Sunteți pe pagina 1din 32

MEMORIU TEHNIC

SPECIALITATEA:
INSTALATII SANITARE

BENEFICIARUL INVESTITIEI:
ANSAMBLU DE LOCUINTE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI PARCAJ SUBTERAN
“COLINA MAREI” - Str. Ghioceilor nr. 39, Sinaia , jud.Prahova

PROIECTANT SPECIALITATE:
MANOLACHI GENI TEODOR PFA

OBIECT:
“ANSAMBLU DE LOCUINTE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI PARCAJ SUBTERAN
“COLINA MAREI” Str. Ghioceilor nr. 39, Sinaia , jud.Prahova”
Cuprins

BORDEROU.......................................................................................................................................................... 3
MEMORIU TEHNIC............................................................................................................................................... 4
1. DATE GENERALE.................................................................................................................................... 4
2. DESCRIEREA OBIECTIVULUI................................................................................................................ 4
3. CATEGORIA ŞI CLASA DE IMPORTANŢĂ............................................................................................ 6
4. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA.....................................................................................6
1. OBIECTUL PROIECTULUI...................................................................................................................... 7
2. ALIMENTAREA CU APA - SITUATIE EXISTENTA.................................................................................8
3. RETELE EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA, PENTRU HIDRANTI EXTERIORI - SITUATIE
EXISTENTA................................................................................................................................................................. 8
4. RETELE EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA, PENTRU HIDRANTI EXTERIORI - SITUATIE
PROPUSA................................................................................................................................................................... 9
5. INSTALATIA DE CANALIZARE - SITUATIE EXISTENTA.....................................................................9
6. INSTALATIA DE CANALIZARE - SITUATIE PROPUSA......................................................................10
1. VERIFICĂRI, CERINŢE DE CALITATE................................................................................................. 10
2. NORMELE DE PROTECTIA MUNCII SI PSI......................................................................................... 12
3. MASURI DE PREVENIRE SI COMBATERE A INCENDIILOR.............................................................13
BREVIAR DE CALCUL....................................................................................................................................... 14
1. NECESARUL DE APĂ............................................................................................................................ 14
2. RESTITUIRE CANALIZARE MENAJERA............................................................................................. 14
3. DEBITUL DE APĂ UZATĂ MENAJERĂ PENTRU CALCULUL RETELEI DE CANALIZARE.........15
4. DEBITUL DE APĂ PLUVIALĂ............................................................................................................... 16
CAIET DE SARCINI............................................................................................................................................. 17
1. GENERALITĂŢI...................................................................................................................................... 17
2. EXECUTAREA MONTAJULUI CONDUCTELOR..................................................................................18
3. STANDARDE ŞI NORMATIVE PENTRU INSTALAŢIILE SANITARE.................................................27
4. NORME DE PROTECŢIE A MUNCII...................................................................................................... 28
5. NORME DE PROTECŢIE A MUNCII...................................................................................................... 29
6. PRODUCĂTORI PROPUŞI.................................................................................................................... 29
PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII SI FAZE DETERMINANTE..................................................30
ANTEMASURATOARE RETELE EXTERIOARE APA- CANAL...............................................................................31

2
BORDEROU

PIESE SCRISE:

1. Borderou;
2. Memoriu tehnic;
3. Breviar de calcul;
4. Caiet de sarcini;
5. Program de faze determinante;
6. Antemasuratoare;

PIESE DESENATE:

1. Instalatii sanitare - Plan retele exterioare;

3
MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE

DENUMIREA OBIECTIVULUI :
“ANSAMBLU DE LOCUINTE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI PARCAJ SUBTERAN “COLINA
MAREI” Str. Ghioceilor nr. 39, Sinaia , jud.Prahova”

AMPLASAMENTUL:

Str. Ghioceilor nr. 39, Sinaia , jud.Prahova

BENEFICIARUL INVESTITIEI:
ANSAMBLU DE LOCUINTE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI PARCAJ SUBTERAN
“COLINA MAREI” - Str. Ghioceilor nr. 39, Sinaia , jud.Prahova

2. DESCRIEREA OBIECTIVULUI
Ansamblul rezidential este compus din:
- patru tronsoane principale denumite in proiect Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3 si Bloc 4
- doua tronsoane anexa denumite Anexa 1 si Anexa 2.
Cele patru tronsoane principale au inaltimi cuprinse intre 2S+P+8E si 2S+P+10E ( cu retrageri locale)
si sunt alipite formand o bara pe latura estica a terenului ,cu intoarcere pe latura sudica ; destinatia
cladirilor: cladiri de locuit.
Cele doua subsoluri S1 si S2 sunt destinate parcajelor si functiunilor complementare
(adapost de protectie civila ,boxe , statie hidrofor,etc.) ,la parter se afla holurile de acces la casele de
scari, cateva spatii comerciale si apartamente ,iar etajele contin exclusiv apartamente. S-a prevazut
posibilitatea de parcaj exterior in zona de parter a spatiilor comerciale.
Suprafetele construite conform documentatiei tehnice elaborate, respectiv proiectul tehnic de instalatii
sanitare sunt:
 suprafata construita Bloc 1 : 590mp;
 suprafata construita Bloc 2 : 635mp;
 suprafata construita Bloc 3 : 540mp;
 suprafata construita Bloc 4 : 421mp;
 suprafata construita totala cladire supraterana :2186 mp; suprafata construita corp anexa 1 :
596mp;
 inaltimea maximala cornisa: 36,6 m.mp reprezinta spatii verzi, alei, parcari supraterane, etc.

4
b) Dimensiunile generale ale ansamblului sunt:
• lungime L = 95 m;
• lăţime l = 71 m;
• înălţime maximă h = 38,50 m (de la nivelul cel mai de jos al terenului)

Suprafaţa construită, desfăşurată şi volumul construcţiei sunt:


Ac = 3.045,00 mp. (suprateran, la nivelul parterului)
Ad = 35.830,65 mp. din care:
- suprateran (P+8÷10) = 25.087,25 mp.;
- demisol, subsol (S1, S2) = 10.743,40 mp.

V = 112.863,65 mc. din care:


- suprateran (P+8÷10) = 75.261,75 mp.;
- demisol, subsol (S1, S2) = 37.601,90 mp.

Clădirea e utilizată permanent. Numărul maxim de utilizatori aflaţi în clădire simultan, conform
scenariului de securitate elaborat, este: N = 900 persoane, din care:
 84 apartamente - 1 cameră x 2 persoane =168 persoane
 125 apartamente - 2 camere x 3 persoane =375 persoane
 39 apartamente - 3 camere x 4 persoane =156 persoane
 6 apartamente - 4 camere x 5 persoane =30 persoane
 sp.comerciale, agrement =170 persoane
Total = 900 persoane

Accesul auto se realizeaza in principal din strada Ghioceilor, existand si o varianta secundara
de acces prin aleea care debuseaza in coltul nord-estic al terenului. Aceasta alee este o ramificatie
ingusta a strazii Ghioceilor si deserveste o serie de proprietati aflate la nord de terenul studiat,
circulatia in doua sensuri pe acest drum fiind, actualmente, foarte dificila. Din acest motiv, s-a hotarat
ca pe terenul studiat sa se ofere posibilitatea preluarii circulatiei in sens unic (de la nord spre sud) de
pe alee si crearea unei legaturi a acesteia cu strada Ghioceilor. Legatura se va realiza prin aleea
situata pe latura nordica a terenului si prin rampa principala descrisa mai sus.

Rampa si aleea de pe latura nordica a terenului au latimea de 7 m, permitand circulatia in


doua sensuri, pe aceasta latura fiind situate intrarile si iesirile parcajelor subterane.
Accesul in primul nivel de parcaje (subsol 1) se face direct, cota aleii fiind aceeasi cu cota pardoselii,
respectiv -3,50 m. Accesul in al doilea subsol, situat la cota -7,00, se face prin intermediul unei rampe
interioare, situate sub rampa principala si avand aceeasi parametri (7m latime si panta de 12%).

5
Numarul de locuri de parcare obtinut in cele 2 subsoluri este de 153, respectiv 113 locuri in subsolul 1
si 40 de locuri in subsolul 2. Acestora li se adauga cele 36 de locuri de parcare ocazionale, exterioare,
de pe platforma de cota ±0,00.

3. CATEGORIA ŞI CLASA DE IMPORTANŢĂ


Clădirile se încadrează în categoria de importanţă “C” şi clasa de importanţă III, specifică celor de
importanţă normală şi cuprind apartamente de 1,2 şi 3 camere, duplexuri la ultimul nivel, spaţii
comerciale la parter, spaţii agrement şi alimentaţie publică la parter şi etaj 1 în corpul anexă, spaţii de
parcare, spaţii tehnice şi adăpost de protecţie civilă la demisol şi subsol.

4. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

La intocmirea proiectului de instalaţii sanitare se vor respecta prescripţiile din următoarele


standarde şi normative :

Legea nr. 10/1995 - Privind calitatea in constructii + Legea 123/mai2007


HG. nr. 272/ 1994 - Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in
constructii
Legea 307 –2006 - Apararea impotriva incendiilor.
MI nr. 775/22.07. 98; - Privind norme generale de prevenire si stingere a
incendiilor,
Legea 137/1995 - Legea protectiei mediului
Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca;
Legea 319/2006 - Norme generale de protectia muncii si metodologii de
aplicare a legii;
H.G. nr. 273 / 1994; - Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora, aprobat
NP 024 - 97 - Normativ pentru proiectarea si executia parcajelor pentru
autoturisme
P-118-2-2013 - Normativ privind securitatea laincendiu a construcţiilor,
Partea a II-a - Instalaţii de stingere
NP 086-2005 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea
instalaţiilor de stingere a incendiilor
NP 127 - 2009 - Normativ de securitate la incendiu a parcajelor
subterane pentru autoturisme
STAS 1795-87 - Canalizarie interioară
DIN 8078 - Ţevi din polipropilenă
I9/90 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea
instalaţiilor sanitare
NP004 - 96 - - Normativ de proiectare, executie si exploatare a statiilor
de distributie a carburantilor la autovehicule
NP-003-96 - Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea

6
instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din
polipropilenă
C.16-1984 - Normativ pentru executarea lucrărilor pe timp friguros
H.G. 273/1994 - Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi
instalaţii aferente acestora.
Ord.9/H/1993 - Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în
construcţii
STAS 1478-90 - Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale
SR 1343/1-06 - Alimentari cu apa, Determinarea cantitatilor de apa
pentru centre populate
NP 086-2005 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea
instalatiilor de stingere incendii
P118 – 99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor
NTPA-002/2005 - Normativ privind conditiile de descarcare a apelor uzate
in retelele de canalizare a centrelor populate
NTPA-001/2005 - Normativ pentru conditiilor de descarcare a apelor uzate
in receptori
STAS 1846-2/2007 - Determinarea debitelor de ape meteorice
STAS 1846-1/2006 - Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare
SR 4163-1/1995 - Retele de distributie. Prescriptii de proiectare
SR 4163-2/1995 - Retele de distributie. Prescriptii de calcul
SR 4163-3/1995 - Retele de distributie. Prescriptii de executie si exploatare
Toate standardele si normativele la care fac referire reglementarile de mai sus.

5. OBIECTUL PROIECTULUI

Prezentul proiect solutioneaza concluziile din "RAPORTUL DE EXPERTIZA TEHNICA"


privind verificarea cerintelor de calitate retelele de canalizare exterioare aferente ansamblului de
locuinte prevazut cu spatii comerciale la parter si cu parcaj subteran, respectiv Anexa 1 cu destinatia
de centru de agrement , amplasat in Strada Ghioceilor, nr. 39, localitate Sinaia, judet Prahova.
Sistemul de drenaj nu face tema prezentei documentatii.

6. ALIMENTAREA CU APA - SITUATIE EXISTENTA


Alimentarea cu apa potabila a fiecarui imobilului pentru nevoi proprii, stropirea aleilor si spatiilor
verzi este prevazuta din reteaua interioara de incinta.
Racordarea retelei de incinta este realizata din reteaua furnizorului local de apa existenta in
zona, prin intermediul unui bransament contorizat cu Dn 4”. Bransamentul de apa este realizat din
conducta oraseneasca cu Dn 100mm din strada Toporasilor..
La intrarea in incinta este prevazut un camin pentru contorizarea generala a consumului de apa.
Din acest camin un racord alimenteaza cele 4 blocuri, corpul de cladire anexa.

7
7. RETELE EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA, PENTRU HIDRANTI EXTERIORI -
SITUATIE EXISTENTA
Conform NP086-05 art. 6.1 alin. I (normativ valabil la data proiectarii imobilului) , parcarile
subterane cu mai mult de 20 autoturisme vor fi echipate cu instalatie cu hidranti de incendiu exteriori.
Parametrii hidraulici mentionati in documentatia scrisa, necesari hidrantilor exteriori, sunt:
- debitul de apa pentru un incendiu exterior : Qie = 15,0 l/s,
- debitul de calcul al unui hidrant exterior : qeh = 5 l/s,
- nr. jeturi in functiune simultana = 3
- diametrul orificiului final al tevii de refulare: d = 20 mm;
- presiunea disponibila la ajutajul tevii de refulare: Hi = 13.40 mH2O;
- lungimea jetului compact: Lc = 10 m;
- timp teoretic de functionare a hidrantilor exteriori este: Tie = 3 ore.
- actionare: manuala
3
- rezerva: 0 m de apa (alimentare retea HIDRO
PRAHOVA).
- presiune de amorsare a pompei masinii de interventie : min. 7mCA
- timp teoretic (normat) de functionare: 180 de minute
- zonele echipate: incinta complexului de locuinte
Reteaua de apa rece din incinta alimenteaza un numar de 4 hidranti subterani Dn80 amplasati
astfel: pe latura estica 2 hidranti exteriori, pe latura sudica 1 hidrant exterior, pe latura vestica 1
hidrant exterior. Alimentarea hidrantilor exteriori de pe laturile estica si sudica se face din reteaua de
alimentare cu apa a blocurilor de locuinte, alimentarea cu apa a hidrantului de pe latura vestica s-a
realizat prin racordare directa la reteaua stradala existenta in zona.

8. RETELE EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA, PENTRU HIDRANTI EXTERIORI -


SITUATIE PROPUSA
Reteaua de apa rece existenta in incinta va fi suplimentata cu un hidrant exterior subteran Dn
80, amplasat in latura de VEST, care in caz de incendiu si impreuna cu restul hidrantilor exteriori
existenti, acopera tot ansamblul de locuinte cu debitul de calcul de 15 l/s.
Alimentarea cu apa a hidrantilor exteriori se va face din reteaua de apa oraseneasca (numai
dupa obtinerea avizului HIDRO PRAHOVA SA) la care presiunea apei la hidrantii de incendiu
(masurata la suprafata terenului) nu permite stingerea incendiului fara pompe mobile de interventie.
La aceasta retea presiunea nu trebuie sa fie mai mica de 0.7 bar.
NOTA:
Daca in urma avizului obtinut de la compania HIDRO PRAHOVA SA, debitul pentru
stingerea incendiilor din exterior poate fi asigurat permanent la presiunea de minim 0.7 bar,
reteaua de hidranti exteriori se alimenteaza direct de la reteaua stradala.

8
Daca in urma avizului obtinut de la compania HIDRO PRAHOVA SA, nu va fi asigurat
debitul necesar pentru stingerea din exterior a incendiilor, instalatia de hidranti exteriori se va
echipa cu o statie de pompare si rezerva de apa, care va asigura stingerea din exterior a
incendiilor pentru o perioada de 3 ore.

9. INSTALATIA DE CANALIZARE - SITUATIE EXISTENTA


Pe latura de est a incintei intre zona construita si limita incintei sunt montate colectoare pentru
canalizarea menajera si pentru cea pluviala. Apele uzate menajere si pluviale sunt dirijate la
canalizarea centrala a orasului Sinaia din strada Calea Bucurestiului printr-un racord din PVC-KG Dn
500 mm.
Retelele de canalizare interioare deverseaza in colectoarele de canalizare din zona de est a
incintei. Apele uzate menajere si pluviale sunt dirijate la canalizarea centrala a orasului Sinaia din
strada Calea Bucurestiului printr-un racord din PVC-KG Dn 500mm.
Apele pluviale de pe nivelul platformelor betonate sunt preluate cu ajutorul rigolelor si a gurilor de
scurgere si evacuate direct in reteaua externa de canalizare, nefiind epurate cu ajutorul unor
separatoare de hidrocarburi.
Rigolele nu sunt complet executate, nu prezinta rame de protectie, nu au piese de preluare
impuritati, in consecinta sunt colmatate si nefunctionale.
In zona de parcare principala, au fost montate rigole cu dimensiuni prea mici, cu racorduri de iesire
Dn 50, insuficiente pentru zona de parcare ; in plus, in zona de racord a acestor rigole la colectorul de
canalizare pluviala amplasat la plafonul subsolului, strapungerea planseului a fost realizata fara
remedierea hidroizolatiei, in consecinta s-au creat zone in care apa patrunde de pe platforma in zona
de parcare, respectiv in subsolul blocului.
Rigolele sunt colmatate cu pamant, iar apele meteorice preluate de pe platforma exterioara de
parcare nu este dirijata catre un echipament de preepurare obligatoriu conform NTPA 002-2005,
respectiv prin separator de hidrocarburi, fiind evacuate la intradosul placii peste subsol 1 si dirijate
direct in reteaua de canalizare de pe latura estica a incintei.
10. INSTALATIA DE CANALIZARE - SITUATIE PROPUSA
Apele pluviale de pe nivelul platformelor betonate sunt preluate cu ajutorul rigolelor si a gurilor de
scurgere si inainte de evacuarea acestora in reteaua de canalizare existenta, vor fi epurate cu ajutorul
separatoarelor de hidrocarburi, care sa coresunda specificatiiilor NTPA 002-2005.
Apele pluviale de pe zona de parcare subraterana, vor fi preluate cu ajutorul unor rigole carosabile
cu evacuare D=100 mm, inlocuind pe cele vechi cu evacuare D=50 mm si directionate catre
separatoarele de hidrocarburi prevazute pe zona de est, conform solutiei din planului atasat.
La intrarea rampei de acces in parcarea subterana si la intrarea in parcarea exterioara s-a
prevazut cate o rigola carosabila cu evacuare D=100 mm, iar apa pluviala preluata de acestea,
inainte de a fi evacuata in reteaua de canalizare existenta in incinta, va fi trecuta printr-un separator
de hidrocarburi.

9
Rigolele existente de la baza rampei si de la intrare in subsolul 1, vor fi curatate de pamant si
preluate la intradosul subsolului 1 catre reteaua de canlizare nou proiectata. Apa pluviala preluata de
aceasta, va fi directionata catre separatorul de hidrocarburi SH 1.
Este necesara inlocuirea tronsoanelor de canalizare care prezinta deformari sau sunt
blocate/incarcate de corpuri straine sau se sesizeaza spargerea peretilor tevilor de canalizare, aceste
tronsoane urmand a fi identificate in conformitate cu inregistrari video.

11. VERIFICĂRI, CERINŢE DE CALITATE


Conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al parlamentului european si al consiliului din 9 martie
2011constructiile trebuie sa corespunda, atat in ansamblu, cat si pe parti separate, utilizarii
preconizate, tinand seama mai ales de sanatatea si siguranta persoanelor implicate de-a lungul
intregului ciclu de viata al constructiilor. In conditiile unei intretineri normale, constructiile trebuie sa
indeplineasca aceste cerinte fundamentale aplicabile constructiilor pe o durata de utilizare rezonabila
din punct de vedere economic
1.Rezistenţă mecanică şi stabilitate;
Instalatiile s-au proiectat in conformitate cu cerintele de calitate privind rezistenta si stabilitatea
impuse de zona seismica, de categoria de importanta a imobilului, de amplasarea si pozitia acestuia
in raport cu vecinatatile si cu retelele de utilitati.
Materialele si echipamentele utilizate corespund domeniilor de presiuni si de temparaturi maxime
prevazute in exploatare si sunt adaptate scopului propus.
Conductele si aparatele se vor monta utilizand tehnologii adecvate si se vor fixa pe elementele de
constructie astfel incat sa permita dilatarea termica libera, cu solicitari minime, fara a permite insa
deplasarea accidentala in afara limitelor admise.
2. Securitate la incendiu;
La amplasarea instalatiilor s-au respectat prevederile normativelor in vigoare privind distantele fata
de alte tipuri de instalatii.
Sistemul este unul modern ce nu prezinta pericol din punct de vedere al siguranţei la foc.
Peretii ghenelor pentru conducte vor indeplini conditiile de rezistenta la foc stabilite in P118/99.
3. Igienă, sănătate şi mediu;
Asigurarea în permanenţă a apei reci şi calde sanitare la parametrii de temperatură şi igienă
impuşi de Normativul I9-1994 şi STAS 1478 .La executia lucrarilor de instalatii se vor lua masuri
pentru asigurarea etansarii sistemelor de distributie, prin utilizarea unor materiale si tehnologii
adecvate.
4. Siguranţă în exploatare;
Materialele si echipamentele din componenta instalatiilor sanitare sunt omologate si au fiabilitate
ridicata in exploatare. Echipamentele sunt prevazute cu sisteme de siguranta si de protectie
corespunzatoare.
5. Protecţie împotriva zgomotului;.

10
În scopul împiedicării transmiterii vibraţiilor conductelor la elementele de construcţii se vor
prevedea elemente elastice de contact etanşe la trecerea conductelor prin elementele de construcţii,
prinderea brăţărilor de elementele de construcţii se va face prin dibluri izolate.
6. Economie de energie şi izolare termică.
Conductele sunt termoizolate cu tuburi de cauciuc sintetic (tip Armaflex), pentru reducerea
pierderilor de caldura, respectiv pentru evitarea aparitiei condensului.
Echipamentele prevazute au randamente ridicate, in vederea utilizarii eficiente a energiei electrice
si termice.
Materialele utilizate vor fi alese din gama de produse certificate, sau agrementate tehnic in
conformitate cu HG622/2004, privind evaluarea conformitatii produselor utilizate in constructii.
7. Utilizare sustenabila a resurselor naturale
Constructiile trebuie proiectate, executate si demolate astfel incat utilizarea resurselor naturale sa
fie sustenabila si sa asigure in special urmatoarele:
(a) reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si partilor componente, dupa
demolare;
(b) durabilitatea constructiilor;
(c) utilizarea la constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.
- Materialele şi echipamentele acceptate in solutia proiectata vor fi numai cele care indeplinesc
aceste conditii.

12. NORMELE DE PROTECTIA MUNCII SI PSI


Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prevederile următoarelor prescripţii în
vigoare:
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii + Legea 123/mai2007;
Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin HG. nr. 272/ 1994;
Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin
H.G. nr. 273 / 1994;
Legea 319/2006 – Norme generale de protecţia muncii si metodologii de aplicare a legii;
Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin ordin MI nr.
775/22.07.1998;
P 118 – 1999. Normativ de siguranţa la foc a constructiilor;
Legea 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca;
Legea 137/1995 - Legea protectiei mediului
Normativ NP-086 / 2005 – Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor
de stingere a incendiilor;
Legea 307 – 2006 privind apararea impotriva incendiilor
NTE 001/03/00 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor.
Ordinul MAI nr. 163/28.02.2007 - Normele generale de apărare împotriva incendiilor.

11
Hotărârea de Guvern nr. 622/21 aprilie 2004 modificată şi completată cu Hotărârea de Guvern
nr. 796/14 iulie 2005 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru
construcţii ;
NP 003-96 Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare
şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă
I 9/1 – 96 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare
I 9-94 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare
I1/2000 Normativ pentru executarea instalatiilor cu conducte din P.V.C. (prin asimilare si la
conducte din alte materiale plastice)
STAS 1478-90– Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale ;
STAS 1343/1-91 – Alimentari cu apa, Determinarea cantitatilor de apa pentru centre populate
STAS 1795-87 – Canalizari interioare ;
STAS 1846-1-06 – Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare;
STAS 1846-2-07 – Determinarea debitelor de ape meteorice;
NTPA-002/97 - Normativ pentru conditiilor de descarcare a apelor uzate in retelele de
canalizare a centrelor populate
C.300-94 - Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei lucrarilor de
constructii si instalatii
Intrucat prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare nu sunt necesare derogari
sau avize speciale. Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerinţelor de calitate conform Legii
10 / 1995 , specialitatea instalatii sanitare Is.
Execuţia va fi facută de personal calificat având instructajul de protecţia muncii, efectuat
conform metodologiei în vigoare, sub conducerea şi supravegherea de personal care posedă
pregătirea tehnică corespunzătoare, stabilite de conducătorul unităţii constructoare.
Constructorul (în execuţie) şi beneficiarul (în exploatare) vor lua orice masură, care să prevină
producerea unor accidente de muncă, fiind direct răspunzători de acest lucru.

13. MASURI DE PREVENIRE SI COMBATERE A INCENDIILOR


La intocmirea prezentului proiect s-au respectat prevederile P.S.I. din legislatia tehnica in
vigoare specifice lucrarilor proiectate precizate la capitolul 4, precum şi:
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
Ordinul M.A.I. nr. 1435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare
privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă
Ordinul M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea
salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă
Ordinul MAI nr. 1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă

12
Ordinul MAI nr. 1436/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea
activităţii de avizare a normelor şi reglementărilor tehnice de apărare împotriva incendiilor, emise de
ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale
Ordinul M.I. nr. 138/2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind organizarea activităţii
de apărare împotriva incendiilor - D.G.P.S.I.-005
Ordinul M.I. nr. 1023/1999 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de ordine interioară pentru
prevenirea şi stingerea incendiilor - DG P.S.I.-001
Ordinul M.A.I. nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de
securitate la incendiu
S-a avut in vedere inlaturarea pericolului de producere a unui incendiu de la instalatiile
electrice. S-au prevazut urmatoarele masuri de protectie impotriva incendiilor:
 folosirea de echipamente electrice corespunzatoare mediului in care se monteaza,
respectandu-se prevederile NP I-7/2002;
 folosirea de echipamente cu materiale necombustibile (metalice) sau greu combustibile (din
mase plastice), care in conditii normale, daca sunt aprinse, nu propaga flacara.
S-a prevazut pozarea cablurilor pe trasee fara materiale combustibile in apropierea acestora,
iar la trecerile prin plansee si pereti se va realiza o etansare ignifuga a golurilor.
S-au respectat distantele si separarile impuse de I-18/2001 si NP I-7/2002 intre conductele
instalatiilor proiectate si instalatiile vecine.
Prin proiect s-a urmarit prevederea solutiilor tehnice care sa nu favorizeze
declansarea sau extinderea incediilor

intocmit,
ing. Geni Manolachi

BREVIAR DE CALCUL

14. NECESARUL DE APĂ


Conform STAS 1478-90 se stabilesc următoarele:
1.1. Necesarul de apă pentru consum menajer

TABEL CALCUL NECESAR APA RECE PENTRU CONSUM MENAJER CF SR 1343

13
N.med.z N N
q.specific i max.zi max.orar
Nr. crt. Functiunea Cantitate UM (l/zi) (mc/zi) (mc/zi) (mc/h)

1 locatari 700 pers. 170 119,00 136,85 28,51


Nevoi
2 publice 40.000 40,00 46,00 9,58
3 irigat 30.000 30,00 34,50 7,19
189,00 217,35 28,51

15. RESTITUIRE CANALIZARE MENAJERA


Quz zi med = Qs zi med = 189,00 m3/zi;
Quz zi max = Qs zi max = 217,35 m3/zi;
Quz orar med= Qs orar max = 28,51 m3/ora;

16. DEBITUL DE APĂ UZATĂ MENAJERĂ PENTRU CALCULUL RETELEI DE


CANALIZARE
Debitele de ape uzate menajere care se evacuează în reţeaua de canalizare, Q c se
determină cu relaţia :
Qc  Qs  q s max , unde:

Qs  a * c * E s ; reprezintă debitul corespunzător sumei echivalenţilor de debit;


- E = reprezintă suma echivalenţilor de scurgere ;
- qs max= 2 l/s reprezintă debitul specific cu valoarea cea mai mare ;
- a = coeficient adimensional în funcţie de regimul de furnizare al apei în reţeaua de
distribuţie ( furnizare continuă ).
- c = coeficient adimensional în funcţie de destinaţia clădirii;

Tipul si numarul obiectelor sanitare

14
Debit de calcul evacuare apa uzata menajera

17. DEBITUL DE APĂ PLUVIALĂ


DEBITUL MAXIM AL APEI METEORICE
S (m²) S (ha) m Ф I (l/s, ha) Q (l/s)
Drumuri ,alei 4159 0,4159 1 0,85 260 67,29
Acoperisuri 3045 0,3045 0,8 0,9 260 77,85
Spatii verzi 1040 0,104 0,8 0,1 260 21.63
Total Q max= 166,78

Qpl.= m*S*Φ*I
Unde:
m – coeficient de înmagazinare (m=1);
S – Suplafata de calcul
o suprafaţa acoperis (S=3045m2=0,3045 ha);
o suprafaţa spatii verzi (S=4159 m2=0,4159ha);
o suprafaţa drumuri si platforme (S=1040 m2=0,104 ha);
Φ – coeficient de scurgere
o I – intensitatea ploii de calcul (I=260 l/s şi ha pentru tc=5 min. Şi f=1/2).
Pentru apele pluviale posibil incarcate cu hidrocarburi, capturate de pe zona drumurilor si
platformelor, sau prevazut 5 separatoare de hidrocarburi de 15 l/s fiecare.

15
- NOTA:
Apele uzate restituite vor corespunde, din punct de vedere al incarcarii fizico-chimice,conform
prevederiilor NTPA 002/05– Normativ privind conditiile de descarcare a apelor uzate in retelele de
canalizare ale localitatiilor

intocmit,
ing. Geni Manolachi

CAIET DE SARCINI

18. GENERALITĂŢI
Prezentul caiet de sarcini se va citi împreună cu instrucţiunile date de furnizorul de materiale şi
echipamente pentru:
 transportul conductelor, fitingurilor, armăturilor, obiectelor sanitare, accesoriilor,
echipamentelor funcţionale, etc.;
 stocarea şi manipularea lor la locul de punere în operă;
 pregătirea conductelor, fitingurilor, armăturilor şi a garniturilor de etanşare (acolo unde este
cazul) pentru montare;
 montarea conductelor, armăturilor, compensatoarelor de dilatare, obiectelor sanitare,
echipamentelor funcţionale etc.;
 probele de presiune, etanşeitate şi de funcţionare;
 instrucţiuni pentru condiţii speciale (montare în subsol, îngropat sau aparent, montaj în
exterior).

16
Se recomandă specializarea personalului care va lucra la montarea conductelor la furnizorul
acestora sau se recomanda ca operaţiunile de montaj să fie realizate cu asistenţa directă a unui
specialist al firmei furnizoare.
Prezentul caiet de sarcini cuprinde instrucţiunile tehnice pentru:
1. Executarea conductelor de apă rece potabilă, apă caldă menajeră şi recirculare apă caldă;
2. Executarea conductelor de evacuare a apelor uzate menajere;
3. Izolaţii;
4. Montarea obiectelor sanitare;
5. Montarea echipamentelor.
Conform Ordinului 863/02.07.2008, planşele, memoriu tehnic şi breviarul de calcul cuprinse în
volumul Proiect Tehnic sunt anexe ale caietului de sarcini.

19. EXECUTAREA MONTAJULUI CONDUCTELOR


Tehnica montării conductelor de apă şi a celor de canalizare, armăturilor, accesoriilor,
obiectelor sanitare şi a echipamentelor comportă următoarele faze şi operaţiuni:
1. Faze premergătoare
a. pregătirea traseului conductei;
b. marcarea traseului şi fixarea de repere în vederea execuţiei lucrărilor;
c. recepţia, sortarea şi transportul ţevilor, armăturilor, obiectelor sanitare, a utilajelor şi a
celorlalte materiale legate de execuţia lucrărilor;
d. Pregătirea şi realizarea unui montaj preliminar al instalaţiilor hidraulice din staţiile de
pompare;

2. Faza de execuţie
Traseele instalaţiilor interioare de apă şi de canalizare au fost alese în aşa fel încât să rezulte
lungimi minime de conducte, posibilităţi de autocompensare a dilatărilor şi, eventual, de prefabricare.
S-a avut în vedere coordonarea tuturor instalaţiilor din spaţiile tehnice astfel încât să fie asigurat
accesul nestingherit al personalului de întreţinere şi exploatare în caz de avarie şi demontarea uşoară
în vederea reparaţiilor.
Traseele conductelor şi a legăturilor la echipamentele funcţionale (pompe, recipiente, etc.) au
fost astfel alese încât să un împiedice demontarea armăturilor şi a aparatelor.
Executarea instalaţiilor sanitare va fi făcută coordonat cu celelalte instalaţii. Această
coordonare va fi urmărită pe întreg parcursul execuţiei, începând cu trasarea.
La traversarea planşeelor sau a pereţilor din beton se vor folosi golurile prevăzute în proiect.
În acest scop se va urmări realizarea acestora de către constructor care are obligaţia să le realizeze
odată cu terminarea structurilor respective.
La executarea lucrărilor se vor utiliza numai echipamente care corespund tehnic şi calitativ
prevederilor proiectului, standardelor specifice în vigoare şi respectiv agrementelor tehnice.
Înainte de punerea în operă toate echipamentele vor fi supuse unui control vizual pentru a
constata dacă un au suferit degradări de natură să le reducă starea tehnică şi calitativă (deformări
sau blocări la aparate, starea filetelor, a flanşelor, funcţionarea armăturilor etc.). Se vor remedia

17
eventualelor defecţiuni şi se vor înlocui echipamentele care prin remediere nu pot fi aduse în stare
corespunzătoare.
Se va verifica dacă recipientele sub presiune au fost supuse controlului ISCIR şi dacă au
placa de timbru şi cartea tehnică respectivă.
La aparatele de măsură şi control va fi verificată existenţa sigiliului şi a buletinului de verificare
emis de organele de metrologie.
Păstrarea echipamentelor de instalaţii sanitare se va face în magazii sau spaţii de depozitare
organizate în acest scop, în condiţii care să asigure buna lor conservare. Echipamentele asupra
cărora condiţiile atmosferice nu au practic influenţa nefavorabilă pe durata depozitării (ţevi de oţel,
tuburi de fontă, etc.) pot fi depozitate în aer liber, pe platforme special amenajate în acest scop, cu
respectarea normelor specifice de tehnica securităţii muncii.
Materialele care pot fi deteriorate de intemperii sau de acţiunea directă a soarelui (ţevi din
mase plastice, ţevi de cupru, materiale de izolaţii) vor fi depozitate sub şoproane sau în magazii.
Armăturile, obiectele sanitare ceramice, aparatele de măsură, etc. vor fi păstrate în magazii
închise.
Manipularea materialelor se face cu respectarea normelor de tehnica securităţii muncii în aşa
fel încât să nu se deterioreze.
Se va acorda o atenţie deosebită materialelor casante sau a celor uşor deformabile precum
armături, obiecte sanitare, aparate de măsură, etc.
Toate aparatele care au fost prevăzute din fabricaţie cu sigilii de protecţie vor fi montate ca
atare, păstrând sigiliul intact în vederea recepţiei.
a. Montarea conductelor de apă rece
Conductele de apă rece şi caldă vor fi montate după realizarea trasării acestora. La montare
vor fi respectate pantele prevăzute în proiect, astfel încât să fie asigurată aerisirea şi golirea completă
a conductelor.
Ţevile sudate longitudinal se vor monta astfel încât sudura să fie vizibilă pe toată lungimea ei.
În cazul folosirii ţevilor din material plastic (PVC, PE, PP, PEHD) este obligatoriu ca furnizorul
tubulaturii să pună la dispoziţia executantului toate instrucţiunile tehnice specifice privind:
 modul de îmbinare a tubulaturii (electrofuziune, polifuziune, înfiletare, flanşe, etc.) cât
şi fitingurile, accesoriile, piesele speciale şi sculele şi dispozitivele de verificare
necesare acestei operaţii;
 fixarea pe elementele de construcţii, care se va realiza cu suporţi ficşi şi glisanţi,
tipizaţi, furnizaţi odată cu tubulatura;
 modul de compensare a dilatărilor, prin schimbări de direcţie, conform proiect sau prin
lire de dilatare şi/sau piese de dilatare speciale, conform proiectului şi manualului de
execuţie;
 modul de protejare a conductelor în cazul montării în diverse medii (aparent, în ghene
închise, îngropat în pereţi, fundaţii sau în pământ);
 condiţii specifice de realizare a probelor de etanşeitate, presiune şi funcţionare.

18
Pentru conductele montate îngropat în pamânt nu este necesară prevederea
compensatoarelor de dilatare.

b. Armături.
Se vor monta armături de golire în toate punctele cerute prin proiect.
Armăturile se vor monta astfel încât să fie respectate următoarele condiţii:
 să fie uşor accesibile;
 să fie uşor demontabile.
În timpul execuţiei toate armăturile vor fi montate în poziţia închis.

c. Conducte pentru canalizare


Prin proiect, sunt precizate tipurile de conducte care se vor folosi la realizarea reţelelor
interioare de canalizare orizontală şi verticală.
Conductele din fontă şi piesele de racordare din fontă de scurgere vor fi de tipul cu mufă sau
capete drepte, la cele din urmă îmbinarea făcându-se cu coliere de strângere şi garnituri de cauciuc.
Tuburile şi piesele de racordare din fontă de scurgere cu mufă se vor etanşa prin ştemuire
astfel:
 cu frânghie gudronată şi plumb pe traseele orizontale;
 cu frânghie albă şi ciment pe coloane sau, cu frânghie gudronată şi mastic bituminos,
dacă prin proiect nu este recomandat altceva.
 cu garnituri de etanşare din cauciuc.
Tuburile şi piesele de racordare din polipropilenă (PP) ignifugată sau din PVC-KA pentru
montaj aparent sau îngropat în interiorul clădirilor şi PVC-KG pentru montaj îngropat în exteriorul
clădirilor sunt prevăzute cu mufe etanşe cu garnituri de cauciuc.
Îmbinarea ţevilor din polietilenă de înaltă densitate pentru canalizare (PEHD) se poate realiza
prin mai multe metode, alegându-se cea optimă în funcţie de opţiunea proiectantului, recomandările
furnizorului de tubulatură şi tehnologiile de lucru pe care le are la dispoziţie contractorul lucrării, astfel:
 îmbinarea prin sudură „cap la cap”;
 electrofuziune cu piese de electrofuziune;
 îmbinarea cu mufe filetate;
 îmbinarea cu flanşe.
Îmbinările demontabile se vor realiza cu racorduri olandeze din PEHD sau PEHD-Ol cu
etanşare prin garnitură de cauciuc sau clingherit.
Indiferent de tipul de conducte de scurgere folosit, pentru schimbări de direcţie se vor folosi
coturi, de regulă la 45° iar pentru ramificaţii teuri şi reducţii uzinate.
Pentru unele operaţiuni tehnologice de montaj cum este cazul probelor se vor utiliza capacele
din PP/PEHD.

19
NOTĂ: Este foarte importantă compensare dilatărilor conductelor de scurgere provocate de
variaţia temperaturii de lucru, care se poate realiza în moduri diferite în funcţie de materialul conductei
şi recomandările furnizorului, astfel:
 prin alegerea prin proiect a unor trasee cu schimbări de direcţie;
 în cazul îmbinărilor cu mufe şi garnituri din cauciuc (PP, PVC, PEHD) se va lăsa un
spaţiu de aproximativ 5 mm între capătul mufei şi capătul tubului;
 se vor folosi piese de dilatare uzinate recomandate de furnizorul tubulaturii, în cazul
tubulaturilor din PVC sau PEHD montate prin îmbinări fixe (lipire, electrosudură, filet
sau flanşe).
În acest ultim caz, la stabilirea numărului şi a poziţiilor de montare a pieselor de dilatare se va
ţine seama de desenelor proiectului şi de recomandările furnizorului, care va pune la dispoziţia
contactorului lucrării manual tehnic de execuţie şi toate instrucţiunile necesare.
În cazul în care în proiect nu sunt făcute alte precizări se recomandă:
 pe coloanele verticale de canalizare se va prevedea câte un compensator pe nivel la
coloanele pentru canalizarea menajeră şi un compensator la 2-3 nivele (dar nu mai
mult de 10 m) pe coloanele pluviale;
 pe colectoarele orizontale, indiferent de natura apelor transportate se prevăd
compensatoare de regulă în dreptul ramificaţiilor şi la o distanţă, pe trasee drepte, nu
mai mare de 10 m;
 după fiecare compensator va fi prevăzută o brăţară de susţinere cu ancorare fixă;
 între două ancore fixe se prevăd susţineri cu ancorare glisantă, distanţa dintre ele fiind
stabilită în funcţie de material, diametru, grosimea peretelui şi temperatura fluidului cu
următoarele recomandări:
 la baza coloanelor de canalizare este prevăzută obligatoriu susţinerea bazei coloanei;

Diametrul conductelor Distanţa dintre ancorele glisante


[mm] [m]
orizontală verticală
32 0,5 1,2
40 0,5 1,2
50 0,8 1,2
56 0,8 1,5
63 0,8 1,5
75 0,8 1,5
90 1,0 2,0
110 1,5 2,0
125 1,5 2,0
160 1,5 2,0
200 2,0 2,0
250 3,0 3,0
315 3,0 3,0
 vor fi prevăzute tuburi cu piese de curăţire conform proiectului, la schimbările de
direcţie, la ramificaţii greu accesibile, pe coloane de canalizare menajeră din două în
două nivele, pe coloane pluviale la primul şi ultimul nivel, precum şi la traseele drepte
lungi, conform distanţelor indicate în tabelul următor.

20
Diametrul Distanţa dintre pisele de curăţire
conductelor [m]
[mm]
ape industriale şi ape foarte
meteorice convenţional ape uzate impurificate şi cu
curate menejere suspensii mari şi
grele
50 ÷ 75 10 5 4
90 ÷ 110 15 8 6
125 ÷ 315 15 14 12

 piesele de curăţire se vor monta astfel încât capacul amovibil al piesei să fie accesibil;
 toate coloanele de canalizare se vor prelungi peste nivelul învelitorii cu 0,50 m, pentru
a se asigura ventilarea primară (directă) a instalaţiei de canalizare. Protecţia ventilaţiei
contra intemperiilor se face cu ajutorul căciulilor de ventilaţie uzinate;
 dacă prin proiect s-a prevăzut şi relizarea de coloane de ventilare secundare şi
auxiliare se vor respecta recomandările Normativului I9-95 capitolul 6;
 la schimbările de direcţie şi la ramificaţiile reţelelor exterioare de canalizare se vor
executa cămine de canalizare pentru control şi curăţire. Aceste cămine pot fi din PVC –
uzinate sau din zidărie sau beton armat, conform STAS 2448.

d. Executarea lucrărilor de săpătură

La executarea lucrărilor de săpătură pentru conducte, canivouri, rigole sau cămine vor fi
respectate următoarele prescripţii tehnice.
 P10-86: Proiectarea şi execuţia de lucrări pentru fundaţii de clădiri;
 P7 – 2002: Proiectarea şi execuţia fundaţiilor construcţiilor în terenuri sensibile la
umezire;
 C169 – 88: Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea
fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale;
 C16 – 84: Realizarea construcţiilor şi instalaţiilor în sezonul rece;
 STAS 3501: Canale ale reţelelor exterioare de canalizare;
 Aviz geotehnic.

Lăţimea săpăturii pentru execuţia canalizărilor va fi stabilită în funcţie de diametrul conductei:

Diametrul conductelor Lăţimea şanţului


[mm] [m]
până la 100 0,70
100 ÷ 200 0,80
250 ÷ 350 0,90
400 ÷ 450 1,10

21
500 ÷ 600 1,50
700 ÷ 800 1,70
900 ÷ 1000 1,90

Pe toată lungimea săpăturilor vor fi prevăzute parapete metalice şi podeţe metalice peste
şanţuri în locurile cu circulaţie pietonală.
Materialul rezultat din săpătură va fi depozitat pe marginea şanţurilor la o distanţă de minim 1
m faţă de marginea săpăturii îndepărtându-se pietrele mari de pe margine pentru a nu provoca daune
prin cădere.
Executantul va prevedea toate sprijinirile necesare pentru a asigura stabilitatea excavaţiilor, a
drumurilor şi a construcţiilor adiacente conform Normativului C169-88 Normativ privind executarea
lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale.
Lucrările de umplutură şi compactare a umpluturii este împărţită în 3 zone:
 zona de sub conducta sau canivou (patul conductei sau canivoului) – zona cuprinsă
între cota inferioară a săpăturii şi cota inferioară de montaj a conductei (generatoare
inferioară a conductei sau cota radier a canivoului);
 zona conductei sau canivoului – zona cuprinsă între patul conductei şi 0,3 m deasupra
generatoarei superioare a conductei sau canivoului;
 zona de umplutură – zona situată deasupra zonei conductei sau canivoului până la
partea inferioară a stratului superior necoeziv (pământ, străzi, trotoare).
Pentru lucrările de umplutură în zona patului conductei se va folosi nisip iar compactarea se
va face cu echipamente uşoare (de preferinţă manuale). Realizarea umpluturii se va face în straturi
de 10÷20 cm cu udarea fiecărui strat.
Materialul pentru umplutură folosit la lucrările în jurul conductei sau canivoului poate fi
materialul rezultat din excavaţii în cazul în care acesta are o calitate corespunzătoare, selectat şi
curăţat de bolovani sau fragmente de materiale tari mai mari de 25 mm în diametru.

e. Scurgeri de pe pardoseli sau platforme

Vor fi montate sifoane de pardoseală pentru colectarea apelor accidentale sau rezultate de la
curăţenie în poziţiile prevăzute în proiect, după cum urmează:
 platforme exterioare –rigole de scurgere sau guri de scurgere cu sifon şi depozit;
La montarea rigolelor şi sifoanelor se vor respecta detaliile tip şi instrucţiunile furnizorilor.

f. Măsuri de protecţie împotriva propagării zgomotelor

Se vor respecta măsurile prevăzute în Normativul I9 – 94, împotriva transmiterii zgomotelor de


la instalaţiile sanitare şi de stingere a incendiilor cu apă şi anume:
 brăţările de susţinere ale conductelor din metal vor fi cu strat antifonic (cauciuc sau
pâsla 0.3÷0,8 mm);

22
 vor fi prevăzute racorduri elastice între conductele de distribuţie şi agregatele
hidromecanice;
 se va realiza izolarea fonică prin tampoane de cauciuc a soclului flotant al agregatelor
hidromecanice, de elementele fixe ale construcţiei (pardoseli, socluri din beton, etc.)
3. Probe şi punerea în funcţiune

a. Conducte de distribuţie a apei reci şi calde şi conducte de distribuţie a apei


pentru stingerea incendiilor

Conductele de distribuţie a apei reci şi calde pentru consum vor fi supuse la următoarele
încercări:
 încercarea de etanşeitate la presiune la rece;
 încercarea de funcţionare la apă rece şi caldă;
 încercarea de etanşeitate şi de rezistenţă la cald a conductele de apă caldă şi a celor
de circulaţie.
Încercarea de etanşeitate la presiune la rece ca şi încercarea de etanşeitate şi rezistenţă la
cald la conductele de apă rece şi caldă va fi egală cu 1,5x presiunea de regim indicată în proiect
pentru instalaţia respectivă de alimentare cu apă, dar nu mai mare de 12 bar.
Conductele se vor menţine sub presiune, timpul necesar verificării tuturor traseelor şi
îmbinărilor, dar nu mai puţin de 20 min. Nu se admite scăderea presiunii.
Presiunea în conducte se va realiza cu o pompă de încercări hidraulice şi se va citi pe un
manometru montat pe o pompă care se va amplasa în punctul cel mai de jos al conductelor.
Încercarea de funcţionare la apă rece şi caldă se va executa după montarea armăturilor la
obiectele sanitare şi la celelalte puncte de consum şi cu conductele sub presiunea hidraulică de
regim.
Se va verifica prin deschiderea succesivă a armăturilor de alimentare dacă apa ajunge la
presiunea de utilizare la fiecare punct de consum în parte.
Verificarea se va face prin deschiderea numărului de robinete de consum corespunzător
simultaneităţii de calcul.
Încercarea de etanşeitate şi rezistenţă la conductele de apă caldă inclusiv la cele de circulaţie
se va face prin punerea în funcţiune a instalaţiei de apă caldă la presiunea de regim stabilită prin
proiect la o temperatură de 55÷60°C.
Presiunea şi temperatura de regim se vor păstra în instalaţie un timp suficient pentru
verificarea etanşeităţii îmbinărilor şi a tuturor punctelor de susţinere şi fixare a conductelor supuse
dilatărilor, dar nu mai puţin de 6 ore.
După răcirea completă se va repeta încercarea de etanşeitate la presiune la rece.
Pentru verificarea funcţionării conductelor de circulaţie se va măsura temperatura apei în
conducta de distribuţie a apei calde la ieşirea din aparatul de preparare şi din conducta de circulaţie
înainte de racordarea la aparat.

23
Încercarea de funcţionare se va efectua având echipamentele în funcţiune conform
prevederilor din proiect (staţii de ridicare a presiunii, aparate de preparare a apei calde, pompe, etc.)

b. Conducte de canalizare

Conductele interioare de canalizare vor fi supuse la următoarele încercări:


 încercarea la etanşeitate;
 încercarea de funcţionare.
Încercarea la etanşeitate se va efectua prin verificarea apariţiei scurgerilor pe traseul
conductei şi în punctele de îmbinare. Conductele prevăzute în elementele de mascare vor fi verificate
pe parcursul lucrării, înainte de mascarea lor.
Încercarea la etanşeitate a conductelor de canalizare se va face prin umplerea cu apă a
acestora astfel:
 conductele de canalizare a apelor meteorice – pe toată înălţimea clădirii;
 conductele de canalizare a apelor menajere – până la nivelul de refulare prin sifoanele
de pardoseală.
Încercarea de funcţionare se face prin alimentarea cu apă a obiectelor sanitare şi a punctelor
de scurgere la un debit normal de funcţionare şi verificarea condiţiilor de scurgere.
La efectuarea probelor de funcţionare se vor verifica pantele conductelor, starea pieselor de
susţinere şi de fixare, existenţa pieselor de curăţire conform pieselor din proiect.

c. Înlăturarea defecţiunilor (în cazul în care există pierderi de apă peste norma
admisă) şi refacerea probelor.
d. Spălarea cu apă curată, în interior a conductelor de apă.
e. Dezinfectarea conductelor de apă potabilă
f. Punerea în funcţiune la presiunea de regim conform Normativului I9 – 94,
respectiv Normativ NP 086 – 05).
g. Recepţia generală a instalaţiilor

Recepţia lucrărilor de instalaţii sanitare se efectuează în conformitate cu prevederile


normativelor şi a reglementărilor privind colectarea şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente şi anume:
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
 C56 – Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente;
 I25 – Instrucţiuni tehnice pentru efectuarea încercărilor hidraulice şi pneumatice la
recipiente;
 Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora – nr.
273/1994.

24
În vederea recepţiei se va urmări dacă executarea lucrărilor s-a făcut în conformitate cu
prevederile din proiect, a reglementărilor tehnice privind execuţia lucrărilor aferente precum şi
instrucţiunile de montaj ale producătorului de echipamente.
Se vor avea în vedere condiţiile tehnice privind:
 echiparea cu obiecte sanitare şi aparate corespunzătoare;
 folosirea echipamentelor prevăzute în proiect;
 respectarea traseelor conductelor;
 funcţionarea normală a echipamentelor din staţia de ridicare a presiunii la parametrii
prevăzuţi;
 montarea şi funcţionarea corespunzătoare a obiectelor sanitare şi a armăturilor
aferente de alimentare cu apă şi de scurgere şi a pieselor auxiliare;
 rigiditatea fixării elementelor de instalaţii de elementele de construcţii;
 asigurarea dilatării libere a conductelor;
 modul de amplasare al armăturilor şi aparatelor de reglare, măsură şi control şi
accesibilitatea acetora;
 echiparea şi funcţionarea corespunzătoare a instalaţiilor pentru stingerea incendiilor cu
apă conform prevederilor din proiect şi a indicaţiilor producătorului de echipamente;
 aplicarea măsurilor pentru diminuarea zgomotelor şi a vibraţiilor;
 calitatea izolaţiilor şi a vopsitoriilor;
 aspectul estetic al instalaţiilor.
În vederea diminuării posibilităţilor de coroziune şi a prelungirii duratei de funcţionare a
instalaţiilor se va face obligatoriu rodajul instalaţiilor de apă caldă de consum timp 60 zile la
temperatura de regim de 45°C după darea în funcţiune a instalaţiilor şi recepţionarea lucrărilor.
Pentru lucrările ascunse se va face verificarea calităţii materialelor utilizate şi a execuţiei şi se
vor efectua probele înainte de izolare şi mascare şi se vor încheia procese verbale pentru acestea.

20. STANDARDE ŞI NORMATIVE PENTRU INSTALAŢIILE SANITARE

I9 – 94: Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare;

 I9-94: - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare


- Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea
 NP 086-05:
instalaţiilor de stingere a incendiilor
- Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor, privind
 P118-99:
protecţia la acţiunea focului
- Instrucţiuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec şi stabilirea
 I30-75: măsurilor pentru prevenirea efectelor negative ale acesteia la
instalaţiilor hidraulice sub presiune;
- Normativ pentru executarea lucrărilor de construcţii pe timp
 C10-84: friguros –
- Gradul de performanţă pentru instalaţiile sanitare din clădiri civile;
- Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii
 C107-82:
termice la clădiri;
 PE924/E-35: - Prescripţii pentru calculul izolaţiilor termice ale instalaţiilor;

25
- Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de
 C56-85:
construcţii şi instalaţii aferente;
- Normativ privind efectuarea încercărilor de presiune la conductele
 I12-78:
din oţel;
- Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţie şi instalaţii
 273/1994:
aferente acestora;
 STAS 7656-
- Ţevi din oţel sudate longitudinal pentru instalaţii;
90:
 STAS 404/1-
- Ţevi din oţel fără sudură laminate la cald;
98:
 STAS 1518-
- Robinete cu sertar;
94:
 SR EN 671- - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu
1/02: furtun. Partea 1: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri semirigide
 SR EN 671- - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu
1/02: furtun. Partea 2: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri plate
 SR-ISO
- Ţevi din materiale plastice pentru transportul fluidelor.
1167-93
 STAS 1478-
- Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale
90:

Lista continuă cu toate normativele şi standardele la care reglementările enumerate mai sus fac
referire.

21. NORME DE PROTECŢIE A MUNCII

La execuţia lucrărilor de montare a conductelor de alimentare cu apă menajeră, tehnologică şi de


incendiu cât şi de canalizare se vor respecta:
 Normele republicane de protecţia muncii din 1995;
 Legea protecţiei muncii nr. 90/1996 şi norme metodologice de aplicare;
 Norme generale de protecţie a muncii – ediţia 1998;
Din cadrul normelor specifice de protecţie a muncii elaborate de IPA aprobate cu Ordin MLPAT
9/M/15.03.1993, MPPS-1996 şi PM Bucureşti se vor respecta în mod deosebit:

Capitolul III: Instructajul de protecţia muncii;


Capitolul IV: Norme de igiena muncii;
Capitolul V: Echipamentul de protecţie;
Capitolul VI: Organizarea şantierului;
Capitolul IX: Măsuri privind activitatea pe timp friguros;
Capitolul X: Lucrări de încărcări şi descărcări ale materialelor;
Capitolul XI: Executarea transporturilor;
Capitolul XII: Lucrări de depozitare a materialelor;
Capitolul XIII: Electrosecuritatea;
Capitolul XIV: Scule şi dispozitive;
Capitolul XVI: Utilaje, mecanisme de ridicat, macarale şi dispozitive anexe;
Capitolul XVIII: Utilaje şi dispozitive de contrucţie;

26
Capitolul XXI: Lucrări de terasamente;
Capitolul XXIII: Lucrări de alimentare cu apă şi canalizare;
Capitolul XLIII: Dispoziţii finale.

22. NORME DE PROTECŢIE A MUNCII

 Decret nr. 290/1977;


 Normativ I9-1994;
 Normativ I1-1978;
 Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor prin ordin comun MI-MLPAT 1994.

23. PRODUCĂTORI PROPUŞI

Se vor consulta listele de cantităţi de lucrări şi listele de echipamente, ataşate la proiect.


În lipsa unor precizări explicite în proiect, contractorul va supune beneficiarului lista cu furnizorii
propuşi, în funcţie de oferta pieţii, calitatea produselor şi preţul acestora. Lista finală va fi supusă spre
aprobare şi proiectantului.
Pentru materialele şi utilajele aprovizionate se vor solicita furnizorilor certificate de calitate,
agremente tehnice şi garanţii.
Acest caiet de sarcini se va completa cu piese scrise şi desenate conform borderoului.

intocmit,
ing. Geni Manolachi

27
PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII SI FAZE DETERMINANTE

In conformitate cu H.G. 272/1994, Normativul I9, cu standardele specifice in vigoare, se stabileste urmatorul
program pentru controlul calitatii:

Nr. Lucrarea ce se controlează, se verifica Documentul Cine Programat


crt. sau se receptioneaza calitativ si pentru scris care se participa nr. si data
care se intocmesc documente scrise incheie actului încheiat
0 1 2 3 4
1 Predare-primire front de lucru PV B+E
2 Trasarea lucrarii PV B+E
3 Calitatea executiei tuturor lucrarilor ce PVLA B+E
devin ascunse
4 Certificat de garantie pentru calitatea C E
materialelor livrate
5 Certificat de calitate pentru elementele C E
de instalatii livrate din bazele proprii
6 Verificare echipamente si utilaje B E
7 Verificare conducte, izolatii B E
8 Verificare functionare vane, clapete B E
9 Verificarea pozitionarii pentru goluri, B E
conducte, …etc.
10 Probe de presiune PV B+E+P+ISC Faza
determinanta
11 Verificarea functionarii instalatiei B E
12 Controale curente in executie PV B+E+P
13 Receptie finala PV B+E+P

28
Legenda pt documente scrise Legenda pentru cine intocmeste
PVLA proces verbal de lucrari ascunse B beneficiar
PVR proces verbal de receptie E executant
PV proces verbal P proiectant
C certificat ISC Insp. de Stat în Constructii
B buletin de incercari
DS dispozitie de santier

BENEFICIAR EXECUTANT PROIECTANT ISC

ANTEMASURATOARE RETELE EXTERIOARE APA- CANAL

I. Antemasuratoare retele exterioare de apa pentru incendiu

1.Ac A11A1 (asim)


Montarea in pamant a tevilor de polietilana de inalta densitate, destinate racordarii hidrantilor
exteriori la retea, asamblate prin metoda de sudare mecanica cu manson de polietilena cu flanse(I6-
PE), avand diametrul De110/90mm, Pn 10. +10% spor manopera (Teava neagra, Dn 100mm-
121x6mm) ml 36,00
2. SE03A1 (asim)
Hidrant de suprafata Dn 80mm, cu racord fix tip “B”, complet echipat cu cheie si racorduri
infundate, tija de manevra fixa pentru vana Dn 80mm, cutie de protectie pentru roata de manevra din
fonta, roata de manevra pentru vana Dn 80mm, cot cu talpa pentru fixarea in blocul de beton, racord
cu flansa Dn 100mm, Pn 16 pentru racordarea hidrantului la teava de PEID,
role de furtun, teava de refulare de mana cu robinet si ajutaj, chei A,B,C; buc 1,00
3.SA35A1 (asim)
Teu redus din PEID, pentru conducte de presiune, pentru racordarea hidrantilor exteriori la retea,
avand Dn 150/100mm buc 1,00
4. TSA04C1
Sapatura manuala cu sprijiniri la santuri sub 1m latime si pana la 1,5 m adancime.
32x0.80mx1.25m=32mc. mc 32,00
5. TSF05A1
Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici asezati orizontal la conducte.

29
32x1.25x2=80mp mp 80,00
6. ACE06E1
Sustineri din lemn pentru cabluri sau conducte in functiune, intalnite in sapatura. +10% spor
man. ml 16,00.
7. ACE08E1
Umpluturi in santuri la conductele de alimentare a hidrantilor cu substrat de protectie din nisip.
+10% spor man.
32x0.8x0.1=2.56 mc. mc 2,56
8. TSD01C1
Imprastierea cu lopata a pamantului in straturi de 20-30 cm grosime, dupa montarea
tuburilor, fara compactare. mc 29,44
9. TSD04B1
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale, inclusiv udarea
fiecarui strat. mc 29,44
II. Antemasuratoare canalizare pluviala
1. Ac A12C1 (asim)
Montarea in pamant a tevilor PVC-KG destinate canalizarii menajere, avand Dn 110mm. +10%
spor man. ml 12,00
2. Ac A12C1 (asim)
Montarea in pamant a tevilor PVC-KG destinate canalizarii menajere, avand Dn 160mm. +10%
spor man. ml 48,00
3. ACD06B1
Camin de vizitare cu camera de lucru de 2m, din tub de beton simplu cu mufa la canale circulare
cu Dn 160 - 200mm. . (Camine rectangulare cu dimens. 1.00x1.00xh) buc 10
4.AcD04A1 (asim)
Executarea caminelor de vizitare pentru separatoarele de produse usoare, cu sectiune
rectangulara, in teren fara apa subterana, in zona carosabila, pentru canale circulare cu Dn 200mm,
avand dimensiunile interioare:1.50x1.50 (H=2.52/1.40/2.45m) +10% spor manopera
buc 5
5. AcD01J1
Montare capac si rama din fonta fara piesa suport la caminele de vizitare ale instalatiilor de
canalizare si la caminele pentru separatoarele de hidrocarburi,
tipIII/A, carosabil. +10% spor man. buc 15
6. Ac A12C1 (asim)
Rigola carosabila cu capac de fonta si evacuare D=100mm. ml 41,00
7. Ac A12D1 (asim)
Idem, Dn 200mm. +10% spor man. ml 48,00
Sapatura manuala cu sprijiniri la santuri sub 1m latime si pana la 1,5 m adancime.

30
108x 0.7x1.35=162.06mc. mc 162
8. TSF05A1
Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici asezati orizontal la conducte sau separatoare hidrocarburi.
108x 2x1.35=290mp
9.5x 2.5X5=118mp. mp 408
9. ACE06E1
Sustineri din lemn pentru cabluri sau conducte in functiune, intalnite in sapatura. +10% spor man
ml 30.
10. ACE08E1
Umpluturi in santuri la conductele de canalizare menajera cu substrat de protectie din nisip.
+10% spor man.
108x0.8x0.2=26mc. mc 17.28
11. TSD01C1
Imprastierea cu lopata a pamantului in straturi de 20-30 cm grosime, dupa montarea
tuburilor, fara compactare. mc 390
12.TSD04B1
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale, inclusiv udarea
fiecarui strat.
13. TRA
Transportul pamantului excedentar cu auto la 3 km distanta. mc 20
LISTA UTILAJE.
1. Separator de lichide usoare (produse petroliere) din polietilena, cu dispozitiv de ocolire, clasa I
cu D nom. =15 l/s.Separatorul se va monta in camin vizitabil, pentru curatarea periodica.
buc 5

intocmit,
ing. Geni Manolachi

31
32