Sunteți pe pagina 1din 1

Consiliere și dezvoltare personală

Clasa a V-a
Unitatea de învățare 2: Stil de viață sănătos și echilibrat
Număr de ore: 4
Conținuturi CS Activități de învățare Resurse Evaluare
(detalieri)
Surse de stres și reacții 1.2 -definirea stresului cu ajutorul unor situații/ imagini etc. -activitate organizată în grupuri de 4 -observarea siste
la stres: ce este stresul, -identificarea unor situații stresante în diferite contexte (la școală, elevi -inter-evaluare
situatii stresante la scoala, acasă, cu prietenii) -activitate individuală -auto-reflecție
acasa, cu prietenii, factori -analizarea unor cazuricare prezintă elevi în situații stresante și -activitate frontală -jurnalul de învă
generatori de stres etc. reacţiile lor la stres
-identificarea factorilor generatori de stres și a efectelor stresului
asupra vieții personale 1 oră
Modalități de prevenire 1.2. -diferențierea între stresul pozitiv și cel negativ -imagini cu surse de stres (manual) -observarea siste
a stresului: stres pozitiv -identificarea unor situații stresante pentru elevi, pe baza unor -schemă grafică factori de -inter-evaluare
și negativ, situații imagini combatere/prevenire a stresului -aprecierea
stresante în clasa de elevi, -realizarea unui clasament al factorilor stresanți pentru clasa din care (manual) activității
modalități de prevenire/ face parte -activitate individuală -proiect indivi
combatere a stresului, -identificarea unor modalități de combatere/ prevenire a stresului -activitate organizată în grupuri de 4 grup
consecințele stresului pe -descrierea consecinţelor stresului pe termen scurt sau pe termen lung elevi
termen scurt și lung - crearea unui text pe tema prevenirii stresului negativ, utilizând - activitate frontală
cuvinte date 1 oră
Feedbackul pozitiv – 2.2. -recunoașterea situației stresante și a modalităților de acordare a -filmul didactic -observarea siste
modalitate de prevenire feedbackului pe baza vizionării unui film -fișe de lucru -inter-evaluare
a stresului: ce este și -identificarea unor situații stresante din experiența școlară, a -activitate individuală -selecția răs
cum se acordă feedbackul persoanelor de sprijin și a modalităților utilizate de acestea (verbal și -activitate organizată în grupuri de 4 corecte dintr-o s
pozitiv, care este rolul nonverbal) elevi -proiect indivi
acestuia ca resursă anti- -explicarea rolului feedback-ului pozitiv, resursă anti stres - activitate frontală grup
stres -realizarea unei reclame/colaj/povestiri/cântec pe tema încurajării 1 oră
unei persoane care trece printr-o situație stresantă, utilizând cuvinte
date
Evaluare 1.1. - identificarea celor mai importante calități, resurse și limite - coli A4 -evaluare sum
sumativă.Cartea despre 1.2. personale -activitate individuală ajutorul p
mine: calități, resurse, 2.2. - identificarea unorfactori stresanți pentru propria persoană și a -activitate frontală individual
limite personale 3.1. modalităților deprevenire și combatere a acestora -inter-evaluare
- realizarea unui proiect individual care să includă ce au învățat elevii -aprecierea
despre sine în primele 8 săptămâni de școală 1 oră activității