Sunteți pe pagina 1din 12

Unitatea de învățământ: Facultatea de Psihologie și Științele Educației Profesor coordonator: Prof. Dr.

Victorița Trif
Disciplina de studiu: Religie Ortodoxă Student: Alin Lupu
Clasa: a V-a Data: 7 Ianuarie, 2018
Ora: 12.00

Proiect de lecție

Unitatea de învățare: Dumnezeu Se face cunoscut omului

Subiectul lecției: Moise, omul care a vorbit cu Dumnezeu (eliberarea din robia egipteană;
drumul spre Țara Făgăduinței; primirea Decalogului)

Tipul de lecție: mixtă

Competențele specifice vizate: - lecturarea unor pasaje biblice referitoare la Moise, la


evenimente din viața acestuia și explicarea lor;
- recunoașterea unor personaje din Vechiul Testament în diferite
picturi, sculpturi sau imagini;
- povestirea unor evenimente din viața lui Moise, pornind de la un
cuvânt cheie;
- realizarea unui șir narativ „pas cu pas” prin utilizarea metodei
interactive „răspunde, aruncă, întreabă”;
- aplicarea modelului lui Moise în viața fiecăruia; prezentarea
acestui model cu exemple din viața cotidiană.

Obiective operaționale:
- recunoașterea personajelor;
- interpretarea faptelor;
- înțelegerea mesajului moral din cadrul istorisirilor.

Locul desfășurării lecției: Facultatea de Psihologie și Științele Educației


Desfășurarea lecției

Metode și
Timp Modalități
Obiective Activitatea Activitatea mijloace de
Etapele (evenimentele, momentele) lecției alocat (în de
operaționale profesorului elevilor învățământ
minute) evaluare
utilizate
Voi începe prin
deschiderea
laptopului și
montarea
video-
proiectorului
pentru a putea Elevii
să le prezint privesc cu
elevilor imagini atenție și
Moment organizatoric 5 minute
și câteva clipuri dialoghează
cu privire la cu
Moise și la profesorul
momente din
viața acestuia.
De asemenea,
voi asigura
liniștea înainte
de a începe
Voi oferi
copiilor un
scurt text cu Elevii vor
poze, pe care citi textul
îl vor citi. și vor
5 minute Text se va începe să Lectura
Captarea atenției face legătura își aducă explicativă
între lecția aminte de
anterioară ceea ce au
(despre Iosif) învățat la
și cea care ora
urmează anterioară
(despre
Moise)
Voi pune mai
multe
întrebări
despre Iosif, Elevii vor
viața lui, un răspunde
exercițiu de șa întrebări Metoda Întrebări
8 minute corelare (vezi și vor dialogului și
Reactualizarea cunoștințelor anterioare anexa 2). În realiza, cu exerciții
necesare învățării care urmează funcție de ajutorul
răspunsurile profesorul
elevilor, voi ui,
nota cu exercițiile
punctaj (într-o
agendă
personală) pe
cei care
răspund bine
Voi anunța
lecția. „Copii,
astăzi vom Elevii
învăța despre ascultă cu Metoda
un om care, atenție conversației
Anunțarea subiectului lecției și a obiectivelor
2 minute povățuit de ceea ce voi
operaționale Dumnezeu, s- spune
a luptat pentru
a-și salva
poporul din
robie și a-l
duce în Țara
Făgăduinței”.
În continuare
voi prezenta
lecția, Elevii
bazându-mă ascultă cu
pe proiectul atenție
power point ceea ce Metoda
pe care îl am spun și expozitivă și
deschis privesc cea a
Comunicarea noilor conținuturi: organizarea și 20 O.1 (anexa 1). power conversației
dirijarea învățării (în funcție de situațiile de minute O.2 Pe parcursul point-ul cu
învățare construite) O.3 prezentării, imagini și
voi face informații.
anumite opriri
și voi întreba
elevii dacă au
înțeles, pentru
a le menține
atenția spre
ceea ce
prezint.

După
prezentarea Elevii vor
lecției. Îi voi spune dacă
întreba pe au înțeles,
elevi dacă au vor pune Metoda Prin
înțeles ceea ce întrebări și dialogului metodă
O.1 le-am vor lucra interactiv
Obținerea feed-back-ului și realizarea de 5 minute O.2 prezentat și împreună ă
precizări, completări etc. O.3 dacă au cu
nelămuriri. profesorul
Pentru a pe baza
vedea dacă au metodei
înțeles, voi „răspunde,
aplica metoda aruncă,
interactivă întreabă”
„răspunde,
aruncă,
întreabă”.
Pentru diverse
lămuriri, voi
folosi power
point 2 (vezi
anexa 3)
Evaluare
performanței
va fi făcută pe
întreg
parcursul orei,
O.1 prin întrebări Elevii vor
Evaluarea performanței O.2 din partea fi atenți la Metoda
O.3 mea la care întrebările dialogului
elevii vor mele și vor Întrebări
răspunde. răspunde la
Aceste ele
întrebări mă
vor ajuta atât
să evaluez
gradul de
atenție a
elevilor la
ceea ce le
prezint, cât și
dacă aceștia
înțeleg ceea
ce le prezint
În cadrul
acestei ultime
etape voi oferi
câteva
concluzii cu
privire la Elevii vor
O.1 lecția predată asculta cu
Fixarea cunoștințelor și stabilirea sarcinilor 5 minute O.2 și le voi oferi atenție la
pentru activitatea independentă a elevilor. O.3 tema pentru concluziile
data viitoare mele și vor Metoda
(anexa 4). De pune dialogului
asemenea voi întrebări cu
răspunde la privire la
diversele tema
nelămuriri cu pentru data
privire la ceea viitoare
ce au de făcut
pentru data
viitoare
Anexe

Anexa I:

Text din Biblia pentru copii despre nașterea și copilăria lui Moise (de citit) –
Power Point I
Anexa II:

Exerciții Recapitulative

1. În funcție de ceea ce ați învățat la lecția anterioară, descrieți ceea ce vedeți în imagine:

a. ………………………………..

b. ………………………………………
c. ……………………………………………

2. Alegeți varianta corectă:


Iosif făcea parte din neamul lui:

a. israeliților
b. egiptenilor
c. babilonienilor

Iosif avea:

a. o soră
b. două surori
c. mai multe surori

Iosif a tălmăcit visele:

a. regelui perșilor
b. lui faraon
c. lui Iacov
3. Marcați cu săgeți cuvintele corespunzătoare coloanei din dreapta:

Iosif Demnitarul faraonului

Iacov Cel mai mic dintre frații lui Iosif

Potifar Cel mai iubit fiu al lui Iacov

Beniamin Sora lui Iosif

Dina Tatăl lui Iosif


Anexa III:

Power Point 2 – Diverse poze din timpul peregrinării poporului iudeu prin
pustiu. Istoria evreilor în timpul lui Moise
Anexa IV:

Temă

1. Pe baza a ceea ce ați învățat, realizați o scurtă descriere (2-3 rânduri) a imaginilor
următoare

………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
2. Marcați cu săgeți cuvintele corespunzătoare coloanei din dreapta:

Moise soția lui Moise


Faraon bâlbâit
Azimă vechi rege egiptean
Aaron evreu
Sefora fratele lui Moise
israelit 3pâine nedospită

3. Alegeți varianta corectă.

A. Socrul lui Moise se numea:


a) Iosif;
b) Ietro;
c) Set;

B. Moise și poporul evreu au scăpat din robia egipteană trecând prin:


a) Marea Moartă;
b) Marea Neagră:
c) Marea Roșie;

C. Cele zece porunci s-au dat pe muntele:


a) Sinai;
b) Nebo;
c) Tabor;

D. Ultima pedeapsă trimisă de Dumnezeu asupra Egiptului din cauza neascultării a


fost:
a) invazia de lăcuste;
b) grindina;
c) moartea întâilor născuți;