Sunteți pe pagina 1din 3

Calendarul ACTIVITATILOR SEM.

II / 2017 *
14 Gala ALUMNI UVT Gradina de vară Prorector UVT / 12 mai
Capitol – Prodecan resp.
Eveniment studenti
organizat de UVT
15 Zilele portilor deschise la Organizarea Responsabili
UVT / FAD- II activitatilor zilnice desemnati de dept. 22-26 mai
cf. calendarului Prodecan imag.
propus de dept. inst.
16 SESIUNEA B - I Anii III licență+ II 27 mai- 18 iunie
(aferentă sem. II) master ( anii
terminali)
 Conform
programarilor /
programe de studiu
si dept.
17 SESIUNEA B - I Anii III licență+ II 19-25 iunie
(aferentă sem. II) master ( anii
terminali)
 Conform
programarilor /
programe de studiu
si dept.
18 SESIUNEA C- I Anii III licență+ II 3-6 iulie
(aferentă sem. II) master ( anii
terminali)
 Conform
programarilor /
programe de studiu
si dept.
19 Prodecan startegie 30 mai
Catalogul absolventilor Finalizarea acad./
FAD PROMOȚIA 2017 template-ului Coordonator: Ion
Licență+Master Finalizarea Gherman + 10 iunie
materialului in Echipa de lucru
vederea tiparirii ( câte 2 cadre
didactice
desemnate de
fiecare dept. )
20 SESIUNEA B - I ANII I, II 10 iunie-2 iulie
(aferentă sem. II) licență + master Directorii de dept.
 Conform
programarilor / Directorii de
programe de studiu program
si dept
21 SESIUNEA B - II ANII I, II Directorii de dept. 10-16 iulie
(aferentă sem. II) + Mariri licență + master
de notă  Conform Directorii de
programarilor / program
programe de studiu
si dept
22 Elaborarea si finalizarea a.Finalizarea 1 iunie !!!
lucrarilor de licentă si lucrarilor practice Cadrele didactice-
disertatie / partial sau in coordonatori de obs.: Studenții
totalitate lucrari de licenta care nu vor
fotografierea si si disertatie finaliza la aceasta
predarea imaginilor data min. 1 lucrare
in vederea care sa figureze in
finalizarii catalofg, vor fi
catalogului doar nominalizati
absolventilor in lista
absolventilor
publicata la finalul
volumului, fara
reproducere!

b.Verificarea pe
platforma e- Cadrele didactice- 10 iunie
learning a coordonatori de
procentului de lucrari de licenta
similaritate a si disertatie
lucrărilor scrise.
Procentul maxim
acceptat la nivel
FAD este de 25 %.
c.Verificarea 27 iunie
lucrarii finale si
emiterea
raportului de
similarite final Secretariat
d. Înscrierea Licență
studenților in Dept. Arte
vederea susținerii decorative și
Examenului de Design – 28 iunie
licentă/disertație și Dept. Arte vizuale
predarea tezei -29 iunie
scrise la Disertație – 30
secretariatul FAD iunie ( toate
programele de
studiu / ambele
dept.)

e.Examenul de
licentă ( 2 probe)
(cf. Metodologiei 10-12 iulie
privind
organizarea
examenelor de
finalizare a
studiilor
universitare de
licență postata pe
site-ul FAD)
f. Examenului de 12 iulie
disertatie (1 proba)
cf. Metodologiei
privind
organizarea
examenelor de
finalizare a
studiilor
universitare de
masterat

23 Organizarea Galei Planificarea Decan / 1-5 iulie


absolvenților la Halele spatiului de Coordonatori
TIMCO expunere / lucări L./D.
si a expozitiilor conexe repartizarea /
specializari
(TIMCO)
Colectarea Coordonatori 5 iulie
lucrarilor lucrari licenta /
disertatie
Transportul Prodecan adm. / 6 iulie
lucrarilor Coordonatori
lucrari licenta /
disertatie
Panotare Decan / 6-9 iulie
Echipa de
organizare a
evenimentului:
Coordonatori
lucrari L./D.,

Organizare Echipa de 6-13 iulie


eveniment ( relatia organizare a
cu evenimentului /
gal.Calina,sonoriza Coordonatori
re, catering, lucrari L./D.,
promovare mass
media
Vernisaj - GALA Decan / 13 iulie
Echipa de
organizare a
evenimentului /
Coordonatori
lucrari L./D.,

*Termenele pot fi suporta modificări în cazul solicitării de către UVT a transmiterii


materialelor la alte date decât cele menționate în tabel.