Sunteți pe pagina 1din 1

Eseu practică pedagogică

Un rol extrem de important în formarea viitorilor profesori îl are practica pedagogică


din timpul facultăţii, aceasta fiind fundamentală pentru studenţii care doresc să profeseze în
acest domeniu. Consider că fiecare lecţie susţinută în faţa unei clase conferă practicantului mai
multe cunoştinţe si în special, mai multă încredere în sine, adaptandu-se astfel mult mai uşor la
nevoile elevilor şi la evoluţia socială din acest domeniu.
În primul rând practica pedagogică presupune ora de asistenţă la profesorul mentor, unde
practicantul descoperă întocmai ceea ce el urmează să facă. Această parte a practicii pedagogice
este foarte importantă deoarece practicantul urmează de cele mai multe ori exemplul
profesorului mentor, desfaşurându-şi orele după modelul profesorului, folosind metodele şi
mijloacele folosite de acesta.
În al doilea rând predarea trebuie să se realizeze cât mai eficient. Trebuie avute în vedere
toate etapele specifice din cadrul unei lecţii. Cu precădere, pentru această materie, consider că
în unele momente ale lecției limbajul prin care s-au transmis informațile elevilor a fost puțin
prea riguros. Acest lucru realizându-se din cauza termenilor de specialitate ultilizați și în lipsa
cărora conținutul lecției nu ar mai fi fost același. Cu toate acestea, termenii mai puțin
cunoscuți de elevi au fost explicați de practicant în așa măsură încât au putut fi asimilați
și înțeleși.
În al treilea rând prin intermediul practicii pedagogice viitorul cadru didactic îşi
dezvoltă competenţele necesare desfășurării activităților instructiv-educative. Reușeste
din ce în ce mai bine și cu mai multă ușurință să-și mobilizeze colectivul, să-i capteze
atenția și să o mențină pe parcursul lecției, menţinând totodată şi ordinea în sala de
clasă. Eleviilor trebuie să li se stimuleze interesul prin diferite metode, cât mai active
dar și prin anumite jocuri sau curiozități cum sunt rebusurile, imaginile, jocurile în
echipe.
După parcurgerea acestei etape, practica pedagogică, am reuşit să înţeleg cât de
importantă este acesta pentru iniţierea în cariera didactică şi mai mult decât atât am
dobândit cunoştinţe suficiente pentru a putea elabora documentele necesare desfăşurării
acestei activităţi, însă cel mai important consider că e faptul că am învăţat să am răbdare
şi cum să transmit informaţii destul de tehnice şi precise pe înţelesul elevilor .
În concluzie practica pedagogică este o etapă de bază a formării viitorului cadru
didactic, fără de care acesta nu ar putea învăţa cum trebuie să se desfăşoare o oră pentru
ca procesul de învăţare să fie cât mai eficient. Prin intermediul acesteia practicantul
poate să îşi formeze corect atitudinea şi competenţele în ceea ce priveşte predarea.

S-ar putea să vă placă și