Sunteți pe pagina 1din 3

Cultura civică Semnătură aviz.........................

Clasa a V-a ; A doua şansă-învățământ secundar inferior


Prof. Nistor Mirela
Școala Gimnazială nr. 16, Galați

Activitatea în anul şcolar 2015-2016

Activitate Ore / semestrul I Ore / semestul II Total nr. ore


Predare – învățare 18 17 35
Evaluare 4 6 10
Total 22 23 45
Planificare calendaristică anuală
Clasa a V-a
Nr. Unitatea de învățare Competențe Conținuturi de învățare Nr. ore Data/Săptămâna Termeni – cheie Obs.
crt. specifice alocate
1 Constituția României CS 1 Structura 2+2 S1 ; S 2; S3; S4 Cultură civică
CS 2 Constituției şi mecanismele Constituție,
constituționale libertate, dreptate,
proprietate,
Valori și principii 2+3 S5; S6;
patriotism
constituționale S7; S8; S9
Libertatea
Dreptatea
Proprietatea
Patriotism
Evaluare 2 S10; S11
2 Instituții democratice CS 3; CS 4 Statul democratic și principiul 2 S 12; S 13 Democrație, putere
separării puterilor în stat legislative, executive,
Autoritățile statului roman: 2+3 S14; S15; judecătorească
Aut. Executive S16; S17; S18
Aut. Legislative
Aut. Judecătorească
Președinția
Evaluare 2 S19; S20
3 Viața în societate CS 5 Grupurile sociale: caracteristici, 2+2 S21; S22; S23; S24 Persoana umană,
relații între grupuri comunitate locala,
Familia ca grup social 2 S25; S26 națională,
Comunitățile locală, națională 2 S27; S28 internațională
și internațională
Comunitatea locală. Raportul 2+1 S29; S30; S31
stat-comunitatea locală
Drepturi și îndatoriri 2+1 S32; S33; S34
cetățenești
Evaluare 2 S35; S36
4 Raportul CS 6 Comportamente şi practici 2+3 S37; S38; S39; Votul universal,
cetățeanstat: puterea democratice S40; S41 societate civilă,
opiniei opinia publică
publice şi forța Dreptul la vot
individului Societatea civilă
Raporturi între cetățeni şi
autorități
Opinia publică
Evaluare 1 S42
5 RECAPITULARE 3 S43; S44; S45
FINALĂ

S-ar putea să vă placă și