Sunteți pe pagina 1din 4

10 Lucruri de care trebuie să dea dovadă un bun manager

Stud. Enescu Monica, An III, S1, grupa 4

1. Leadership
Un manager bun va avea calităţi de lider. El demonstrează că poate conduce membrii echipei sale
către atingerea obiectivelor organizaţiei. De asemenea, el trebuie să îşi motiveze oamenii şi să le
arate direcţia în care trebuie să meargă. Liderul nu este un manager, poate fi oricine chiar şi într-
un grup slab organizat, dar managerul este un lider.

2. Buna organizare
Un bun manager are abilităţi de organizare, de la organizarea echipei sale şi delegarea sarcinilor
până la organizarea paşilor ce trebuiesc urmaţi pentru a obţine scopurile propuse. Managerul are
şi capacitatea de analiză şi sinteză, ambele necesare în a avea o eficienţă maximă şi a selecta şi
separă esenţialul de neesenţial.

3. Bun comunicator
Pentru că echipa să lucreze în mod eficient managerul trebuie să dea dovadă unei bune
comunicări cu subalternii săi, atât în ceea ce priveşte transmiterea unui mesaj, a unei sarcini, a
ceea ce se cere şi ceea ce este nevoie clar şi direct, cât şi în ceea ce priveşte capacitatea sa de
relaţionare cu oamenii săi, abilităţile sale de a asculta pe ceilalţi, de a-i motiva prin discurs.

4. Responsabilitate
Asumarea greşelilor pesonale dar şi ale echipei per total intra în atitudinea responsabilă a unui
bun manager. Acest lucru, împreună cu corectitudinea şi integritatea managerului, face ca şi cei
din jurul său să îi preia exemplul şi să se folosească de greşeli pentru a învăţa ceva şi pentru a
remedia o situaţie în loc să piardă timpul evitând şi căutând să dea vina pe altcineva.

5. Integritate
Un bun manager este o persoană integră, corectă care nu favorizează pe unii în detrimentul
celorlalţi. Este obiectiv, sancţionează atunci când este cazul comportamentul greşit nu membrul
echipei per total. Nu poate fi cumpărat prin favoruri, nu răspunde la linguşire şi aplică aceleaşi
reguli tuturor, cu echitate, reguli pe care le respecta şi el în aceeaşi măsură.

6. Competenta profesională
Managerul are cunoştinţe superioare despre domeniul în care lucrează echipa sa. Pe lângă
aptitudinile sale de conducere, delegare de sarcini şi motivare a echipei el trebuie să ştie la fel de
multe lucruri ca şi angajaţii săi dar nu într-un grad la fel de mare de specializare şi detaliu,
deoarece acest lucru l-ar împiedica mai mult. Managerul trebuie să fie capabil să vadă pădurea de
copaci.
7. Viziune
Pentru a atinge un scop trebuie să ai o idee foarte clară despre ce vrei să realizezi şi cum se poate
ajunge acolo. Managerul are viziunea de ansamblu pe care o arată şi celorlalţi, le-o explica şi le-o
insufla deopotrivă. Tot el cunoaşte şi fixează împreună cu echipa sa, paşii pe care trebuie să îi
urmeze pentru a se apropia de obiectivul ce trebuie atins.

8. Consecventă
Un comportament consecvent îl va face pe manager credibil în faţa celorlalţi şi îi va menţine
autoritatea. Dând dovadă de consecventa, un bun manager nu mai lasa loc pentru instabilitate în
cadrul echipei, timp pierdut, nesiguranţă şi neîncredere din partea angajaţilor. Încrederea că
managerul ştie ce face va conduce la eficienta întregii echipe, la o atitudine respectoasă şi
responsabilă.

9. Flexibilitate
Un bun manager trebuie să fie adaptabil la situaţiile care necesită schimbare şi trebuie să
analizeze şi să accepte acele idei bune care vin din partea echipei lui. De asemenea el trebuie să
reacţioneze prompt atunci când ceva nu funcţionează, să încerce soluţii noi şi să folosească în
mod constructiv capacităţile şi talentele pe care le descoperă la angajaţii lui. Flexibilitatea poate
salva resurse de energie şi timp, poate aduce un aer nou în companie, poate înlocui ceva
nefuncţional cu ceva funcţional.

10. Empatie
Un manager dispus să înţeleagă nevoile angajaţilor săi şi să se gândească la confortul şi
satisfacţia lor la locul de muncă dar şi în afara lor, are mult de câştigat. Prin faptul că îi asigură
pe subalterni de importanta stării lor de bine, a motivaţiei lor la locul de muncă, prin ascultatea
nemulţumirilor lor şi încercarea de a soluţiona ceea ce ţine de sarcini şi mediul de lucru,
managerul câştiga încrederea, recunoştinţa şi loialitatea echipei sale, lucru foarte important într-o
companie.
10 Greşeli manageriale care trebuie evitate
Stud. Enescu Monica, An III, S1, grupa 4

1. Nu arunca vina pe alţii!


Lipsa de responsabilitate are consecinţe grave mai ales în cazul unui manager. Dacă managerul
nu-şi asumă nicio vină şi nicio gresala, el va da vina pe subalternii săi. Aceştia se vor simţi
nedreptăţiţi sau revoltaţi şi vor avea grijă să facă totul pentru a-l destabiliza şi pe superior.
Angajaţii vor avea comportamente contraproductive şi în loc să se caute soluţii pentru
remedierea greşelilor, vor exista numeroase discuţii, atitudini refractare şi tensiuni în cadrul
companiei.

2. Nu fii mereu nemulţumit!


Dacă un manager este tot timpul nemulţumit, motivaţia angajaţilor va scădea, aceştia simţind că
orice ar face nu e bine şi nu ar putea să-l mulţumească pe managerul lor. Cel mai corect ar fi un
feedback echilibrat care să fie pozitiv atunci când obiectivele au fost atinse, şi realist dar
constructiv atunci când echipa nu şi-a atins obiectivele. Nemulţumirea este o reacţie normală, dar
în sine nu aduce nici un beneficiu pentru că nu e concentrată pe acţiune.

3. Nu te înfuria des în fata angajaţilor!


Unul dintre cele mai uşoare moduri de a-ţi slăbi autoritatea în fata angajaţilor ar fi să ai ieşiri
emoţionale impulsive şi necontrolate. Lipsa de control este o dovadă a capacităţii reduse de
control atât a pesoanei cât şi a circumstanţelor exterioare. Atitudinea unui profesionist chiar şi în
cazul unei situaţii dificile este calmă, raţională, bine gestionata intern şi nu stârneşte vorbe, bârfe
şi glume ale echipei.

4. Nu evită asumarea riscurilor!


Uneori cel mai mare risc poate fi să nu îţi asumi niciun rist. Deşi aceasta poate avea avantajele ei,
lipsa curajului în deciziile manageriale nu duce la rezultate spectaculoase ci la rezultate bunicele,
la siguranţă dar nu la progres. Pe de altă parte, obţinerea unor culmi profesionale implica şi
riscuri pe care un manager trebuie să şi le asume, asigurând astfel progresul, lipsa plafonării şi
învăţarea din experienţe cât mai diverse.

5. Nu fii neînţelegător!
Este necesar ca un manager să-şi cunoască bine oamenii, să le vadă calităţile şi defectele şi să
utilizeze la maxim potenţialul lor în anumite posturi şi sarcini potrivite lor. Pentru acest lucru
este nevoie de intuiţie psihologică, o bună observare şi cunoaştere a oamenilor şi capacitatea de
a-i asculta. Dacă managerul nu poate sau nu doreşte să-şi înţeleagă angajatii- ce nevoi au, ce îi
motivează, ce îi nemulţumeşte – nu va putea folosi abilităţile şi talentele lor, nu va avea o
comunicare bună cu aceştia şi nici ei nu se vor arăta înţelegători atunci când va fi nevoie.
6. Nu fii coruptibil!
Încrederea subalternilor porneşte de la premisa că sunt trataţi cu echitate şi obiectivitate de către
manager pe principii transparente şi cunoscute de toţi. A favoriza pe unii sau pe alţii nu face
decât să creeze conflicte şi tensiuni în echipă, subminări ale autorităţii, comportamente
contraproductive, animozităţi şi destabilizarea oricărei echipe, în cele din urmă.

7. Nu fii dezorganizat!
Ca manager trebuie să fii în primul rând bine organizat tocmai pentru că unul din rolurile tale
este acela de a îi organiza şi dirija pe ceilalţi către un obiectiv comun. Incoerentă şi
dezorganizarea la vârful piramidei duce la haos în interiorul echipei, echipa în care nimeni nu
ştie ce are de făcut şi toată lumea va face ce vrea.

8. Nu fii inflexibil!
Comportamentul şi atitudinea rigidă a managerului poate însemna perseverarea pe o direcţie
greşită, alocarea de timp şi resurse unui demers care nu duce nicăieri sau care rezultă în pierderi
pentru companie. Dorinţa de a avea întotdeauna dreptate şi indisponibilitatea de a lua în seamă şi
părerile sau ideile angajaţilor este o limitare personală care poate aduce multe dezavantaje.

9. Nu îţi subestima angajaţii!


Nimănui nu îi place să fie subestimat, în primul rând pentru că subestimarea este o proiecţie
negativă şi nu un feedback concret, centrat pe problemă în sine, având ca rezultat demotivarea
oamenilor, frustrarea acumulată, agresivitatea, dezamăgirea şi insatisfacţia la locul de muncă.
Atitudinea unui manager nu ar trebui să fie „Vezi, am avut dreptate, nu eşti în stare să...” ci
„Demonstrează-mi că eşti în stare să...”, mobilizând astfel angajatul şi acordându-i un minim de
încredere.

10. Nu fii nepregătit!


Pentru că un manager să fie cu adevărat apreciat trebuie să fie mereu deasupra angajaţilor săi în
sensul pregătirii sale profesionale. Nu pentru a şti totul tot timpul, dar pentru a avea o viziune de
ansambul şi pentru a comunica bine cu oamenii pe palierul ce ţine de domeniul lor, trebuie să ştie
mai degrabă ce ştie el şi ce nu ştie, şi să apeleze la persoane mai specializate decât el pentru a
rezolva probleme care ies din sfera lui de cunoştinţe. Un om pregătit profesional este un om
valoros, un om demn de admirat şi de urmat, o persoană credibilă şi care inspiră autoritate.