚2

𝑰𝟏 =3,7𝒌𝒎𝟐

(59,2+59,2)/2=59,2

59,2*62500=1993750 𝑚2
𝑰𝟐 = 0,8𝒌𝒎𝟐

(21,4+21,6)/2=21,5

21,5*62500= 1343750𝑚2

𝑰𝟑 =1,6𝒌𝒎𝟐

(2,7+2,7)/2=2,7

2,7*62500= 168750𝑚2

𝑰𝟒 =6,4𝒌𝒎𝟐

(10,3+10,4)/2=10,35

10,35*62500= 64875𝑚2

𝑰𝟓 =3,3𝒌𝒎𝟐

(54+52,9)/2=53,45

53,45*62500= 3350625𝑚2

𝑰𝟔 =1,1𝒌𝒎𝟐

(14,4+19)/2=16,7

16,7*62500= 1043750𝑚2

𝑰𝟕 =0,1𝒌𝒎𝟐

21,25*62500= 1328125𝑚2
𝑰𝟖 =3,2𝒌𝒎𝟐

52,2*62500= 1640625𝑚2

𝑰𝟗 =1,6𝒌𝒎𝟐

(26+26,5)/2=26,25

26,25*62500= 1640625𝑚2

Lungimea bazinelor si interbazinelor L(km)

𝑺𝟏 L=3,4 𝑰𝟏 L=6,3

3,4*500=1,7 km 6,3*500=3,15

𝑺𝟐 L=3,7 𝑰𝟐 L=4

3,7*500=1,85 km 4*500=2

𝑺𝟑 L=5,2 𝑰𝟑 L=1,4

5,2*500=2,6 km 1,4*500=0,7

𝑺𝟒 L=8,3 𝑰𝟒 L=4

8,3*500=4,15 km 4*500=2

𝑺𝟓 L=8,3 𝑰𝟓 L=6

8,3*500=4,15 km 6*500=3

𝑺𝟔 L=5,7 𝑰𝟔 L=2,6

5.7*500=2,85 km 2,6*500=1,3
𝑺𝟕 L=6 𝑰𝟕 L=4

6*500=3,00 km 4*500=2

𝑺𝟖 L=2,2 𝑰𝟖 L=5,5

2,2*500=1,1 km 5,5*500=2,75

𝑺𝟗 L=3 𝑰𝟗 L=4,3

3*500=1,5 km 4,3*500=2,15

Inaltimea medie a bazinelor si interbazinelor B(km)


2,4 3,7
𝑆1 B= =0,7 𝐼1 B= =0,58
3,4 6,3

2,3 1,3
𝑆2 B= =0,62 𝐼2 B= =0,32
3,7 4

3,1 0,1
𝑆3 B= =0,59 𝐼3 B= =0,07
5,2 1,4

3,5 0,6
𝑆4 B= =0,42 𝐼4 B= =0,15
8,3 4

1,4 3,3
𝑆5 B= =0,46 𝐼5 B= =0,55
3 6

2,5 1
𝑆6 B= =0,43 𝐼6 B= =0,38
5,7 2,6

3,2 1,3
𝑆7 B= =0,53 𝐼7 B= =0,32
6 4

0,8 3,5
𝑆8 B= =0,36 𝐼8 B= =0,58
2,2 5,5

1,9 1,6
𝑆9 B= =0,63 𝐼9 B= =0,37
3 4,3
3.2 Calculul parametrilor bazinului de retentie

Nr Cota 𝑆𝑚 2 S medie h Volumul


crt. curbei
(m) Partial cumulat
de
nivel

1 175 0 1362,5 1 13562,5 0

2 176 27125 13562,5

70562,5 1 70562,5

3 177 114000 84125

156812,5 1 15812,5

4 178 199625 240937,5

273687,5 1 273687,5

5 179 347750 514625

467312,5 1 467312,5

6 180 586875 981837,5

754812,5 1 754812,5

7 181 922750 173650

1079250 1 1079250

8 182 1235750 2816000


Cota 176 =27125𝒎𝟐

(10,5+11,2)/2=10,85

10,85*2500=27125𝑚2

Cota 177=114500𝒎𝟐

(45,5+45,7)/2=46,5

46,5*2500=114000𝑚2

Cota 178=197000𝒎𝟐

(89,2+70,5)/2=79,85

78,85*2500=199625𝑚2

Cota 179=347625𝒎𝟐

(140,1+138,1)/2=139,1

139,1*2500=347750𝑚2

Cota 180=582625𝒎𝟐

(239,5+230)/2=234,75

234,75*2500=586875𝑚2
Cota 181=918750𝒎𝟐

369,1*2500=922750𝑚2

Cota 182=1235250𝒎𝟐

(496,2+492,6)/2=494,3

494,3*2500=1235750𝑚2

3.2.3 Calculul volummului total de umplere

𝑉 = 𝑉𝑛 + 𝑉𝑚 + 𝑉𝑖𝑛𝑓 + 𝑉𝑒𝑣 𝑉𝑛 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑚 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑚𝑜𝑟𝑡

𝑽𝒏 = 𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝒎𝟑 𝑉𝑖𝑛𝑓 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡(=10%)

𝑉𝑒𝑣 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡

𝑉0 =K*S*P 𝑉0 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢 𝑎𝑙 𝑠𝑐𝑢𝑟𝑔𝑒𝑟𝑖𝑖

K=coeficent de scurgere (=0,2)

S=suprafata bazinului(=38925000)

P=precipitatiile medii anuale(=687)

𝑉0 =0,2*3892500*0,640=4982400
𝑇∗𝐺
𝑉𝑚 =β β=coeficient de depunere a
𝐷𝐴
aluviunilor(=0,7)

G=0,01*𝑉0 * α*√𝐼 T=timpul in ani (=7)

G=0,01*4982400*3*√0,007 DA=densitatea aparenta a

aluviunilor(=0,9)

G=0,01*4982400*3*0,083=1246,17 √𝐼=panta apei (=0,007)


α= tipul de sol(=3)
7∗1240,17
𝑉𝑚 =0,7 =67544,7
0,9

𝑽𝒎 =67544,7
10 ∗ 867544,7
𝑉𝑖𝑛𝑓 = 10%(800000 + 67544,7) = = 86754,47
100
𝑽𝒊𝒏𝒇 = 𝟖𝟔𝟕𝟓𝟒, 𝟒𝟕

Sl=suprafata medie a luciului de apa(= 918750𝑚2 )

𝑉𝑒𝑣 = 𝑆𝑙(∑ − 𝑃) ∑=evaporatia potentiala multianuala(=724)

𝑉𝑒𝑣 = 922750(0,730 − 0,640)=83047,5 P=precipitatiile multianuale(=687)

𝑽𝒆𝒗 =83047,7

V=800000+67544,7+86754,47+83047,5=1037346,67𝑚3

V=𝟏𝟎𝟑𝟕𝟑𝟒𝟔, 𝟔𝟕𝒎𝟑

3.3.1 Profilul transversal al barajului

𝐻𝑏 = 𝐻𝑎 + 𝐻𝑑 + 𝐻𝑠𝑣 + 𝐻𝑡 b=latimea coronamentului


𝐶𝑎 = 180 B=ampriza barajului

𝐶𝑡 = 175 𝐻𝑏 = 𝑖𝑛𝑎𝑙𝑡𝑖𝑚𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑗𝑢𝑙𝑢𝑖

𝐻𝑎 = 𝐶𝑎 − 𝐶𝑡 𝐻𝑎 =inaltimea apei in fata barajului

𝐻𝑎 = 180 − 175 𝐻𝑑 =
𝑖𝑛𝑎𝑙𝑡𝑖𝑚𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖

𝐻𝑎 = 5 𝐻𝑠𝑣 = inaltimea de spargere a


valurilor

𝐻𝑑 𝑑𝑒𝑝𝑖𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑢𝑙 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡 (𝑉𝑑 ) 𝐻𝑡 = 𝑖𝑛𝑎𝑙𝑡𝑖𝑚𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑟𝑒

𝑉𝑑 = ℎ𝑝 ∗ ⱷ ∗ 𝑆〔𝑚3 〕 𝐶𝑎 = 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑝𝑒𝑖

ⱷ = 0,5 𝐶𝑡 = 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑢𝑙𝑢𝑖


1
ℎ𝑝 =𝑆𝑝 (60 ∗ 𝑡𝑝)3 hp=inaltimea ploii de calcul

𝑆𝑝 = 7 ⱷ=
𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑐𝑢𝑟𝑔𝑒𝑟𝑒

𝑡𝑝 = 11 S=suprafata intregului bazin


1
hp=7(60 ∗ 11)3 =60,9 mm 𝑆𝑝 = 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑢 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑑 =0,0609*0,5*24300000=739935 tp=timpul ploii de calcul

V=1037346,67𝑚3 L=lungimea bazinului

V+ 𝑉𝑑= 1037346,67+739935 = 1777281,67 𝐻𝑡 = 𝑖𝑛𝑎𝑙𝑡𝑖𝑚𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑟𝑒

𝐶𝑑 = 182-175=7

𝐻𝑎 =5 => 𝐻𝑑 =7-5=2m

𝐻𝑠𝑣 = 0.75 ∗ 0,1 ∗ 𝐿

L=11 km
7
𝐻𝑡 = (𝐻 + 𝐻𝑑 + 𝐻𝑠𝑣 )
100 𝑎
𝐻𝑠𝑣 = 0,75*0,1*11=0,825
7
𝐻𝑡 = (5 + 2 + 0,825) = 0,55
100
𝐻𝑏 = 𝐻𝑑 + 𝐻𝑎 + 𝐻𝑠𝑣 + 𝐻𝑡

𝐻𝑏 = 2 + 5 + 0,825 + 0,55 = 8,375

3.3.1.2 Latimea coronamentului

b=1,1√𝐻𝑏 + 1

b=1,1√8,38 + 1 = 4,18