Sunteți pe pagina 1din 10

MERCURY, ULEIURI DE PE TE I INFARCTUL MIOCARDIC

MERCURY, uleiuri de pe te, precum i riscul de infarct miocardic

E LISEO G UALLAR . MD, D R . PH, M. I NMACULADA S ANZ - G ALLARDO . MD, MPH, P IETER VAN ' T V EER . P H . D.,
P ETER B ODĂ . P H . D., A NTTI A RO . MD, P H . D., J ORGE G omez - A RACENA . MD, P H . D., J EREMY D. K ARK . MD, P H . D., R UDOLPH A. R IEMERSMA . P H . D., J ose M. M Artin - M ORENO
. MD, D R . PH, •I F Rans J. K O.K . P H . D.,
PENTRU H EAVY M ETALS •I M YOCARDIAL eu NFARCTION S TUDY G GRUPULUI *

A BSTRACT boli coronariene în rândul locuitorilor din zona pio Kuo- în Finlanda, ale
fundal Sa sugerat că mercurul, un metal greu foarte reactiv fă ră caror probe de pă r au avut niveluri crescute de mercur. 6,7 Participan•ii la
activitate cunoscută logică physio-, cre•te riscul de probleme acest studiu, cu toate acestea, au avut un nivel relativ ridicat de mercur,
cardiovasculare dis-. Deoarece aportul de pe•te este o sursă majoră care au fost derivate în mare parte din pe•ti de apă dulce contaminate
de expunere la medii la mercur, con•inutul de mercur de pe•te poate local.
contracara efectele benefice ale acizilor gra•i n¡3.
aportul de pe•te este o sursă majoră de expunere la mercu- riu, în
metode Într-un studiu de caz-control efectuat în opt
principal, sub formă de metilmercur. 2 Aportul de uleiuri de pe•te sau de
•ă ri europene •i Israel, am evaluat asocierea în comun a nivelurilor de
pe•te (cu catenă lungă n¡3 polinesaturat liposolubile ty acizi) a fost mult
mercur din toenail decupajele •i acid docosahexaenoic (C22: 6n¡3 sau
timp emis ipoteza pentru a preveni evenimentele diovascular cargourilor.
DHA), nivelurile in tesutul adipos cu riscul primei TION infarc-miocardică
8 Două studii mari, randomizate clinice au demonstrat o mortalitate
printre oameni. Pacien•ii au fost 684 de oameni cu un prim diagnostic
de infarct miocardic. Controalele au fost 724 de oameni selectate să fie redusă după infarct miocardic printre pacien•ii la care o dieta bogata in
reprezentative pentru acelea•i popula•ii. peste gras 9 sau suplimente de ulei, 10 dar alizability acestor descoperiri o
generatie de la subiec•i fă ră boală cardiacă onary este incertă de
temelie. Rezultatele studiilor miologic epide- privind consumul de peste
Rezultate Nivelul mediu toenail mercurului în trols con- fost de 0,25 sau de nivelurile din ulei de pe•te evenimente coronariene au fost
ug per gram. Dupa ajustarea pentru factorii de nivel DHA si risc contradictorii, 11 •i sa sugerat că mercurul poate contracara efectele
coronarian, mercurul lev- els la pacien•i a fost de 15 la suta mai mari cardiovasculare benefice ale acizilor gra•i n¡3 la pe•ti. 2,6,7

decat cele de control (interval de încredere de 95 la sută , 5 până la 25 la


sută ). Odds ratio ajustat de risc ale factorului pentru infarct dial myocar-
asociat cu cea mai ridicată ca •i com- pared cu cea mai mică chintilă de
mercur a fost 2.16 (interval de încredere de 95 la sută ,
1.09-4.29; P pentru trend = 0,006). Dupa ajustarea pentru nivelul de Pentru a evalua asocierea mercurului cu riscul de infarct
mercur, nivelul DHA a fost invers asociat cu riscul de infarct miocardic miocardic •i pentru a testa ipoteza ca nivelurile ridicate de mercur
(odds ratio pentru cea mai ridicată vs. chintila inferioară , 0,59; încredere poate compensa asocierea inversă între consumul de ulei de pe•te
de 95 la sută inter- val, 0.30-1.19; P pentru trend = 0,02) . •i infarctul miocardic, am evaluat asocierea în comun a nivelurilor
de mercur din toenail decupajele •i acid docosahexaenoic (C22:
6n¡3 sau DHA), nivelurile in tesutul adipos, cu riscul unui prim
infarct miocardic in randul barbatilor care au participat la mai multe
concluzii Nivelul toenail de mercur a fost asociat direct cu riscul de centre europene între litere
infarct miocardic, iar nivelul de DHA adipos-tesut a fost invers asociat cu
riscul. Con•inut ridicat de mercur poate diminua efectul cardioprotector
al aportului de pe•te. (N Engl J Med 2002; 347:
1747-1754.) De la Departamentul de Epidemiologie si Welch Centrul de Prevenire, Epidemiologie
clinica si de cercetare, institutiile medicale Johns Hopkins, Baltimore (EG); Departamentul
Copyright © 2002 Massachusetts Medical Society. de Epidemiologie si Biostatistica, Na- •ional •coala de Să nă tate Publică , Institutul de
Sanatate Carlos III, Madrid (EG,
MIS-G, JMM-M)..; Serviciul de Medicină Preventivă, Spitalul 12 de Octubre, Madrid
(MIS-G.); Divizia de Nutritie Umana si Epide- miology, Universitatea din Wageningen,
Wageningen, Olanda (PV,
FJK); Reactorul Institutul interfacultă •i, Universitatea de Tehnologie Delft, Delft, •ă rile de Jos
(PB); Departamentul de Sanatate si functionala putea primi de, Institutul Na•ional de
M ERC UR Y e ste un al Met- grele foarte r eactiv fă ră c unoscută activitatea fiziologică . 1,2Exp une realanivel urit oxicede me rcur SULT înre -ne urologica•ileziunirenale,
Să nă tate Publică , Helsinki, Finlanda (AA); în sec•ia de Medicină Preventivă , Universitatea din
Málaga, Málaga, Spania (JG-A.); Unitatea de Epidemiologie, Departamentul de Medicină
Socială , Organiza•ia Medicală Hadassah •i -Hadassah Hebrew University Scoala de Sanatate
Publica si comunitare de Medicina, Ierusalim, Israel (JDK); Unitatea Cardiovascular Re-
dar consecin•ele expunerii pe termen lung la niveluri scă zute de mercur că utare, Universitatea din Edinburgh, Edinburgh, Marea Britanie, •i Departamentul de
Fiziologie Medicală , Universitatea din Tromsø, Tromsø, modul Nor (RAR); •i Departamentul
sunt prost în•elese. 1,2 Mercur poate predispune pe oameni la boala
de Medicină Preventivă , Universidad Autónoma de Madrid, Madrid (JMM-M.) Adresa cereri
aterosclerotica prin promovarea producerii de radicali liberi sau prin inac- de retipă rire Dr. Guallar la Centrul de Prevenire Welch,
tivating mai multe mecanisme antioxidante prin ing bind- la tiol
con•inând molecule sau seleniu. 3-5

In 1995, Salonen et al. au raportat un risc crescut de * Al•i investigatori sunt enumerate în apendice.

N Engl J Med, Voi. 347, No. 22 · 28 noiembrie 2002 · www.nejm.org · 1747

New England Journal of Medicine


Descă rcat de nejm.org la data de 24 ianuarie 2018. Numai pentru uz personal. Nici un alt folose•te fă ră permisiune.
Copyright © 2002 Massachusetts Medical Society. Toate drepturile rezervate.
New England Journal of Medicine

Studiu de control asupra Antioxidantii, infarct miocardic •i Controalele au fost analizate împreună , aleatoriu distribuite es lotizată •i mascat cu
cancerul de sân (EURAMIC). 12,13 privire la starea de caz de control. Pentru fiecare probă , limita de detec•ie a fost
definită ca nivelul la care mercurul poate fi detectat cu 97,5 la sută certitudine.
Pentru un e•antion de greutate medie (53 mg), limita de detec•ie a fost
METODE
0,11 pg per gram. In cele 76 de probele cu nivelurile de mercur sub limita de detec•ie, am
Proiectare si Subiecte atribuit un nivel de mercur de jumă tate din limita de detec•ie. Pentru controlul calită •ii, un
e•antion de plancton materialului uscat sistemul de referin•e prin congelare (BCR
Popula•ia •intă a fost format din oameni de 70 de ani sau care au fost er reziden•i Young
CRM-414, Biroul comunitar de trimiteri ence, Comisia Comunită •ilor Europene) a fost
nativi de la oricare din cele opt •ări europene sau Israel. 12,13 Subiec•ii au fost exclu•i dacă au
inclusă în fiecare lot analitic. Media celor 48 de măsură tori ale acestui material a fost
avut o surioară diagno- anterior de infarct miocardic, abuzul de droguri sau alcool, sau o
tulburare majoră chiatric psy-; în cazul în care acestea au fost institu•ionaliza•i; sau dacă au
0,26 pg per gram (interval de încredere de 95 la sută , .24-0.28), fa•ă de un nivel de
avut mod- ified modelul lor dietetice în anul precedent.
mercur certificat de 0,276 ± 0,018 pg per gram. Coeficientul interdozare de varia•ie
pentru acest material de referin•ă a fost
Pacien•ii au fost bă rba•i cu un prim infarct miocardic acut (cod 410 DIRECTIVEI Clasificarea

Interna•ională a Bolilor, sion taliză rii nouă ), confirmate prin modifică ri ale 13,6 la sută .
Acizii gra•i din •esutul adipos au fost testate la Institutul Na•ional de Sănă tate Publică ,
electrocardiogramei caracteristice •i ale enzimelor crescute, 14 care a fost internat în
Helsinki, Finlanda, prin cromatografie cu gaz (modelul HRCG412, HNU NORDION Oy). Por•iunea
termen de 24 de ore de la debutul simptomelor. Ei au fost recruta•i din unită •ile de
16,17

din suprafa•a vârfului de acid gras care con•ine DHA, a•a cum este determinat prin
terapie intensivă coronariană de spitale participante.
cromatografie în fază gazoasă , a fost calculată •i exprimată ca frac•ie din suprafa•a totală a
vârfului de acid gras. Deoarece nivelurile de acid eicosapentaenoic (C20: 5n¡3) în ad- •esut
Controalele au fost bă rba•i fă ră antecedente de TION infarc- miocardice, recruta•i
ipose au fost sub limita de detec•ie a cromatografului pentru majoritatea probelor, acizi
din popula•ia din zonele de captare din care provin pacien•ii, •i frecven•a cu potrivire
gra•i de ulei de peste au fost reprezentate exclusiv de DHA. 18 Coeficientul interdozare de
pentru varsta la intervale de cinci ani. În Finlanda, Israel, Germania, Sco•ia, •i Swit-
varia•ie pentru DHA în adi- pozeze tesut a fost de 25 de procente. Serul colesterol total au
zerland, prelevarea de probe aleatorii din registrele locale ale popula•iei a fost
fost determinate prin metode standard. 12
utilizată pentru a selecta controale. În Rusia •i în cele două centre spaniole, nu au
putut fi utilizate registre regu popu-, din cauza lipsei unor date complete recensă mânt
sau din cauza restric•iilor legale. Prin urmare, controalele au fost selecta•i dintre
pacien•ii interna•i cu afec•iuni care nu sunt cunoscute a fi asociate cu factori
alimentari (colica renală , hernie, pendicitis AP- acută sau adenitis mezenteric, Analize statistice
volvulus sau subocluzie din cauza fibrozei, prostatism neinfec•ioase •i rectală sau
Deoarece distribu•ia de mercur a fost dreapta-denaturate, de transformare microfon
tulbură ri anale altele decât cancer, hemoroizi, sau infec•ii cronice). 12 Atunci când au
logarith- a fost utilizat pentru a îmbună tă •i normalitate. Distribu•ia mercurului în controale
fost anticipate rate scă zute ticipă rii sem- din e•antioane de popula•ie, controalele au
a fost utilizat pentru a calcula punctele cutoff •i pentru me- chintilele tutori de expunere.
fost selectate prin sondaj din bazinul de medic generalist al pacientului (în Olanda)
Pentru analiza multivariate de mercur asocia•ie cu riscul de infarct miocardic a fost
sau prin invitarea AP- prieteni parently să nă to•i •i rude ale pacientului de a participa
imperecheata esti- prin regresie logistică multiplă . •ansele Raporturile din chintile
(în Norvegia ). 12,13

2, 3, 4 •i 5 au fost estimate utilizând cea mai mică chintilă ca categoria sistemul de


referin•e •i au fost efectuate teste pentru tendin•ă peste chintilele de mercur. Valorile P
raportate sunt cu două . Analizele statistice au fost realizate cu software-ul S-Plus. 19
Pacien•ii •i controale au fost recruta•i concomitent în perioada 1991 •i 1992. Ratele de
participare în rândul poten•ialilor subiec•i au fost 81 la suta pentru pacienti si 64 la suta
pentru controale. consiliilor locale de revizuire institu•ională a aprobat studiul, •i în scris REZULTATE

Comparativ cu controalele, pacien•ii au avut semnificativ mai mare


indice al masei corporale •i scă derea nivelului de înaltă densitate
lipoprotein colesterol si au fost mai susceptibile de a avea hipertensiune
arteriala, de a avea diabet, de a fuma •i de a avea un istoric familial de
infarct miocardic (Tabelul 1 ). 12 Nivelul colesterolului total a fost mai mica
in randul pacientilor decat in randul controale, reflectând aproape sigur
efectul de infarct miocardic acut. Prin urmare, nivelul colesterolului total
nu a fost în continuare derabile perit în compara•ii caz de control.
Controalele din Zeist, Olanda •i Berlin, Germania, au avut cele mai scazute
niveluri medii de mercur între controale (0,14 •i 0,17 pg per gram, tively
respec-), în timp ce acelea din cele două centre spaniole au avut cea mai
mare (0,57 ug per gram în Granada •i

0,51 pg per gram în Málaga) - un interval de 4,1 ori de varia•ie


(tabelul 2). Nivelul de DHA din sue tis- adipos a fost puternic corelat
cu nivelul toenail de mercur (tabelul 3). •i ajustate în func•ie de vârstă
centru coeficientul cores- ponden•ă între nivelurile de DHA •i mercur
a fost 0,34 (p <0,001). Dupa ajustarea pentru varsta, centru, si nivelul
de DHA,
consim•ă mântul informat a fost ob•inut din partea participan•ilor la studiu.

Colectare de date

Informa•ii privind fumatul, hipertensiunea •i diabetul zaharat a fost ed collect- prin chestionare
standard. 12,13 Un istoric de hipertensiune sau di- abetes sa bazat pe raportul diagnosticului unui
medic pacientului. Un istoric familial de boală coronariană a fost definită printr-o auto-au raportat
infarct miocardic fatal sau non-fatal într-un pă rinte. Clippings din toate 10 unghiile de la picioare
au fost colectate în termen de opt să ptă mâni de ment enroll-. 13 Timpul mediu (± SD) Greutatea
probelor a fost de 53,8 ± 39,0 mg. Un specimen subcutanate de tesut adipos a fost luat din Tock
dar- prin aspira•ie cu ac. 12 E•antionul adipos a •esutului a fost luat de la pacien•i în termen de
•apte zile de la internare la spital.
De asemenea, a fost ob•inută o probă de sânge venos nonfasting. ples de sânge sam- au
fost extrase de la pacien•i în decurs de 24 de ore de la spital ad- misiune.

Analiza probelor biologice

Toenail de mercur a fost mă surat prin analiză instrumentală TION-neutroni


activa- la Institutul reactorului interfacultă •i Delft University of Technology, Delft,
Olanda. 15 toenail decupajele au fost iradiate timp de patru ore într-un flux termic de
5¬10 12 neutronii pe secundă pe centimetru pă trat. După un timp de dezintegrare de
21 de zile, radia•ia gamma de mercur a fost mă surată într-un Ge (Li) detector de tip
bine timp de o oră . Iradierea probelor de studiu a fost realizat din aprilie 1998, prin
iunie 1999. Probele de la pacien•i •i

1748 · N Engl J Med, Voi. 347, No. 22 · 28 noiembrie 2002 · www.nejm.org

New England Journal of Medicine


Descă rcat de nejm.org la data de 24 ianuarie 2018. Numai pentru uz personal. Nici un alt folose•te fă ră permisiune.
Copyright © 2002 Massachusetts Medical Society. Toate drepturile rezervate.
MERCURY, ULEIURI DE PE TE I INFARCTUL MIOCARDIC

pacien•ii au avut niveluri de mercur mai mari decât trols con- (raportul
T CAPABIL 1. C ARDIOVASCULAR R ISK F actorii implica•i în P ATIENTS CU M YOCARDIAL eu de control al cazurilor, 1,10; interval de încredere de 95 la sută ,
NFARCTION •I ÎN C ONTROLS . *
1.03-1.18) (tabelul 2). Această asociere per- sisted după excluderea celor
două centre spaniole, care erau centrele cu cele mai ridicate niveluri de
P ATIENTS C ONTROLS mercur (DHA ajustate raport de caz de control, 1,09; interval de
R ISK F ACTOR (N = 684) (N = 724) PV aloare
încredere de 95 la sută , 1.02-1.17), •i după ment pentru reglaje multipli
Vârsta (an) 54,7 ± 8,9 53.2 ± 9.3 0,002 factori de risc cardiovascular (raport de control între litere, 1,15; interval
Indicele de masa corporala† 26,5 ± 3,9 25,9 ± 3,4 0.004 de încredere de 95 la sută ,
colesterol total (mmol / litru) ‡ 5,46 ± 1,11 5,56 ± 1,10 0,11
HDL colesterol (mmol / litru) ‡ 0,98 ± 0,25 1,09 ± 0,29 <0,001 1.05-1.25).
Hipertensiune (%)§ 26.0 17.4 <0,001
Analiza cu ajustarea pentru varsta si centru a aratat un risc
fumă tor curent (%) 61.3 37,5 <0,001
crescut de infarct miocardic la niveluri ridicate Cury mer- (P pentru
Diabetul zaharat (%)§ 8.4 3.9 <0,001
trend = 0,01) (tabelul 4). Ajustare pentru DHA a crescut
Consumul de alcool (g / zi) 18,2 ± 27,2 17,8 ± 24,0 0.75¶
Istoricul parental de infarct miocardic 57,6 45,3 <0,001
semnificativ asocierea •i elic- ited un model de doză -ră spuns
(%) gradat, pozitiv. Această tendin•ă a fost consolidat •i mai mult
după ajustarea pentru factorii de risc tradi•ionali •i nivelurile de
* Plus-minus valorile sunt medii ± SD.
antioxidan•i, consultaii re în cote un raport de 2.16 pentru pacientii
† Indicele de masă corporală este greutatea în kilograme împă r•ită la pătratul înă l•imii
în metri.
din cel mai înalt nivel cvintilă mercur, în compara•ie cu cel mai mic
(intervalul de încredere de 95 la sută , 1,09 la
‡ Pentru a converti valorile pentru colesterol total si colesterol lipoproteine cu densitate mare
(HDL) la miligrame pe decilitru, se împarte la 0.02586. §The istorie sa bazat pe raportul
subiectului diagnosticelor de că tre un medic. ¶The asocierea alcoolului cu risc de 4,29; P pentru trend = 0,006). Cand mercurul a fost ca lan-
infarct miocardic a fost sate variabilă continuă în regresie ELS mod-, odds ratio
J - în formă , cu cel mai mic risc de la 13,1 g de admisie pe zi (P <0,001).
multivariate asociat cu o schimbare

T CAPABIL 2. M EANS •I P ATIENT: C ontrol R ATIOS PENTRU M ERCURY L EVELS ÎN T OENAILS .

M EAN T OENAIL M ERCURY L EVEL ÎN P ATIENTS /


N O . DE P ATIENTS / P ATIENT P PARTICIPAREA R A MANCAT/ M EAN T OENAIL M ERCURY L EVEL ÎN C ONTROLS
C INTRODUCE N O . DE C ONTROLS C ontrol P PARTICIPAREA R A MANCAT T OENAIL M ERCURY L EVEL * (95% CI) †
PACIENTII CONTROALE

% pg / g (interval interquartile)

Helsinki, Finlanda 56/62 97/51 0,27 (0.20-0.36) 0,23 (0.15-0.38) 1.16 (0.93-1.44)
Berlin, Germania 75/97 82/73 0,19 (0.12-0.25) 0,17 (0.13-0.24) 1,08 (0.90-1.30)
Ierusalim, Israel 57/59 60/53 0,30 (0.21-0.41) 0,25 (0.18-0.36) 1,20 (0.99-1.46)
Zeist, •ă rile de Jos 64/57 75/50 0,14 (0.09-0.26) 0,14 (0.08-0.19) 0,98 (0.75-1.28)
Sarpsborg, Norvegia 96/101 96/98 0,31 (0.21-0.49) 0,30 (0.23-0.41) 1,03 (0.89-1.19)
Moscova, Rusia 92/97 97/79 0,20 (0.13-0.27) 0,20 (0.13-0.27) 1.02 (0.85-1.24)
Edinburgh, Marea 39/25 98/61 0,15 (0.11-0.22) 0,18 (0.13-0.23) 0,85 (0.65-1.10)
Britanie
Granada, Spania 55/52 45/67 0,53 (0.38-0.77) 0.57 (0.34-0.85) 0,92 (0.70-1.21)
Málaga, Spania 94/100 89/77 0,68 (0.39-1.09) 0,51 (0.29-0.80) 1,33 (1.08-1.63)
Zurich, Elvetia 56/74 93/26 0,20 (0.12-0.28) 0,21 (0.15-0.29) 0.97 (0.76-1.23)
Per total 684/724 81/64 0,27 (0.15-0.45) 0,25 (0.15-0.40) 1,07 (1.00-1.14)
Per total‡ 1.10 (1.03-1.18)
Per total§ 1,15 (1,05-1,25)

* concentra•ia de mercur a fost analizată pe o scara logaritmică , iar rezultatele au fost transformate din nou pe scară naturală .
† Rapoartele au fost ajustate pentru varsta (variabilă continuă ) •i centru (indicator variabil). Valoarea P pentru heterogenitate de centru a fost 0,22. CI reprezintă intervalul de încredere.

‡ Rapoartele au fost ajustate pentru varsta, centru, •i nivelul de acid docosahexaenoic (continuu).

§The rapoarte au fost ajustate pentru varsta, centru, nivelul de acid docosahexaenoic, indicele de masa corporala (continuu), fumatul (variabile indicator pentru fumatori actuali si fosti fumatori),
de inalta densitate lipoproteine (continuu), antecedente de hipertensiune (indicator variabil ), diabet (indicator variabil), consumul de alcool (variabile indicator pentru bautorii actuali •i fo•ti),
adipos-•esut A - Nivelul tocoferol (continuu), adipos-•esut b - nivel caroten (continuu), seleniu toenail (continuă ) •i greutatea toenail (continuă).

N Engl J Med, Voi. 347, No. 22 · 28 noiembrie 2002 · www.nejm.org · 1749

New England Journal of Medicine


Descă rcat de nejm.org la data de 24 ianuarie 2018. Numai pentru uz personal. Nici un alt folose•te fă ră permisiune.
Copyright © 2002 Massachusetts Medical Society. Toate drepturile rezervate.
New England Journal of Medicine

T CAPABIL 3. R ISK F ACTORII A ccording LA Q UINTILE DE T OENAIL M ERCURY L EVEL


PRINTRE C ONTROLS, A DJUSTED PENTRU A GE C INTRODUCE.*

R ISK F ACTOR Q UINTILE PV aloare


1 2 3 4 5

Vârsta (an) 54.3 52.3 53.3 54.1 53.5 0,97


Indicele de masa corporala† 25.5 26.0 25.9 26.0 26.0 0.44
colesterol total (mmol / litru) ‡ 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 0,25
HDL colesterol (mmol / litru) ‡ 1,07 1,07 1.13 1.11 1.08 0,89
A- Tocoferol (pg / g) § 164,7 195,3 205,7 188,4 201,3 0,12
b- Caroten (pg / g) § 0,42 0.41 0,49 0,45 0.41 0.64
Seleniu (mg / kg) § 0,59 0,59 0,59 0.62 0,64 <0,001
acid docosahexaenoic (%) ¶ 0,16 0,21 0,23 0,27 0,35 <0,001
fumă tor curent (%) 42,3 34.9 41.2 34.9 36.5 0,52
Consumul de alcool (g / zi) 12.2 17.5 21.2 19.4 21.9 0,02
Hipertensiune (%) 10.6 12.9 11.9 14.4 17.3 0,12
Diabetul zaharat (%) 2.1 5.3 3.9 1.8 1.7 0,26
Istoricul parental de infarct miocardic (%) 45,0 48.7 46.7 37.3 40.6 0,25

* Valorile cutoff pentru chintilele de mercur din controalele au fost 0,14, 0,21, 0,29, •i 0,45 ug per gram. † Indicele de masă corporală este greutatea în
kilograme împă r•ită la pă tratul înăl•imii în metri. ‡ Pentru a converti valorile pentru colesterolului total •i lipoproteine cu densitate mare (HDL) la milli-

grame pe decilitru, diviza de 0.02586. §Values sunt mijloace geometrice.

Acid ¶Docosahexaenoic (C22: 6n¡3) Valorile sunt exprimate ca procent din suprafa•a totală a vârfului de acid gras. ¿Istoria sa bazat
pe raportul subiectului diagnosticelor de că tre un medic.

T CAPABIL 4. O DDS R ATIOS PENTRU A F IRST M YOCARDIAL eu NFARCTION, A ccording LA Q UINTILE DE T OENAIL M ERCURY L EVEL SAU A DIPOSE-T PROBLEMA
D OCOSAHEXAENOIC A CID ( DHA) L EVEL. *

M EASURE Q UINTILE P PENTRU T RUPE

1 2 3 4 5

Mercur
Mediana (pg / g) 0,11 0,17 0,24 0.36 0,66

odds ratio (95% CI)

Modelul 1 † 1,000,86 (0.61-1.22) 1,01 (0.71-1.44) 1,08 (0.76-1.55) 1,47 (0.99-2.14) 0,01
Modelul 2 ‡ 1,000,93 (0.64-1.36) 1,11 (0.76-1.63) 1,24 (0.83-1.84) 1,86 (1.20-2.91) 0,001
Modelul 3§ 1,000,86 (0.49-1.50) 1,18 (0.67-2.07) 2,08 (1.12-3.84) 2,16 (1.09-4.29) 0,006
DHA mediana (% FA)
0,100,16 0,22 0,28 0.44

odds ratio (95% CI)

Modelul 1 † 1,001,13 (0.80-1.61) 1,26 (0.87-1.83) 1,27 (0.87-1.88) 0,80 (0.53-1.23) 0,23
Modelul 2 ‡ 1,001,07 (0.75-1.54) 1,15 (0.79-1.66) 1,07 (0.72-1.58) 0,66 (0.42-1.03) 0,01
Modelul 3§ 1,001,07 (0.63-1.84) 1,12 (0.64-1.94) 0,83 (0.47-1.49) 0,59 (0.30-1.19) 0,02

* Pentru toate rapoartele cote, chintila inferioară pentru toenail nivel de mercur sau adipos •esutului nivel DHA a servit ca categoria de referin•ă . CI denotă
interval de încredere, •i% FA procentul din suprafa•a totală a vârfului de acid gras. † Modelul 1 este ajustat pentru vârstă (variabilă continuă ) •i centru (indicator
variabil).

‡ Modelul 2 este ajustată suplimentar pentru DHA (acid docosahexaenoic) (variabilă continuă ) când riscul relativ în chintilele de mercur este modelat •i este
ajustat pentru mercur (variabilă continuă ) când riscul relativ în chintilele DHA este modelat. §Model 3 este ajustată suplimentar pentru indexul (continuu), talie masa
corporala: sold (continuu), statutul de fumat (variabile indicator pentru fumatori actuali si fosti fumatori), consumul de alcool (variabile indicator pentru bautorii
actuali •i fo•ti), high- colesterol lipoproteine cu densitate (continuă ), diabet (indicator variabil), antecedente de
hipertensiune (indicator variabil), infarct miocardic parental (indicator variabil), A- Nivelul tocoferol (continuu), b- Nivelul caroten (continuu), nivelul
de seleniu toenail (continuă) •i greutatea toenail (continuă).

1750 · N Engl J Med, Voi. 347, No. 22 · 28 noiembrie 2002 · www.nejm.org

New England Journal of Medicine


Descă rcat de nejm.org la data de 24 ianuarie 2018. Numai pentru uz personal. Nici un alt folose•te fă ră permisiune.
Copyright © 2002 Massachusetts Medical Society. Toate drepturile rezervate.
MERCURY, ULEIURI DE PE TE I INFARCTUL MIOCARDIC

din 25 a percentila 75 a distribu•iei de mercur a fost 1.63 la suta, la pacientii si 0,25 ± 0,13 la suta in controale. In analizele
(interval de încredere de 95 la sută, ajustate pentru varsta si centru, nu a existat nici o rela•ie consecventă
1.22-2.18; P = 0,001). între cre•terea nivelurilor de DHA •i riscul de infarct miocardic (tabelul
Curba doză -ră spuns pentru rela•ia dintre nivelul de mercur •i 4). 17 ajustare ter AF- pentru nivelul de mercur, de asemenea, a existat
riscul de infarct miocardic a fost examinată suplimentar prin o tendinta semnificativa fata de un risc mai mic de infarct miocardic cu
neparametrică re- logistic progresie (Fig. 1). 19 A existat o cutelor niveluri mai ridicate de DHA (P pentru trend =
pozitiv, monotonă in- riscului asociat cu nivelurile de mercur peste
0,25 pg per gram, care a fost mai abruptă după ajustarea nivelului 0,01). Această tendin•ă a fost confirmată în nonparamet-
de DHA. analizele ric (Fig. 1). Nu a existat nici o interac•iune între mercur
•i DHA în ceea ce prive•te asocia•iile lor cu riscul de infarct
Nivelurile medii de DHA, exprimate ca vârstă procentaj din suprafa•a miocardic (P pentru interac•iune = 0,61).
totală a vârfului de acid gras, au fost de 0,24 ± 0,13

3.0 500

Ajustat pentru DHA


400
2.0

Desubi
ec•i)
300
cote Raportul

Neajustat pentru DHA

(nr.
200

Frecven
1.0

•a
100

0.7 0
0.0 0,25 0,50 0,75 1,00 1.25

Toenail Mercur ( m g / g)

1,50 500

400
Desubiec•i)

1,00
Neajustat pentru mercur

300
cote Raportul

(nr.

0,50 Ajustat pentru mercur 200


Frecve
n•a

100

0,25
0
0.0 0,25 0,50 0,75

DHA (% din suprafa•a vârfului de acid gras)

Figura 1. Estimă rile neparametrice ale riscului de infarct miocardic Conform nivelurile de mercur din Toenails (Panel A) •i de acid
docosahexaenoic (DHA) in tesut adipos (caseta B).

Toate curbele au fost ajustate pentru varsta si centru. Modelele de regresie neparametrice folosit un lowess mai lin, cu durata de 40
la suta. 19 Valoarea de referin•ă (odds ratio = 1.0) a fost stabilit la 0,08 ug per gram de mercur •i 0,08 procente din totalul suprafe•ei
vârfului de acid gras pentru DHA, ambele valori corespunzând percentila 5a distribu•iilor respective între controalele. Barele
reprezintă distribu•ia frecven•ei de mercur •i DHA în e•antionul de studiu.

N Engl J Med, Voi. 347, No. 22 · 28 noiembrie 2002 · www.nejm.org · 1751

New England Journal of Medicine


Descă rcat de nejm.org la data de 24 ianuarie 2018. Numai pentru uz personal. Nici un alt folose•te fă ră permisiune.
Copyright © 2002 Massachusetts Medical Society. Toate drepturile rezervate.
New England Journal of
Medicine

pe•te, crustacee •i marine animale; aceste alimente sunt o sursă


Am efectuat analize de mai multe sensibilitate pentru a majoră de expunere la mercur pentru popula•ia generală . 2 pe•te
mare, ruinare, cum ar fi pe•tele-spadă •i rechini, au cele mai mari
evalua coeren•a constată rilor noastre. În primul rând, am
concentra•ii de mercur (aproximativ 1 pg per gram); ton, pă stră v,
reanalizat datele în timp ce exclude rezultatele de la Málaga,
•tiucă •i bas au concentra•ii intermediare (0,1 până la 0,5 ug per
centrul cu cel mai puternic efect de mercur. Când am fă cut
gram); •i cele mai multe crustacee au concentra•ii scă zute. 1,2
acest lucru, asocierea mercurului, cu riscul de infarct ocardial
my- persistat: raportul de control DHA ajustat între litere al
nivelurilor de mercur a fost de 1,08 (interval de încredere de 95 La popula•iile de alimenta•ie cantită •i mari de pe•te din lacuri sau râuri
contaminate din punct de vedere locale care doresc, cu toate acestea, alte agen•ii pot
la sută , 1.01-1.15). In plus, nu au existat diferen•e semnificative în
fi catedrei principalii factori care contribuie la aportul total de mercur. 6
asocierea mercurului •i a infarctului miocardic între studiu ters
cen- (P pentru interac•iunea dintre centru •i nivelul de mercur
= 0,20). În al doilea rând, am gasit rezultate similare în centrele Mercur poate promova ateroscleroza si, prin urmare, cre•te riscul
care au folosit controale din TION popu-generală •i în cele care de infarct miocardic în mai multe moduri. Mercur promovează
selecta•i alte tipuri de controale (datele nu sunt prezentate). În produc•ia de icals rad- libere în modele experimentale, 3-5 •i se poate
al treilea rând, ne-a confirmat faptul că ratele ticipă rii sem- în lega nium sele- pentru a forma Seleniură mercur, un complex insolubil
fiecare centru, care nu poate servi ca un cofactor pentru glutation perox-idase. 22 În
plus, metilmercur are o afinitate foarte mare pentru grupările tiol •i
poate inactiva proprietă •ile tioxidant An- de glutation, catalaza si
dismutaza peroxid Su-. 23 Mercur poate induce lipidelor per-oxidă rii, 24
•i nivelurile de mercur au fost un predictor puternic al nivelelor
0,66 pentru corelarea în controalele •i P = 0,97 pentru corela•ia la
lipoproteinelor de joasă densitate oxidate in studiul bolilor cardiaca
pacien•i). În cele din urmă , am evaluat asocierea dintre nivelul de mercur
ischemica Kuo- pio. 6 Mercury com- lire poate promova, de asemenea,
•i farction in- miocardică , limitând analizele noastre la cele cinci centre
agregarii plachetare 25 •i coagulabilitatea de sânge, 26 inhibă TION
cu cele mai mari rate de ră spuns între controale; rezultatele au fost
forma- celulelor endoteliale •i migra•ia, 27 •i afectează apoptoza •i
similare cu rezultatele noastre generale (raportul dintre nivelul Cury mer-
ră spunsul flammatory in-. 28 Ratele crescute ale bolii cular cardiovas-au
la pacien•i comparativ cu cea în controale, după ajustarea nivelului DHA,
fost gă site în rândul lucră torilor expu•i la mercur, 29,30 •i nivelurile de
a fost 1,12; P = 0,005).
mercur in par a prezis progresia aterosclerozei carotidiene intr-un
studiu longitudi- nal. 31 Toenail de mercur, cu toate acestea, nu a
DISCUŢ IE prezice inciden•a bolii coronariene într-un studiu de caz de control
imbricate în profesioni•tii din domeniul să nă tă •ii din SUA report- ed în
In acest studiu de caz interna•ional de control, am gă sit o
altă parte, în această edi•ie a Jurnal. 32
asocia•ie independentă •i calibrată între nivelurile toe- de unghii
de mercur •i riscul de TION infarc- miocardice. Mai mult, mercurul
mascat o ation aso- inversa intre nivelurile de DHA •i riscul de
infarct miocardic, care a devenit evidentă numai după ajustarea
nivelului de mercur.
Unele limită ri trebuie, de asemenea, să fie luate în
Mai mul•i factori adaugă la puterea de constatarile noastre. În considerare în interpretarea rezultatelor noastre. Analizele
primul rând, toenail •i adipos-•esut probe au fost ed collect- de la noastre s-au bazat pe mă sură tori unice de mercur •i DHA, iar
pacienti la scurt timp după ce au avut un infarct cadran myocar-. acestea sunt supuse unor erori de mă surare aleatorie. In dition
Aceste mă sură tori sunt, prin urmare, ne- posibil să fi fost afectate ad-, nivelurile de mercur sau DHA au fost reduse in mai mul•i
de dezvoltarea bolii, o limitare comun de studii de caz. În al doilea participan•i la studiu, crescând astfel probabilitatea de eroare
rând, numai pacien•ii cu un prim infarct miocardic au fost analitică . Este probabil că rezultatele analizelor noastre
examinate, astfel încât este pu•in probabil că au schimbat dieta lor subestimează asocia•iile de ambele Cury mer- •i nivelurile de
înainte de eveniment. În cele din urmă , toenail mercurul este un DHA cu infarct miocardic. O altă poten•ială limitare a studiului
marker biologic fiabil al expunerii pe termen lung la mercur. 2,20,21 nostru este că rata de participare a fost mai mare la pacien•ii
Valabilitatea mercur mentelor din studiul nostru mă sură tori este decât pentru controale. Cu toate că acest lucru ridică
întă rită de constatarea unei asocieri puternice între mercur •i DHA, posibilitatea de pă rtinire selec•ie, asocierea nivelurilor de mercur
un marker biologic al aportului gras pe•te. 18 cu infarct ocardial my- a fost mai mare în centre cu rate de
participare mai mari, ceea ce face de selec•ie pă rtinire o
explica•ie pu•in probabilă a rezultatelor noastre. În plus,

Mercur există în trei forme: mercur elementar, compu•i de


mercur anorganici •i mercur organic, în primul rând metilmercur. 1,2 Expunerea
la mercur anorganic se produce profesional; oamenii pot fi, de asemenea,
expus la mercur anorganic din amalgam de
argint-mercur din plombele dentare. Expunerea la methylmercu-
rezultate riu aproape exclusiv din consumul de

1752 · N Engl J Med, Voi. 347, No. 22 · 28 noiembrie 2002 · www.nejm.org

New England Journal of Medicine


Descă rcat de nejm.org la data de 24 ianuarie 2018. Numai pentru uz personal. Nici un alt folose•te fă ră permisiune.
Copyright © 2002 Massachusetts Medical Society. Toate drepturile rezervate.
MERCURY, ULEIURI DE PE TE I INFARCTUL MIOCARDIC

Noi nu am avut informa•ii cu privire la sursele de Cury mer- sau DHA sau pe u•ura Epidemiologie si prevenire a American Heart Association, olulu Hon-, două zeci •i trei au 26
aprilie 2002.
cantitatea •i tipul de con- pe•te consumate de că tre participan•ii la studiu. Cu toate
acestea, nivelurile ridicate de mercur din cele două centre spaniole sunt în
Suntem datori membrilor Grupului de studiu EURAMIC pentru punerea la
concordan•ă cu consumul ridicat de pe•te în această •ară 33
dispozi•ie datele originale din partea miocardică TION infarc- a studiului lor. În plus
fa•ă de mai multe dintre autori, al•i membri ai grupului de studiu au fost EURAMIC
Lenore Arab (Project Management Group), Ramón Gálvez-Vargas (Lider de proiect),
iar nivelul ridicat de mercur din pe•te capturat în Marea Mediterană 34,35 •i
Jussi
consumate în aceste ora•e. Corela•ia dintre mercur •i DHA sugerează că K. Huttunen (Project Management Group), Alwine FM Kardi- naal (Project
pe•tele este, probabil, principala sursă de mercur în unghiile de la picioare Management Group, Lider de proiect), Blaise C. Martin (Lider de proiect), Vladimir P.
in populatiile noastre, cu toate că alte surse de expunere la medii sunt Mazaev (Lider de proiect), JJ Ringstad (Lider de proiect), •i Michael Thamm (Lider de
proiect).
posibile. In cele din urma, populatia noastra de pacienti a fost limitată la
pacien•ii cu infarct miocardic care au supravie•uit până la spitalizare.
APENDICE
Observat asocia- •ii, astfel, nu pot fi generalizate la pacien•i cu evenimente
cardiace acute care mor inainte de spitalizare. consumul de peste este Alte anchetatorii de metale grele si infarct miocardic proiect au fost Lydia Gorgojo,
recomandat in prezent pentru a reduce riscul de boli cardiovasculare 36 •i Institutul de Sanatate Carlos III, Madrid; Alwine FM Kardinaal, TNO Nutri•ie •i Cercetă ri
Alimentare, Zeist, •ă rile de Jos; Jussi
ca parte a unui tip iterranean Med dieta. 37 Cu toate acestea, rezultatele
K. Huttunen, Institutul Na•ional de Sănă tate Publică , Helsinki, Finlanda; Joaquín Fernández-Crehuet,
studiilor demiologic epi- ale aportului de pe•te sau nivelurile de ulei de Universidad de Málaga, Málaga, Spania; José F. Guillén, Universidad de Granada, Granada, Spania;
peste si boli coronariene sunt contradictorii, variind de la asocia•ii în mod Michael Thamm, Institutul Robert Koch, Berlin, Germania; Blaise C. Martin, Universitatea din Zurich,
Zurich, Elve•ia; Jetmund Ringstad, Spitalul Central Østfold, Fredrikstad, mod Nor; •i Vladimir Mazaev,
clar inverse 38-40 la practic nule asocia- •ii 17,41-45 •i asocieri pozitive. 6 ef- de Ministerul rus al Să nă tă •ii, Moscova, Rusia.
protec•ie afectează in peste gras 9 •i suplimente de ulei 10 au fost gă site în
două studii clinice de prevenire secundară . În ambele studii, protec•ia a
fost în mare parte limitată la evenimente fatale onary coresponden•i, în REFERIN E
timp ce am gasit
1. Keating MH, Mahaffey KR, Schoemy R, •i colab. Mercur raport de studiu la Congres. Voi. I.
o asociere inversa intre nivelurile de DHA •i TION infarc- miocardic non- Rezumat executiv. EPA-452 / R-97-003. Washington,
fatal. Este posibil ca, desi efectele antiaritmice ale uleiurilor de pe•te pot DC: Agen•ia de Protec•ie a Mediului, decembrie 1997.
2. Comitetul pentru efectele toxicologice metilmercurului, Consiliul Director la studii de
prevala în prevenirea evenimentelor antiguvernamentale la pacien•ii care
mediu •i toxicologie, Comisia privind Life Sciences. Efectele icological Tox- de metilmercur.
au avut un infarct miocardic sau în prevenirea mor•ii subite din cauze Washington, DC: Consiliul Na•ional de Cercetare, 2000.
cardiace, 46,47 antiagregant •i alte proprietă •i aterogene anti ale uleiurilor
3. Magos L. Fiziologie si toxicologie mercurului. Met Syst Ionii Biol 1997; 34: 321-70.
de pe•te poate avea, de asemenea, un efect preventiv substan-.
4. Jansson G, Harms-Ringdahl M. Efectele stimulatoare ale ionilor ver mercuric- •i sil- asupra
produc•iei de anioni superoxid în leucocite polimorfonucleare umane. Free Radic Res
Commun 1993; 18: 87-98.
5. Clarkson TW. Toxicologia de mercur. Crit Rev Clin Lab Sci 1997; 34: 369-403.

6. Salonen JT, Seppänen K, Nyyssönen K, •i colab. Aportul de mercur din pe•te, peroxidarea lipidelor,
precum •i riscul de infarct miocardic si coronariene, cardiovasculare, precum •i orice deces în estul
Riscul de boli cardiovasculare la o populatie poate depinde de bă rba•i finlandezi. Circulation 1995; 91: 645-55.

echilibrul dintre acizii gra•i n¡3 •i metilmercur din pe•tele consumat.


7. Rissanen T, Voutilainen S, Nyyssönen K, Lakka TA, Salonen JT. Acizi gra•i ulei de pe•te derivate,
Expunerea la metilmercur este deja o preocupare în anumite grupuri cu acid docosahexaenoic •i acid docosapentaenoic, •i riscul de evenimente coronariene acute: Risc
risc ridicat; Food and Drug Administration a recomandat femeilor Study Kuopio boală cardiacă ischemică Factor. Circulation 2000; 102: 2677-9.

gravide •i femei care pot de- veni gravide să nu mă nânce spada, macrou
8. Connor WE. Importan•a n-3 acizi gra•i în să nă tate •i boală . Am J Clin Nutr 2000; 71:
rege, tilefish, rechin, sau pe•te din eas ar- contaminate la nivel local. 48 Suppl: 171S-175S.
Rezultatele noastre ridica posibilitatea ca acest sfat ar trebui să fie extins 9. Burr ML, Fehily AM, Gilbert JF, •i colab. Efectele modifică rilor de gră sime, pe•te •i aportul
de fibre pe moarte •i reinfarct miocardic: Dieta si Reinfarc- Trial TION (DART). Lancet 1989;
la popula•ia generală adultă . Cu toate acestea, rezultatele noastre nu
2: 757-61.
implică faptul că oamenii ar trebui să se oprească consumul de pe•te. 10. GISSI-prevenzione Anchetatorii (Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza
Analiza noastră ajustat mercur este cu un consecventă efect protector al nell'Infarto miocardico). suplimentarea dietei cu acizi n-3 polinesatura•i gra•i •i vitamina E
după infarctul miocardic: SULT revaccinarea GISSI-Prevenzione. Lancet 1999; 354:
pe•tilor dietetice, cu condi•ia ca acesta nu este puternic contaminat. 447-55. [Erata, Lancet 2001; 357:. 642]

11. Marckmann P, consumul de Gronbaek M. Peste si de inima dis- mortalitate probleme: o


revizuire sistematica a studiilor de cohorta prospectiv. Eur J Clin Nutr 1999; 53: 585-90.

12. Kardinaal AF, Kok FJ, Ringstad J, •i colab. Antioxidantii in tesutul adipos si riscul de
Metale grele •i infarct miocardic Proiectul a fost sprijinit de o ac•iune concertată
infarct miocardic: Studiul EURAMIC. Lancet 1993; 342: 1379-1384.
BIOMED-2 din (contractul de cercetare BMH4-CT98-3565) Comisia Europeană •i a fost un
proiect auxiliar pentru studiul EURAMIC. Studiile na•ionale au fost finan•ate prin subventii de
13. Kardinaal AF, Kok FJ, Kohlmeier L, •i colab. Asociere între seleniu •i toenail riscul de
la British Heart Foundation, Ministerul olandez al Să nă tă•ii, spaniol Fondo de gaciones
infarct miocardic acut la bărba•i europeni: Studiu EURAMIC: infarct miocardic Antioxidant
Sanitarias unor cercetatori, Oficiul Federal German de Să nă tate, norvegiană Re- că utare
european •i cancerul de sân. Am J Epidemiol 1997; 145: 373-9.
Consiliului, Ministerul rus al •tiin•ei, National Elve•ian Science Foundation, Funda•ia Yrjö
Jahnsson, •i Israel Science Foundation. Prezentat în parte, la al 42-lea Conferinta anuala
privind cardiovasculare, sec- 14. Tuomilehto J, Kuulasmaa K. OMS MONICA proiectului: evaluarea mortalită •ii •i
morbidită •ii CHD. Int J Epidemiol 1989; 18: Suppl 1: S38-S45.
15. Bode P. de automatizare •i de asigurare a calită •ii în facilită •ile NAA din Delft. J Radioanal
Chem 2000 Nuci; 245: 127-32.
16. Aro A, Kardinaal AF, Salminen I, •i colab. •esut adipos izomeric trans

N Engl J Med, Voi. 347, No. 22 · 28 noiembrie 2002 · www.nejm.org · 1753

New England Journal of Medicine


Descă rcat de nejm.org la data de 24 ianuarie 2018. Numai pentru uz personal. Nici un alt folose•te fă ră permisiune.
Copyright © 2002 Massachusetts Medical Society. Toate drepturile rezervate.
New England Journal of Medicine

acizi gra•i •i riscul de infarct miocardic în nouă •ă ri: studiul EURAMIC. Lancet 34. Dorozynski A. Marea Mediterană prognoza otravă de pe•te. Nature 1975 254: 549-51.
1995; 345: 273-8.
17. Guallar E, Aro A, Jimenez FJ, et al. Omega-3 acizi gra•i în •esutul adipos •i a riscului 35. Von Burg R, Greenwood MR. Mercur. In: Merian E, ed. Metale •i compu•ii acestora în
de infarct miocardic: studiul EURAMIC. Arterioscler Thromb Vase Biol 1999; 19: 1111-8. mediu: apari•ie, analiză •i relevan•ă biologică . Weinheim, Germania: VCH Verlag, 1991:
1045-1088.
18. Marckmann P, Lassen A, Haraldsdottir J, Sandström B. Biomarkers aportului de pe•te 36. Krauss RM, Eckel RH, Howard B, •i colab. linii directoare dietetice AHA: re viziune 2000:
obi•nuit în •esutul adipos. Am J Clin Nutr 1995; 62: 956-9. o declara•ie pentru personalul medico-sanitar din cadrul Comitetului Nutritie al American
19. S-PLUS ghidul de folosire in 2000. Seattle: Analiza datelor si produselor dezbinare sion, Mathsoft, 1999. Heart Association. Stroke 2000; 31: 2751-66.
20. Garland M, Morris JS, Rosner BA, et al. Toenail niveluri oligoelementelor ca 37. de Lorgeril M, P Salen, Martin JL, Monjaud I, J Delaye, dieta Mamelle N.
biomarkeri: reproductibilitate pe o perioada de 6 ani. Cancer Epidemiol biomarkeri Prev mediteraneene, factorii de risc tradi•ionali, iar rata complica•iilor cardiovasculare după
1993; 2: 493-7. [Erata, Cancer Epidemiol biomarkeri Prev 1994; 3:. 523] infarct miocardic: raportul final al studiului Heart Lyon Diet. Circulation 1999; 99: 779-85.

21. MacIntosh DL, Williams PL, Hunter DJ, •i colab. Evaluarea unui chestionar alimentar abordare 38. Kromhout D, Bosschieter EB de Lezenne Coulander C. Rela•ia inversă între consumul de
compozi•ie alimentară frecven•ă pentru estimarea aportului alimentar de arsenic anorganic •i peste si mortalitatea de 20 de ani de boli cardiace coronariene. N Engl J Med 1985; 312:
metilmercur. Cancer Epidemiol Biomar- KERS Prec 1997; 6: 1043-1050. 1205-9.
39. Daviglus ML, Stamler J, Orencia AJ, et al. Consumul de pe•te •i riscul de 30 de ani de
22. Cuvin-Aralar ML, Furness RW. Mercur •i seleniu interac•iune: o revizuire. Ecotoxicol infarct miocardic fatal. N Engl J Med 1997; 336: 1046-
Environ Saf 1991; 21: 348-64. 53.
23. Naganuma A, KoyamaTsukasa Y, Imura N. Comportamentul metilmercurului în eritrocite de 40. Hu FB, Bronner L, Willett WC, et al. Pe•te •i acizi gra•i omega-3 •i riscul de in- ia de
mamifere. Toxicol Appl Pharmacol 1980; 54: 405-10. boli coronariene la femei. JAMA 2002; 287: 1815-
24. Rungby J, Ernst E. indusă experimental peroxidă rii lipidice după posure ex- crom, 21.
mercur sau argint: interac•iuni cu plimbare tetrachlo- carbon. Pharmacol Toxicol 1992; 70:
41. Ascherio A, RIMM EB, Stampfer MJ, Giovannucci EL, Willett WC. aportul alimentar de
205-7.
acizi grasi n¡3 marine, consumul de peste, iar riscul coro- nary bolii în rândul bă rba•ilor. N
25. Evaluarea Kostka B. cineticii ADP agregă rii plachetare induse de po- tentiation de
Engl J Med 1995; 332: 977-82.
clorură methylmercuric. J Trace Elem Exp Med 1991; 4: 1-9.
42. Morris MC, Manson JE, Rosner B, Buring JE, Willett WC, Henne- Kens CH. Consumul de
26. Wierzbicki R, Prazanowski M, Michalska M, Krajewska U, Mielicki WP. Tulbură ri în
pe•te •i a bolilor cardiovasculare in studiul de Sanatate Medicii: un studiu prospectiv. Am J
coagularea sângelui la om expu•i profesional la vapori de mercur. J Trace Elem Exp Med
Epidemiol 1995; 142: 166-75.
2002; 15: 21-9.
43. Gillum RF, Mussolino M, Madans JH. Rela•ia dintre sumption pe•te con-, deces din
27. Kishimoto T, Oguri T, Abe M, Kajitani H, Tada M. Efectul inhibitor al metilmercur asupra
toate cauzele, si incidenta bolilor de inima coronariene: NHANES I Epidemiologic follow-
migra•iei •i al formă rii tubului prin celulele endoteliale vasculare umane cultivate. Arch
up studiu. J Clin Epidemiol 2000; 53: 237-44.
Toxicol 1995; 69: 357-61.
28. Insug O, DATAR S, Koch CJ, Shapiro IM, Shenker BJ. lire com- mercuric inhibă func•ia
44. Wood DA, Riemersma RA, Butler S, •i colab. Acidul linoleic •i noic eicosapentae- în •esutul adipos •i a
umană monocitelor prin inducerea apoptozei: dovezi pentru formarea de specii reactive
trombocitelor •i a riscului de boli cardiace coronariene. Lancet 1987; 1: 177-83.
de oxigen, dezvoltarea de tranzi•ie mitocondrial permeabilitatea membranei •i pierderea
rezervei reductive. Toxicologie 1997; 124: 211-24.
45. Guallar E, Hennekens CH, Saci FM, Willett WC, Stampfer MJ. Un studiu prospectiv al
nivelurilor de ulei de pe•te plasmă •i inciden•a infarctului miocardic la medicii de sex masculin din
29. Barregard L, Sallsten G, Jarvholm B. Mortalitatea si cancer de incidenta in lucratorii
SUA. J Am Coll Cardiol 1995; 25: 387-94.
cloralcaline expusi la mercur anorganic. Br J Ind Med 1990; 47: 99-104.
46. Siscovick DS, Raghunathan TE, regele I, •i colab. nivelurile de admisie si membrana celulelor
dietetice ale acizilor gra•i cu catenă lungă n-3 polinesatura•i •i riscul de stop cardiac primar. JAMA
30. Boffetta P, Sallsten G, Garcia-Gomez M, •i colab. Mortalitatea de boli cardio-vasculare
1995; 274: 1363-7.
•i expunerea la mercur anorganic. OCCUP Environ Med 2001; 58: 461-6.
47. Albert CM, Campos H, Stampfer MJ, •i colab. Nivelurile sanguine de catenă lungă n¡3 acizi
gra•i •i riscul de moarte subită . N Engl J Med 2002; 346: 1113-8.
31. Salonen JT, Seppänen K, Lakka TA, Salonen R, Kaplan GA. acumulare de mercur si
progresia accelerata a aterosclerozei carotidiene: o bază de ulation prospectiv 4 ani de
48. Centrul pentru Siguranta Alimentara si Nutritie Aplicata. consultativ de consum: un mesaj
studiu pop- follow-up la bărba•i în estul Finlandei. Ateroscleroza 2000; 148: 265-73.
important pentru femeile gravide •i femeile de vârstă fertilă , care pot deveni gravide cu privire la
riscurile de mercur din pe•te. College Park,
32. Yoshizawa K, RIMM EB, Morris JS, et al. Mercur •i riscul de boli de inima la barbati onary de
Md .: Food and Drug Administration, martie 2001. (Accesat 1 noiembrie
temelie. N Engl J Med 2002; 347: 1755-1760.
2002, la http://vm.cfsan.fda.gov/~dms/admehg.html.)
33. FAOSTAT 2001 CD-ROM: FAO bazelor de date statistice. Roma: Alimenta•ie •i
Agricultură a Na•iunilor Unite, 2001.

Copyright © 2002 Massachusetts Medical Society.

1754 · N Engl J Med, Voi. 347, No. 22 · 28 noiembrie 2002 · www.nejm.org

New England Journal of Medicine


Descă rcat de nejm.org la data de 24 ianuarie 2018. Numai pentru uz personal. Nici un alt folose•te fă ră permisiune.
Copyright © 2002 Massachusetts Medical Society. Toate drepturile rezervate.

S-ar putea să vă placă și