Sunteți pe pagina 1din 4

ANTET APROBAT,

REGISTRUL RISCURILOR
LA NIVELUL COMPARTIMENTIULUI CASIERIE DIN CADRUL BĂNCII ” Alpha Bank ” SA

Strategia Risc rezidual la data ultimei


Circumstante Risc inerent Data Event
Responsabil adoptata pentru revizuiri
care Instrumente Termenul ultimei ualele
Descrierea cu risc/ Actiunea de
Nr.crt. Obiective favorizează de control de punere reviziuri si riscuri Observatii
riscurilor gestionarea Probabi- minimizare a Probabi-
aparitia Impact Expu-nere intern in opera stadiul Impact Expu-nere secund
riscului litate riscului/riscurilor litate
riscului actiunii are
inerent/inerente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Constituirea de Atenția Atenția ridicată
depozite bancare Riscul de a greși scăzută oferită asupra cerințelor
tipul depozitului clientului Operatorul 3 2 Tolerabilitate clientului Monitorizare 2 2
30.05.2017 30.06.2017 Tolerabil - -
bancar:casierul scăzută

Riscul de a greși Neatenție Operatorul Schimbarea


tipul dobânzii bancar:casierul Tolerabilitater casierului cu un alt Monitorizare
3 4 Permanent 24.04.2017 5 5 Intolerabil
idicată casier angajat cu
capacități mai mari
de muncă

Antenția ridicată
asupra cerințelor
Riscul clientuluiAtenția
alimentării Atenția asupra introducerii Monitorizare/
depozitului cu scăzută oferită Operatorul 3 4 Tolerabilitater datelor în sistem Supervizare 2 4 Tolerabilitate
31.1.2017 28.02.2017 - -
suma greșită clientului bancar:casierul idicată scăzută

2. Transfer de bani Schimbarea


casierului cu un alt
Riscul de a Neatenție/Inca Operatorul casier angajat cu
trimite bani pe pacitatea de a bancar:casierul capacități mai mari Monitorizare/
un alt cont diferit lucra în de muncă Supervizare
3 5 2 5 Tolerabilitate
de cerința condiții de Intolerabil 30.01.2017 31.06.2017 - -
scăzută
clientului stres

5 2 Tolerabilitater Permanent 2.2.2017 1 1 Tolerabil


idicată

Riscul de a nu se O anumită Actualizarea


putea realiza eroare a Sistemul sistemului Monitorizare
transferul sistemului

4
Circumstante Strategia Data Risc rezidual la data ultimei Event
Responsabil Risc inerent
care adoptata pentru Instrumente Termenul ultimei revizuiri ualele
Descrierea cu
Nr.crt. Obiective favorizează risc/ Actiunea de de control de punere reviziuri si riscuri Observatii
riscurilor gestionarea Probabi- Probabi-
aparitia Impact Expu-nere minimizare a intern in opera stadiul Impact Expu-nere secund
riscului litate litate
riscului riscului/riscurilor actiunii are
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Riscul de a Schimbarea
transfera o altă Neatenție/ Operatorul casierului cu un alt
sumă de bani Lipsă de bancar:casierul 3 5 casier angajat cu Monitorizare/ 3 5
experiență Intolerabil capacități mai mari Supervizare 30.05.2017 30.12.2017 Intolerabil - -
de muncă

3. Confidenţialitatea
asupra operaţiunilor Riscul de a oferi
pe care le informații Neînțelegerea Operatorul Concedierea
efectuează și asupra persoanelor din regulilor bancar:casierul 5 5 casierului și Tratarea Tolerabilitate
Intolerabil Permanent 28.02.2017 1 5 - -
informaţiilor legate afara domeniului băncii judecata riscului ridicată
de clienţii băncii

Oferirea de Concedierea
Riscul de a strica informații Operatorul casierului
imaginea băncii false bancar:casierul 3 5 Monitorizare 3 5
Intolerabil 30.04.2017 30.12.2017 Intolerabil - -
persoanelor
din afara
băncii

4.
informaţii clienţilor Riscul de a oferii Slabe Operatorul Analiza serviciilor Monitorizare
privind serviciile informații cunoștiințe în bancar:casierul bancare
băncii eronate domeniu 1
3 2 Tolerabilitate 31.09.2017 30.12.2017 1 Tolerabil - -
scăzută

Riscul de a Incapacitatea Operatorul


Tolerabilitate
supăra clientul de a muncii în bancar:casierul/ 4 1 Crearea unui 30.05.2017 30.12.2017 2 1 Tolerabil - -
scăzută
prin tonalitatea stres clientu în cauză mediu plăcut intre Monitorizare
rea a casierului casier și client

Riscul de a oferii Neatenția Operatorul


informații casierului bancar:casierul Tolerabilitate Atenția asupra
1 1 1.1.2017 1.02.2017 1 1 Tolerabil
neclare scăzută întrebărilor Monitorizare
clientului
5. Creare carduri 4 1 Tolerabilitate 31.03.2017 30.05.2017 1 1 Tolerabil - -
Neatenția/Calc scăzută
Riscul să nu se ulatare slabe Operatorul Schimbarea Monitorizare
trimită cererea de ca performanță bancar:casierul/ calculatarelor
card a clientului Calculatrul

5
Circumstante Strategia Data Risc rezidual la data ultimei Event
Responsabil Risc inerent
care adoptata pentru Instrumente Termenul ultimei revizuiri ualele
Descrierea cu
Nr.crt. Obiective favorizează risc/ Actiunea de de control de punere reviziuri si riscuri Observatii
riscurilor gestionarea Probabi- Probabi-
aparitia Impact Expu-nere minimizare a intern in opera stadiul Impact Expu-nere secund
riscului litate litate
riscului riscului/riscurilor actiunii are
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Riscul de a Neatenția Operatorul


trimite în baza de bancar:casierul Schimbarea Monitorizare/
date informații Tolerabilitate casierului Supervizare
3 4 30.04.2017 30.10.2017 3 5 Intolerabil - -
eronate despre ridicată
client

Riscul de a crea Neatenția Operatorul Angajarea unui


Tolerabilitate
un alt card diferit casierului bancar:casierul 2 3 Intolerabil personal calificat Monitorizare 28.02 30.10.2017 1 2 - -
scăzută
de cerința și cu cunoțiințe
clientului mai mari în
domeniu.

6. Plăti cu numerar
Angajarea unui
Tolerabilitate
Plăți eronate Neatenția 3 5 Intolerabil casier mult mai Monitorizare 30.02.2017 30.12.2017 2 3 - -
scăzută
casierului Operatoriul bun în domeniu Permanentă
bancar:casierul

Plățile unor
facturi cu mai Neatenția/ Operatoriul Angajarea unui
puțini bani decât slabe bancar:casierul casier mult mai Monitorizare Tolerabilitate
cei oferiți performanțe în 3 5 Intolerabil bun în domeniu 31.11.2017 30.12.2017 2 4 - -
ridicată
domeniu

Se va evalua
Dezinformarea Slabe Atenția asupra permanet prin
clientului cu performante Operatoriul istoricului actualizarea
privire la ale casierului bancar:casierul Tolerabilitate clientului la plăți Monitorizare/ 1 3 Tolerabilitate reglementărilor
facturile sale 2 3 Actualizare 30.05.2017 30.10.2017 -
scăzută scăzută interne cu
privire la
informaţiile
noi

6
Circumstante Strategia Data Risc rezidual la data ultimei Event
Responsabil Risc inerent
care adoptata pentru Instrumente Termenul ultimei revizuiri ualele
Descrierea cu
Nr.crt. Obiective favorizează risc/ Actiunea de de control de punere reviziuri si riscuri Observatii
riscurilor gestionarea Probabi- Probabi-
aparitia Impact Expu-nere minimizare a intern in opera stadiul Impact Expu-nere secund
riscului litate litate
riscului riscului/riscurilor actiunii are
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.

Intenția Schimbareaangajat
Înregistrare de Înregistrări false casierului Operatoriul ului/judecata
tranzacții în sistem bancar:casierul 3 5 casierului cu Supervizare/ 1 1
Intolerabil pricina Monitorizare Permanent 30.12.2017 Tolerabil - -

Neactualizarea Dezinteresul Operatoriul


Tolerabilitate
tranzacțiilor în casierului bancar:casierul 2 5 Actualizarea Control/ Permanent 01.01.2017 1 1 Tolerabil - -
ridicată
sistem imediată a Monitorizare
sistemuli

Neinformarea Dezinteresul Operatoriul


Tolerabilitate Tolerabilitate
conducerii cu casierului bancar:casierul 1 4 Penalizarea Monitorizare 30.05.2017 01.12.2017 1 1 - -
ridicată scăzută
privire la o angajatului
anumită eroare
din sistem

S-ar putea să vă placă și