Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Sunt proceduri anterioare de adoptare sau emitere a actelor administrative:


1. acordul şi motivarea;
2. acordul şi avizul;
3. comunicarea şi ratificarea;
4. acordul şi comunicarea.

2. Majoritatea calificată reprezintă:


5. peste jumătate + 1 din numărul total al membrilor organului colegial;
6. jumătate+1 din numărul total al membrilor organului colegial;
7. peste jumatate+1 din numărul membrilor oganului colegial prezenţi la şedinţă;
8. jumatate+1 din numărul total al membrilor prezenţi la şedinţă.

3. Completaţi următorul enunţ.

Actele guvernului...

9. se semnează numai de primul ministru;


10. se semnează de primul minstru şi se contrasemnează de minişti care au obligaţia punerii lor
în aplicare;
11. sunt semnate numai de miniştri;
12. sunt semanate de miniştri şi contrasemnate de primul ministru.

4. Se dau următoarele propoziţii:

13. Acordul reprezintă consimţământul pe care îl dă o autoritate a administraţiei publice cu


privire la emiterea sau adoptarea unui act de către o altă autoritate.
14. Actele individuale produc efecte numai din momentul publicării lor în Monitorul Oficial.
15. Motivarea reprezintă indicarea temeiurilor de fapt şi de drept care au condus la
emiterea sau adoptarea actului administrativ.
16. Actele administrative atacate de prefect în instanţele de contecios administrativ sunt
suspendate la cerere.

17. adevărată, falsă, adevărată, falsă;


18. adevarată, adevarată, adevărată, falsă;
19. falsă, adevărată, adevărată, falsă;
20. adevarată, falsă, falsă, adevărată.

5. Alegeţi propoziţia falsă.

21. Revocarea reprezintă operaţiunea juridică prin care încetează definitiv efectele unui act
administrativ.
22. Contractul administrativ reprezintă un acord de voinţă dintre o autoritate a
administraţiei publice şi un alt subiect de drept ce are ca obiect punerea în valoare a
unui bun proprietate publică, prestarea unui serviciu public sau efectuarea unei lucrari
de interes public.
23. Manifestarea de voinţă în cazul actelor administrative trebuie să fie tacită şi unilaterală.
24. Avizul consultativ trebuie să fie solicitat dar nu este obligatoriu să fie respectat.

6.

Prezumţia de legalitate este aceea prin care se presupune că


actul provine de la o autoritatea a
administraţie publice.

Prezumţia de autenticitate este aceea prin care se presupune că un act


este legal.

Prezumţia de veridicitate este aceea prin care presupunem că actul


corespunde adevărului.