Sunteți pe pagina 1din 46

Granola

Automată

Instalare
Utilizare
Întreţinere

www.arcacaldaie.com
ARCA s.r.l îşi declină orice responsabilitate pentru eventualele erori datorate greşelilor de tipar sau de
traducere. Îşi rezervă, de asemenea, dreptul de a aduce propriilor produse modificări pe care le
consideră utile sau necesare, fără a crea prejudicii caracteristicilor esenţiale.Prezenta documentaţie
este disponibilă şi în format PDF. Pentru a intra în posesia acesteia contactaţi biroul tehnic al firmei
ARCA s.r.l.

cod: MAN1037
pagini: 44
ediţie: a III-a EDIŢIE
revăzută: ianuarie 2007

2
CUPRINS
AVERTIZĂRI GENERALE ..................................................................................................... 4
1 CARACTERISTICI TEHNICE ŞI DIMENSIUNI ................................................................ 6
1.1 MODELUL GRA30RO E GRA50RO .............................................................................................................................. 6
1.2 MODELUL GRA80RO, GRA115RO E GRA150RO ....................................................................................................... 7

2 PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE.................................................................................... 7
3 ELEMENTE PRINCIPALE ALE CAZANULUI .................................................................. 8
3.1 MAGAZIA COMBUSTIBIL GRANULAR (SILOZ) ........................................................................................................... 8
3.2 TRANSPORTATOR ELICOIDAL PENTRU ALIMENTARE COMBUSTIBIL MODELUL GRA30RO ŞI GRA50RO ....... 9
3.3 TRANSPORTATOR ELICOIDAL PENTRU ALIMENTARE COMBUSTIBIL MODELUL GRA80RO, GRA115RO ŞI
GRA150RO.................................................................................................................................................................... 8
3.4 ARZĂTOR PENTRU COMBUSTIBIL GRANULAR ........................................................................................................ 8
3.5 ZONĂ DE SCHIMB, FOCAR CAZAN ............................................................................................................................ 9
3.6 CAMERA FUM ŞI VENTILATOR ................................................................................................................................... 9
3.7 MANŞOANE PER SONDE ............................................................................................................................................ 9
3.8 POMPĂ DE RECIRCULARE ......................................................................................................................................... 9
3.9 POMPĂ INSTALAŢIE (PI)............................................................................................................................................ 10
3.10 APA DE ALIMENTARE................................................................................................................................................ 10
3.11 IZOLAŢIA..................................................................................................................................................................... 10

4 INSTALAREA................................................................................................................ 10
4.1 POZIŢIONAREA ÎN CENTRALA TERMICĂ ................................................................................................................ 10
4.2 EXPANSIUNE INSTALAŢIE ........................................................................................................................................ 11
4.3 COŞUL DE FUM...........................................................................................................................................................11

5 CENTRALA CONTROL ELECTRONIC ......................................................................... 11


5.1 PANOUL DE COMANDĂ ....................................................................................................................................12
5.2 TASTELE ........................................................................................................................................................12
5.3 LEDURILE ......................................................................................................................................................13
5.4 INSTALAREA PANOULUI DE COMANDĂ...............................................................................................................13
5.5 SCHEMA ELECTRICĂ .......................................................................................................................................14
5.6 LEGATURI LA CONTACTELE TABLOULUI ELECTRIC .............................................................................................15

6 SCHEME HIDRAULICE ................................................................................................ 15


6.1 SCHEMA ORIENTATIVĂ PENTRU INSTALAŢIA NUMAI ÎNCĂLZIRE VAS DESCHIS ..............................................16
6.2 SCHEMA ORIENTATIVĂ PENTRU INSTALAŢIA NUMAI ÎNCĂLZIRE CU VANĂ DE AMESTEC .............................. 17
6.3 SCHEMA ORIENTATIVĂ NUMAI ÎNCĂLZIRE CU SCHIMBĂTOR VAS DESCHIS / VAS ÎNCHIS.............................. 17
6.4 SCHEMA ORIENTATIVĂ PENTRU INSTALAŢIA CU BOILER ACUMULARE SANITAR............................................ 18
6.5 SCHEMA ORIENTATIVĂ PENTRU INSTALAŢIA ÎNCĂLZIRE PLUS PUFFER .......................................................... 19
6.6 SCHEMA ORIENTATIVĂ ÎNCĂLZIRE PLUS BOILER SANITAR ŞI PANOURI SOLARE ........................................... 20
6.7 SCHEMA ORIENTATIVĂ ÎNCĂLZIRE PLUS PUFFER ŞI PANOURI SOLARE .......................................................... 21

7 CONEXIUNILE PENTRU O INSTALAŢIE CU “N” ZONE ............................................... 22


8 PORNIREA ŞI PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE, STADII DE FUNCŢIONARE. ..................... 23
8.1 STADIUL STINS .......................................................................................................................................................... 24
8.2 STADIUL DE CONTROL (CHECK UP) ....................................................................................................................... 24
8.3 STADIUL APRINDERE................................................................................................................................................ 24
8.4 STADIUL STABILIZARE.............................................................................................................................................. 26
8.5 STADIUL RECUPERARE APRINDERE ...................................................................................................................... 26
8.6 STADIUL NORMAL ..................................................................................................................................................... 27
8.7 STADIUL MODULARE ................................................................................................................................................ 27

9 MENIURILE................................................................................................................... 28
9.1 MENIU TERMOSTAT CAZAN ..................................................................................................................................... 28
9.2 MENIU UTILIZATOR ................................................................................................................................................... 28
9.3 MENIU CRONO........................................................................................................................................................... 30
9.4 CRONO PROGRAM .................................................................................................................................................... 30
9.5 CRONO ZILNIC ........................................................................................................................................................... 30
9.6 CRONO SĂPTĂMÂNAL .............................................................................................................................................. 32
9.7 CRONO WEEK END ................................................................................................................................................... 34
3
9.8 MENIU CEAS .............................................................................................................................................................. 36
9.9 MENIU REŢETA DE COMBUSTIE .............................................................................................................................. 37
9.10 MENIU ÎNCĂRCARE TRANSPORTATOR ELICOIDAL............................................................................................... 37
9.11 MENIU VIZUALIZARE CITIRE SONDE....................................................................................................................... 37
9.12 MENIU TERMOSTATE................................................................................................................................................ 40

10 MODUL DE FUNCŢIONARE VARĂ / IARNĂ................................................................. 41


11 REGLARE AER COMBUSTIE GRANULARĂ ................................................................ 41
12 ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA ................................................................................. 42
12.1 CURĂŢENIA SĂPTĂMÂNALĂ..................................................................................................................................... 42
12.2 ÎNTREŢINEREA LUNARĂ ........................................................................................................................................... 42
12.3 ÎNTREŢINEREA EXTRAORDINARĂ........................................................................................................................... 42
13 REZOLVAREA PROBLEMELOR .................................................................................. 43
13.1 DISPLAY, REZOLVAREA PROBLEMELOR PANOUL DE COMANDĂ....................................................................... 43
13.2 REZOLVAREA PROBLEMELOR CAZANULUI ........................................................................................................... 45

AVERTISMENTE GENERALE
Instrucţiunile de instalare, utilizare şi întreţinere constituie parte integrantă a produsului şi vor trebui înmânate
utilizatorului final. Citiţi cu atenţie avertismentele din instrucţiuni întrucât ele furnizează indicaţii importante cu
privire la siguranţa instalării, utilizării şi întreţinerii cazanului. Păstraţi cu grijă Instrucţiunile pentru consultările
ulterioare.

Instalarea trebuie să fie efectuată de către personal calificat profesional sau de către centrul nostru de
asistenţă convenit (în conformitate cu legea 46/90) urmând instrucţiunile fabricantului. O greşită instalare
poate provoca daune persoanelor, animalelor şi bunurilor pentru care fabrica producătoare nu este
responsabilă.

Asiguraţi-vă de integritatea produsului. În caz de dubiu nu folosiţi produsul şi adresaţi-vă furnizorului.


Elementele de ambalaj nu trebuie risipite în mediul ambiant sau lăsate la îndemâna copiilor.

Înainte de a efectua orice modificare, operaţie de întreţinere sau de curăţare a instalaţiei, decuplaţi aparatul
de la alimentarea cu energie electrică acţionând întrerupătorul instalaţiei sau prin intermediul organelor de
întrerupere special destinate în acest scop.

În caz de defecţiune sau de funcţionare defectuoasă a aparatului sau a cazanului, scoateţi-l din funcţiune şi
nu încercaţi, în nici un caz, repararea sau orice intervenţie directă. Adresaţi-vă exclusiv personalului calificat.
Eventuala reparaţie va trebui efectuată numai de către un centru de asistenţă autorizat de producător şi
utilizând numai piese de schimb originale.

Este exclusă orice responsabilitate contractuală şi extracontractuală a societăţii producătoare pentru daune
cauzate de erori de instalare, de uz sau de nerespectarea instrucţiunilor cuprinse în acest manual.

Nerespectarea celor indicate poate compromite integritatea instalaţiei sau a componentelor sale, cauzând un
potenţial pericol pentru siguranţa utilizatorului final, pentru care ARCA nu îşi asumă nici o responsabilitate.

ATENŢIE!
Instalarea şi/sau punerea în funcţiune a cazanului trebuie să fie făcută de
personalul centrului de asistenţă autorizat

4
1 CARACTERISTICI TEHNICE ŞI DIMENSIUNI
1.1. CARACTERISTICI TECNICE ŞI DIMENSIUNI modelul GRA30RO şi GRA50RO

A B

B1 L

9
C1

2 A1
C

3 A4 A4
A7
4 A5

5 A6
H
F

6 8
G

7 A8 A2 A3

Legendă:

1 Siloz (magazie combustibil granular) A1 tur pentru instalaţie


2 Intrare combustibil A2 retur pentru instalaţie
3 Vizor control flacăra A3 Racord golire cazan
4 Uşa superioară (focar) A4 Racorduri schimbător de siguranţă
5 Carcasă protecţie arzător A5 Legătură manşon sonda cazan
6 Uşa inferioară (eliminare cenuşă) A6 Focar
7 Uşă pentru control curăţenie A7 Legătură manşon supapă de descărcare
termică
8 Motor ventilator (aspirator fum) A8 Liber
9 Motoreductor transportator elicoidal siloz
(alimentare combustibil)

puterea puterea puterea puterea Greutate Capacit. Pierderi Presiune Presiune


Pierderi
utilă utilă la focar la focar Volum de de max de
centr. de
minimă maximă minimă maximă Siloz apă lucru fabricaţie
fum
Model kcal/h kcal/h kcal/h kcal/h
kg litri litri mbar. mbar.
kW kW kW kW bar bar
17200 25800 18920 28380
GRA30RO 280 330 68 10 0.03 3 4.5
20 30 22 33
34400 43000 37840 47300
GRA50RO 370 390 117 10 0.06 3 4.5
40 50 44 55

A B B1 C C1 L H F G A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
Model mm mm mm mm mm mm mm mm mm ø ø ø ø ø ø ø
GRA30RO 620 1310 900 1600 830 260 715 560 170 1” ¼ ½” ½” ½” 138 ½” ½”
GRA50RO 690 1510 1100 1780 830 260 880 763 192 1” ½ ½” ½” ½” 150 ½” ½”

5
1.2. CARACTERISTICI TECNICE ŞI DIMENSIUNI model GRA80RO, GRA115RO şi
GRA150RO.

A1 A4
A E B L
D

4 A4 A7
A10 A5
5 2 A6
3
C

H
F
6 8

A2
G

A8 A10
9
7 A9 A3
Legendă:

A1 Tur instalaţie
2 Intrare combustibil A2 Retur instalaţie
3 Vizor control flacăra A3 Racord golire cazan
4 Uşa superioară (focar) A4 Racorduri schimbător de siguranţă
5 Carcasă protecţie arzător A5 Legătură manşon sonda cazan
6 Uşa inferioară (eliminare cenuşă) A6 Focar
7 Uşă pentru control curăţenie A7 Legătură manşon supapă de descărcare termică
8 Motor ventilator (aspirator fum) A8 Liber
9 Uşiţă evacuare cenuşă A9 Legătură suport transportator elicoidal, disponibilă
pentru evacuare cenuşă
A10 Legătură pompă de recirculare

puterea puterea puterea puterea Capacit. Pierderi


Greutate Pierderi Presiune Presiune
utilă utilă la focar la focar de frecare
centr. centr. de de max. de
Model minimă maximă minimă maximă apă fum lucru fabricaţie
kcal/h kcal/h kcal/h kcal/h kg litri mbar. mbar. bar. bar.
kW kW kW kW
60200 68800 66220 75680
GRA80RO 400 190 5 0.03 3 4.5
70 80 77 88
77400 94600 85140 98900
GRA115RO 560 276 10 0.05 3 4.5
90 110 99 115
103200 129000 113520 141900
GRA150RO 670 362 12 0.05 3 4.5
120 150 132 165

A B C D H F G E L A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10
Model
mm mm mm mm mm mm mm mm mm ø ø ø ø ø ø ø ø ø
GRA80RO 768 1120 1129 190 1035 870 380 376 260 1” ½ ½” ½” ½” 178 ½” ½” 28 ¾”
GRA115RO 862 1130 1352 190 1253 1030 350 376 260 2’’ ½” ½” ½” 200 ½” ½” 28 ¾”
GRA150RO 862 1480 1352 190 1253 1030 350 376 260 2’’ ½” ½” ½” 200 ½” ½” 28 ¾”

2. PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE
Cazanul Granola AUTOMAT funcţionează cu pelet de lemn. puterea calorică ce se obţine cu biomasa
granulară folosită pentru combustie, preţul accesibil şi dezvoltata reţea de distribuţie a produsului, permit
cazanului Granola AUTOMAT să funcţioneze la costuri mici cu randament înalt.
Pentru buna funcţionare a cazanului se recomandată utilizarea de pelet certificat. În cazul utilizării de pelet
de calitate îndoielnică sau in afara normelor, toate modificările ce se impun cazanului vor fi suportate de
client.

6
3. ELEMENTE PRINCIPALE ALE CAZANULUI
3.1. MAGAZIA COMBUSTIBIL GRANULAR (SILOZ)
Cazanele model GRA30RO şi GRA50RO au recipientul pentru combustibil poziţionat deasupra corpului
cazanului. Pentru celelalte modele recipientul este separat. Combustibilul este alimentat prin cădere liberă la
baza silozului.

3.2. TRANSPORTATOR ELICOIDAL ALIMENTARE COMBUSTIBIL model GRA30RO


şi GRA50RO

1. Motoreductor
transportator elicoidal
2. Transportator elicoidal
alimentare combustibil

Recipientul pentru
combustibil aflat deasupra
corpului cazanului are
transportatorul elicoidal
încorporat şi este controlat de
panoul electronic în mod
automat, ca urmare a
compoziţiei parametrilor ce
sunt programaţi.

7
3.3. TRANSPORTATOR ELICOIDAL - SILOZ ALIMENTARE COMBUSTIBIL
model GRA80RO, GRA115RO şi GRA150RO (cu recipient separat).
1920

1694

2 1. Motoreductor
transportator elicoidal
Este oportun ca la prima aprindere a 2. Transportator elicoidal
cazanului să fie pornit direct alimentare combustibil
transportatorul elicoidal (MENIU LOAD)
în scopul de a-l umple la capacitate cu
combustibil şi de a regulariza fluxul 2
acestuia, optimizând astfel funcţionarea
cazanului.

3.4 ARZĂTOR PENTRU COMBUSTIBIL GRANULAR

Alimentare combustibil granular

Trecerea
aerului primar

Reglare aer
primar

Rezistenţa aprinzător
Reglare aer secundar

8
3.5 ZONĂ DE SCHIMB, FOCAR CAZAN

1. Transportator elicoidal siloz. 9. Camera fum.


2. Alimentare combustibil granular 10. Ventilator
3. Vizor control flacără. 11. Focar cu schimbător anticondens.
4. Aer secundar. 12. Ieşire fum.
5. Aprinzător 13. Schimbător anticondens.
6. Lăcaşul rezistenţei electrice. 14. Schimbător de siguranţă
7. Aer primar.
8. Focar.

3.6. CAMERA FUM ŞI VENTILATOR

Gazele de ardere, după ce au cedat energie apei, sunt adunate în colectorul de fum aflat în spatele cazanului. În
colectorul de fum se află ventilatorul, cu axa în poziţie orizontală, alcătuit din motor electric şi rotor. Ventilatorul este
uşor de întreţinut, fiind fixat cu piuliţe - fluture.

3.7. MANŞOANE PENTRU SONDE

În partea posterioară a cazanului au fost aplicate două manşoane identice A5 şi A7, ambele de ½ ’’ având
următoarele funcţii :
locaş pentru teaca din cupru ce va adăposti sondele de temperatură a panoului de comandă;
locaş liber pentru o a doua teacă din cupru sau dispozitiv de măsurare a temperaturii.

3.8. POMPĂ DE RECIRCULARE (PR)

În scopul reducerii la minim a posibilităţii de formare a condensului în cazan este necesară instalarea unei
pompe de recirculare. Pompa de recirculare trebuie racordată hidraulic între racordul de tur (A1) şi racordul
de retur (A2), cu direcţia fluxului de la tur spre retur (de la A1 spre A2). ARCA poate furniza, ca accesoriu, un
set pompă de recirculare, alcătuit din pompă, tuburi şi racorduri.
Notă:
Pentru corecta funcţionare a cazanului este obligatorie instalarea pompei de recirculare, pentru evitarea
stratificărilor de temperatură în cazan.
Absenţa pompei de recirculare duce la pierderea garanţiei.

9
3.9. POMPĂ INSTALAŢIE (PI)

Pompa instalaţiei este în slujba circuitului de încălzire.

3.10. APA DE ALIMENTARE


De importanţă fundamentală pentru buna funcţionare şi siguranţa instalaţiei de încălzire este cunoaşterea
caracteristicilor chimico-fizice ale apei din instalaţie şi a celei de completare. Problema principală cauzată de
utilizarea apelor cu grad înalt de duritate - este depunerea de calcar pe suprafeţele de schimb termic. Cum
bine se ştie, concentraţiile foarte mari de carbonaţi de calciu şi de magneziu (calcar), prin încălzire, precipită,
formând o crustă stratificată. Această crustă calcaroasă, din cauza redusei conductivităţi termice, încetineşte
schimbul, provocând supraîncălziri localizate ce slăbesc structurile metalice, care în timp se pot fisura,
perfora etc. Este indicată - în acest sens - tratarea apei, în următoarele cazuri:
duritate mare a apei de completare (peste 20°franceze)
instalaţii de mare capacitate (foarte extinse)
completări masive cauzate de pierderi
reumpleri frecvente datorită lucrărilor de întreţinere a instalaţiei.

3.11. IZOLAŢIA

Izolarea cazanului Granola AUTOMAT este obţinută cu ajutorul unui strat de vată minerală cu grosimea de
60 mm ce acoperă corpul cazanului şi care, la rândul său este protejat de carcasa externă, realizată din
panouri de tablă zincată.

4. INSTALAREA
Cazanul Granola AUTOMAT nu diferă faţă de un cazan normal cu combustibil solid; nu există, aşadar,
norme de instalare speciale, în afara normelor de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare. Încăperea
destinată cazanului trebuie să fie bine ventilată, cu deschideri cu o suprafaţă minimă de cel puţin 0,5 m2.
Pentru a facilita curăţarea cazanului, în faţa acestuia va trebui lăsat un spaţiu liber nu mai mic decât
lungimea cazanului şi va trebui controlat ca uşa să se poată deschide la 90° fără a întâlni obstacole.
Cazanul poate fi poziţionat direct pe podea, întrucât este dotat cu cadru autoportant. Totuşi, în cazul unor
spaţii foarte umede, este de preferat să se poziţioneze cazanul pe un soclu de ciment. Trebuie verificat ca
după instalare, cazanul să fie în poziţie perfect orizontală şi perfect stabil, pentru a reduce eventualele vibraţii
şi zgomote.

4.1. POZIŢIONAREA ÎN CENTRALA TERMICĂ

Cazanul trebuie instalat în spaţii corespunzătoare, conform normelor/legilor în vigoare, în materie de centrale
termice şi de PSI (cu avizul forurilor competente).
Distanţele pentru corecta poziţionare a cazanului în centrala termică sunt reprezentate în figurile alăturate.

10
4.2. VAS DE EXPANSIUNE INSTALAŢIE
Conform normativelor în vigoare în Italia, cazanele cu combustibili solizi şi încărcare manuală trebuie să fie
legate la instalaţii dotate cu vas de expansiune de tip “deschis”. În schimb, în cazul încărcării automate este
permisă instalaţia cu vas închis. Cu toate acestea, ARCA recomandă sistemul cu vas deschis.

4.3. COŞUL DE FUM


Coşul de fum are o importanţă fundamentală pentru buna funcţionare a cazanului; de aceea, este necesar ca
acesta să fie impermeabil şi bine izolat. Coşurile vechi sau noi, construite fără respectarea specificaţiilor
indicate, vor putea fi adaptate prin introducerea unui tub în coş. Aceasta înseamnă că va trebui introdus un
tub metalic în interiorul coşului existent şi umplut cu material izolant adecvat spaţiul dintre tubul metalic şi
coş. Coşurile realizate din blocuri prefabricate vor trebui să aibă îmbinările perfect etanşe pentru a evita
pătarea pereţilor din cauza condensului şi a migrării umezelii.
Pentru realizarea coşurilor noi, trebuie prezentat un proiect adecvat, conform dispoziţiilor normativelor în
vigoare.
În orice caz coşul trebuie să aibă un tiraj bun, măsurabil în cel puţin 2 mm C.A. depresiune la rece. Coşurile
cu tiraj insuficient vor provoca stingerea cazanului în intervalele de pauză şi formarea de bitum şi condens pe
traseul de intrare a aerului. Din contră, un coş cu un tiraj natural prea mare va provoca nu doar fenomene de
inerţie termică, ci şi consum mai mare de pelet.
Se recomandă întotdeauna instalarea unui regulator de tiraj pentru a menţine constantă depresiunea coşului;
şi aceasta pentru a evita eventualele creşteri neprevăzute de putere.

5. CENTRALA DE CONTROL ELECTRONIC

3
2

Legendă:

1. Întrerupător general (luminos verde).


2. Termostat de siguranţă cu rearmare manuală.
3. Panoul de comandă.

11
5.1. PANOUL DE COMANDĂ
În figura de mai jos este reprezentată imaginea panoului de comandă al centralei cu legenda funcţionalităţii

Tasta Progresie Meniu Tastă Creştere Temperatură

Led Pompă Instalaţie Led Aprindere

Led Pompă Recirc. Led Crono


Display
Tasta Esc Stadiu/Alarme/Orar Tasta Aprindere

8888.
1 3 5 7
P1 RUN
ESC OFF

ON
P2

8. 88.
P3

MENU
2
P4 4 6 8

Tasta Meniu Display Display Tasta Vară/Iarnă


Serviciu Temperatură
Led Pompă Boiler Led Vară

Led Pompă Solare Led Aprinzător Led Iarnă

Tasta Regresie Meniu Tastă Scădere Temperatură


fiecărui element component:

5.2. TASTELE
• Aprindere : Tasta apăsată timp de cinci secunde permite Aprinderea/
Stingerea sistemului. În Meniul setare programări
Crono.
• Creştere Temperatură : Tasta permite ridicarea temperaturii la Termostatul cazanului.
• Scădere Temperatură : Tasta permite scăderea temperaturii la Termostatul cazanului.
• Vară/Iarnă : Tasta permite selecţionarea modului de funcţionare Vară sau
Iarnă.
• Menu : Tasta permite intrarea în meniu şi salvarea valorilor
parametrilor de modificat.
• Esc : Tasta permite ieşirea din meniu fără salvarea valorilor
parametrilor de modificat.
• Progresie Meniu : Tasta permite parcurgerea meniurilor şi ridicarea valorilor
parametrilor de modificat.
• Regresie Meniu : Tasta permite parcurgerea meniurilor şi scăderea valorilor
parametrilor de modificat.
NOTE:
• În stadiul Stins sau Stingere apăsând Tasta ON/OFF, este posibilă resetarea vizualizării alarmelor. Însă,
dacă acestea rezultă încă prezente, vor fi din nou vizualizate.

12
5.3. LEDURILE
• Led pompă Instalaţie : Ledul este aprins când Pompa Instalaţiei este în funcţie, cu lumină
intermitentă când este
decuplată de Termostatul Ambient.
• Led pompă recirculare : Ledul este aprins când Pompa Recirculare este în funcţiune.
• Led pompă Boiler : Ledul este aprins când Pompa Boiler este în funcţiune.
• Led pompă Solare : Ledul este aprins când Pompa Panouri Solare este în funcţiune.
• Led pompă Solare : Ledul este aprins când Pompa Panouri Solare este în funcţiune.
• Led Aprindere : Ledul este aprins când Sistemul este în funcţiune şi intermitent în stadiu de
Aprindere.
• Led Crono : Ledul este aprins când există o programare Crono.
• Led Vară : Ledul este aprins când este selecţionat modul de funcţionare Vară.
• Led Iarnă : Ledul este aprins când este selecţionat modul de funcţionare Iarnă.

LED APRINZĂTOR : LEDUL ESTE LUMINOS CÂND IEŞIREA APRINZĂTOR


ESTE ACTIVĂ.

5.4. INSTALAREA PANOULUI DE COMANDĂ


13.1.1.1.1.1.1
13.1.1.1.1.1.2 Tabloul cu contacte şi legăturile
În figura următoare este prezentată schema de legare între bornele de pe tabloul circuitului electric de bază
şi intrările şi ieşirile aferente; în continuare sunt prezentate instrucţiunile cu privire la modul de legare al
intrărilor şi ieşirilor din/în centrală şi care trebuie urmate întocmai, pentru realizarea unei corecte instalări.

AVERTISMENTE:
Borna de pământare:
Tabloul dispune de o bornă faston pentru pământarea instalaţiei.

Conectori :
5-6: la contactul în mod normal închis înaltă Tensiune de la Termostatul Compartiment Pelet
(de scurtcircuitat dacă nu se foloseşte)
7-8: la contactul în mod normal închis înaltă Tensiune de la al doilea Termostat de Maximă cu Rearmare
Manuală
(de scurtcircuitat dacă nu se foloseşte)
31-32: la sonda Fum tip termocuplu K, fiind atenţi a colega firul Roşu (+) la
borna 31 şi cel Verde (-) la borna 32.
50-51: la contactul unui Presostat Aer
(de scurtcircuitat dacă nu se foloseşte)
57-58: la contactul unui modul Ceas (Crono) extern
citiţi paragraful “Intrare pentru Crono” pentru tipul de contact sau nefolosirea lui
59-60: la contactul în mod normal închis al unui limitator de deschidere pentru uşa cazanului
(de scurtcircuitat dacă nu se foloseşte)
61-62: la contactul în mod normal închis al unui modul Termostat Ambient extern
citiţi paragraful “Intrare pentru Termostat Ambient” pentru tipul de contact sau nefolosirea lui
63-64: la contactul în mod normal închis înaltă Tensiune de la Termostatul de Maximă cu Rearmare Manuală
(de scurtcircuitat dacă nu se foloseşte)

13
5.5. SCHEMA ELECTRICĂ

14
5.6. LEGĂTURILE LA TABLOU

6. SCHEME HIDRAULICE
Configurarea instalaţiei hidraulice legate la cazan este un lucru foarte important, deoarece de acest fapt va
depinde modul de funcţionare a pompelor şi a sondelor Apă ale sistemului. Selecţionarea tipului de instalaţie
este posibilă prin intermediul parametrului Configurare Instalaţie[P37] din Meniul Protejat.

Configurare
Tip Instalaţie
Instalaţie[P37]
0 Numai încălzire
1 încălzire + Boiler Sanitar
2 încălzire + Puffer
3 încălzire + Boiler Sanitar + Panouri Solare
4 încălzire + Puffer + Panouri Solare

Toate schemele hidraulice indicate în această documentaţie sunt doar orientative, astfel încât ele trebuie
avizate de un birou tehnic de proiectare autorizat. Producătorul nu îşi asumă nici o răspundere pentru daune
provocate bunurilor, persoanelor, animalelor, derivând dintr-o proiectare greşită a instalaţiei. Pentru orice
schemă care nu este indicată în mod explicit în prezenta documentaţie, contactaţi un birou tehnic de
proiectare autorizat. Eventuala montare a unor instalaţii neautorizate sau ce nu sunt conforme cu cele
indicate va conduce la anularea garanţiei.

Notă:
Pentru corecta funcţionare a cazanului este obligatorie instalarea pompei de recirculare, pentru evitarea
stratificărilor de temperatură în cazan.

Absenţa pompei de recirculare duce la pierderea garanţiei.

15
6.1. SCHEMA ORIENTATIVĂ PENTRU INSTALAŢIA NUMAI ÎNCĂLZIRE VAS DESCHIS
Instalaţia Numai încălzire este compusă din următoarele părţi:

1. Sonda cazan: este pentru apa de tur a sistemului şi pe aceasta citim toate termostatele Apă, pentru
schimburile Stadiului Maşină şi pentru activarea pompelor.
2. Sonda cazan retur: este pentru apa de retur a sistemului şi o utilizăm pentru controlul pompei de
recirculare
3. Pompa Instalaţie: este abilitată pentru funcţionarea deasupra Termostatului TH-POMPĂ-
INSTALAŢIE[A01], dar va intra cu adevărat în funcţiune numai după consensul Termostatului Ambient.
Rămâne mereu în funcţiune, neluând în considerare Termostatul Ambient, în caz de alarmă Antigel
(temperatura apei de tur mai mică la Termostatul TH-CAZAN-ICE[A00]) sau de funcţionare Anti-Inerţie
(temperatura apei de tur mai mare la Termostatul TH-CAZAN-SIGUR[A04]).
Pompa de recirculare: este abilitată pentru funcţionarea deasupra Termostatului TH-POMPĂ-
RECIRCULARE[A14], dar va intra cu adevărat în funcţiune numai dacă temperatura apei de tur va fi mai
mare decât cea de retur, cu un delta exprimată de valoarea parametrului Diferenţial pentru recirculare[d00]
din Meniul Protejat. Rămâne mereu în funcţie, în caz de alarmă Antigel (temperatura apei de tur mai mică la
Termostatul TH-CAZAN-ICE[A00]) sau de funcţionare Anti-Inerţie (temperatura apei de tur mai mare la
Termostatul TH-CAZAN-SICUR[A04]).

V PI
S4

IR

PR

S5

Legendă:

PI Pompă instalaţie 13.1.1.1.1.2 V Clapetă de sens

PR Pompă de recirculare S4 Sondă tur cazan

IR Instalaţie de încălzire S5 Sondă retur cazan

16
6.2. SCHEMA ORIENTATIVĂ PENTRU instalaţia NUMAI ÎNCĂLZIRE CU VAS DESCHIS ŞI VANĂ DE
AMESTEC

V VM PI
S4

IR

PR

S5

Legendă:

PI pompă instalaţie 13.1.1.1.1.3 V Clapetă de sens


PR pompă de recirculare VM Supapă de amestec
IR Instalaţie de încălzire S4 Sondă tur cazan
S5 Sondă retur cazan

6.3 SCHEMA ORIENTATIVĂ NUMAI ÎNCĂLZIRE CU SCHIMBĂTOR VAS DESCHIS/VAS


ÎNCHIS

Legendă:

PI pompă instalaţie SP Schimbător cu plăci


PR pompă de recirculare V Clapetă de sens
IR Instalaţie de încălzire S4 Sondă tur cazan
S5 Sondă retur cazan

17
6.4. SCHEMA ORIENTATIVĂ PENTRU INSTALAŢIA CU BOILER SANITAR
Instalaţia încălzire plus Boiler Sanitar este compusă din următoarele părţi:

1. Sonda cazan: este pentru apa de tur a sistemului şi pe aceasta citim toate termostatele Apă, pentru
schimburile Stadiului Maşină şi pentru activarea pompelor.
2. Sonda cazan retur: este pentru apa de retur a sistemului şi o utilizăm pentru controlul pompei de
recirculare
3. Sonda Boiler punct înalt: este pentru apa din partea superioară a Boiler şi o utilizăm pentru controlul
pompei necesare acestuia.
4. Pompa Instalaţie: este abilitată pentru funcţionarea deasupra Termostatului TH-POMPĂ-
INSTALAŢIE[A01] cu pompă Boiler oprită, dar va intra cu adevărat în funcţiune numai după consensul
Termostatului Ambient. Rămâne mereu în funcţiune, neluând în considerare Termostatul Ambient, în caz
de alarmă Antigel (temperatura apei de tur mai mică la Termostatul TH-CAZAN-ICE[A00]) sau de modul
de funcţionare Anti-Inerţie (temperatura apei de tur mai mare la Termostatul TH-CAZAN-SIGUR[A04]).
5. Pompa de recirculare: este abilitată pentru funcţionarea deasupra Termostatului TH-POMPĂ-
RECIRCULARE[A14], dar va intra cu adevărat în funcţiune numai dacă temperatura apei de tur va fi mai
mare decât cea de retur, cu un delta exprimată de valoarea parametrului Diferenţial pentru
recirculare[d00] din Meniul Protejat. Rămâne mereu în funcţie, în caz de alarmă Antigel (temperatura
apei de tur mai mică la Termostatul TH-CAZAN-ICE[A00]) sau de funcţionare Anti-Inerţie (temperatura
apei de tur mai mare la Termostatul TH-CAZAN-SICUR[A04]).
6. Pompa Boiler: este activată pentru funcţionarea deasupra Termostatului TH-POMPA-BOILER[A15], dar
va intra cu adevărat în funcţie numai dacă temperatura din partea superioară Boiler este sub cea a
Termostatului TH-BOILER-SANITAR[A32]. Se opreşte când temperatura apei Boiler atinge valoarea
susnumitului Termostat. Rămâne mereu în funcţie, neluând în considerare Termostatul Ambient, în caz
de alarmă Antigel (temperatura apei de tur mai mică decât a Termostatului TH-CAZAN-ICE[A00]) sau de
funcţionare Anti-Inerţie (temperatura apei de tur mai mare la Termostatul TH-CAZAN-SICUR[A04]).

Legendă:
Pompă
1.1.1.1.1.1 PI
instalaţ
Pompă
PR
recircul
Pompă
PB
Boiler
Instalaţ
IR de
încălzire
B Boiler
S4 V PI Clapetă
V
de sens
Sondă
S3
V
Boiler
IR
Sondă t
S4
PR
cazan
Sondă
S5 S5 retur
V
S3
cazan

PB

Notă: Pentru corecta


funcţionare a
B
generatorului este
obligatorie instalarea
unei pompe de

18
6.5. SCHEMA ORIENTATIVĂ PENTRU INSTALAŢIA ÎNCĂLZIRE CU PUFFER

Instalaţia încălzire plus Puffer este compusă din următoarele părţi:

1. Sonda cazan: este pentru apa de tur a sistemului şi pe aceasta citim toate termostatele Apă, pentru
schimburile Stadiului Maşină şi pentru activarea pompelor.
2. Sonda cazan retur: este pentru apa de retur a sistemului şi o utilizăm pentru controlul pompei de
recirculare
3. Sonda Boiler punct înalt: este pentru apa din partea superioară a Boiler şi o utilizăm pentru controlul
pompei necesare acestuia.
4. Sonda Boiler punct jos: este pentru apa din partea inferioară a Boiler şi o utilizăm pentru controlul
pompei necesare acestuia.
5. Pompa Instalaţie: este abilitată pentru funcţionarea deasupra Termostatului TH-POMPĂ-INSTALAŢIE-
PUFFER[A34], dar va intra cu adevărat în funcţiune numai după consensul Termostatului Ambient.
Rămâne mereu în funcţiune, neluând în considerare Termostatul Ambient, în caz de alarmă Antigel
(temperatura apei de tur mai mică la Termostatul TH-CAZAN-ICE[A00]) sau de modul de funcţionare
Anti-Inerţie (temperatura apei de tur mai mare la Termostatul TH-CAZAN-SIGUR[A04]).
6. Pompa de recirculare: este abilitată pentru funcţionarea deasupra Termostatului TH-POMPĂ-
RECIRCULARE[A14], dar va intra cu adevărat în funcţiune numai dacă temperatura apei de tur va fi mai
mare decât cea de retur, cu un delta exprimată de valoarea parametrului Diferenţial pentru
recirculare[d00] din Meniul Protejat. Rămâne mereu în funcţie, în caz de alarmă Antigel (temperatura
apei de tur mai mică la Termostatul TH-CAZAN-ICE[A00]) sau de funcţionare Anti-Inerţie (temperatura
apei de tur mai mare la Termostatul TH-CAZAN-SICUR[A04]).
Pompa Boiler: este activată pentru funcţionarea deasupra Termostatului TH-POMPA-BOILER[A15], dar va
intra cu adevărat în funcţie numai dacă temperatura din partea superioară Boiler este sub cea a
Termostatului TH-PUFFER-ON[A33]. Se opreşte când temperatura apei din partea inferioară Puffer atinge
valoarea Termostatului TH-PUFFER-OFF[A48]. Rămâne mereu în funcţie, neluând în considerare
Termostatul Ambient, în caz de alarmă Antigel (temperatura apei de tur mai mică decât a Termostatului TH-
CAZAN-ICE[A00]) sau de funcţionare Anti-Inerţie (temperatura apei de tur mai mare la Termostatul TH-
CAZAN-SICUR[A04]).

Legendă:

PI pompă instalaţie V Clapetă de sens


PR pompă de recirculare S2 Sondă Puffer punct jos
PB pompă Boiler S3 (1) Sondă Puffer punct înalt
IR Instalaţie de încălzire S4 Sondă tur cazan
P Vas de acumulare Puffer sau Combi S5 Sondă retur cazan

(1) În prezenţa de PUFFER poziţionaţi S3 în punctul cel mai înalt. În caz de PUFFER COMBI
poziţionaţi S3 la jumătatea înălţimii.

19
6.6. SCHEMA ORIENTATIVĂ PENTRU INSTALAŢIA ÎNCĂLZIRE CU BOILER SANITAR
ŞI PANOURI SOLARE
Instalaţia încălzire plus Boiler Sanitar şi Panouri Solare este compusă din următoarele părţi:

1. Sondă cazan: ca şi la instalaţia încălzire plus Boiler


2. Sondă cazan retur: ca şi la instalaţia încălzire plus Boiler
3. Sondă Boiler punct înalt: ca şi la instalaţia încălzire plus Boiler
4. Sonda Boiler punct jos: este pentru apa din partea inferioară a Boiler şi o utilizăm pentru controlul
pompei de la panourile solare.
5. Sondă Solare: este pentru apa din colectorul panourilor solare şi o utilizăm pentru controlul pompei de la
panourile solare.
6. Pompă Instalaţie: ca şi la instalaţia încălzire plus Boiler
7. Pompă de recirculare: ca şi la instalaţia încălzire plus Boiler
8. Pompă Boiler: ca şi la instalaţia încălzire plus Boiler
9. Pompă Solare: intră în funcţiune dacă temperatura apei din colectorul panourilor solare este mai mare
decât cea din partea inferioară a Boiler, cu un delta exprimat de valoarea parametrului Diferenţial pentru
Solare[d16] din Meniul Protejat. Dacă temperatura apei din partea superioară a boilerului atinge valoarea
Termostatului TH-BOILER-SIGUR[A35], pentru motive de siguranţă pompa va fi decuplată. În caz de
alarmă Antigel Panouri Solare (temperatura apei panourilor mai mică la Termostatul TH-SOLARE-ICE
pompa va intra în funcţiune periodic, cu timpi de pauză egali cu parametrul TIMP SOLARE ICE OFF[t37]
şi timpi de lucru egali cu TIMP SOLARE ICE ON[t36].

Legendă:

PI Pompă instalaţie S1 Sondă panouri solare


PR Pompă de recirculare S2 Sondă boiler punct jos
PB Pompă Boiler S3 Sondă Boiler punct înalt
PS Pompă panouri solare S4 Sondă tur cazan
IR Instalaţie de încălzire S5 Sondă retur cazan
V Clapetă de sens

20
6.7. SCHEMA ORIENTATIVĂ PENTRU INSTALAŢIA ÎNCĂLZIRE CU PUFFER ŞI
PANOURI SOLARE

Instalaţia încălzire plus Puffer şi Panouri Solare este compusă din următoarele părţi:

10. Sondă cazan: ca şi la instalaţia încălzire plus Puffer


11. Sondă cazan retur: ca şi la instalaţia încălzire plus Puffer
12. Sondă Boiler punct înalt: ca şi la instalaţia încălzire plus Puffer
13. Sonda Boiler punct jos: este pentru apa din partea inferioară a Puffer-ului şi o utilizăm pentru controlul
pompei necesare acestuia plus a celei de la panourile solare.
14. Sondă Solare: este pentru apa din colectorul panourilor solare şi o utilizăm pentru controlul pompei de la
panourile solare.
15. Pompă Instalaţie: ca şi la instalaţia încălzire plus Puffer
16. Pompă de recirculare: ca şi la instalaţia încălzire plus Puffer
17. Pompă Boiler: ca şi la instalaţia încălzire plus Puffer
Pompă Solare: intră în funcţiune dacă temperatura apei din colectorul panourilor solare este mai mare decât
cea din partea inferioară a Boiler, cu un delta exprimat de valoarea parametrului Diferenţial pentru
Solare[d16] din Meniul Protejat. Dacă temperatura apei din partea superioară a boilerului atinge valoarea
Termostatului TH-BOILER-SIGUR[A35], pentru motive de siguranţă pompa va fii decuplată. În caz de alarmă
Antigel Panouri Solare (temperatura apei panourilor mai mică la Termostatul TH-SOLARE-ICE pompa va
intra în funcţiune periodic, cu timpi de pauză egali cu parametrul TIMP SOLARE ICE OFF[t37] şi timpi de
lucru egali cu TIMP SOLARE ICE ON[t36].

Legendă:

PI Pompă instalaţie S1 Sondă panouri solare


PR Pompă de recirculare S2 Sondă boiler punct jos
PB Pompă Boiler S3 Sondă boiler punct înalt
PS Pompă panouri solare S4 Sondă tur cazan
IR Instalaţie de încălzire S5 Sondă retur cazan
V Clapetă de sens

21
7. CONEXIUNI PENTRU O INSTALAŢIE CU “N” ZONE
Ca accesoriu, producătorul poate furniza o unitate de comandă pentru 4 zone ( cod. SCH 0005 C ).

22
8. PORNIREA ŞI PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE. STADII DE FUNCŢIONARE
Înainte de a proceda la pornirea cazanului trebuie verificat ca:
a) Sistemul de încălzire să fie plin cu apă şi fără bule de aer
b) Eventualele supape de oprire să fie deschise şi pompele de circulaţie să nu fie blocate
şi în plus:
• Înainte de a trece la orice operaţie de întreţinere, este obligatoriu să scoateţi cazanul de sub tensiune
şi să aşteptaţi ca acesta să fie la temperatura ambiantă.
• Nu goliţi niciodată apa din instalaţie decât din motive absolut imperative.
• Verificaţi periodic integritatea dispozitivului şi/sau a conductei de fum.
• Nu curăţaţi cazanul cu substanţe inflamabile (benzină, alcool, solvenţi etc.)

Atenţie: pentru modelele cu recipient separat, unde combustibilul este alimentat prin cădere liberă, în faza de
primă aprindere transportatorul elicoidal trebuie să fie încărcat cu combustibil în totalitate.

STADII DE FUNCŢIONARE
Termoregulatorul SY400 este compus din două părţi:

♦ Tabloul de Bază a cărui conectori trebuie să fie legaţi aşa cum este descris la paragraful 5.4. Instalarea
panoului de comandă
♦ Panoul de Comandă

Funcţionarea circuitului electric SY400 este organizat pe Stadii, fiecare dintre acestea fiind caracterizat de
controlul condiţiilor referitoare la principalii parametrii de funcţionare a cazanului, precum temperatura
fumului în interiorul camerei de combustie, temperatura apei în cazan, intervenţia Siguranţelor şi deci
controlul erorilor de funcţionare.
Cantitatea de combustie aferentă fiecărui stadiu este controlată de Puteri de Funcţionare. Fiecare putere
este compusă din următoarele mărimi:
• Viteză de ventilare Fum 1
• Viteză de ventilare Fum 2
• Timpi de funcţionare Transportator elicoidal
Reglând aceşti parametrii putem defini cantitatea de combustibil şi de aer utilizată în fiecare moment.
Ansamblul Puterilor ce determină acţiunea Termoregulatoare se cheamă Reţetă de Funcţionare. Este
posibilă selecţionarea a până la şase Reţete de Funcţionare, fiecare dintre ele putând fi definite pentru a
controla diverse condiţii de funcţionare ale Termoregulatorul, diverse tipuri de Pelet.
În cele ce urmează sunt prezentate toate Stadiile de funcţionare ale sistemului şi modul lor de control al
intrărilor, al ieşirilor şi mesajele afişate:

1 STINS

2 CONTROL Sistemul garantează citirea stadiilor, a


SIGURANŢELOR şi a ALARMELOR
3 APRINDERE
în fiecare fază de funcţionare
4 STABILIZARE

5 RE-APRINDERE

6 NORMAL

7 MODULARE

8 AUTOMENŢINERE

9 SIGURANŢA

10 STINGERE

23
8.1. STADIUL STINS
Este stadiul de Stand-By al sistemului. Se trece în această stare de funcţionare la sfârşitul fazei de
STINGERE cu:
Temperatura Fum mai mică a Termostatului TH-FUM-OFF[F16] şi Luminozitatea Flăcării mai mică de
TH-FOTO-OFF[L00]
Temperatura în cazan, ora curentă,
Afişaj display
eventuale mesaje de alarmă

Ventilator Fum 1 OFF

Ventilator Fum 2 OFF

Transportator elicoidal OFF

Aprinzător OFF
Dacă Temperatura Fum urcă deasupra valorii Termostatului TH-FUM-OFF[F16] sau Luminozitatea Flăcării
urcă deasupra valorii TH-FOTO-OFF[L00]:
Sistemul revine în Stadiul de STINGERE.

8.2. STADIUL DE CONTROL (CHECK UP)


Faza, de durată Programabilă, permite curăţarea camerei de combustie înainte de procedura de
APRINDERE. Durata sa este egală cu valoarea de TIMP CURAT APRINDERE[t08].
Se intră în acest stadiu:
apăsând Tasta Pornire din Panoul de Comandă de la stadiul de STINS sau STINGERE
ATENŢIE: Aprinderea nu este permisă în prezenţa de Alarme sau Uşă deschisă.
Temperatura în cazan,
Afişaj display
Ora alternată cu mesajul ChEc
Mesajul Sond în caz de sondă incorectă

Ventilator Fum 1 ON Viteză Maximă (99 %)

Ventilator Fum 2 ON Viteză Maximă (99 %)

Transportator elicoidal OFF

Aprinzător OFF
În această fază, Termoregulatorul face un test pentru verificarea sondelor de temperatură ce îi sunt legate.
Dacă centrala citeşte valori de temperatură la limita maximă sau la cea minimă a scalelor admise, pe display
va apărea scris Sond. Această eroare nu presupune modificarea funcţionării cazanului, ci este doar un
avertisment pentru a verifica dacă citirea sondelor este corectă.
Pentru a sări acest stadiu, setaţi valoarea TIMP CURAT APRINDERE [t08] la 0.
Sfârşitul Stadiului de CONTROL:
La expirarea timpului prevăzut pentru faza de Control, sistemul este adus în stadiul de funcţionare de
APRINDERE
dacă Temperatura cazan este mai mare decât a termostatului TH-CAZAN-ALARMĂ[A07], sistemul este
adus în stadiul de funcţionare de SIGURANŢĂ

8.3. STADIUL APRINDERE


Se trece în acest stadiu de funcţionare în următoarele cazuri:
La terminarea Stadiului de CONTROL
La terminarea Stadiului de AUTOMENŢINERE
Stadiul de APRINDERE se divide în patru părţi, fiecare dintre ele cu durata programabilă:
♦ Preîncălzire Aprinzător
Faza are scopul de a aduce la temperatura necesară elementul Aprinzător, înainte de căderea pelet-ului în
arzător. Are durata egală cu valoarea TIMP PREÎNCĂLZIRE[t00].
24
Temperatura în cazan
Afişaj display
Ora alternată cu mesajul Acc
Ventilator Fum 1 ON Viteză putere de Aprindere

Ventilator Fum 2 ON Viteză putere de Aprindere

Transportator elicoidal OFF

Aprinzător ON
Pentru a sări această fază setaţi valoarea de TIMP PREÎNCĂLZIRE[t00] la 0. Faza va fi sărită automat dacă
în reţeta curentă va fi dezactivată ieşirea Rezistenţă.
♦ Faza 1 (Încărcare Combustibil)
Faza are scopul de a încărca combustibilul în interiorul arzătorului în mod continuu sau cu pauză. Are durata
programabilă şi egală cu parametrul TIMP APRINDERE FAZĂ 1[t01].
Temperatura în cazan
Afişaj display
Ora alternată cu mesajul Acc
Ventilator Fum 1 ON Viteză putere de Aprindere

Ventilator Fum 2 ON Viteză putere de Aprindere

Transportator elicoidal ON Pauză/Lucru la putere de Aprindere 1

Aprinzător ON
Pentru a sări această fază setaţi valoarea de TIMP APRINDERE FAZA 1[t01] la 0.
♦ Faza 2 (Declanşare Combustie)
Faza are scopul de a declanşa combustia în arzător. Are durata programabilă şi egală cu parametrul TIMP
APRINDERE FAZA 2[t02].
Temperatura în cazan
Afişaj display
Ora alternată cu mesajul Acc
Ventilator Fum 1 ON Viteză putere de Aprindere

Ventilator Fum 2 ON Viteză putere de Aprindere

Transportator elicoidal ON Pauză/Lucru la putere de Aprindere 2

Aprinzător ON
Sfârşitul Stadiului de APRINDERE:
dacă Temperatura Fum este mai mare decât a termostatului TH-FUM-ON[F18] şi Luminozitatea
Flăcării este mai mare de TH-FOTO-ON[L01] în oricare etapă a Aprinderii, sistemul este adus în stadiul
de funcţionare de STABILIZARE
Dacă Temperatura Fum este mai mică de TH-FUM-ON[F18] sau Luminozitatea Flăcării este mai
mică de TH-FOTO-ON[L01] la sfârşitul tuturor fazelor de Aprindere, sistemul reîncearcă Aprinderea până
la numărul maxim de tentative programat
(parametrul Tentative Aprindere[P02])
Dacă numărul de tentative a expirat, sistemul este adus în STINS cu alarmă de Ratată Aprindere ALt
Er12
dacă Temperatura cazan este mai mare decât a termostatului TH-CAZAN-ALARMĂ[A07], sistemul
este adus în stadiul de funcţionare de SIGURANŢĂ

25
8.4. STADIUL STABILIZARE
Se intră în acest stadiu la terminarea Stadiului de APRINDERE.
Faza are scopul de a învigora combustia înainte de trecerea la stadiul NORMAL. Are durata programabilă şi egală
cu parametrul TIMP STABILIZARE[t03].
Temperatura în cazan
Afişaj display
Ora alternată cu mesajul Stb
Ventilator Fum 1 ON Viteză putere de Stabilizare

Ventilator Fum 2 ON Viteză putere de Stabilizare

Transportator elicoidal ON Pauză/Lucru putere de Stabilizare

Aprinzător OFF
Pentru a sări acest stadiu, setaţi valoarea TIMP STABILIZARE [t03] la 0.
Sfârşitul Stadiului de STABILIZARE:
dacă Temperatura Fum este mai mare de TH-FUM-FAST[F21] în timp de Stabilizare neexpirat, sistemul
este adus în stadiul de funcţionare de NORMAL
Dacă Temperatura Fum este mai mare de TH-FUM-ON[F18] + Delta Stabilizare[F50] şi Luminozitatea
Flăcării este mai mare de TH-FOTO-ON[L01] la sfârşitul timpului de Stabilizare, sistemul este adus în
stadiul de funcţionare de NORMAL
dacă Temperatura cazanului este mai mare decât a termostatului TH-CAZAN[A03] în timpul fazei de
Stabilizare, sistemul este adus în stadiul de funcţionare de AUTOMENŢINERE
Dacă Temperatura Fum este mai mică de TH-FUM-ON[F18] + Delta Stabilizare[F50] şi Luminozitatea
Flăcării este mai mare de TH-FOTO-ON[L01] la sfârşitul fazei de Stabilizare, sistemul reîncearcă
Stabilizarea până la numărul maxim de tentative programat (parametrul Tentative Aprindere[P02])
Dacă Temperatura Fum este mai mică de TH-FUM-ON[F18] sau Luminozitatea Flăcării este mai mică de
TH-FOTO-ON[L01] în timpul fazei de Stabilizare, sistemul reîncearcă Aprinderea până la numărul maxim
de tentative programat (parametrul Tentative Aprindere[P02])
Dacă numărul de tentative a expirat, sistemul este adus în STINS cu alarmă de Ratată Aprindere ALt
Er12
dacă Temperatura cazan este mai mare decât a termostatului TH-CAZAN-ALARMĂ[A07], sistemul este
adus în stadiul de funcţionare de SIGURANŢĂ
NOTĂ: dacă nu se doreşte folosirea ieşirii cu delta de Temperatură, este suficientă setarea parametrului
Delta Stabilizare[F50] = 0.

8.5. STADIUL RECUPERARE APRINDERE


Se intră în acest stadiu dacă se verifică un gol de alimentare electrică.
Dacă lipsa de alimentare a durat mai puţin de un minut, sistemul revine în Stadiul în care se afla înainte.
Dacă timpul depăşeşte un minut, atunci este posibilă selecţionarea modului de funcţionare al acestui stadiu
prin intermediul parametrului activare Stingere în Recuperare Aprindere[P39] în următorul mod:
activare Stingere în Recuperare Aprindere[P39] = 0
Dacă Rezistenţa este activată în reţeta curentă, Sistemul este repornit de la CONTROL
Dacă Rezistenţa este dezactivată în reţeta curentă, Sistemul revine la ultimul stadiu salvat
activare Stingere în Recuperare Aprindere[P39] = 1
♦ Stingere
Destinată stingerii flăcării şi disipării căldurii reziduale până la aducerea Temperaturii Fum sub cea a
Termostatului TH-FUM-OFF[F16] şi a Luminozităţii Flăcării sub cea de TH-FOTO-OFF[L00]
Temperatura în cazan
Afişaj display
Ora alternată cu mesajul rEc
Ventilator Fum 1 ON Viteză putere de Stingere

Ventilator Fum 2 ON Viteză putere de Stingere

Transportator elicoidal OFF

26
Aprinzător OFF

♦ Curăţare finală
Destinată curăţeniei finale a arzătorului pentru un timp programabil, egală cu TIMP Curăţare Stingere[t09].
Temperatura în cazan
Afişaj display
Ora alternată cu mesajul rEc
Ventilator Fum 1 ON Viteză Maximă (99 %)

Ventilator Fum 2 ON Viteză Maximă (99 %)

Transportator elicoidal OFF

Aprinzător OFF
La sfârşitul fazei de Curăţare finală, Sistemul revine automat la: Stadiul de CONTROL.

8.6. STADIUL NORMAL


Se trece în acest stadiu de funcţionare în următoarele cazuri:
la terminarea stadiului de STABILIZARE
la ieşirea din stadiul de MODULARE
Temperatura în cazan
Afişaj display
Ora alternată cu mesajul nor
Ventilator Fum 1 ON Viteză putere de Normal

Ventilator Fum 2 ON Viteză putere de Normal

Transportator elicoidal ON Pauză/Lucru putere de Normal

Aprinzător OFF
Sfârşitul Stadiului NORMAL:
dacă Temperatura Fum este mai mare decât a termostatului TH-FUM-MOD[F22], sistemul este adus în
stadiul de funcţionare de MODULARE
dacă Temperatura cazan este mai mare decât a termostatului TH-CAZAN[A03] – Delta Modulare[A05],
sistemul este adus în stadiul de funcţionare de MODULARE
dacă Temperatura Fum este mai mare decât a termostatului TH-FUM-MANT[F24], sistemul este adus în
stadiul de funcţionare de AUTOMENŢINERE
Dacă Temperatura cazan este mai mare de TH-CAZAN[A03], sistemul este adus în stadiul de
funcţionare de AUTOMENŢINERE
dacă Temperatura Fum este mai mică decât a termostatului TH-FUM-OFF[F16] şi Luminozitatea Flăcării
este mai mică decât a termostatului TH-FOTO-OFF[L00], sistemul aşteaptă pentru un timp egal cu
valoarea de TIMP PRESTINGERE[t06] după care este adus în stadiul de funcţionare de Stingere
Automată cu alarmă de Stingere Accidentală ALt Er13

8.7. STADIUL MODULARE


Sistemul intră în acest stadiu în următoarele cazuri:
Dacă Temperatura Fum este mai mare decât a termostatului TH-FUM-MOD[F22]
Dacă Temperatura cazan este mai mare decât a termostatului TH-CAZAN[A03] – Delta Modulare[A05]
Faza are scopul de a reduce combustia în aşa fel încât să ajungă în mod gradat la valoarea termostatului TH-
CAZAN[A03] sau de a reduce Temperatura Fum.
Temperatura în cazan
Afişaj display
Ora alternată cu mesajul Mod
Ventilator Fum 1 ON Viteză putere de Modulare

Ventilator Fum 2 ON Viteză putere de Modulare

Transportator elicoidal ON Pauză / Lucru putere de Modulare

27
Aprinzător OFF
Sfârşitul Stadiului de MODULARE:
Dacă Temperatura Fum este mai mică decât a termostatului TH-FUM-MOD[F22], sistemul este adus în
stadiul de funcţionare de NORMAL
Dacă Temperatura cazan este mai mică decât a termostatului TH-CAZAN[A03] – Delta Modulare[A05],
sistemul este adus în stadiul de funcţionare de NORMAL
dacă Temperatura Fum este mai mare decât a termostatului TH-FUM-MANT[F24], sistemul este adus în
stadiul de funcţionare de AUTOMENŢINERE
Dacă Temperatura cazan este mai mare de TH-CAZAN[A03], sistemul este adus în stadiul de
funcţionare de AUTOMENŢINERE
dacă Temperatura Fum este mai mică decât a termostatului TH-FUM-OFF[F16] şi Luminozitatea Flăcării
este mai mică decât a termostatului TH-FOTO-OFF[L00], sistemul aşteaptă pentru un timp egal cu
valoarea de TIMP PRESTINGERE[t06] după care este adus în stadiul de funcţionare de Stingere
Automată cu alarmă de Stingere Accidentală ALt Er13

9. MENIURI
Parametrii de funcţionare ai termoregulatorului sunt programabili, utilizând Meniul. Există trei nivele de
Meniu:
• Meniu Termostat cazan
• Meniu Utilizator
• Meniu Protejat (rezervat centrului de asistenţă autorizat)

9.1 MENIU TERMOSTAT CAZAN:


Este accesibil apăsând Tasta Ridicare Temperatură sau Scădere Temperatură de la panoul de Comandă.
Odată intraţi, pe display Temperatură va fi afişată valoarea Termostatului, în timp ce, pe display Serviciu va fi
afişată litera “t”.

Pentru MODIFICAREA valorii efectuaţi următoarea procedură:


• Apăsaţi Tasta Ridicare Temperatură pentru creşterea valorii termostatului
• Apăsaţi Tasta Scădere Temperatură pentru reducerea valorii termostatului
• Sistemul iese automat din Meniu după 10 secunde în care nu este apăsată nici o tastă, salvând noua
valoare.
Valoarea minimă şi valoarea maximă admisă pentru Termostatul cazanului este programabilă din Meniu
Secret, prin intermediul parametrilor A12 (minim) şi respectiv A13 (maxim).

9.2 MENIU UTILIZATOR


Este accesibil apăsând Tasta Menu de la panoul frontal.
Procedura de Acces la Meniu şi la submeniurile acestuia:
• Intraţi în Meniu Utilizator apăsând Tasta Menu
• Odată intraţi, pe displayul superior 4 digit vor apărea numele diverselor submeniuri
• Pentru Parcurgerea Submeniurilor Înainte şi Înapoi apăsaţi Tastele Progresie Meniu sau Regresie Meniu
• Pentru a intra într-un Submeniu apăsaţi Tasta Menu
• Pentru a ieşi dintr-un Submeniu şi a reveni la precedentul, apăsaţi Tasta Esc
• Ieşirea din interiorul Meniului se poate face manual, apăsând Tasta Esc dacă ne aflăm în lista principală
a acestuia sau automat, după 40 de secunde în care nu este apăsată nici o tastă.
• În cele ce urmează este ilustrată lista tuturor Submeniurilor din Meniul Utilizatorului şi funcţiile lor.

28
Lista Meniu şi submeniuri din Meniu Utilizator:
NR. MENIU UTILIZATOR
CRT. DESCRIERE
SUBMENIU

Submeniu CRONO modul de selecţionare a tipului


de programare, dintre următoarele trei

PROGRAM

Submeniu CRONO modul de programare ZILNIC

1
ZILNIC
Meniu CRONO
Submeniu CRONO modul de programare
SĂPTĂMÂNAL
SĂPTĂMÂNAL

Submeniu CRONO modul de programare WEEK


END
WEEK END

Meniu Ceas
2

Meniu Reţetă de Combustie


3

Meniu Încărcare manuală pelet


4

Meniu Vizualizare citire Sonde


5

Meniu Termostate
6

29
9.3 Meniu Crono
Meniu pentru programarea orelor de aprindere şi stingere automată a cazanului. Cuprinde 4 submeniuri
corespunzătoare a 3 modalităţi de programare prevăzute şi setarea uneia dintre acestea:

9.4 Crono Program


Permite selecţionarea tipului de programare dorită Zilnică, Săptămânală sau WeekEnd pentru funcţionarea
automată a cazanului sau cea Manuală, dacă nu se doreşte utilizarea programării Crono.

PROCEDURA

INSTRUCŢIUNI TASTE

Intraţi în meniul Program după procedura prezentată anterior

Pe display-ul superior va apărea programul Crono recent


selecţionat

Intraţi în modificare, valoarea de pe display-ul superior este intermitentă Menu

Progresie Meniu
Selecţionaţi programul Crono dorit
Regresie Meniu

Salvare Menu

Fără salvare; întoarcere la valoarea precedentă Esc

Ieşiţi din meniul Crono Esc

9.5 Crono Zilnic


Permite efectuarea programării intervalelor de aprindere/stingere ale cazanului pentru fiecare zi a
săptămânii. Pentru fiecare zi a săptămânii sunt la dispoziţie 3 intervale orare de programare (fiecare,
compus din orar de ON şi orar de OFF)

display-ul superior afişează:


⇒ Linie întreruptă dacă programarea nu este setată
⇒ Orare de ON sau de OFF dacă programarea este setată

N.B.: Pentru orarul de Off este aprins Ledul OFF OFF


Pentru orarul de On este aprins Ledul ON ON

display-ul inferior afişează:


La stânga intervalul orar de programare (de la 1 la 3)
La dreapta ziua din săptămână

30
Pentru fiecare interval de programare este posibilă modificarea minutelor din sfert în sfert de oră (ex: 20:00,
20:15, 20:30, 20:45). Numai în cazul în care se setează pentru ore valoarea 23 este posibilă setarea
minutelor de la valoarea 45 la valoarea 59 pentru obţinerea unei aprinderi care să depăşească pragul de la
ora 0.

PROCEDURA DE PROGRAMARE ZILNICĂ

INSTRUCŢIUNI TASTE

Intraţi în Submeniul Zilnic după procedura


1
prezentată anterior

Parcurgeţi submeniul Zilnic până la:


Progresie Meniu
Ziua aleasă din săptămână (de luni până duminică) OFF
2
Intervalul de programare ales (de la 1 la 3) ON Regresie Meniu
Orarul de ON

Setaţi intervalul orar ales Pornire


3 N.B.: Trebuie setat atât orarul de ON cât şi cel de OFF
pentru 3 secunde
OFF ON

4 Intraţi în modificare ore, orele sunt intermitente Menu

Progresie Meniu
5 Modificaţi valoarea setată
Regresie Meniu

6 Intraţi în modificare minute, minutele sunt intermitente Menu

Progresie Meniu
7 Modificaţi valoarea setată
Regresie Meniu

8 Salvare Menu

Progresie Meniu
9 Setarea orarului de OFF OFF

ON
Regresie Meniu

10 Repetaţi operaţiile de la 4 la 8 pentru orarul de OFF

11 Ieşiţi din meniul Crono Zilnic Esc

NOTĂ:
⇒ PROGRAMARE CRONO PENTRU DEPĂŞIREA PRAGULUI DE LA ORA 0.
31
Setaţi pentru un interval de programare dintr-o zi a săptămânii orarul de OFF la 23:59
Setaţi pentru un interval de programare din ziua succesivă orarul de ON la 00:00

EXEMPLU:
În exemplul următor, rezultatul programării este o funcţionare neîntreruptă de la 21:30 de marţi la 08:30 de
miercuri.

PROGRAMARE CRONO MARŢI

ON OFF

ON
ON
OFF
OFF

PROGRAMARE CRONO MIERCURI

ON OFF

ON ON

OFF OFF

9.6 Crono Săptămânal


Permite efectuarea programării orarelor de aprindere/stingere a cazanului egală pentru toate zilele
săptămânii de luni până duminică. Sunt la dispoziţie 3 intervale orare de programare (fiecare compusă din
orar de ON şi orar de OFF).

display-ul superior afişează:


⇒ Linie întreruptă dacă programarea nu este setată
⇒ Orare de ON sau de OFF dacă programarea este setată

N.B.: Pentru orarul de Off este aprins Ledul OFF OFF


Pentru orarul de On este aprins Ledul ON
ON
display-ul inferior afişează:
La stânga intervalul orar de programare (de la 1 la 3)
La dreapta codul zilelor din săptămână, de luni până duminică

Pentru fiecare interval de programare este posibilă modificarea minutelor din sfert în sfert de oră (ex: 20:00,
20:15, 20:30, 20:45). Numai în cazul în care se setează pentru ore valoarea 23 este posibilă setarea
minutelor de la valoarea 45 la valoarea 59 pentru obţinerea unei aprinderi care să depăşească pragul de la
ora 0.

32
PROCEDURA DE PROGRAMARE SĂPTĂMÂNALĂ

INSTRUCŢIUNI TASTE

Intraţi în Submeniul Săptămânal după procedura


1
prezentată anterior

Parcurgeţi submeniul Săptămânal până la: Progresie Meniu


2 Intervalul de programare ales (de la 1 la 3) OFF
Regresie Meniu
Orarul de ON ON

Setaţi intervalului orar ales Pornire


3 N.B.: Trebuie setat atât orarul de ON cât şi cel de OFF
pentru 3 secunde
OFF ON

4 Intraţi în modificare ore, orele sunt intermitente Menu

Progresie Meniu
5 Modificaţi valoarea setată
Regresie Meniu

6 Intraţi în modificare minute, minutele sunt intermitente Menu

Progresie Meniu
7 Modificaţi valoarea setată
Regresie Meniu

8 Salvare Menu

Progresie Meniu
9 Setarea orarului de OFF OFF
Regresie Meniu
ON

10 Repetaţi operaţiile de la 4 la 8 pentru orarul de OFF

11 Ieşiţi din meniul Crono Zilnic Esc

NOTĂ:

PROGRAMARE CRONO PENTRU DEPĂŞIREA PRAGULUI DE LA ORA 0.


Setaţi pentru un interval de programare orarul de OFF la 23:59
Setaţi pentru un alt interval orar de ON la 00:00

EXEMPLU:

În exemplul următor rezultatul programării este funcţionarea neîntreruptă în fiecare zi de la 21:00 la 08:30.

33
INTERVALUL DE PROGRAMARE 1

ON OFF

ON ON
OFF OFF

INTERVALUL DE PROGRAMARE 2

ON OFF

ON ON
OFF OFF

9.7 Crono Week End

Permite efectuarea programării orarelor de aprindere/stingere a cazanului egale pentru toate zilele din
săptămână de luni până vineri şi programare egală pentru zilele de sâmbătă şi duminică. Sunt la
dispoziţie 3 intervale orare de programare (fiecare compus din orar de ON şi orar de OFF) pentru zilele de
luni până vineri şi 3 intervale orare pentru zilele de sâmbătă şi duminică

display-ul superior afişează:


⇒ Linie întreruptă dacă programarea nu este setată
⇒ Orare de ON sau de OFF dacă programarea este setată

N.B.: Pentru orarul de Off este aprins Ledul OFF OFF


Pentru orarul de On este aprins Ledul ON
ON
display-ul inferior afişează:
La stânga intervalul orar de programare (de la 1 la 3)
La dreapta codul ce reprezintă zilele de luni-vineri sau sâmbătă-duminică

Pentru fiecare interval de programare este posibilă modificarea minutelor din sfert în sfert de oră (ex: 20:00,
20:15, 20:30, 20:45). Numai în cazul în care se setează pentru ore valoarea 23 este posibilă setarea
minutelor de la valoarea 45 la valoarea 59 pentru obţinerea unei aprinderi care să depăşească pragul de la
ora 0.

PROCEDURA DE PROGRAMARE CRONO WEEK-END

INSTRUCŢIUNI TASTE

Intraţi în submeniul Week End după procedura


1
prezentată anterior

Parcurgeţi submeniul Week End până la:


Intervalul de zile ales (luni-vineri sau sâmbătă- Progresie Meniu
2 duminică) OFF
Regresie Meniu
Intervalul de programare ales (de la 1 la 3) ON

Orarul de ON

34
Setaţi intervalului orar ales Pornire
3 N.B.: Trebuie setat atât orarul de ON cât şi cel de OFF
pentru 3 secunde
OFF ON

4 Intraţi în modificare ore, orele sunt intermitente Menu

Progresie Meniu
5 Modificaţi valoarea setată
Regresie Meniu

6 Intraţi în modificare minute, minutele sunt intermitente Menu

Progresie Meniu
7 Modificaţi valoarea setată
Regresie Meniu

8 Salvare Menu

Progresie Meniu
9 Setarea orarului de OFF OFF

ON
Regresie Meniu

10 Repetaţi operaţiile de la 4 la 8 pentru orarul de OFF

11 Ieşiţi din meniul Crono Week End Esc

NOTĂ: PROGRAMARE CRONO PENTRU DEPĂŞIREA PRAGULUI DE LA ORA 0.


Setaţi pentru un interval de programare orarul de OFF la 23:59
Setaţi pentru un alt interval orar de ON la 00:00
Dacă se doreşte efectuarea unei programări care să depăşească pragul de la ora 0 dintre vineri şi sâmbătă
trebuie repetată procedura definită la modul Crono Zilnic considerând pentru punctul 1. zilele din intervalul
luni-vineri şi pentru punctul 2. intervalul sâmbătă-duminică

Exemplu:
În exemplul de mai jos rezultatul programării este o funcţionare neîntreruptă de luni până vineri de la 21:00 la
08:30. Vineri seara focul se stinge la miezul-nopţii (exceptând cazul în care a fost programată aprinderea
pentru sâmbătă-duminică la 00:00)

INTERVALUL DE PROGRAMARE 1 LUN-VEN

ON OFF

ON ON

OFF OFF

INTERVALUL DE PROGRAMARE 1 LUN-VEN

ON OFF

ON
ON
OFF
OFF

35
9.8 Meniu ceas
Meniu pentru setarea orei şi datei curente.

PROCEDURA

INSTRUCŢIUNI TASTE

Intraţi în meniul Ceas după procedura prezentată anterior

Progresie Meniu
Modificaţi valoarea setată
Regresie Meniu

Intraţi în modificare minute, minutele sunt intermitente Menu


Progresie Meniu
Modificaţi valoarea setată
Regresie Meniu

Intraţi în modificare zi, ziua este intermitentă Menu


Progresie Meniu
Modificaţi valoarea setată
Regresie Meniu

Salvare Menu

Ieşiţi din meniul Ceas Esc

9.9 Meniu reţeta de combustie


Meniu pentru setarea Reţetei de Combustie; este posibilă selecţionarea a până la 6 liste de parametri.

PROCEDURA

INSTRUCŢIUNI TASTE

Intraţi în meniul Reţeta de Combustie după procedura


prezentată anterior

Pe display-ul superior va apărea valoarea reţetei curente (de la


1 la 6), în timp ce pe display-urile inferioare va fi afişat un cod
de identificare al parametrului

Intraţi în modificare, valoarea de pe display-ul superior este intermitentă Menu

Progresie Meniu
Selecţionaţi Reţeta de Combustie de la 1 la 6
Regresie Meniu

36
Salvare Menu

Fără salvare; întoarcere la valoarea precedentă Esc

Ieşiţi din meniul Reţeta de Combustie Esc

9.10 Meniu încărcare transportator elicoidal


Permite din Stadiul de STINS efectuarea unei încărcări manuale a combustibilului în arzător.

PROCEDURA

INSTRUCŢIUNI TASTE

Asiguraţi-vă că cazanul este în Stadiul de STINS

Intraţi în meniul Încărcare după procedura prezentată


anterior

Pe display-ul superior va apărea cu intermitenţă OFF Menu

Progresie Meniu
Activaţi transportatorul elicoidal; pe display va apărea cu
intermitenţă ON Regresie Meniu

Ieşiţi din meniul Load Esc

NOTĂ
Uşa cazanului trebuie să fie închisă pentru ca această funcţie să poată fi efectuată.

9.11 Meniu vizualizare citire sonde


Meniul display permite vizualizarea valorilor sondelor citite de centrală.

Display-ul superior indică valoarea sondei selecţionate.

Display-urile inferioare indică codul ‘G xx’, codul de identificare al sondei.

37
PROCEDURA

INSTRUCŢIUNI TASTE

Intraţi în meniul Vizualizare citire Sonde după procedura


prezentată anterior

Progresie Meniu
Parcurgeţi lista Sonde de văzut
Regresie Meniu

Ieşiţi din meniul Vizualizare lectura Sonde Esc

NR.
DESCRIEREA MĂRIMII
CRT.

1 Luminozitatea Flăcării

2 Temperatura FUMULUI în °C

3 Temperatura apei în CAZAN în °C

4 Temperatura apei de RETUR în °C

38
5 Temperatura Boiler punct înalt în °C

6 Temperatura Boiler punct jos în °C

7 Temperatura panourilor solare în °C

Diferenţial de Temperatură între apa de tur şi cea de


8
retur în °C

Diferenţial de Temperatură între apa de la panourile


9
solare şi cea de la Boiler punct jos în °C

Cod produs (sus)


Ar01 cazan Automat
Ar02 cazan Manual
versiune program (dedesubt)

39
9.12 Meniu Termostate
Permite programarea unor termostate pentru funcţionarea sistemului.

PROCEDURA
INSTRUCŢIUNI TASTE

Intraţi în meniul Termostate după procedura prezentată


anterior

Pe display-ul superior va apărea valoarea parametrului


selecţionat, în timp ce pe display-urile inferioare va fi afişat un
cod de identificare al acestuia

Intraţi în modificare, valoarea de pe display-ul superior este intermitentă Menu


Progresie Meniu
Creşteţi sau descreşteţi valoarea parametrului
Regresie Meniu

Salvare Menu

Fără salvare; întoarcere la valoarea precedentă Esc

Ieşiţi din meniul Termostate Esc

40
Lista parametrilor din Meniu
DESCRIERE Parametru
Valoare Valoare Valoare
Cod. Sigla
Default Minimă Maximă

TH-POMPĂ- Termostat pentru activare pompă


A01 INSTALAŢIE Instalaţie pe Sondă cazan
55 °C 20 °C 80 °C

TH-POMPĂ- Termostat pentru activare pompă


A14 RECIRCULARE recirculare pe sondă cazan
30 °C 20 °C 80 °C

TH-POMPĂ- Termostat pentru activare pompă


A15 BOILER Boiler pe sondă cazan
55 °C 20 °C 80 °C

TH-BOILER- Termostat pentru Set Boiler Sanitar


A32 SANITAR pe sonda din partea superioară
65 °C 30 °C 85 °C

TH-POMPĂ- Termostat pentru activare pompă


A34 INSTALAŢIE- Instalaţie din partea superioară 55 °C 20 °C 80 °C
PUFFER Puffer
TH-PUFFER- Termostat de fine ciclu Puffer pe
A48 OFF sonda din partea inferioară
65 °C 30 °C 85 °C

NOTĂ: Parametrii din acest Meniu nu sunt întotdeauna vizibili în totalitate, ci pot varia în funcţie de
configuraţia instalaţiei hidraulice (parametrul P37 din Meniu protejat), în următorul mod:
• Parametrul A01 nu este vizibil, dacă a fost configurată instalaţia cu Puffer. În locul lui este afişat
parametrul A34, care, din contră este vizibil numai în acest caz.
• Parametrul A32 este vizibil numai dacă a fost configurată instalaţia cu Boiler Sanitar.
• Parametrul A48 este vizibil numai dacă a fost configurată instalaţia cu Puffer.

10. MODUL DE FUNCŢIONARE VARĂ / IARNĂ


Această funcţie a Termoregulatorului permite controlul diferenţiat al apei în cazan, pentru perioada Estivă şi
cea Invernală. Modul său de funcţionare poate fi controlat de la panoul de comandă apăsând Tasta
Vară/Iarnă pentru 5 secunde.

IARNĂ
Led Iarnă aprins
POMPĂ INSTALAŢIE Funcţionează cum este descris la Configurări Instalaţie

VARĂ
Led Vară aprins
POMPĂ INSTALAŢIE În funcţiune numai pentru Siguranţe Antigel şi modul de funcţionare Anti-
Inerzie.

11. REGLARE AER COMBUSTIE GRANULARĂ

41
Aerul de combustie la cazanul cu combustibil granular trece prin conducta de aspirare, situată în faţa
arzătorului. Fluxul emis este apoi direcţionat în două canale separate, numite “aer primar” şi “aer secundar”.
Aerul primar determină puterea cazanului şi deci cantitatea de combustibil granular ce va fi arsă: mai mult
aer, mai multă putere, mai mare consum. Pentru reglarea fluxului de aer primar interveniţi prin intermediul
şurubelor aflate sub conducta de aer: înşurubând se închide; deşurubând se deschide. Cantitatea de aer
primar necesară combustiei este oricum condiţionată de calitatea combustibilului ce se arde: peletul de
calitate şi certificat, cere puţin aer; în schimb peletul umed, cu granulaţie mare şi necertificat cere o cantitate
mai mare de aer primar. Aerul secundar este necesar pentru a completa combustia, oxidând complet flacăra;
pentru reglare interveniţi asupra şurubului aflat în partea superioară.
Dacă aerul primar este în exces se va vedea jar şi mici bucăţi de cărbune, flacăra va fi rapidă, netă, de
culoare rece şi zgomotoasă. Micşoraţi fluxul de aer primar. Dacă, din contră aerul primar este deficitar,
flacăra va fi lentă, scundă şi de culoare roşiatică, iar puterea va fi insuficientă.
Dacă flacăra este de culoare portocaliu închis, aerul secundar este insuficient; dacă este scundă şi albastră,
aerul secundar este în exces.
Dacă reglarea fluxului de aer este corectă, temperatura fumului va fi cuprinsă între 150°C şi 180°C. Aceasta
se obţine reglând corect cantitatea de combustibil de alimentare şi, reglând în mod adecvat aerul primar şi
cel secundar. Temperaturi mai mici ar putea crea probleme de condens coşului de fum. Temperaturi mai
mari, pe lângă scăderea randamentului, ar duce la supraîncălzirea motorului, la fenomene de vibraţii şi
funcţionare zgomotoasă a acestuia, dar şi la uzura precoce a cuzinetului de susţinere a ventilatorului.
Reglaje efectuate de SAT (serviciul de asistenţă tehnică).

Atenţie: prezenţa de reziduuri nearse pe grătarul arzătorului după 5-6 ore de funcţionare, este semn că
pelet-ul este de proastă calitate, cu o proporţie însemnată de scoarţă de lemn sau de răşini ori de impurităţi
ne-combustibile (pământ, nisip etc.)
Acest tip de material generează multe probleme de aprindere şi de combustie, fiind deci de evitat.

12. ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA


Înainte de a trece la orice operaţie de întreţinere, este obligatoriu să scoateţi cazanul de sub tensiune
şi să aşteptaţi ca acesta să fie la temperatura ambiantă.
Nu goliţi niciodată apa din instalaţie decât din motive absolut imperative.
Verificaţi periodic integritatea dizpositivului şi/sau a conductei de fum.
Nu curăţaţi cazanul cu substanţe inflamabile (benzină, alcool, solvenţi etc.)
Nu lăsaţi recipiente cu materiale inflamabile în încăperea în care este instalat cazanul!
O întreţinere atentă este întotdeauna motiv de economie şi siguranţă.

12.1 CURĂŢENIA SĂPTĂMÂNALĂ


Scoateţi orice reziduu de combustie din focar (uşa inferioară).
Folosind unealta potrivită furnizată, curăţaţi pasajele triunghiulare ale zonei de schimb termic (uşa
superioară).
Scoateţi cenuşa din camera fum prin uşiţele laterale.
Deschideţi uşa arzătorului şi eliminaţi eventualele reziduuri de ardere, pentru a evita blocajul.
Curăţaţi vizorul fotocelulei.

12.2. ÎNTREŢINEREA LUNARĂ


Curăţaţi paletele ventilatorului de eventuale depuneri. În mod normal, cu aer comprimat sau cu o
periuţă se obţine o curăţare perfectă. Chiar dacă depunerile ar fi mai rezistente, trebuie în orice caz
să se acţioneze cu fineţe pentru a evita dezechilibrarea grupului de ventilaţie, care ar deveni în
consecinţă mai zgomotos şi mai puţin eficient.
Lubrifiaţi cuzinetul anterior al motorului.
Controlaţi periodic starea de conservare a coşului de fum şi tirajul.

12.3. ÎNTREŢINEREA EXTRAORDINARĂ


La sfârşitul fiecărui sezon trebuie făcută o curăţenie generală a cazanului, având grijă să fie scoasă
toată cenuşa. Dacă în perioada verii cazanul nu este folosit păstraţi oricum uşile închise.
Curăţaţi grupul de distribuţie aer, locaşul şi conducta de aer secundar de bucăţi de pelet, bitum şi
praf, ce s-au depozitat în timpul funcţionării din perioada de iarnă.

42
13. REZOLVAREA PROBLEMELOR
13.1 REZOLVAREA PROBLEMELOR PANOULUI DE COMANDĂ
• display/stadiu/Alarme/Ceas: displayul 4 digit afişează sigla stadiului în care se află Sistemul, alarmele ce
s-au verificat şi ora curentă.
Siglele vizualizate de centrală, pentru identificarea stadiului sistemului sunt următoarele:

= Control (Check Up)

= Aprindere

= Stabilizare

= Recuperare Aprindere

= Modulare

= Automenţinere

= Siguranţă

= Stingere

= Avertizare de cazan stins prin Alarme

În cazul în care se verifică erori ce pot conduce la stingerea cazanului apare vizualizat pe display, în mod
alternativ, mesajul “Alt” (Stop) şi cauza erorii. Mesajele care pot fi vizualizate, privind posibile erori, sunt
următoarele:

= intervenţie siguranţă la intrarea Termostat cu Rearmare

= intervenţie siguranţă la a doua intrare Termostat cu Rearmare (Opţional)

= eroare de Supratemperatură a apei

= intervenţie siguranţă la intrarea Termostat Compartiment Pelet

= eroare ceas intern

= eroare de Aprindere eşuată

= eroare de stingere Accidentală

= intervenţie siguranţă la intrarea Presostat

• display Temperatură: display 2 digit vizualizează Temperatura apei în cazan (valoare numerică da la 1
la 99; Lo pentru valori mai mici şi egale cu 0 şi Hi pentru valori mai mari de 99) şi valoarea Termostatului
cazanului dacă o modificăm.

• display Serviciu: display 1 digit vizualizează o imagine în mişcare de fiecare dată când transportatorul
elicoidal este în fază de Lucru şi litera “t” dacă modificăm Termostatul cazan.

Pentru orice problemă se recomandă întotdeauna să vă adresaţi numai personalului calificat şi/sau unui
centru de asistenţă autorizat.

43
Notă: Lângă racordul de tur a apei calde din cazan
vor trebui să fie introduse împreună, în aceeaşi
teacă, elementul sensibil al termostatului de
siguranţă şi elementul sensibil al sondei tur cazan
(S4).

44
13.2. REZOLVAREA PROBLEMELOR CAZANULUI

Simptome Cauze probabile Soluţii


Cazanul nu se aprinde a) Lipseşte alimentarea cu a) Controlaţi silozul cu combustibil granular,
sau are tendinţa de a se combustibil poate fi blocat transportatorul elicoidal
stinge pentru alimentarea cu combustibil din două
cauze: mecanică sau electrică; se poate
întâmpla şi din vina combustibilului de
calitate proastă.

b) Rezistenţa electrică nu se b) Schimbaţi rezistenţa electrică.


încălzeşte, pentru că e
arsă.
c) Aprinzătorul este obturat c) Deschideţi uşa superioară a cazanului şi
controlaţi focarul. Eventual eliberaţi
grătarul de trecere a aerului din arzător de
reziduuri de material nears.

Pentru orice problemă se recomandă întotdeauna să vă adresaţi numai personalului calificat şi/sau unui
centru de asistenţă autorizat.

45
ARCA s.r.l.
Sediu legal şi producţia cazanelor în oţel
Via I° Maggio, 16 (zona ind. Mantova Nord) 46030 San Giorgio (Mantova)
P.IVA IT 01588670206
Tel.: 0376/372206 - Fax: 0376/374646 - E-mail: arca@arcacaldaie.com - Tlx 301081 EXPMN I
Direcţia Comercială - Tel.: 0376/372617 – Gestiune comenzi clienţi - Tel.: 0376/371454
Biroul Tehnic - Tel.: 0376/371454
Producţia cazanelor cu gaz
Via Papa Giovanni XXIII, 105 - 20070 San Rocco al Porto (Lodi)
Tel.: 0377/569677 - Fax: 0377/569456