Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ


DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
ŞI PROTECŢIE A COPILULUI MARAMUREŞ
Compartimentul Abuz, Neglijare, Trafic si Migratiune
Cod operator date cu caracter confidenţial 9355
RO BAIA MARE, Str. Banatului, Nr. 1
Tel.: 0040-(0)262228999 Fax.:0040-(0)262-228322
e-mail: dgaspcmm@baiamare.rdsnet.ro

Nr. ________/_____________

RAPORT DE VIZITA

Data
……(zz) /……(ll) / …………
(aaaa)

Locul întrevederii ........................................................................................................................


Durata discuţiei............................................................................................................................
Persoanele participante.................................................................................................................
Scopul………………………………………………………………………………………….

OBSERVAŢII :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Asistent social