Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES-VERBAL nr……………….din ……………..

cu rezultatele obținute la evaluarea periodică ca................................ a următorilor candidați

Rezultatul
Nr. Numărul
Tip examinării
Numele și autorizației/
crt. CNP instalație/ Clasă Grupă Obs.
prenumele adeverinței/ Admis (A)
echipament
carnetului
Respins (R)

DIRECTOR OPERATOR MEMBRII COMISIEI,

(MANAGER), R.S.V.T.I. ,
1 …………………………………

………………………………. ……………………………………. 2 ………………………………...

3 ………………………………….