Sunteți pe pagina 1din 5

Dreptul la invatatura

Dreptul la invatatura este reglementat in art.32 din Constitutia Romaniei si


costituie cea mai importanta parte a dreptului la educatie , fiind principalul mijloc de
formare si perfectionare a fortei de munca, de educatie si de civilizatie.

Statul asigura cetatenilor Romaniei drepturi egale de acces la toate nivelurile si


formele de invatamant preuniversitar si superior, precum si la invatarea pe tot
parcursul vietii, fara nicio forma de discriminare.

Aceleasi dreptul se asigura si cetatenilor celorlalte state membre ale Uniunii


Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei
Elvetiene.

Dreptul la educaţie este recunoscut in mod egal minorilor care solicita sau au
dobandit o forma de protectie în Romania, minorilor straini si minorilor apatrizi a caror
sedere pe teritoriul Romaniei este oficial recunoscuta conform legii.

In Romania, invatamantul contituie prioritate nationala.

Invatamantul este laic, intrucat dreptul la invatatura trebuie sa asigure o anumita


neutralitate politica si religioasa a acestuia. Cu toate acestea statul asigura libertatea
invatamantului religios,potrivit cerintelor fiecarui cult, iar in scolile de stat este
organizat si garantat prin lege.

Procesul de invatamant are un caracter democratic, pentru ca prin dreptul la


invatatura trebuie sa se asigure sanse juridice egale tuturor persoanelor, ceea ce
presupune interzicerea discriminarilor. Un alt element al acestei caracteristici este
autonomia universitara, adica statul trebuie sa asigure autonomia regulamentara,
financiara si administrativa, reglementata prin art.32 alin.6 al Constitutiei.

Tot in caracteristica democratica a invatamantului sunt incluse si prevederile


referitoare la limba in care se desfasoara invatamantul. Invatamantul de toate
gradele se desfasoara in limba romana,dar in unele cazuri invatamantul se poate
desfasura si intr-o limba de circulatie internationala. Constitutia garanteaza dreptul
persoanelor apartinand minoritatilor de a fi instruite ,de a invata in limba lor materna.

ONU, pentru educatie, stiinta si cultura are datoria de a condamna orice


discriminare in domeniul invatamantului si sa promoveze acelasi tip de egalitate, de
posibilitati si de tratament pentru orice persoane in acest domeniu.

1
Termenul de discriminare cuprinde orice distinctie ,excludere, limitare intemeiata pe
rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie publica, origine nationala si sociala, situatie
economica si are ca rezultat suprimarea egalitatii de tratament in privinta
invatamantului, dar mai ales:

• Inlaturarea unui grup sau a unei persoane de la accesul la diversele tipuri sau
grade de invatamant;

• Limitarea la un nivel inferior a educatiei unei persoane sau grup;

• Instituirea sau mentinerea unor sisteme sau institutii de invatamant separate


pentru persoane sau grupuri;

• Plasarea unei persoane sau grup intr-o situatie incompatibila cu demnitatea


umana.

Unele situatii, in cazul in care sunt admise de stat, nu sunt considerate discriminari:

• Crearea sau mentinerea de sisteme sau institutii de invatamant separate


pentru elevii de cele doua sexe, daca acestea prezinta mijloace egale de acces la
invatamant, dispun de cadre didactice cu aceeasi calificare, localuri si rechizite de
acceasi calitate si urmeaza aceleasi programe de studii sau programe de studii
echivalente;

• Crearea sau mentinerea ,din motive de ordin lingvistic sau religios,de sisteme
si institutii separate in care se preda un invatamant ce corespunde alegerii parintilor
sau tutorilor legali ai elevilor,daca frecventarea acestor institutii este facultativ, iar
invatamantul este in conformitate cu normele impuse de stat;

• Crearea sau mentinerea de institutii de invatamant particulare,daca acestea


nu au ca obiect excluderea unui grup oarecare,ci inmultirea posibilitatilor de
invatamant pe care le ofera puterea publica, daca functionarea lor corespunde
acestui scop si invatamantul predat este in conformitate cu normele legale.

Statul are obligatia de a lua unele masuri pentru a preveni sau elimina orice
discriminare:

• Sa abroge orice dispozitii legislative si administrative si sa elimine orice


practici administrative ce ar putea atrage o discriminare in domeniul invatamantului;

• Sa ia masurile necesare ,chiar legale, pentru a nu se face nici o discriminare


la admiterea in institutiile de invatamant a elevilor;

2
• In privinta cheltuielilor de scolarizare , atribuirea de burse sau alte forme de
ajutorare ,autorizatii pentru a studia in strainatate sa nu admita nici o diferenta de
tratament intre nationalitati din partea autoritatilor;

• Sa nu admita nici o preferinta sau restrictie bazata pe faptul ca elevii apartin


unui grup determinat,indifferent de ajutorul dat, sub orice forma,de catre autoritatile
publice institutiilor de invatamant;

• Sa acorde cetatenilor straini care locuiesc pe teritoriul statului acelasi acces la


invatatura ca si propriilor cetateni;

Alte masuri ce pot fi instituite de stat ar fi:

• Invatamantul primar obligatoriu si gratuit;

• Invatamantul mediu sa fie generalizat si accesibil in toate formele sale pentru


toti;

• Invatamantul superior sa se faca accesibil pentru toti in functie de capacitatile


fiecaruia si in conditii de egalitate;

• Sa asigure executarea de catre toti a invatamantului obligatoriu prevazut de


lege;

• Sa asigure in toate institutiile de invatamant public de acelasi grad, un


invatamant de acelasi nivel si conditii echivalente in privinta calitatii invatamantului;

• Sa incurajeze si sa intensifice educatia persoanelor care nu au urmat


invatamantul primar sau care nu l-au finalizat si sa le permita sa-si urmeze studiile in
functie de aptitudinile lor;

• Sa asigure fara discriminare pregatirea pentru profesiune didactica.

Elevii din invatamantul obligatoriu si liceal acreditat/autorizat beneficiaza de tarif


redus cu 50% pentru transportul local in comun, de suprafata, naval si subteran,
precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval, pe tot parcursul anului
calendaristic. Ca masura de protectie speciala, elevii orfani, elevii cu cerinte
educationale speciale, precum si cei institutionalizati pot beneficia de gratuitate
pentru toate categoriile de transport mentionate mai sus, pe tot parcursul anului
calendaristic. Elevilor care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu li se
deconteaza cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii,
Tineretului si Sportului, prin unitatile de invatamant la care sunt scolarizati, pe baza
de abonament, in limita a 50 km, sau li se asigura decontarea sumei ce reprezinta
contravaloarea a 8 calatorii dus-intors pe semestru, daca locuiesc la internat sau in
gazda.
3
Elevii beneficiaza de tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la
spectacole de teatru, de opera, de film si la alte manifestari culturale si sportive
organizate de institutii publice. Elevii etnici romani din afara granitelor tarii, bursieri ai
statului roman, beneficiaza de gratuitate.

Sistemul de invatamant romanesc este structurat astfel:

a) nivelul invatamantului primar - treapta invatamantului prescolar

- treapta invatamantului primar (cls I-IV)

b) nivelul invatamantului secundar: - treapta invatamantului secundar inferior /


gimnazial (cls V-IX)

- treapta invatamantului secundar superior –


liceal (cls X-XII)

- profesional - scoli profesionale de 1-2 ani

(profesii simple)

- scoli profesionale de 2-3 ani


(profesii complexe)

c) nivelul invatamantului superior - treapta invatamantului superior de scurta durata


(2-3 ani)

- treapta invatamantului superior de lunga durata


(4-6 ani)

- treapta invatamantului superior post-universitar


(studii aprofundate : master, doctorat)

Specificul diverselor niveluri de organizare este:

• nivelul invatamantului primar -> axat pe dobandirea culturii generale de


factura instrumentala (dobandirea deprinderilor de scriere, citire, de calcul, initierea in
limbaje specifice)

• nivelul invatamantului secundar inferior -> dobandirea culturii generale de


baza (cunostinte fundamentale din principalele domenii ale cunoasterii)

4
• nivelul invatamantului secundar superior/liceal -> orientarea culturii generale
spre anumite domenii de cunoastere( stiinta, socio-uman, tehnologie, economie) , cu
deschidere spre cultura optionala de specialitate

• nivelul invatamantului profesional -> orientarea inspre dobandirea culturii de


specialitate necesare practicarii unei anumite profesii)

• nivelul invatamantului superior/universitar -> axat pe aprofundarea teoretico-


practica specializata a unui anumit domeniu de cunoastere

• nivelul invatamantului postuniversitar -> asigura continuarea/adancirea


specializarii dobandite in cadrul invatamantului universitar

Consider, astfel, ca dreptul la invatamant este un atribut de baza al statului


romanesc si nu numai, deoarece, doar prin educatie ne putem dezvolta si, totodata,
evolua. Prin educatie, omul reuseste sa descopere noi orizonturi, sa-si gaseasca
adevarata menire a sa pe lume.

S-ar putea să vă placă și