Sunteți pe pagina 1din 20

Expertiza –mijloc de proba cu caracter:

-subiectiv
-obiectiv
Legea 68 din 14.04.2016-a inrautatit situatia solicitantilor

TEMA 1:Expertiza judiciară.Concept .Caracteristici


1. Aparitia si dezvoltarea teoriei expertizei judiciare
2. Notiunea,obiectul,sarcinile ej
3. Cunostinte speciale si formele utilizarii lor
4. Metodologia ej
5. Clasificarea ej

1.Aparitia si dezvoltarea teoriei expertizei judiciare


Art 93(2.2,2.7) CPP
Legea nu prevede constatarile ca mijloc de proba,dar in CPP este.
Expertiza si constatarea-aceeasi valoare probanta.
In domeniul expertizei exista probleme : nu-s surse stiintifice (doar art stiintifice in reviste)
SURSE:

Expertiza criminalistica a aparut in baza expertizei medicale.


1835-prima expertiza medico-legala in Rom. Medicii legisti fac expertiza pt a determina
leziunile,detecta urmele care se refera la cunostinte criminalistice.
Notiunea e larga.

2.Notiunea,obiectul,sarcinile ej
EXPERTIZA- cercetarea stiintifica-practica a obiectelor,persoanelor,evenimentelor procesuale
cu scopul aflarii unor date(nu ,,adevar,, ca in elge)/circumstante care au importanta pt cauza
cercetata.
E proces de cercetare-rezultatele se utilizeaza pt a stabili adevarul.

Legea de pana in 2005,EJ-era actiune procesuala(proful nu e de acord ,caci actiunea procesuala


se efectueaza de procuror/judecator/ofiter ce rezulta cu proces-verbal,nu raport de expertiza)
- e activitate stiintifico-practica =cercetare practica bazata pe metode stiintifice

EXPERTUL-art 142(3) CPP-orice persoana competenta de a face concluzii pe cauza.


In lege-persoana doar care e inclusa in registrul expertilor de stat(e in condradictie cu CPP)
+ tre sa ai cunostinte speciale.

Elena(fiica lui Belkin) pune problema discutiei despre expertiza judiciara.


Expertiza,ca proces,se efectueaza de persoane cu cunostinte speciale obtinute dupa absolvirea
institutiei de studii superioare (cursuri,pregatire pe un plan individual) in rezultatul careia se
obtine calificarea de expert.

In Centrul National era Comisie de Calificare.(pe langa MJ),sunt 2 examene.


Pregatirea (cursuri) dureaza nu mai putin de 1 an(e posibil si mai devreme) dar poate fi si
prelungit.

OBIECTUL: poate fi orice obiect material,corp delict,obiect ridicat de la fata locului,de la


perchezitie sau prezentat de persoane precum si corpul si psihicul uman(expertize
psihiatrice/psihologice,medico-legale),fenomene procesuale care au importanta pentru cauza
cercetata.
Expertiza incepe cu prezentarea obiectului.

SARCINI: (sunt formulate in intrebarile indreptate expertului spre solutionare).


Expertul poate reformula intrebarile ,le poate comasa,caci care le solicita(avocati de ex) pot da
m ulte intrebari in zadar,intrebari incorecte.
(exista ghid de efectuare a expertizei judiciare,pe tipuri de expertiza sunt intrebari formulate, de
Gheorghita)

INTREBARILE trebuie sa fie formulate ca sa reiasa din sarcinile expertizei(ce dorim sa


obtinem),succint si simple.
Expertul are dreptul sa nu efectueze expertiza(cand nu are suficiente materiale pt a constata).
E o veriga importanta a justitiei,tre sa fie o institutie independenta ,si nu in cadrul MAI,CNA
Cunostinte speciale din :
-procesul penal(mai des)
-civil
-contraventional cu specificul respectiv

3.Cunostinte speciale si formele utilizarii lor


Cunostinte speciale-obtinute dup absolvirea unei facutlati,in cadrul unei institutii spe cializate
sau conform unui plan individual,in urma caruia persoana sustine calificarea /evaluarea de
expert judiciar. In perioada obtinerii cunsotintelor judiciare e angajat ca expert
jduiciar(undeva 1 an,in dependenta ..paote fi prelungit) si dupa ce sustine exam de calificare (in
perioada de activitate)si evaluare (pers care a trecut stagiul si a sustinut exam de calificare e
evaluat la una din 4 categorii: expert de categoria III,II,I(peste 10 ani),SUPERIOARA),se
evaleaza odata la 5 ani.
Poate fi peste un grad-doar pers care a absolvit o institutie specializata de expertiza (ar putea
obtine din start categoria II). In urma evaluarii poate fi avansat sau degradat.

FORMELE CUNOSTINTELOR SPECIALE:


1. participarea specialistului la urmarirea penala(sedinta de judecata) cand se solicita
opinia,constatarea tehnico-stiintifica.E obligat sa se prezinte(in caz contrar sunt
amendati)
2. constatarile tehnico-stiintifice/medico-legale(poate fi efectuata de specialist la 1-fata
locului sau dispusa acestuia de 2-organul de urmarire penala/instanta.
1 opinia se indica in proces-verbal(nu e independent),doar e participant
2 e independent,intocmeste raport de constatare,poarta raspundere(in laborator efectueaza
cercetarea)
3. expertiza judiciara (de sinestatator se efectueaza de expert doar (e interzis de a fi cumva
influentati) si daca face concluzii false raspunde conform art 312 CP.
Mereu expertul e preintampinat de raspundere penala(semneaza).
Expertiza dureaza mult(in contabilitate: 1-1,5 ani,in constructii : 1-1,5 ani) de
aceea,procurorii/instanta se adreseaza la experti particulari. (Asociatie de experti: Botanica,str.
Teilor/str.Independentei)

Teoria expertizei judiciare a aparut pe baza expertizei criminalistice prin 1970,in urma discutiei
intre criminalsiti au aprut opinii:
- se impotriveau
- solicitau ca expertiza sa fie obiect de studiu separat(nu in cadrul criminalisticii)(Rom,Rus)
La criminalistica se refera doar tactica dispunerii,efectuarea,metodologia,sarcinile ș.a.

Cadrul juridic ce o reglementeaza:


1. legea nr 68 din 2016
2. CPP,CPC,Cod Contraventional
3. Instructiuni,regulamente departamentale aprobate de institutii,Guvern
4. Acorduri internationale privind asistenta juridica si relatiile juridice in materie
civila/penala la care RM e parte
Activitatea expertilor se bazeaza pe urmatorele principii:
 Pr egalitatii
 Pr respectarii dr si libertatilor persoanei
 Pr independentei expertului
 Pr obiectivitatii si plenitudinii cercetarilor
 Pr pastrarii secretului profesional
 Pr impartialitatii si echitatii
Expertiza judiciara se efectueaza in laboratoare acreditate(la noi inca nu-s ...abia se incepe )-
deci iese ca ele nu sunt valabile.
Dar si exeprtul poate pleca la fata locului sa examineze acolo(pt acumularea de materiale)(in
cazul partajarii imobilului de ex).
Cand pleaca la fata locului,el e dus de solicitant (ii asigura transportul- e gafa in lege,putea fi
indicat ca expertul poate sa se duca cu masina proprie dar sa ii fie achitate cheltuielile de drum).
Acum,la dispunerea expertizei,anunta intrebarile expertului pt a vedea daca e posibil sa se
deplaseze unde e nevoie sau daca poate efectua expertiza.

4.Metodologia ej
Metodologia expertizei judiciare e aceeasi metodologie a criminalisticii,sistem de metode si o
modalitate de cunoastere a obiectului supus cercetarii. Mereu se bazeaza pe date stiintifice si
priviri teoretice care contribuie la solutionarea sarcinii practice a expertului judiciar.
Esenta metodologiei ej rezida in conceptia despre lume conform careia obiectul supus cercetarii
poate fi cunoscut dupa reflectarile lui in mediul exterior so om cunostinta oamenilor(urmele
materiale si ideale).

METODELE utilizate:
1. Metode general-stiintifice
Se utilizeaza in toate domeniile stiintei. Se bazeaza pe logica (argumentarea juridica a
elementelor. Analiza/sinteza,inducti/deductie,generalizare).
Ele se bazeaza pe gandire:metode de :
-supraveghere(analiza)
-de masurare
-de comparatie
-modelarii
-descrierii
2. Metode particular –stiintifice
Sunt metodele :
1 fizico-chimice:
-optica
-polarii fizice
-efectuare de iluminiscenta
-convertizarii electrono-optice(transferarea infrarosiilor in vizibile(ce nu se vede cu
ovhiul liber))
2 matematice
3 cibernetice
4 antropologice
3. Metode special-criminalistice
Sunt destinate descoperirii,fixarii urmelor materiale
Metodologia se realizeaza prin metodici.
Prin Centrul National de Expertiza se aplica/trebuie sa se apălice metodicile adaptate celor
europene,dar se aplcica inca cele sovietice.
5.Clasificarea ej
Problema clasificarii are importanta teoretica si plractica.
Dupa obiectul de sudiu se fac clasficiarile,dupa dispunerea expertizei,modeul de
efectuare,posibilitatea efectuarii,volumul cercetarii,nr expertilor,dupa locul efectuarii,dupa
domeniul de cunsotinte si ob de cercetare ,gen,clasa,tip,varietate.

Dupa cunostintele speciale(domenii):


- Expertize criminalistice : arme albe,fotoporttretistica
+traditionale:scris,semnatura,traseologie,dactiloscopie,balistica,a documentelor
+netraditionale:fonoscopica,vocii,odorologica(miros)(noi aparute)
+ale substantelor,materialelor,articolelor:autorul spiritual al textului,materialelor si
substantelor. Are ca obiect de studiu locuri,vopsele,produse petroliere,sticle,mase
plastice,cauciuc si articole din el,substante narcotice,articole parfumerice)
- Expertize medico-legale,psiho-medicale (inainte se facea la Codru,Costiujeni).Experti
particulari nu sunt aici.
- Ingineresti:
+electrotehnice
+tehnico-incendiare
+tehnice in constructii
+tehnice de calcul
- Ingineersti ale mijlocului de transport
+auto-tehnica
+avio- tehnica a mijlocului de transport
+feroviara –tehnica a mijlocului de transport
- Ingineresti tehnologice
+privind exploziile industriale
+calitatii marfurilor
- Economice
+contabila
+economico-financiara
+financiar-bancara
- Biologice
+zoologica
+ihtiologica
+entomologica
+arheologica
+microbiologica
- Agrare
+agro-biologica
+agro-tehnica
+zooveterinara
+veterinar-toxologica
- Ecologice
+ecologica a mediului
+a biocenozei
Dupa modul de efectuare:
- Obligatorii (medico-legala in caz de leziuni,omor)
- Facultative (oricare alta daca e solicitata)
Dupa posibilitatea efectuarii cercetarii:
- Primare(prima oara se efectueaza)
- Repetate(concluziile nu satisfac partile).Se face de alt expert.Cele din oficiu se fac
gratis,daca partile au solicitat – se achita bani
Dupa volumul cercetarilor :
- Expertiza de baza (solutionare probleme in fon a cauzei)
- Suplimentara(cand la expertul de baza nu au fost puse toate intrebarile.Se efectueaza de
acelasi expert)
Dupa nr de experti:
- Individuale
- In comisie(2 sau mai multi experti)
Dupa complexitatea domeniilor :
- Monospecializate(un singur domeniu)
- Complexa(cunostinte din mai multe domenii)
Dupa locu lde efectuare:
- In institutii publice (de stat)
- In afata institutiilor publice (experti privati(sau art 142 CPP).Poate fi numit expert pt o
singura data daca nu-s astfel de exeprti nicaieri)
Manualul de criminalsitica,legea 2016
Tema2: subiectii expertizei judiciare si institutiile expertizei judiciare
1. Notiunea si categoria de subiecti a expertizei judiciare
2. Drepturile si obligatiile subiectilor EJ
3. Institutiile expertizei din RM
4. Asigurarea managementului calitatii institutiilr de expertiaza
Surse : TRATAT DE CRIMINALISTICA (august 2017) : Gh.Golubenco ,Ovidiu…
1. Notiunea si categoria de subiecti a expertizei judiciare
Subiectul EJ – persoana fizica care in cadrul rap juridice are anumite dr si obligatii.
Expertiza mereu se efectueaza din numele expertului,caci el rs pt concluzii false (nu a
institutiei).
Sunt opinii: expertiza sa fie din numele institutiei (Polonia)-la noi aceasta opinie nu e acceptata.
Art 312 CP-rs pt concluzii false.
In legea cu privire la EJ,nr 68 din 16 aprilie 2016 e stipulate in dispozitiile generale: expertul
judiciar e pers calificata si abilitata conform legii sa efectueze expertiza sis a formulize
concluzii in specialitatea in care e autorizat cu privire la anumite fapte,circumstante ,obiecte
materiale ,fenomene si procese ,organismal si psihicul uman si care e inclus in registrul de stat a
expertilor judiciar.
CPP,art 142(3): expert poate fi orice pers competenta pt a da concluzii referitor la anumite
circumstante -e divergenta .
Odata cu dispunerea exeprtizei judiciare,apar anumiti subiecti:
- Expertii care activeaza in institutiile publice/de stat si in afara lor ,expertii privati
- Organele care dispun expertiza judiciara (of de urmarire penala,procurorul,inst de
judecata): se numes conform legii:ORDONATORUL EXPERTIZEI. Of de urmarire
penala si procurorul numesc expertiza din oficiu,dar instanta : doar la cererea partii.
Cand e din oficiu e din contul statului(fara achitarea de cineva),dar cand partea solicita
expertiza-ea o achita .
Art 142-partea pe cont propriu poate solicita expertiza pt a o folosi in apararea sa.
Daca partea solicita ,pai o face prin cerere instantei,of de urmarire penala sau
procurorului(instanta mereu o va accepta,celelealte partti-ar putea refuza).
ORDONATORUL,conform legii e organul de urmarire panala,procurorul,instanta de
judecata sau un alt participant a unui proces derulat conform legislatiei(cauze
contraventionale,civile,penale) care are dr de a dispune,sau a solicita in mod independent
efectuarea expertizei judiciare .
Expertul: EXECUTOR .
- Conducatorii institutiilor de expertiza
- Partile cointeresate in proces
Expertul,ca subiect al expertizei judiciare apare atunci cand orgabul de umrarire penala,instanta
incredintandu-se ca pers respectiva poseda cunostinte speciale,necesare pt a prezenta concluzii
pe anumite circumstante aparute si au importanta probatorie intr-o cauza penala numeste in
calitate de expert.
Sunt domenii care nu sunt asigurate cu experti si atunci se adreseaza la persoane care activeaza
in aceste domenii si au anumite studii (in domeniul artelor ,canalizarea,sistemul de ventilare)- ei
sunt numiti experti de o singura data(ad-hoc).
Prin legea noua s-a introdus licentierea exeprtilor,si la fiecare 5 ani sunt supusi evaluarii ca
experti(si la ei sunt anumite grade-4 grade )-daca nu are cine sa il evalueze,ei sunt trimisi peste
hotare pt aceasta.
Experti privati – cei care au lucrat la stat (s-au pensionat)si s-au asociat intre ei si lucreaza.
Expertii in constructie si arhitectura-tre sa treaca calificare tehnica...
Expertul – pf care Face concluzii din nume propriu pe baza aprecierii obiective,depline si sub
toate aspectele a cercetarii efectuate de el potrivit cunostintelor sale de specialitate.
Concluziile apar ca rezultatul intimei convingeri a pf care e chemat sa solutioneze sau sa dea rs
la anumite intrebari.
Expertul e o figura independenta (cei privat,la cei de stat...)
La personalitatea expertul,legea nr 68 inainteaza o serie de cerinte :
- Sa fie specialist in domeniu lrespectiv,competent intr-un domeniu: sa posede un volum de
cunostinte care il va ajuta sa faca numite concluzii(e o pers cu studii superioare-
obligatoriu)...si duap studiile superioare mai invata si insuseste anumite cunosinte
speciale(stagierea pers angajate ca experti...apoi sustin examene de calificare si atestarea
pt gradul respectiv).
- Sa aiba experienta de lucru (nu e de la inceput,de la stagiere-el atunci doar asista,si se
invata de la indrumatorul sau si dupa ce primeste gradu lrespectiv,o periaoda de timp tot
se afla sub indrumare).
Legea,art 40 stipuleaza concret conditiile:
- E cetatean al RM
- Cunoaste limba romana
- Are capacitate de exercitiu deplina
- Are diploma de studii superioare (licenta sau...)
- A efectuat un stagiu profesional
- E apt din punct de vedere medical
- Nu are entecedente panale
- Are reputatie ireprosabila
- A sustinut examenul de calificare
Pt expertii ad-hoc ,nu sustine nici un exAmen .
LEGEA DE SCOS LA PRINTER!!!!!
La expertiza financiar-bancara- nu sunt specialisti
Art 50 : incompatibilitati:
- Expertul care activeaza in institutia publica de stat nu poate activa si in privat ;
- Expertul are interdicatia de a contacta personal partile in proces daca aceasta pune la
indoiala impartialitatea ;
- Nu poate divulga concluziile altei persoane decat ordonatorului
- Pers ad-hoc recunoscuta ca expert se bucura de aceleasi dr si obligatii
2. Drepturile si obligatiile subiectilor EJ
DREPTURILE:
-sa faca expertiza in termenul conform art 13 (termenul de expertiza e stabilti de coordonatorul
expertizei..in CPP-termenul il stabieste ordonatorul..iar divergente
-sa refuze efectuarea expertizei cand ea e solciitata si nu a fost achitata de parte,la demersul lui
nu au fost prezentate toate materialele necesare,cand nu are utilaje pt efectuarea expertizei
Drepturile exeprtului sunt:
1. Sa ia cunostina cu materialele dosaruluicare se refera la expertiza: p-v de audiere a pers
care au participat,sau au fost martori la anumite fapte,) si sa solicite materiale
suplimentare.
Dosarul nu e secret,(expertului i se da originalul,verifica si i se paote face copii si
intoarce originalul)...
Cand instanta numeste,opreste toate actiunile,caci trimite tot dosarul expertului,of de
urmarire penala trimite doar o parte din dosar.
2. Sa ceara explicatii ordonatorului privind anumite fapte,imrpejurari si sa asiste la anumite
actiuni(audierea martorului care dau declaratii cu privire la anumite ob supuse expertizei)
3. Sa ceara dispunerea unei expertize in comisie,compelxe daca e in volum mare sau
necesita experti
4. Sa ceara cheltuielile suportate din cont propriu
5. Sa solciite asigurarea secutitatii sale cnad eun pericol pt viata
6. Sa ceara asigurarea deplasarii spre ob cercetarii cnad nu paote fi transportat

Obligatii:
-e obligat sa comunice rezutlatele doar ordonatorului
-e obligat sa nu distruga obiectele,sau sa le modifice
- e obligat sa efectueze cercetari complete
- sa se prezinte in fata ordonatorulu isi sa dea explicatii
- obligat sa sa se abtina de a face expertiza daca sunt temei de recuzare
- sa comunice organelor competente daca cineva incearca sa il influenteze
-obl sa nu divulge informatiile pe care le-a cunsocut
ORDONATORUL EXPERTIZEI (of de urmarire panala,procuror,inst de judecata).
Ordonatorul expertizei poate controla expertul :
1. Prin studierea persoanltiati expertului(daca are experienta ,)
2. Sa aprecieze corectitudinea metodicii alese de expert (sunt diferite metodice care duc la
acelasi rezultat dar in timp diferit).participa la unele cercetari,mai ales cand expertizei e
supus banuitul,invinuitul,partea vatamata
Ordonatorul,expunand expertiza,daca cunoaste expertii decide cui i se inmaneaza...sau numeste
coordonatorului institutiei de expertiza..si deja se selecteaza expertul.
Ordonatorul poate determin a termenul expertizei.
Pe dosarele penale(unde sunt arestati) sua pe dosarele de la CEDO(t intelegerea preaabila) –
expertizele se efectueaza fara rand.
In pricesul dispunerii,ordonatorul e obligat sa efectueze toate act pravazute de lege:
1. Sa comunice decizia de efecuare a exeprtizei partilor in proces(pt ca pers sa paotea
dispune de dr pe care le are)
2. Sa formuleze concret si clar intrebarile puse in fata exeprtului
3. Sa prezinte materialele necesare pt expertizare
4. Sa examineze demersurile expertului(prezentarea materialelor suplimentare,necesitatea
de participare la anumite actiuni procesuale,de atragere a specialistilor dintr-un anumit
domeniu(ca daca ordonatorul da acordul de a fi atras,atunci se invita pers respective si
sunt platite de ordonator(caci numai expertul primul primeste salariu de la stat...restul se
achita in plus))
5. Sa aduca la cunostinta expertului materialele dosarului cu referire la ob expertizei
6. Sa aduca la cunsotinta invinuitului si banuitulu idespre expertiza
IN CPP-nu mai tarziu de 3 zile raportu lde expertiza se aduce al cunsotinta partilor si se
atesta atitudinea lor referitoare la rezultatele expertizei
CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE EXPERTIZE: la cereceptioanrea cteleor,materialelor cu
privire la expertiza nu are dr sa dispuna expertiza altui expert daca el e numit concret de
ORDONATOR.
Conform practicii,conducatorul nu tre sa numeasca persoanl expertul,ci doar sectia,si seful
sectiei sa numeasca expertul.
Conducatorul e obligat :
- Sa repartizeze actele dispunerii
- Sa asigure conditiile necesare
- Sa aprobe regulamente ,intructiuni ,metodici dee efectuare a expertizei
Are dreptul:
- Sa restituie obiectele din dosar daca institutia nu dispune de experti specilizati in
domeniu,de o baza mateitala,sau de conditiile speciala,sau intrebarile formualte depasesc
competenta expertilor
- Sa inainteze rdonatorului un demers privind includerea expertilor judiciari sau a altor pers
competente
- Sa profeseze in calitate de expert
- sa restituie raportul
- sa solicite evaluarea expertului judiciar etc.
PARTILE IN PROCES
BANUITUL art 64 CPP : sa fie informat despre toate hit adoptate ce se refera la dr sale,sa
perimeasca copii de pe aceste hotarari(de disounere a expertizei)
INVINUITUL ,INCULPATUL: art 66 (2.15) sa prezinte doc si alte mijl pt a fi anexate la dosar
si pt a fi supuse expertizei, sa ceara recuzarea judec,proc,expertului, 18 sa inainteze cerere ...
PARTEA CIVILMENTE RESPINSABILA art 74.2 : sa prez doc si alte mijl de proba...,3sa
formuelze cereri de recuzare ,4 sa inainteze o cerere de expertiza judiciara .

Banuitul,invinuitul are dr de a participa la efectuarea expertizei (cand e pe perioada de o


luna...ce fac acesti subiecti? Vin in fiecare zi la expert..nu!),are dr sa prezinte lsita intrbarilor
cand se dispune expertiza ,are dr sa ia cunostinta cu ob exeprtizei,intrebarle,raportul si are dr de
a face observatii cu privire la intrebari,are dr sa ceara o expeertiza suplimentara,repetata.
3. Institutiile expertizei din RM
S-a produs o reforma dupa adoptarea noii legi din 2016(nu spre bine): s-au redus institutiile
expertizei(au fost 8 ,au ramas 4),s-au introdus elementele licentierii,laboratoarele private de
expertiza,birouri,ceea ce nu aduce ridicarea operativitatii.
2 principii de baza: operativitatea si obiectivitatea.
Expertizele dispune nu se efectueaza din diferite motive:undeva 800 expertize anual se transfera
din an in an,deoarece: 28% nu se achita efectuare exeprtizei; 30% nesatisfacerea demersului de
catre ordonatorul expertizei (nu se prezinta materialele suplimentare si e in imposibilitate de a
intocmi raportul de expertiza);9%-neasigurarea la obiectul de studiu;neprezentarea
obiectelor,4%-nu sunt specialisti(nu sunt experti in ecologie);8%nu tin de competenta
centrului/institutiei; 4%-lipsa doc primare (actul de revizie nu se prezinta la exeprtiza
contabila...mai intai se face revizia/controlul agentilor economici ,apoi se efectueaza exeprtiza;
la expertiza in constructii nu se prezinta materialele din OCT) ; probeleme cu utilajul
performant(utilaj pt ADN avem dar nu se utilizeaza ,trebuie sa fie construit spatiu special pt a –l
plasa...MAI e unica instituie care are utilaj performant).

INSTITUIILE DE EXPERTIZA:
1. Centrul National de Expertiza Judiciara (de pe langa MJ..pe maria Cebotari)-nu e
corect,caci expertiza trebuie sa fie independenta.-instituie coordonatoare (studiaza
practica exeprtize ijudiciara in topate domeniile,face o analiza si elaboreaza metodici pt a
uniformiza expertiza(conform cerintelor europene).
Are ca sarcina : generalizarea practicii,identificarea aspectelor problematice a ej si
propunerea met si procedee pt solutionare,asigurarea informarii,conform listei aprobagte
de Guvern se efectueaza expertize judiciare /extrajudiciare(centrul poate efectua 34 tipuri
de expertiza.
Activitatea metodico-stiintifica ,si efectuarea expertizei ,centrul e obligat sa mentina
registrul e statr a expertilor judiciari atestati
2. Centru tehnico-criminalsitic si expertiza judiciara a inspectoratului general de politie
(MAI).
Acorda asistenta tehnica politiei si efectueaza pt ei constatari si expertize juridicare,insa o
buna parte din politisti se atreseaza la Centrul National (caci sunt specialisti mai
buni,cred..)
NU ar trebui sa fie la MAI expertiza,ci doar constatarile tehnico –stiintifice si expertiza la
fata locului-pt a cerceta calitativ locul faptei,pt a depista si ridica probele in cauza,dar
expertii de la MAI nu pleaca la fata locului.
Efectueaza 29 tiprui de expertiza.
Expertizele conform cerintelor europene trebuie sa fie efectuate de experti
independenti,nu care se afla in subordine.
Are si atributii: asigurarea tehnico-stiintifica ...aplicarea mijl tehnico-criminalistice la
efectuarea up,depistarea dispozitivelor explozive,efectuarea de testari,aplicarea colectiilor
,cartotecilor criminalistice.
3. Centrul de Medicina Legala de pe langa Ministerul Sanatatii specializata in medicina
legala.
In medicina legala e stabilita si psihiatria ,si psihologia. Seful sectiei de expertize
psihiatrice a fost numit ca vice-director la medicina legala(is 2 vice-directori)
Centrul de Medicina legala face cercetari privind cadavrele/parti din
ele,persoanele,gravitatea vatamarii corporale,simularii/disimularii,starii sexuale
contestabile,starile de ebrietate alcoolica,inaintatii varstei persoanei,cercetari biologice pt
stabilir..examin toxico-naarcologice etc.
In cazul in care persoana s-a plans ca a fost batuta,mutilata ea trebuie trimisa la Centrul
de Med Legala si intocmesc o constatare medico-legala. Medicii legisti nu vreau sa faca
rapoarte de constatare medico-legale(ei zic ca doar expertize),insa legea nu permite doar
asa.
4. Directia de expertiza judiciara a Centrului National Anticoruptie –structura specializata in
cadurl CNA care a inceput activitatea cu expertize criminalsitice traditionale si apoi s-au
mai adaugat expertize netraditionale,si paradoxal : a luat un tip de expertize ingineresti-
tehnice(expertiza auto-tehnica,expertiza mijl tehnice de calcul),expertize informatice ).
In jur de 10 tipuri de expertize se efectueaza aici.
In Rom ,in institutul de criminalistica a Ministreul de Interne efectueaza 37 expertize in
laboratoare certificate europene(fac exeprtize pt toata Europa) (nnoi nu avem asa
ceva,institutiile nu sunt acreditate,nici un raport de exeprtiza nu poate fi recunoscut valabil(caci
nu avem laboratoare certificate).
Sunt si institutii private de ej care fac concurenta Centrului National sau MAI.
- centru de expertiza independent (fosti experti ai MAI care s-au pensionat si s-au
asociat)(expertize criminalistice)
- Intrebrinderea individuala Malai,expertiza CONSULTING(doar economice si nu toate)
- Biroul de exeprtiza credibilitate – deschid de domnul Gheorghiță
Experti particulari,individuali atestati si inclusi in registrul de stat. Acestia sunt tot fosti exeprti
ai institutiilor publice de stat care s-au pensionat : Golubenco Gheorghe.
Unperi exeprtizele efectuate de experti independenti au fost recunoscute mai bune de instanta
decat celelalte efectuate la institutii publice.
In 2006 a fost o tentativa de a uni toate expertizele intr-un singur organ-nu a reusit.
Acum e un alt val,incercare...
Nu exista conditii
4. Asigurarea managementului calitatii institutiilr de expertiaza
Expertul poarta raspundere personala.
Expertul independent- cine il verifica?
Managementul calitatii il verifica seful sectiei/subdiviziunii.
Sefii sunt cei mai expertimentati experti si cand exeprtul intocmeste raportul de
exeprtiza/constatare il intocmeste in 2 exemplare si il duce sefului sectiei. Acesta il verifica :
daca corect au fost utilizate metodicile,de ce a ales o metoda si nu alta. Daca considera ca
raportul e deplin si obiectiv,atunci seful aproba .
Acum s-a introdus o functie: controlul managementului il efectueaza o pers sepcial numita(e tot
exeprt) si toate expertizele trec prin el si mai pune o data VIZA pe ele.
Directorul e cel care semneaza scrisoare de insotire cand raportul e intocmit conform cerintelor.
Conform cerintelor europene,seful nu tre sa stie cine face expertiza,nimeni nu tre sa aiba acces
la expeti,ei lucreaza cu usa incuita(cine se adreseaza se adreseaza la director care se afla la
intrarea institutiei,sau la cancelarie –care e alaturi.Plangerea se inregistreaza la cancelarie,ia nr
de inregistrare..daca are careva probleme intra la direscot-nu la expert).
Pot intra doar fara permis:seful statului,Ministrul Justitiei si inca cineva ...
Tema 3: Tactica pregatirii si dispunerii expertizei judiciare
1. Temeiurile dispunerii efectuarii ej
2. Stabilirea sarcinilor ej
3. Alegerea expertului/institutiei de expertiza
4. Pregatirea materialelor pt expertiza
5. Prezentarea materialelor expertului ales sau institutiei de expertiza

1.Temeiurile dispunerii efectuarii ej


Temei pt dispunerea expertizei-necesitatea unor cunostinte speciale
-Mai intai de toate,pt efectuarea expertizei e necesar de a analzia anumite materiale
-se determina ce fel de expertiza tre de facut
-cui va fi numita(expert,expertiza): expertului concret sau institutiei. Orice ordonator poate
nominaliza expertul concret.
-sa puna sarcina fata de exepert(sa determine intrebarile) (tre de obtinut mostre in anumite
cazuri: la expertizele care necesita mostre de comparatie)
-sa intocmeasca ordonanta de dispunere a expertizei(sa fie corect indicat tipul expertizei,cine va
efectua expertiza,intrebarile formulate pt expert,ce materiale se dispun expertului).

Cum se alege expertul,institutia: se alege dupa competenta


Expertii in constructii Nu sunt calificati :Experti tehnici in contructie si ca experti judiciari ,deci
expertiza nu e valabila.
Partea care solicita expertiza ,cu cerere se adreseaza org de urmarire penala,sau instantei(deja
prezinta materialele necesare).
Persoana care se judeca cu statul nu va cere efectuarea expertizei in institutie de stat,ci se va
adresa la experti privati (caci institutiile publice nu dau concluzii contra statului).

A pregati materiale: sunt mostre de sange ,mostre de la victima ,faptas.


Odata ce e emisa ordonanta-se aduce la cunostina partilor(banuit,invinuit,alti participanti la
proces care au anumite dr: sa puna intrebari exeprtului,sa prezinta materiale,sa faca cunostinta
cu raportul de expertiza).

Expertiza poate fi numita unui expert sau unei comisii; poate fi simpla/complexa.

2.Stabilirea sarcinilor ej
3.Alegerea expertului/institutiei de expertiza
4.Pregatirea materialelor pt expertiza
5.Prezentarea materialelor expertului ales sau institutiei de expertiza
In unele sit,of de urmarie penala sua procurorii,expediaza materialele prin curier. Acesta le
aduce,sigilate,impachetate,le prezint ain cancelarie,se faci nsemnarile respective,inclusiv in
registru..dar unii trimit prin persoane de ocazie si materialel nu ajung la expertiza.
Din momentul deplasarii din raion la chisinau dispar anumite materiale (narcotice).
Prin posta nu se transmit materialele.
In anumite situatii,of de urmarire penala transporta materialele(cand nu e ft departe).

Tema 4: Tactica luarii de mostre


De obicei,Pt a efectua o expertiza grafoscopica,exertizele incendiare(acestea sunt mai des
intalnite)...

Textul care se dicteaza persoanei,tre sa contina cuvinte din litigiu.(pt a nu intelege despre ce e
vorba si sa nu faca modificari in modul de a scrie).
Cifre: nu se dicteaza ordonat crescator..ci haotec.
Semnatura: se da a se semna pe diferite foi pt a nu se conduce de semnaturile facute.
Luarea mostrelor va fi anexa la proces verbal.

In caz de incendiu: se determina mereu focarul(locul izbucnirii focului: el va fi afumat locul


dat,este funingină) si se ia probe de acolo,de la diferite distante se iau.

In contabilitate: se consulta cu expertul,caci fiecare intreprindere are specificul sau si nu toate


detin aceleasi doc.

Cerinte suplimentare : e
xpertiza contabila nu paote fi efectuata daca nu s-a efectuat rivizia in prealabil;
la expertiza autotehnica:putea sau nu putea evitarea,a vazut sau nu aparitia obstacolului(pt
aceasta trebuie de facut experimentul.

Tema 5: efectuarea expertizei judiciare/interactiunea expertului cu coordonatorul


expertizei
1. Aspecte organizatorice de efectuare a expertizei
2. Preocesul/etapele de expertizare
3. Efectuarea expertizei judiciare asupra persoanelor
4. Notiune/formele interactiunii expertului cu coordonatorul ej

1.Aspecte organizatorice de efectuare a expertizei


Pt expunerea expertizei e nevoie de 2 temeiuri:
- Temei faptic : in cazul constatrii,clarificarii,evaluaraii circumstantelor sunt necesare
cunostinte speciale,atunci poate fi expusa expertiza
- Temei juridic: ordonanta/incheierea instantei de judecata
Pana nu exista temei faptic –nu poate fi intocmit temeiul juridc. Acest lucru il decide of de
urmrarie penala,procurorul,instanta de judecata.
Art (2): partea din cont propriu poate dispune expertiza.
Pregatirea unui expert (in Moscova :fiica lui belchin e conducatorul institutului de expertize
judiciare: pe un an de zile: 5000 dolari).
Raportul de expertiza are o credibilitate mai mare(comparand cu alte probe).

Cand materialele au parvenit la institutia publice se inregistrezza la cancdelarie. In aceeasi zi,cel


tarziu a doua,toate scrisorile de insotire...
Directorul dispune efectuarea expertizei unui expert concret fie adreseaza sefului sectiei(cand
nu e stipulat acesta in ordonanta). Dupa cerintele europene se cere ca directorul institutiei sa nu
cunoasca cine concret efectueaza expertiza (el se adreseaza sefului sectiei in acest caz).
Atunci cand se cere un volum mare de cercetari,cercetari din mai multe domenii,directorul
numeste o comisie de experti,nominalizand un coordonator(a efectua un plan, a stabili
sarcinile,intocmeste raportul de expertiza:aduna informatiile de la ceilalti). Fiecare expert
semneaza foile unde sunt expuse cercetarile pe care le-a efectuat.
Aceste materiale se intorc inapoi in cancelarie. Expertul e anuntat despre faptul ca ii e inmanata
expertiza. Vine in cancelarie(are 2 zile la dispozitie),studiaza materialele si tre sa decida daca
tine de competenta lui, daca nu e in afara cerintelor ordonatorului expertizei,daca are
utilajul,mijloacele necesare,daca sunt conditiile asigurate pt efectuarea cercetarii. In aceste 2
zile cominica sefului daca e gata sau nu de a efectua expertiza. Poate solicita sa fie numita o
comisie de experti(e dr lui),in unele situatii poate sa refuze pe motivul art 38 CPP.
Dupa aceasta ,se incepe procesul de expertizare propriu-zis care parcurge cateva
etape(5(chimica,fizica,tehnica) la numar sau 4 in unele situatii(la unele tipuri de expertiza nu
exista etapa experimentala: ex ej :contabila,in constructii):
1. Etapa pregatitoare :expertul,in detaliu studiaza materialele,obiectele care necesita
expertizare,evidentiind indicii ,caracteristicile generale/particulare ale ob supuse
expertizarii,verifica daca materialale pt comparare sunt prezentate in vol necesar(de ex,pt
expertiza semnaturii: e necesar 10-15 semnaturi).
Colectarea de mostre,e tot o act de urmarire penala. Mostrele trebuiesc luate pe anumite
tipuri de expertiza,in anumite conditii(cu suportul respectiv,fie pe masa sau banca,pe
hartie,cu instrumentul(daca s-a semnat cu pixul cu gel,cu creionul),trebuie sa corespunda
aproximativ cu originalul).
Studiint la aceasta etapa,expertul evidentialza aceste caracteristici,si da ca mostrele
indeplinesc toate cerintele(ex: pt a stabili autorul unui text e necesar ca volumul
materialului sa fie nu mai putin de 450 cuvinte .
Mostrele pot fi:
- expertiemntale : se intocmesc sub dictare,se fac in cadrul up
-libere: care au fost executate pana la pornirea cauzei penale si nu in legatura cu up
-conventional-libere:care se afla sub urmarire penala(p-v intocmite de el
singur,cererile,obiectiile pe care le face ,care au fost executate pana la pornirea cauzei
penale si nu in legatura cu up.
2. Etapa analitica :expertul analizeaza fiecare ob in parte ,evidentiind in ambele
cazuri/obiecte anumite caracteristici: generale si particulare.
Acesta e un proces complicat,si al efectuarea lui se utilizeaza anumite mijl tehnice(ex:
semnatura-pt a o examina,la aceasta etapa,aceasta se mareste(la xerox e cel mai simplu)
si atunci se evidentiaza aceste insusiri individuale. Daca a fost copiata,transferata la
lumina –poate fi cu puncte de oprire,si daca se opreste se poate observa aceste
intreruperi(tremuriciul)),la microscoapte.
Expertul determina caracterul si destinatia doc,obiectelor,daca sunt
fabricate/confectionate in serie,in anumite conditii,marcate(marcajul: fiecare producator
marcheaza produsul sau in anumit fel,si stampila data se amplaseaza in diferite locuri de
diferiti producatori)
3. Etapa experimentala :expertul reproduce indicii ob supus verificarii,studiind mecanismul
interactiunii(de ex la urmelor cu obiectul creator de urme). In raportul intocmit de expert
se mentioneaza de cate ori s-a efectuat experimentul,la ce rezultate a ajuns in urma lui.
4. Etapa comparativa: compararea cu originalele si compararea daca coincid indicii
evidentiati/caracteristicile.
5. Etapa evoluativa :faza finala si are un rol de identificare /diagnosticare a rezultatelor
cercetarii si numai la aceasta faza,expertul ajunge la o convingere intima,la o gandire
logica,abstracta evoluand toate indicile identice si deosebirile. Dupa aceasta el
formuleaza anumite concluzii.
Expertul,uneori,are necesitate de a consulta literatura,stasuri existente in
domeniu,hotarari,legi si toate acestea el tre sa le consulte(uneori pleaca si la biblioteca pt
a se convinge pt a corespune) si indica ce baza legislativa,teoretica a consultat pt a ajunge
la anumite concluzii.
Dupa ce ajunge la aceste concluzii- intocmeste raportu lde expertiza.
3.Efectuarea expertizei judiciare asupra persoanelor
Persoana poate fi supusa expertizarii ca obiectele,fenomenele ,procesele. Asupra ei pot fi
numite expertize:
- 1 medico-legale :pt determinarea leziunilor corporale,pt determinarea varstei si alte
probleme art 143 CPP,cadavrele
- 2 psihiatrice:
+clinică:se fectueaza timp de 1 zi(dar se pregateste mai multe zile).De obicei se cheama
rudele,mama,pedagogul (care cunosc comportamentul) si sunt intrebati. In timp de 1 zi
comisia poate da concluzii. Cand nu e clara situatia daca e sau nu bolnav,comisia poate
propune ordonatorului sa numeasca o expertiza stationara-si se transfera la stationar.
+staționar cu regim deschis/inchis:cand nu e evident
- 3 psihologică:se efectueaza la libertate si aceste persoane sunt supuse exeprtizarii doar la
solicitarea rudelor.Exclude boala care a fost determinata,sau daca din anumite
circumstante nu a fost depistat –se depisteaza boala.
Expertii psihiatri si psihologi se fla sub ordinea Centrului de Medicina Legala(inainte
erau separati)
Persoana poate fi supusa si in mod fortat pt efectuarea expertizei(cand e banuit,invinuit).
Unele persoane doresc sa fie recunoscute ca bolnave psihic pt a evita rs penala. Cei considerati
bolnav psihic-sufera mai mult,caci ar exista sansa sa fie toata viata inchis in spitalul de
psihiatrie.
Psihologi la catedre sunt (Rusnac Svetlana: decanul facultatii de psihologie),la Balți este un
expert psihoolog la penitenciar etc.
4.Notiune/formele interactiunii expertului cu ordonatorul ej
La subiectii expertizei s-a vorbit ...
Daca ordonatorul a numit expertiza,expertul nu o poate efectua fara anumite conditi(daca nu
sunt prezentate toate materialele...se apeleaza al ordonator,solicita suplimentar anumite
materiale).Expertul cand primeste materialele si a dat acordul ca efectueaza expertiza,comunica
ordonatorul cine efectueaza expertiza.
Interactiunea: se ia legatura cu expertul(din domeniul expertizei) ,se explica ce materiale sunt si
se intreaba daca se paote de facut expertiza,el poate sa mai dea indici ce sa faca....
Existenta unei coordonari a activitati ia persoanelor care sunt independente administrativ una
fata de alta dar au acelasi scop. Activitatea se programeaza dupa scop,loc,timp.
In lege e stabilit: termenul de efectuare a exertizei il stabileste conducatorul isntitutiei de
expertizei sau expertul privat.
Exeprtizele fara rand: dosarele parvenite de la CEDO,cand persoana e arestata preventiv(in
urma concluziei exeprtului se decide soarta lui).
Interactiunea are loc intre expert si ordonatorul expertizei(of de urmarire penala,proc,judec) . ea
se incepe din momentul cand expertul a pprimit materialele spre exectuare,considerand necesare
anumite materiale suplimentare-le solicita de la ordonator. (
La dr exeprtului e indicata aceasta legatura.
Expertii i nconstructii trebuie sa obtina si calificare la Inspecita in constructie a Ministerului.
Sa fie evoluati ca experti tehnici si apoi sunt evoluati in calitate de experti judiciari si nimeni
din ei nu e evoluat in ambele parti(asa ca nu sunt astfel de experti).
Expertiza se efectueaza oeprativ si calitativ daca exista aceasta interactiune.

Formele interactiunii:
- Schimb de informatii,consultatii intre expert si ordonator
- Solicitarea materialelor suplimentare in anumite cazuri
- Asigurarea conditiilor si securitatii eprsoanei exepertului pt cercetarea la fata
locului(transportul de catre ordonator la fata locului,asigurarea accesului loiber la
obiectul respectiv si a conditiilor de lucru)
- Stabilirea termenelor optime la efectuarea expertizelro si prelungirea acestora in cazurile
respective.
In lege e redat cam ½ din intrebarile din teme.
TEMA 6: ACTELE DE DISPUNERE SI EFECTUARE A EJ
Etapele:
3.TIPUL EXPERTIZEI
4INTREBARILE
5.ALEGEREA EXPERT SAU INSTITUTIA EXPERTIZEI
6.INTOCMIREA ORDONANTEIINCHEIERII DISPUNERII EXPERTIZEI
7.COLECTAREA MOSTRELOR
8.EXPEDIEREA MATERIALELEOR INSTITUTIEI,EXPERTULUI
1. ORDONANTA SI INCHEIEREA INSTANTEI DE DISPUNERE A EXPERTIZEI
JUDICIARE
2. RAPORTUL DE EXPERTIZA JUDICIARA SI P-V DE IMPOSIBILITATE DE A
INTOCMI RAPORTUL DE EXPERTIZA
3. APRECIEREA,EVALUAREA RAPORTULUI DE EXPERTIZA
4. AUDIEREA/EVALUAREA EXPERTULUI
1.ORDONANTA SI INCHEIEREA INSTANTEI DE DISPUNERE A EXPERTIZEI
JUDICIARE
Ordonanta de dispunere a ej –un doc emis in baza deciziei procesuale referitor la unele
circumstante ce necesita a fi solutionate de inst de judecata.
Ordonanta e constituita din 3 parti:
1. Itroducere: data : ziua,luna cu litere,anul; functia,numele,prenumele,gradul,nr dosarului
2. partea descriptiva:ce s-a intamplat,ce s-a constatat,daca au fost anterior efectuate
expertize,motivul,din oficiu/la cererea partilor,referire la articole
3. partea decizionala : tipul expertizei,numele institutiei de expertiza,intrebarile puse
expertului/sarcina determinata a expertizei;materialele puse la dispozitia expertului(copia
ordonantei care apoi ramane in arhiva institutiei unde se efect expertiza(si copia
raportului ramane),materialele care se pun la dispozitia expertului/persoana care urmeaza
a fi examinata,materialele dosarulu idaca se refera la ob ce urmeaza a fi examinate(ex:in
cazul unei infr de pricinuire a leziunilor corporale:se audiaza martori,victima,iar medicul
legist tre sa cunoasca si ce a declarat ele),somarea expertului despre rs penala art
312:concluzia falsa(de multe ori nu se face aceasta,contand ca expertul e somat de
conducerea institutiei).
Atunci cand expertiza se numeste in afra institutiei de expertiza,expertului privat,de o singura
data(ad-hoc),atunci pana la intocmirea ordonantei se intocmest eo nta informativa referitor la
studiile ,competenta,actiivtatea de munca a pers care urmeaza a efectua expertiza de o singura
data.Nota informativa se emite pana la ordonanta,si declaratia lui despre preintampinarea art
312 Dupa –urmeaza ordonanta ,apoi raportul de expertiza.
2.RAPORTUL DE EXPERTIZA JUDICIARA SI P-V DE IMPOSIBILITATE DE A
INTOCMI RAPORTUL DE EXPERTIZA
Raportul-doc final de cercetare a expertului.Are 3 elemente:
1. partea introductiva: numarul raportului,data,in baza la ce se
efectueaza(ordonanta,incheiere) ,se indica pe lung (nr ,pe ce cauza),expertului care o
face,nume prenume,studii,vechime in munca,categoria expertului,de ce materiale s-a
conduse,de ce stasuri/instructiuni a pus la baza cercetarii,ce materiale a fost prezentate de
ordonator.
2. cercetari/partea descriptiva:se descrie ce s-a efectuat pt solutionarea intrebarilor puse
expertului,ce experimente,metode,utilaje ,metodici s-au utilizat,concluziile preventive
3. concluzii: concluziile la care a ajuns expertul in baza cercetarilor. Ele pot fi certe
negative (nu,nu apartine) sau certe pozitive(da,apartine).
Exista opinii de conluzii probabile,de probabilitate(insa aceasta,practic nu solutioneaza
nimic
P-v de imposibilitate:expertul nu ajunge la anumite conlcuzii,dar a solicitat materiale
suplimentre dar nu i-au fost puse la dispozitie.Ordonatorul primind p-v aduna materialele
necesare(dar oricum expertul a solicitat si nu se ajunge nicaieri):
1. partea introductiva
2. partea discriptiva: cercetarile efectuate ,metodicile,metodele....,insuficienta
materialelor,interpelarile facute si ca nu a primit raspuns sau ca nu au primit materiale
(tin timp de 15 zile se reactioneaza la interpelari,iar acestea raman in arhiva,se poate de
facut si repetat acestea interpelari)
3. concluzii
3.APRECIEREA,EVALUAREA RAPORTULUI DE EXPERTIZA
Evaluarea o poate face doar ordonatorul expertizei,caci vede daca concluziile corespund
intrebarilor.Daca concluziile coraboreaza cu probele.
Raportul de expertiza nu se contesta,ci pot fi numite repetat.
Ordonatorul nu poate evalua la justa valoare concluziile. Cum poate sa zica daca sunt sau nu
veridice,autentice? Reiese ca evalueaza lucrul pe care nu il cunoaste.
4.AUDIEREA/EVALUAREA EXPERTULUI
Constatarea se dispune in baza indreptarii,scrisorii,interpelarii.
Constatarea si expertiza au aceeasi valoare probanta. Daca s-a efectuat constatarea pana la
pornire si in baza ei s-a pornit up- nu mai e necesar de a efectua expertiza.