Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Ordonanţele de urgenţă intră în vigoare:


1. la data publicării în Monitorul Oficial dacă au fost adoptate de către parlament;
2. la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial;
3. la o dată publicării în Monitorul Oficial dacă au fost depuse spre adoptare numai de către
senat;
4. la data publicării în Monitorul Oficial dacă au fost depuse spre adoptare la una dintre cele
două camere ale parlamentului.

2. Suspendarea poate fi dispusa:


5. numai de instanţele de contencios administrativ;
6. numai de o autoritate ierarhic superioară dacă există;
7. de instanţele de contencios administrativ, de autoritatea emitentă sau de cea ierarhic
superioară daca există;
8. numai de instanţele de contencios administrativ şi de autorităţile ierarhic superioare.

3. Completaţi următorul enunţ.

Contractele administrative se verifică sub aspectul legalităţii de...


9. instanţele de contencios administrativ;
10. numai de instanţele de drept coman;
11. instanţele de constencios administrativ sau instanţele de drept comun;
12. instanţele de constencios administrativ şi de instanţele de drept comun.

4. Se dau următoarele propoziţii:

13. Ratificarea este o procedură anterioară de adoptare sau emitere a actelor


administrative.
14. Avizul conform trebuie solicitat şi respectat.
15. Decretele preşedintelui sunt contrasemnate de consilierii presidenţiali.
16. Comunicarea este procedura prin care se aduc la cunoştinţă actele cu caracter normativ.

17. adevarată, falsă, falsă, falsă;


18. falsă, adevarată, adevărată, falsă;
19. falsă, adevărată, falsă, falsă;
20. falsă, falsă, falsă, adevărată.

5. Alegeţi propoziţia falsă.

21. Prezumţia de veridicitate este acea prin care se presupune că actul provine de la o
autoritate a administraţie publice.
22. Avizul facultativ nu este obligatoriu de solicitat şi nici de repectat.
23. Majoritatea absolută este reprezentată de jumătate +1 din numărul total al membrilor
organului colegial.
24. Motivarea reprezintă indicarea temeiurilor de fapt şi de drept care au condus la
emiterea sau adoptarea actului administrativ.

6.
Revocarea este operaţiunea juridică prin care încetează
cu efect retroactiv efectele unui act
administrativ.

Suspendarea este operaţiunea juridică prin care se întrerup


temporar efectele unui act administrativ
până la momentul în care se va stabili cu
certitudine legalitatea sau nelegalitatea
actului respectiv.

Anularea este opreţiunea juridică prin care încetează


definitiv efectele unui act administrativ.