Sunteți pe pagina 1din 34

LIMBA ENGLEZĂ

Lecția 1: Alfabetul Englez cu sfaturi de pronunţie şi modul


recomandat de a spune un nume pe litere în limba Engleză.

Alfabetul limbii Engleze este un alfabet Latin format din 26 de litere, cele mai folosite litere
din limba engleza fiind vocala 'e' şi consoana 't', la polul opus literele 'z' şi 'q'. Literele 'a',
'e', 'i', 'o', 'u' sunt considerate vocale iar restul literelor sunt considerate consoane, litera 'y'
poate fi considerată vocală dar şi consoană, spre exemplu litera 'y' din cuvântul 'myth'.
Diacriticele nu sunt folosite în limba Engleză, ele apar în cuvinte împrumutate din alte limbi.

Litera: Pronunţia / Se citeşte: A.F.* Român A.F.* Englez Pronunţia / Se citeşte:


A a ei Ana Alfa/Alpha alfa
B b bi Barbu Bravo bravo
C c si Constantin / Costică Charlie ciarli
D d di Dumitru Delta delta
E e i Elena Echo eco
F f ef Florea / Florică Foxtrot foxtrot
G g gi Gheorghe Golf golf
H h ei-ci Haralambie / Horia Hotel hotel
I i ai Ion / Ilie India india
J j gei Jiu / Jean Juliet giuliet
K k kei kilogram Kilo chilo
L l el Lazăr Lima lima
M m em Maria Mike maic
N n en Nicolae November novembăr
O o ou Olga Oscar oscar
P p pi Petre / Petrică Papa papa
Q q chiu - Quebec cubec
R r ar Radu Romeo romio
S s es Sandu Sierra siera
T t ti Tudor Tango tango
U u iu Udrea Uniform iuniform
V v vi Vasile Victor victăr
W w da-băl iu dublu V Whiskey uischi
X x ecs Xenia / ics X-Ray ecs-rei
Y y uai i-grec Yankee ianchi
Z z zet zahăr / Zoe Zulu zulu

A.F.* - Alfabetul Fonetic

Important:
Caracterul ampersand '&' reprezintă în limba Engleză cuvântul 'and' tradus în Română
înseamnă 'şi', spre exemplu: Bill & Rose - Bill and Rose - Bill şi Rose (în Română).
Caracterul ampersand '&' nu este considerat a fi o litera din alfabetul limbii Engleze.

Modul recomandat de a spune un nume pe litere în limba Engleză:

În limba Engleză unele litere au mai multe pronunţii, ceea ce îngreunează uneori citirea lor,
iar pentru o întelegere cât mai corectă, puteţi fi rugat în nenumărate situaţii să silabisiţi un
nume pe litere.

Una din variantele cel mai des întâlnite în limba Română, atunci când vrem să spune un nume
pe litere, este: (vom folosi, de exemplu numele "Marius") M de la "Maria", A de la
"Ana", R de la "Radu", I de la "Ion", U de la "Udrea", S de la "Sandu". În limba
Engleză este aproximativ aceeaşi formulă, schimbările fiind:

1. în loc de "de la" vom utiliza "for".


2. iar în locul numelor "Maria", "Ana", "Radu", "Ion", "Udrea" şi "Sandu" vom folosi
varianta Engleză, şi anume "Mike", "Alfa", "Romeo", "India", "Uniform" şi "Sierra".

Dacă doriţi să spuneţi "la fel ca prima literă din..." puteţi folosi exprimarea "like the first
letter of...".

Cum spui "Marius" în limba Engleză, pe litere?

M for "Mike", A for "Alfa", R for "Romeo", I for "India", U for "Uniform", S for
"Sierra".

Câteva propoziţii de bază, utile în acest tip de situaţie:

Care este numele dvs.? - What is your name? (pronunţia : uat iz ior neim?)
Care este numele dvs. de familie? - What is your last name? (pronunţia : uat iz ior last
neim?)
Numele meu este... - My name is... (pronunţia : mai neim iz...)
Puteţi spune numele dvs. pe litere, vă rog? - Can you spell your name, please?
(pronunţia : chen iu spel ior neim, pliz?)
Da, pot - Yes, I can (pronunţia : ies, ai chen)

Pronunţia literelor din tabelul anterior:

Pronunţia literelor din tabelul de mai sus poate fi folosită doar când doriţi să spuneţi alfabetul
în limba Engleză, nu este recomandat să o folosiţi când doriţi să pronunţaţi un cuvânt în limba
Engleză.
Dacă doriţi să învăţaţi cum se pronunţă cuvintele în limba Engleză, vă recomandăm articolele
nostre care fac referire exclusiv la aceste aspecte.
Pronunţie Engleză - Pronunţia cuvintelor în Engleză

Cu ajutorul tabelelor noastre şi a exemplelor de pronunţie pe care vi le vom oferi în acest


articol, veţi învăţa cum să pronunţaţi / să citiţi cuvintele în limba Engleză. Din cauza literelor
care au mai multe pronunţii, cuvintele în limba Engleză nu sunt citite cum sunt scrise, fapt
ce îngreunează pronunţia în Engleză pentru vorbitori nativi de limba Română. Diacriticile (ă,
â, î, ş, ţ) întâlnite în limba Română ne sunt de ajutor în multe situaţii deoarece ele pot imita
aproape la perfecţie multe dintre sunetele întâlnite în alte limbi, precum Engleza. În tabelul de
mai jos, vom învăţă cum să pronunţăm literele în limba Engleză atunci când acestea se află în
interiorul unui cuvânt:

Litera se citeşte în cuvintele din limba Engleză Exemplu în Engleză


la fel ca litera a din limba Română what (se pronunţă: uat)
la fel ca litera ă din limba Română ago (se pronunţă: ăgo)
today (se pronunţă: tu-
la fel ca litera e din limba Română
dei)
a la fel ca litera o din limba Română all (se pronunţă: ol)
înainte sau după litera b la fel ca literele ea din limba
back (se pronunţă: beac)
Română
la fel ca literele ei din limba Română name (se pronunţă: neim)

b la fel ca litera b din limba Română boy (se pronunţă: boi)


la fel ca litera c din limba Română car (se pronunţă: car)
c la fel ca litera s din limba Română cent (se pronunţă: sent)

d la fel ca litera d din limba Română dark (se pronunţă: darc)


la fel ca litera ă din limba Română later (se pronunţă: leităr)
e la fel ca litera e din limba Română egg (se pronunţă: eg)
la fel ca litera i din limba Română even (se pronunţă: ivăn)

f la fel ca litera f din limba Română far (se pronunţă: far)

g la fel ca litera g din limba Română go (se pronunţă: go)

h la fel ca litera h din limba Română hand (se pronunţă: hend)


înainte de consoana r la fel ca litera ă din limba Română bird (se pronunţă: bărd)
i la fel ca litera i din limba Română if (se pronunţă: if)
la fel ca literele ai din limba Română idea (se pronunţă: ai-dia)

j la fel ca literele gi din limba Română joy (se pronunţă: gioi)


la fel ca litera c din limba Română lake (se pronunţă: leic)
k la fel ca literele ch din limba Română keep (se pronunţă: chip)

l la fel ca litera l din limba Română let (se pronunţă: let)


m la fel ca litera m din limba Română man (se pronunţă: men)

n la fel ca litera n din limba Română no (se pronunţă: no)


la fel ca litera a din limba Română how (se pronunţă: hau)
la fel ca litera ă din limba Română upon (se pronunţă: ăpăn)
o la fel ca litera o din limba Română no (se pronunţă: no)
la fel ca literele ua din limba Română one (se pronunţă: uan)

p la fel ca litera p din limba Română play (se pronunţă: plei)

q la fel ca litera c din limba Română quite (se pronunţă: cuait)

r la fel ca litera r din limba Română rain (se pronunţă: rein)


la fel ca litera s din limba Română save (se pronunţă: seiv)
s la fel ca litera z din limba Română is (se pronunţă: iz)

t la fel ca litera t din limba Română take (se pronunţă: teic)


la fel ca litera a din limba Română up (se pronunţă: ap)
u la fel ca litera ă din limba Română upon (se pronunţă: ăpăn)
la fel ca literele iu din limba Română use (se pronunţă: ius)

v la fel ca litera v din limba Română very (se pronunţă: veri)

w la fel ca litera u din limba Română we (se pronunţă: ui)

x la fel ca litera x din limba Română ax (se pronunţă: ex)


la fel ca litera i din limba Română yes (se pronunţă: ies)
y la fel ca literele ai din limba Română my (se pronunţă: mai)

z la fel ca litera z din limba Română zoo (se pronunţă: zu)

După ce aţi învăţat cum sunt citite literele luate individual în cuvintele din limba Engleză,
puteţi trece la stadiul doi al lecţiei şi anume: Cum se citesc grupurile de două litere (diftongi)
în Engleză?

Literele se citesc în cuvintele din limba Engleză Exemplu în Engleză


aw la fel ca litera o din limba Română law (se pronunţă: lo)

ch la fel ca literele ci din limba Română each (se pronunţă: ici)

ea la fel ca litera i din limba Română each (se pronunţă: ici)

ee la fel ca litera i din limba Română bee (se pronunţă: bi)

oo la fel ca litera u din limba Română room (se pronunţă: rum)

sh la fel ca litera ş din limba Română sheep (se pronunţă: şip)


la fel ca litera f din limba Română thanks (se pronunţă: fencs)
th înainte de vocala e la fel ca litera d din limba Română the (se pronunţă: dă)

Vreau să citesc / să pronunţ cuvintele în limba Engleză cât mai repede cu putinţa. Ce trebuie
să fac?

Deoarece în limba Engleză pentru toate regulile de pronunţie exista la fel de multe excepţii,
trebuie să realizaţi că nu există scurtături când vine vorba de o pronunţie cât mai corectă.
Pronunţia cuvintelor nu poate fi mecanică, ea trebuie exprimată intr-un mod cât mai natural
posibil, iar acest lucru este realizabil doar în timp prin exemple şi exerciţii. Filmele, muzica şi
dialogul pot fi un factor important dacă doriţi să obţineţi o pronunţie rapidă, dar fără un
vocabular dezvoltat în limba Engleză există posibilitatea să fie o pierdere de timp. Cu ajutorul
website-ului nostru aveţi posibilitatea să vă formaţi o pronunţie în Engleză destul de bună,
deoarece toate lecţiile noastre de vocabular conţin şi pronunţia cuvintelor în mod individual,
astfel în timpul în care vă formaţi un vocabular de bază, veţi învăţa şi cum se pronunţa
cuvintele cele mai comune în limba Engleză.

Lecția 2 : Numerele în Engleză de la 1 la 1000


În această lecţie veţi învăţa numerele în Engleză (cu pronuntie) de la 1 la 1000.

zero - zero (pronunţia : zi-ro)


unu - one (pronunţia : uan)
doi - two (pronunţia : tu)
trei - three (pronunţia : fri)
patru - four (pronunţia : foă)
cinci - five (pronunţia : faiv)
şase - six (pronunţia : six)
şapte - seven (pronunţia : sevăn)
opt - eight (pronunţia : eit)
nouă - nine (pronunţia : nain)
zece - ten (pronunţia : ten)
unsprezece - eleven (pronunţia : ilevăn)
doisprezece - twelve (pronunţia : tu-elf)
treisprezece - thirteen (pronunţia : făr-tin)
paisprezece - fourteen (pronunţia : foă-tin)
cincisprezece - fifteen (pronunţia : fif-tin)
şaisprezece - sixteen (pronunţia : six-tin)
şaptesprezece - seventeen (pronunţia : sevăn-tin)
optsprezece - eighteen (pronunţia : eit-tin)
nouăsprezece - nineteen (pronunţia : nain-tin)
douăzeci - twenty (pronunţia : tuenti)
douăzeci şi unu - twenty-one (pronunţia : tuenti-uan)
douăzeci şi doi - twenty-two (pronunţia : tuenti-tu)
douăzeci şi trei - twenty-three (pronunţia : tuenti-fri)
treizeci - thirty (pronunţia : fărti)
patruzeci - forty (pronunţia : forti)
cincizeci - fifty (pronunţia : fifti)
şaizeci - sixty (pronunţia : sixti)
şaptezeci - seventy (pronunţia : sevănti)
optzeci - eighty (pronunţia : eit-ti)
nouăzeci - ninety (pronunţia : nainti)
o sută - one hundred (pronunţia : uan handrăt)
două sute - two hundred (pronunţia : tu handrăt)
trei sute - three hundred (pronunţia : fri handrăt)
o mie - one thousand (pronunţia : uan tau-zănt)
două mii - two thousand (pronunţia : tu tau-zănt)

Numeralul în Engleză - Numeralul Ordinal în Engleză

Numeralul ordinal în limba Engleză se formează conform următorului model: numeralul


cardinal + terminaţia -th (excepţie fac zecile fixe unde -y final se transformă în -ie, şi
următoarele 7 numerale ordinale: first (1st), second (2nd), third (3rd), fifth (5th), eighth (8th),
ninth (9th), twelfth (12th). Numeralul ordinal în limba Engleză are o singură formă pentru
ambele genuri (mas. sau fem.). În tabelul următor găsiţi numeralele ordinale în Engleză de la
1 la 100, forma I este varianta prescurtată iar forma II este varianta completă, excepţiile sunt
mai închise la culoare iar sfaturile de pronunţie sunt valabile pentru ambele forme.

în Română în Engleză
Pronunţia / Se citeşte:
mas. fem. I II
primul prima the 1st the first dă făst
al doilea a doua the 2nd the second dă secănd
al treilea a treia the 3rd the third dă fărd
al patrulea a patra the 4th the fourth dă forft
al cincilea a cincea the 5th the fifth dă fift
al şaselea a şasea the 6th the sixth dă sixt
al şaptelea a şaptea the 7th the seventh dă sevănt
al optulea a opta the 8th the eighth dă eitf
al nouălea a noua the 9th the ninth dă naint
al zecelea a zecea the 10th the tenth dă tent
al unsprezecelea a unsprezecea the 11th the eleventh dă ilevănt
al doisprezecelea a douăsprezecea the 12th the twelfth dă tuelft
al treisprezecelea a treisprezecea the 13th the thirteenth dă fărd-tint
al paisprezecelea a paisprezecea the 14th the fourteenth dă for-tint
al cincisprezecelea a cincisprezecea the 15th the fifteenth dă fif-tint
al şaisprezecelea a şaisprezecea the 16th the sixteenth dă six-tint
al şaptesprezecelea a şaptesprezecea the 17th the seventeenth dă sevăn-tint
al optsprezecelea a optsprezecea the 18th the eighteenth dă ei-tint
al nouăsprezecelea a nouăsprezecea the 19th the nineteenth dă nain-tint
al douăzecilea a douăzecea the 20th the twentieth dă tuen-tiet
al douăzeci şi unulea a douăzeci şi una the 21st the twenty-first dă tuenti-făst
al douăzeci şi doilea a douăzeci şi doua the 22nd the twenty-second dă tuenti-secănd
al douăzeci şi treilea a douăzeci şi treia the 23rd the twenty-third dă tuenti-fărd
al treizecilea a treizecea the 30th the thirtieth dă făr-tiet
al patruzecilea a patruzecea the 40th the fortieth dă for-tiet
al cincizecilea a cincizecea the 50th the fiftieth dă fif-tiet
al şaizecilea a şaizecea the 60th the sixtieth dă six-tiet
al şaptezecilea a şaptezecea the 70th the seventieth dă sevăn-tiet
al optzecilea a optzecea the 80th the eightieth dă ei-tiet
al nouăzecelea a nouăzecea the 90th the ninetieth dă nain-tiet
al o sutălea a o suta the 100th the one hundredth dă uan handrăt

De reţinut! Când avem numerale ordinale compuse, doar ultima parte primeşte termiaţia -th.
de exemplu: the 84th - the eighty-fourth

În nume de regi sau regine, numeralele ordinale sunt scrise în cifre romane. de exemplu:
Edward III - Edward the Third

Cea mai uzuală întrebuinţare găsită numeralelor ordinale în limba Engleză, este în exprimarea
datei, ele pot fi aşezate înainte sau după lunile anului. de exemplu: the 17th of August 1995 /
dacă numeralul ordinal este aşezat după lunile anului atunci cuvântul of nu mai este folosit:
August (the) 15th, 1995.

Lecția 3: Formule de Salut în Engleză - Expresii în Engleză


Salutări sau mai bine zis Greetings. În această lecţie veţi învăţa saluturi şi
expresii de bază folosite uzual în limba Engleză.

Ştii cum să spui "Bună ziua", "La revedere", "Mulţumesc" sau "Cu plăcere!" în limba
Engleză?
În tabelul următor găsiţi traducerea unora dintre cele mai comune expresii şi cuvinte folosite
în limba Engleză, de asemenea, pe coloana a treia sunt sfaturile de pronunţie pentru
majoritatea frazelor şi cuvintelor.
Cum spun "Bună ziua" în limba Engleză?
în Română în Engleză Pronunţia / Se citeşte:
Bună ziua Good Day (formal) gud dei
Bună ziua ; Bună ; Salut Hello ; Hi helo ; hai
Bună dimineaţa Good morning gud morning
Bună seara Good evening gud ivning
Noapte bună Good night gud nait
Bine aţi venit! Welcome! uelcom
Cum spun "La revedere" în limba Engleză?
în Română în Engleză Pronunţia / Se citeşte:
La revedere Goodbye ; Bye gud bai ; bai
Pa Bye bai
Ne vedem mai târziu See you later si iu leităr
Ne vedem curând See you soon si iu sun
Cu bine! So long! so long
Cu bine! Farewell! fe-uel
Cu bine! Take care teic chea
Mult noroc! Good Luck! gud lac
Mult noroc! Cheerio! cirio
Cum spun "Mulţumesc" în limba Engleză?
în Română în Engleză Pronunţia / Se citeşte:
Mulţumesc Thanks! fencs
Mulţumesc! Thank you! fenc iu
Vă mulţumesc mult! Many thanks! meni fencs
Vă mulţumesc mult! Best of thanks! best of fencs
Cum spun "Cu plăcere!" în limba Engleză?
în Română în Engleză Pronunţia / Se citeşte:
Vă rog! Please! pliz
Cu plăcere! Welcome! uelcom
Cu plăcere! With pleasure! uit plejăr
Cu plăcere! Happy to help! hapi tu help
Cu plăcere! You're welcome! iuăr uelcom
Cu plăcere! It was my pleasure! it uăz mai plejăr
Scuzaţi-mă Excuse me! ecs-chiuz me
Îmi pare rău I am sorry ai em sori
Îmi pare rău Sorry sori
Nu-i nimic It's nothing iţ nafing
Nu-i nimic That's fine deaţ fain
Nu-i nimic No problem no problăm
Da / Nu Yes / No ies / no

Fraze şi expresii folosite în socializarea dintre două persoane, în


limba Engleză:

Care este numele dvs.? ; Cum te numeşti? - What is your name? (pronunţia : uat iz ior
neim?)
Eu mă numesc... ; Numele meu este... - My name is... (pronunţia : mai neim iz...)
Încântat de cunoştinţă - Glad to meet you! (pronunţia : glead tu mit iu) (formal)
Încântat de cunoştinţă - Nice to have met you. (pronunţia : nais tu heav met iu) (formal)
Cum îţi merge? - How are you? (pronunţia : hau ar iu?) (formal)
Cum îţi merge? - What up? / What's up? (pronunţia : uat up? / uaţ up?)
Cum îţi merge? - How's it going? / How's it goin'? (pronunţia : hau iz it goin? / hau iz it
goin?)
Mie îmi merge bine. Dar dumneavoastră? - Very well, thank you. How are
you? (pronunţia : veri uel, fenc iu. hau ar iu) (formal)
Mie îmi merge bine. Dar ţie? - Fine, thanks. How are you? (pronunţia : fain, fencs. hau
ar iu?)
Îmi pare rău. Nu înţeleg. - I'm sorry. I do not understand. (pronunţia : ai em sori. i du
nat andărstend)
Într-adevăr? / Serios? / Adevărat? - Really? (pronunţia : ruili?)
Nu vorbesc aşa bine Engleza - I do not speak so well English (pronunţia : ai du nat spic
so uel ingliş)
Da. Nici o problema - Yes. No problem (pronunţia : ies. no problăm)

Lecția 4 :"Cât este ora / ceasul?" în limba Engleză


Aici veţi învăţa cum să răspundeţi la întrebarea "Cât este ora / ceasul?" în
limba Engleză.

Cât este ora, vă rog? - What time is it, please? (pronunţia : uat taim iz it, pliz?)
Este ora unu - It is one o'clock (pronunţia : it iz uan ă cloc)
Este ora două - It is two o'clock (pronunţia : it iz tu ă cloc)
Este ora trei - It is three o'clock (pronunţia : it iz fri ă cloc)
Este ora patru - It is four o'clock (pronunţia : it is foă ă cloc)
Este ora cinci - It is five o'clock (pronunţia : it is faiv ă cloc)
Este ora şase - It is six o'clock (pronunţia : it is sics ă cloc)
Este ora şapte - It is seven o'clock (pronunţia : it iz sevăn ă cloc)
Este ora opt - It is eight o'clock (pronunţia : it iz eit ă cloc)
Este ora nouă - It is nine o'clock (pronunţia : it iz nain ă cloc)
Este ora zece - It is ten o'clock (pronunţia : it iz ten ă cloc)
Este ora unsprezece - It is eleven o'clock (pronunţia : it iz ilevăn ă cloc)
Este ora doisprezece - It is twelve o'clock (pronunţia : it iz tu-elf ă cloc)
Este ora cinci si un sfert - It is five fifteen (pronunţia : it iz faiv fif-tin)
Este ora cinci si jumate - It is half past five (pronunţia : it iz half past faiv)
Este ora cinci şi patruzeci si cinci - It is five forty-five (pronunţia : it iz faiv forti-faiv)

Mai multe cuvinte în strânsă legătură cu subiectul principal:


dimineaţă - morning (pronunţia : morning)
după-amiază - afternoon (pronunţia : aftăr-nun)
seara - evening (pronunţia : ivning)
noapte - night (pronunţia : nait)
minut(e) - minute(s) (pronunţia : minăt(minăţ)
oră(ore) - hour(s) (pronunţia : auăr(auărz)

Lecția 5 : Zilele Săptămânii în Engleză - Zilele în limba Engleză


În această lecţie veţi învăţa zilele săptămânii în limba Engleză, împreună cu
unele fraze şi cuvinte de bază ce sunt în strânsă legătură cu acest subiect.

Tabelul următor conţine traducerea din limba Română în limba Engleză, prescurtarea şi
pronunţia în Engleză pentru fiecare zi din săptămână.

Zilele Săptămânii - Days of the Week


zilele lucrătoare - weekdays / workdays
în Română în Engleză Prescurtarea: Pronunţia / Se citeşte:
Luni Monday Mon. Mo. man-dei
Marţi Tuesday Tue. Tu. tiuz-dei
Miercuri Wednesday Wed. We. uenz-dei
Joi Thursday Thu. Th. tărz-dei
Vineri Friday Fri. Fr. frai-dei
sfârşit de săptămână - weekend
în Română în Engleză Prescurtarea: Pronunţia / Se citeşte:
Sâmbătă Saturday Sat. Sa. sată-dei
Duminică Sunday Sun. Su. san-dei

De reţinut! Când scrieţi zilele săptămânii în limba Engleză, prima literă este întotdeauna o
majusculă.
De reţinut! Important! Prima zi din calendarul Englez este duminică, iar ultima este
sâmbătă, în comparaţie cu calendarul Românesc, această diferenta este una notabilă, extrem
de important de reţinut.

Important! Ambele prescurtări oferite, pentru fiecare zi din săptămână, sunt corecte. În
Marea Britanie prescurtările sunt scrise, de obicei, fără punct (Mon), cu toate acestea, varianta
corectă în Statele Unite, este cea cu punct (Mon.)

Pentru a purta conversaţii în limba Engleză, aveţi nevoie de un vocabular puternic, dezvoltat
pe diferite subiecte, de aceea, în această lecţie, nu veţi învăţa doar zilele săptămânii, ci şi
cuvinte înrudite cu acest subiect. În tabelul de mai jos, găsiţi cuvinte uzuale, ce vă pot fi de
folos în viitoarele conversaţii, purtate în limba Engleză:

în Română în Engleză Pronunţia / Se citeşte:


acum now nau
astăzi / azi today tu-dei
mâine tomorrow tu-morou
poimâine the day after tomorrow dă dei aftăr tu-morou
ieri yesterday ies-tăr-dei
în zilele noastre nowadays nauă-deiz
zilnic daily / day-to-day / everyday deili / dei-tu-dei / evri-dei

În continuare vom învăţa câteva fraze, propoziţii şi întrebări de bază în limba


Engleză, toate în strânsă legătură cu subiectul principal al acestei lecţii:

Câte zile sunt într-o săptămână? - How many days are in a week? (pronunţia : hau meni
deiz ar in ă uic?)
într-o săptămână, sunt şapte zile - in a week, there are seven days (pronunţia : in ă uic, der
ar sevăn deiz)
Ce zi este astăzi? - What day is today? (pronunţia : uat dei iz tu-dei?)
Astăzi este... / Azi este... - Today is... (pronunţia : tu-dei iz...)
Astăzi este Miercuri / Azi este Miercuri - Today is Wednesday (pronunţia : tu-dei iz uenz-
dei)
Miercuri vine după ziua de marţi - Wednesday comes after Tuesday (pronunţia : uenz-dei
comz aftăr tiuz-dei)
Miercuri este a treia zi a săptămânii de lucru - Wednesday it's the third day of the work
week (pronunţia : uenz-dei iţ dă fărd dei of dă uărc uic)
Ce ai de gând să faci în acest weekend? - What are you going to do this weekend?
(pronunţia : uat ar iu going tu du dis uic-end?)
Ce ai făcut weekend-ul trecut? - What did you do last weekend? (pronunţia : uat did iu du
last uic-end?)
Ce ai de gând să faci weekend-ul viitor? - What are you going to do next weekend?
(pronunţia : uat ar iu going tu du next uic-end?)
Lecția 6 : Lunile Anului şi Anotimpurile în Engleză
În această lecţie veţi învăţa lunile anului şi anotimpurile în limba Engleză.

Ianuarie - January (pronunţia : gianuri)


Februarie - February (pronunţia : februri)
Martie - March (pronunţia : marci)
Aprilie - April (pronunţia : eipril)
Mai - May (pronunţia : mei)
Iunie - June (pronunţia : giun)
Iulie - July (pronunţia : giu-lai)
August - August (pronunţia : august)
Septembrie - September (pronunţia : septembăr)
Octombrie - October (pronunţia : octobăr)
Noiembrie - November (pronunţia : novembăr)
Decembrie - December (pronunţia : desembăr)

Anotimpurile - Seasons:
Primăvară - Spring (pronunţia : spring)
în Primăvară - in Spring (pronunţia : in spring)
Vară - Summer (pronunţia : sa-mă)
în Vară - in Summer (pronunţia : in sa-mă)
Toamnă - Autumn (pronunţia : otum)
în Toamnă - in Autumn (pronunţia : in otum)
Iarnă - Winter (pronunţia : uintăr)
în Iarnă - in Winter (pronunţia : in uintăr)

Mai multe cuvinte în strânsă legătură cu subiectul principal:


lună(luni) - month(s) (pronunţia : mant(mant-ţ)
an(i) - year(s) (pronunţia : iăr(iărz)
anul viitor - next year (se pronunta "next iăr")

Lecţia 7 : de Engleză - Direcţiile şi Formele


Puncte Cardinale - Cardinal points:
Nord - North (pronunţia : nort)
Sud - South (pronunţia : saut)
Vest - West (pronunţia : uest)
Est - East (pronunţia : ist)
în Nord - in the North (pronunţia : in dă nort)
spre Nord - to the North (pronunţia : tu dă nort)
din Nord - from the North (pronunţia : from dă nort)

Direcţii - Directions:
de-a lungul - along the (pronunţia : ălong dă)
stânga - left (pronunţia : left)
în apropiere - near (pronunţia : niă)
lângă - next to (pronunţia : next tu)
peste - over the (pronunţia : ovăr dă)
dreapta - right (pronunţia : ruait)
drept înainte - straight ahead (pronunţia : streit ăhed)

Forme - Shapes:
Pătrat - Square (pronunţia : scuer)
Cerc - Circle (pronunţia : sercăl)
Triunghi - Triangle (pronunţia : truai-engăl)
Dreptunghi - Rectangle (pronunţia : rect-engăl)
Oval - Oval (pronunţia : ovăl)
Octogon - Octagon (pronunţia : octăgon)
Cub - Cube (pronunţia : qiub)
Sferă - Sphere (pronunţia : sfea)
Con - Cone (pronunţia : qon)
Cilindru - Cylinder (pronunţia : silindăr)

Lecția 8 : Fraze în Engleză - Vremea în Engleză


În această lecţie veţi învăţa fraze şi cuvinte uzuale folositoare atunci când
doriţi să purtaţi conversaţii despre vreme în limba Engleză.

Vremea (Vocabular) - Weather (Vocabulary):


aer - air (pronunţia : er)
apusul Soarelui - sunset (pronunţia : san-set)
atmosferă - atmosphere (pronunţia : atmo-sfea)
cald - warm (pronunţia : uărm)
caniculă - hot weather (pronunţia : hat uedăr)
ceaţă - fog (pronunţia : fag)
cer - sky (pronunţia : skai)
cer înstelat - starry sky (pronunţia : stari skai)
curcubeu - rainbow (pronunţia : reinbou)
cutremur - earthquake (pronunţia : eart-cu-eik)
dezgheţ - thaw (pronunţia : tou)
foarte cald - very hot (pronunţia : veri hat)
frig - cold (pronunţia : cold)
frumos - nice (pronunţia : nais)
fulger - lightning (pronunţia : lait-ning)
furtună - storm (pronunţia : storm)
gheaţă - ice (pronunţia : ais)
grindină - hail (pronunţia : heil)
nori - clouds (pronunţia : claudţ)
ploaie - rain (pronunţia : rein)
polei - glazed frost (pronunţia : gleizd frost)
Prognoza Meteo - Weather Forecast (pronunţia : uedăr for-cast)
răsăritul Soarelui - Sunrise (pronunţia : san-raiz)
rouă - dew (pronunţia : diu)
Soare - Sun (pronunţia : san)
Stea - Star (pronunţia : star)
temperatura la umbră - temperature in the shade (pronunţia : tem-pe-ciu-ăr in dă şeid)
vizibilitate - visibility (pronunţia : vizăbi-li-ti)
zăpadă - snow (pronunţia : snou)

Lecţia 9 : de Engleză - Culorile în Engleză


alb - white (pronunţia : uait)
negru - black (pronunţia : bleac)
gri - gray (pronunţia : grei)
roşu - red (pronunţia : red)
albastru - blue (pronunţia : blu)
verde - green (pronunţia : grin)
galben - yellow (pronunţia : ielou)
portocaliu - orange (pronunţia : orăngi)
roz - pink (pronunţia : pinc)
violet - purple (pronunţia : păr-păl)
maro - brown (pronunţia : braun)
argintiu - silver (pronunţia : silvă)
auriu - gold (pronunţia : gold)

Lecţia 10 : de Engleză - Natura


Natura (Vocabular) - Nature (Vocabulary):
aerul - the air (pronunţia : dă er)
apa - the water (pronunţia : dă uatăr)
apusul soarelui - the sunset (pronunţia : dă san-set)
cascada - the waterfall (pronunţia : dă uatăr-fol)
cerul - the sky (pronunţia : dă scai)
coasta - the coast (pronunţia : dă cost)
curcubeul - the rainbow (pronunţia : dă reinbou)
dealul - the hill (pronunţia : dă hil)
deşertul - the desert (pronunţia : dă dezărt)
ferma - the farm (pronunţia : dă farm)
floarea - the flower (pronunţia : dă flauăr)
floarea soarelui - the sunflower (pronunţia : dă san-flauăr)
frunza - the leaf (pronunţia : dă lif)
iarba - the grass (pronunţia : dă gras)
insula - the island (pronunţia : dă island)
jungla - the jungle (pronunţia : dă giangăl)
lacul - the lake (pronunţia : dă leic)
luna - the moon (pronunţia : dă mun)
luna plină - the full moon (pronunţia : dă ful mun)
muntele - the mountain (pronunţia : dă mauntăn)
nisipul - the sand (pronunţia : dă sand)
norul - the cloud (pronunţia : dă claud)
oceanul - the ocean (pronunţia : dă oşăn)
oraşul - the city (pronunţia : dă siti)
pădurea - the forest (pronunţia : dă forest)
peştera - the cave (pronunţia : dă cheiv)
piatra - the stone (pronunţia : dă ston)
plaja - the beach (pronunţia : dă bici)
planta - the plant (pronunţia : dă plant)
podul - the bridge (pronunţia : dă brigi)
pomul - the tree (pronunţia : dă tri)
rădăcina - the root (pronunţia : dă rut)
răsăritul soarelui - the sunrise (pronunţia : dă san-raiz)
râul - the river (pronunţia : dă rivăr)
soarele - the sun (pronunţia : dă san)
strada - the street (pronunţia : dă strit)
ţara - the country (pronunţia : dă cauntri)
terenul - the field (pronunţia : dă fild)
trandafirul - the rose (pronunţia : dă roz)
tufişul - the bush (pronunţia : dă buş)
tunetul - the lightning (pronunţia : dă lait-ning)
valea - the valley (pronunţia : dă valei)
valul - the wave (pronunţia : dă ueiv)
vîntul - the wind (pronunţia : dă uind)
vremea - the weather (pronunţia : dă uedăr)
zăpada - the snow (pronunţia : dă snou)

Lecţia 11 : de Engleză - Animale în Engleză

Deoarece animalele de companie fac parte din viaţa multora dintre noi, această lecţie de
Engleză vă va fi folositoare atât în viaţa de zi cu zi cât şi în momentul în care purtaţi o
conversaţie legată de animale în general. Tabelul următor conţine cele mai comune nume de
animale în limba Engleză, el este ordonat alfabetic şi împărţit pe trei coloane, primele doua
coloane conţin traducerea din limba Română în limba Engleză iar a treia coloană conţine
pronunţia:

în Română în Engleză Pronunţia / Se citeşte:


albina the bee dă bi
balena the whale dă uel
broasca the frog dă frog
broasca ţestoasă the turtle dă tărtăl
calul the horse dă hors
capra the goat dă got
căprioara the deer dă diă
căţeluş doggy doghi
câinele the dog dă dog
cimpanzeul the chimpanzee dă cimp-an-zi
crocodilul the crocodile dă croco-dail
curcanul the turkey dă tărchi
fluturele the butterfly dă batăr-flai
furnica the ant di ent
găina the chicken dă cicăn
girafa the giraffe dă giraf
gorila the gorilla di gorila
iepurele the rabbit dă rabit
leul the lion dă laion
liliacul the bat dă beat
lupul the wolf dă ulf
măgarul the donkey dă donchi
maimuţa the monkey dă manchi
oaia the sheep dă şip
paianjenul the spider dă spaidăr
papagalul the parrot dă parăt
pasărea the bird dă bărd
pinguinul the penguin dă penguin
pisica the cat dă cheat
pisicuţa the kitten dă chităn
porcul the pig dă pig
raţa the duck dă dac
şarpele the snake dă sneic
scorpionul the scorpion dă scorpion
şoricelul the mouse dă maus
ţânţarul the mosquito dă moschito
taurul the bull dă bul
tigrul the tiger dă taigă
ursul the bear dă be-a
vaca the cow dă cau
veveriţa the squirrel dă scuirăl
viţelul the calf dă calf
vulpea the fox dă fox
vulturul the eagle dă igăl
zebra the zebra dă zebra

Lecţia 12: Alimente traduse în Engleză cu pronunţie


Aici găsiţi liste de cuvinte cu: alimente, băuturi şi tacâmuri traduse în Engleză.

Această lecţie de Engleză este formată din patru tabele, cu ajutorul cărora vă veţi îmbunătăţi
vocabularul Englez atunci când vine vorba de: mâncăruri, cuvinte folosite în prepararea
mâncărurilor, băuturi şi tacâmuri. Fiecare tabel pe coloana a treia conţine pronunţia cuvintelor
în limba Engleză.

Mâncare Vocabular / Food Vocabulary


în Română în Engleză Pronunţia / Se citeşte:
carnea the meat dă mit
carnea de miel lamb lam
carnea de pasăre poultry meat poultri mit
carnea de porc pork porc
carnea de vacă beef bif
carnea de vită veal vil
caşcavalul the cheese dă ciz
cârnatul the sausage dă sos-igi
ciocolata the chocolate dă cioclăt
crabul the crab dă creab
curcanul the turkey dă tărchi
friptura steak steic
fructele de mare seafood si-fud
găina the chicken dă cichen
găluşte dumplings dam-plings
gemul the jam dă geam
îngheţata the ice cream di ais crim
mierea the honey dă hani
orezul the rice dă rais
oul the egg di eg
pâinea the bread dă bred
peştele the fish dă fiş
salata the salad dă saled
supa the soup dă sup
şunca the ham dă ham
tortul the cake dă cheic
untul the butter dă batăr
zahărul the sugar dă şugăr

Băuturi Vocabular / Drinks Vocabulary


în Română în Engleză Pronunţia / Se citeşte:
apă water uătăr
apă minerală mineral water minerăl uătăr
băuturi răcoritoare soft drink soft drinc
bere beer bir
cafea coffee cofi
ceai tea ti
ciocolata caldă hot chocolate hat cioclăt
lapte milk milc
suc soda soda
vin wine uain
vin alb white wine uait uain
vin roşu red wine red uain

cuvinte folosite în prepararea mâncărurilor


în Română în Engleză Pronunţia / Se citeşte:
afumată smoked smocd
caldă warm uărm
coaptă baked beicd
făcută în casă homemade hom-meid
fiartă boiled boield
gustos tasty testi
muştarul the mustard dă mastăd
oţetul the vinegar dă vinegă
picantă spicy spaisi
piperul the pepper dă pepăr
prajită fried fraid
rece cold cold
sarea the salt dă solt
uleiul the oil di oiăl

Tacâmurile / Tableware
în Română în Engleză Pronunţia / Se citeşte:
cuţitul the knife dă naif
farfuria the plate dă pleit
furculiţa the fork dă forc
linguriţa the spoon dă spun
paharul the glass dă glas
sticla the bottle dă batăl
vasele the dishes dă dişez

Lecția 13 : Fructele în Engleză - Legumele în Engleză


În această lecţie veţi învăţa denumirile fructelor si legumelor în limba Engleză.

Această lecţie de Engleză este formată din două tabele, cu ajutorul cărora vă veţi îmbunătăţi
vocabularul Englez atunci când vine vorba de: fructe şi legume. Fiecare tabel pe coloana a treia
conţine pronunţia cuvintelor în limba Engleză.

Fructe în Engleză - Fruits in English:

în Română în Engleză Pronunţia / Se citeşte:

ananasul the pineapple dă pain-apăl

banana the banana dă bănana

căpşunele the strawberries dă stro-beriz

cireşele the cherries dă ceriz

dovleacul the pumpkin dă pamp-chin


lamâia the lemon dă lemăn

lamâia verde the lime dă laim

mărul the apple di apăl

măslina the olive di oliv

para the pear dă pea

piersica the peach dă pici

portocala the orange di orăngi

strugurii the grapes dă greips

zmeura the raspberry dă razberi

Legume în Engleză - Vegetables in English:

în Română în Engleză Pronunţia / Se citeşte:

cartoful the potato dă poteito

castravetele the cucumber dă chiu-cambăr

ceapa the onion di aniăn

conopida the cauliflower dă colă-flauă

fasolea the beans dă binz

fasolea verde the green beans dă grin binz

mălai corn flour corn flaua

morcovul the carrot di carot

ridichea the radish dă radiş

roşia the tomato dă tomato

varza the cabbage dă cabigi


Lecția 14 : Familia în Engleză - Membrii familiei în Engleză
În această lecţie veţi învăţa cuvinte şi expresii de bază folosite în momentul în
care doriţi să vă prezentaţi membrii familiei în limba Engleză.

În tabelul următor găsiţi traducerea şi pronunţia în limba Engleză a celor mai comune grade
de rudenie. Atenţie! Traducerea din Română în Engleză poate conţine mai multe variante
corecte, acestea sunt despărţite de o linie oblică.

Membrii familiei Vocabular - Family members Vocabulary


în Română în Engleză Pronunţia / Se citeşte:
părinţi parents perănţ
tată father fadăr
mamă mother madăr
frate brother bradăr
frate vitreg step brother / half brother step bradăr / half bradăr
soră sister sistăr
soră vitregă stepsister / half-sister stepsistăr / half-sistăr
bunicul grandfather / grandpa grendfadăr / grenpa
bunica grandmother / grandma grendmadăr / grenma
bunicuţă granny greni
străbunic great-grandfather greit-grendfadăr
străbunică great-grandmother greit-grendmadăr
unchi uncle ancăl
mătuşă aunt ant
văr cousin / coz cazăn / căz
verişoară cousin cazăn
soţul husband hazbănd
soţia wife uaif
copii children cildrăn
gemenii twins tuinz
fiul son san
băiatul boy boi
fiica daughter doutăr
fata girl gărl
nepotul grandson / nephew grendsan / nefiu
nepoata granddaughter / niece grend-doutăr / nis
naşul godfather gadfadăr
naşa godmother gadmadăr
socru father-in-law fadăr-in-lo
soacră mother-in-law madăr-in-lo
cumnat brother-in-law bradăr-in-lo
cumnată sister-in-law sistăr-in-lo

Cuvântul "rude" nu se află în tabelul de mai sus dar este un cuvânt important ce poate fi
folosit în numeroase circumstanţe: rude - relatives (se pronunţă: relativs).

Cuvintele "Domnul (Dl.)" şi "Doamna (D-na.)" sunt extrem de folosite atunci când doriţi să
fiţi politicoşi, spre exemplu: Domnul (Dl.) Marius a sosit alături de Doamna (D-na.)
Georgiana - Mister (Mr.) Marius arrived with Misses (Mrs.) Georgiana ; sau o interjecţie
des întâlnită la televizor: Doamnelor şi Domnilor! Bine aţi venit - Ladies and Gentlemen!
Welcome.

În continuare vom învăţa câteva fraze, propoziţii şi întrebări de bază în limba


Engleză, toate în strânsă legătură cu subiectul principal al acestei lecţii:

Acesta este tatăl meu | Aceasta este mama mea - This is my father | This is my mother
(pronunţia : dis iz mai fadăr / dis iz mai madăr)
Observaţie! this is my... se foloseşte la fel indiferent de genul substantivului.
Fratele meu este un profesor de matematică - My brother is a math teacher (pronunţia :
mai bradăr iz ă mat ticiăr)
Am doi fraţi şi două surori - I have two brothers and two sisters (pronunţia : ai heav tu
bradărz end tu sistărz)
Soţia mea este avocat - My wife is a lawyer (pronunţia : mai uaif iz ă loiăr)
Sunteţi casătorit(ă)? - Are you married? (pronunţia : ar iu merid?)
Sunt divorţat(ă) - I am divorced (pronunţia : ai em divorst)
Fiul meu locuieşte în Spania - My son lives in Spain (pronunţia : mai san livs in spein)

Lecția 15 : Engleză acasă şi în jurul casei - Cuvinte în Engleză


În această lecţie veţi învăţa cuvinte de bază în limba Engleză, folosite în casă şi
în jurul casei.

După ce veţi studia această lecţie, veţi deosebi cuvintele din limba Engleză care fac referire la: zonele
casei, mobilier, decoraţiuni şi aparate electrice de uz casnic.
Zonele casei în Engleză:

Cu ajutorul cuvintelor din tabelul următor veţi putea să descrieţi apartamentul / casa în care locuiţi,
de asemenea, veţi putea să deosebiţi într-o conversaţie, cuvintele care fac referire la subiectele
legate de: numărul de camere, zonele casei etc...

în Română în Engleză Pronunţia / Se citeşte:

acoperişul the roof dă ruf

baia the bathroom dă batrum

balconul the balcony dă balconi

bucătăria the kitchen dă chiciăn

camera the room dă rum

dormitorul the bedroom dă bedrum

grădina the garden dă gardăn

garajul the garage dă ghea-raj

gazonul the grass dă gras

holul the hallway dă hol-ă-uei

parter ground floor graund flor

peretele the wall dă ual

podeaua the floor dă floăr

primul etaj first floor fărst floăr

scările the stairs dă steărs

subsol the basement dă beisment

sufrageria the living room dă living rum

tavanul the ceiling dă siling

toaleta the toilet dă toilet


Mobilier şi Decoraţiuni în Engleză:

Ştii cum se spune "scaun" în limba Engleză? Tabelul de mai jos te va ajuta să înveţi denumirile
mobilierului şi decoraţiunilor întâlnite în majoritatea locuinţelor.

în Română în Engleză Pronunţia / Se citeşte:

biblioteca the bookcase dă buk-cheis

biroul writing desk / writing table ruaiting desc / ruaiting teibăl

cada the bathtub dă bat-tab

canapeaua the couch / the sofa dă kauci / dă sofa

chiuveta the sink dă sinc

chiuveta din baie the bathroom sink dă batrum sinc

chiuveta din bucătărie the kitchen sink dă chiciăn sinc

coş de gunoi trash can treaş chean

covorul the carpet / the rug dă carpet / dă ră-ag

dulapul the closet dă cla-zet

duşul the shower dă şaua

fereastra the window dă uind-ou

fotoliul the armchair dă arm-cer

mânerul de la uşa the door handle dă doăr heandăl

masa the table dă teibăl

mobila the furniture dă fărni-ciăr

oglinda the mirror dă mirăr

patul the bed dă bed

pătura the blanket dă blanchet

perdeaua the curtain dă cărtin

perna the pillow dă pilou

poza the photo / the picture dă foto / dă pic-ciăr

prosopul the towel dă tauăl


robinetul the faucet dă foset

scaunul the seat / the chair dă sit / dă cer

sertarul the drawer dă droăr

uşa the door dă doăr

vesela the dishes dă dişez

vaza the vase dă vaz

Aparate în Engleză - Aparatură electrică în Engleză:

Ştii cum se spune "frigider" în limba Engleză? Tabelul de mai jos te va ajuta să înveţi denumirile celor
mai utilizate aparate electrice de uz casnic.

în Română în Engleză Pronunţia / Se citeşte:

aerul condiţionat the air conditioning dă er condişăning

aparatele the appliances dă ăplaiănsiz

aspiratorul the vacuum cleaner dă veacum clinăr

ceasul the watch / the clock dă uaci / dă clac

ceasul deşteptător the alarm clock dă ălarm clac

congelatorul the freezer dă frizăr

cratiţa the pan dă pean

cuptorul the oven dă avăn

cuptorul cu microunde the microwave dă maicro-ueiv

deschizătorul de conserve the can opener dă chean opănăr

fierul de călcat the iron dă aion

fierul de călcat cu aburi the steam iron dă stim aion

frigiderul the fridge / the refrigerator dă frigi / dă refrigereitor

lampa the lamp dă leamp

maşina de spălat rufe the washing machine dă uaşing maşin

maşina de spălat vase the dishwasher dă diş-uaşăr


mixerul the mixer dă mixăr

radioul the radio dă redio

telecomanda the remote control dă rimot control

telefonul the phone dă fon

televizorul the TV dă ti-vi

uscătorul de păr the hair dryer dă her draiăr

Lecția 16 : Vocabular de Călătorie Român-Englez


Vocabular de Călătorie Român-Englez ce conţine cuvinte de bază folositoare
în vacanţe şi călătorii externe.

Limba Engleză la ora actuală este cea mai vorbită limbă din lume în mediile de afaceri, şcoli
şi turism, prin urmare, indiferent de ce destinaţii turistice veţi alege în viitor, este esenţial să
aveţi în bagajul dumneavoastră de cunoştinţe generale şi un mic vocabular de călătorie în
Engleză. Pe această pagină veţi găsi cuvinte şi fraze de bază în limba Engleză ce vă pot fi de
ajutor în viitoarele vacanţe şi călătorii externe. În tabelul următor găsiţi cuvinte, precum:
aeroport, avion, bagaj şi multe altele... toate cuvintele vor fi traduse din Română în Engleză
(pe coloana a treia se află pronunţia Engleză. Atenţie! pronunţia este informativă)

Română Engleză Pronunţia / Se citeşte:


aeroport airport eaport
agenţia de turism travel agency treavăl eigensi
autobuz bus bas
automobil car car
avion airplane eaplein
avion plane plein
a ateriza to land tu leand
a călători to travel tu treavăl
a zbura to fly tu flai
bagaj luggage lagăgi
bagaj de mână hand luggage heand lagăgi
barca boat bout
bicicleta bike baic
bilet ticket tichet
bilet de avion plane ticket plein tichet
biroul de informaţii Information Office informeişăn ofis
biroul vamal Customs Office castăms ofis
călătoria the journey dă giorni
companie aeriană airline ealain
decolare take-off teic-of
destinaţia the destination dă destineişăn
excursia the trip dă trip
gară station steişăn
geantă bag beag
maşina the car dă car
mergem pe jos we walk ui uălc
mergem pe jos we go on foot ui go on fout
metroul metro metro
metroul the underground di andărgraund
motocicleta motorcycle moto-saicăl
nava ship şip
pasagerul the passenger dă pas-săn-ger
paşaportul the passport dă pas-port
plecări departure deparciăr
poartă gate gheit
poşetă purse părs
pregătiţi de decolare ready for takeoff ruedi for teic-of
ruta the route dă rut
scopul the purpose dă părpas
sosiri arrivals ăraivăls
staţia de tren the train station dă trein steişăn
strada the street dă strit
strada principală the main street dă mein strit
ţara the country dă cantri
trenul the train dă trein
valiza the suitcase dă sut-cheis

În următoarele rânduri găsiţi fraze de călătorie în limba Engleză, dacă doriţi să învăţaţi
saluturi şi expresii uzuale în limba Engleză vă recomandăm Engleză Lecţia 3: Formule de
Salut în Engleză - Expresii în Engleză

Fraze de Călătorie în limba Engleză:


Cât costă ...? - How much is ...? (pronunţia : hau maci iz ...?)
Cât costă biletul? - How much is the ticket? (pronunţia : hau maci iz dă tichet?)
Unde pot ...? - Where can I ...? (pronunţia : uer chen ai ...?)
Unde pot închiria o maşină? - Where can I rent a car? (pronunţia : uer chen ai rent ă car?)
Aş dori să ... - I would like to ... (pronunţia : i uld laic tu ...)
Aş dori să închiriez o maşină pentru ... zile / săptămâni - I would like to rent a car for ...
days / weeks (pronunţia : i uld laic tu rent ă car for ... deiz / uics)
La ce oră decolează / aterizează avionul? - What time does the plane take off / land?
(pronunţia : uat taim daz dă plein teic of / leand?)
Unde este ...? - Where is the ...? (pronunţia : uer iz dă ...?)
Unde este toaleta? - Where is the toilet / restroom? (pronunţia : uer iz dă toilet / rest-rum?)

GRAMATICA

Gramatica limbii Engleze - Verbul în Engleză

În limba Engleză verbul reprezintă orice acţiune (walk), apariţie (happen) sau stare de
existenţa (be). Verbele în limba Engleză sunt conjugate la prezent, trecut şi viitor, fiecare timp
de bază este compus din alte 4 timpuri verbale: simplu, continuu (continuous), perfect şi
perfect continuu (perfect continuous). Formarea timpurilor compuse se face cu ajutorul
verbelor auxiliare to be (a fi) şi to have (a avea), verbele auxiliare în limba Engleză sunt
folosite diferit faţă de modul în care sunt folosite în limba Română iar multe dintre timpurile
verbelor din limba Engleză nu corespund cu timpurile verbelor din limba Română, deci în
concluzie încercaţi să vă separaţi de gramatica limbii Române dacă doriţi să învăţaţi verbele
din limba Engleză în cel mai scurt timp posibil. În funcţie de modul în care sunt formate
verbele din limba Engleză, acestea se împart în doua categorii: verbe regulate şi verbe
neregulate. Verbele regulate sunt uşor de reţinut deoarece împart aceleaşi 4 caracteristici de
formare:
1. au o forma de bază, care
2. în timpurile continuous şi perfect continuous primeşte terminaţia -ing
3. în timpul Past tense al verbului primeşte terminaţia -ed
4. în timpul Past participle al verbului primeşte terminaţia -ed.
Verbele neregulate au forme diferite în timpurile: Prezent (Present), Trecut (Past tense) şi
Participiu trecut (Past participle), pentru a putea învăţa conjugarea unui verb neregulat trebuie
să reţineţi forma verbului în toate timpurile anterior precizate. Verbele auxiliare si verbele
neregulate vor fi analizate mai detaliat în lecţiile viitoare.
Pentru a înţelege mai bine felul în care sunt conjugate verbele regulate, am ales verbul to
work (a lucra / a munci) pe care îl vom conjuga în toate timpurile, având forma de bază
îngroşată cu albastru închis iar terminaţiile îngroşate cu roşu:

Present
Present (Prezent) Present continuous
I work (Eu lucrez) I am working
you work (Tu lucrezi) you are working
he/she/it works (El/Ea lucrează) he/she/it is working
we work (Noi lucrăm) we are working
you work (Voi lucraţi) you are working
they work (Ei/Ele lucrează) they are working

Present perfect Present perfect continuous


I have worked I have been working
you have worked you have been working
he/she/it has worked he/she/it has been working
we have worked we have been working
you have worked you have been working
they have worked they have been working

Past

Past tense/Preterite (Trecut) Past continuous


I worked (Eu am lucrat) I was working
you worked (Tu ai lucrat) you were working
he/she/it worked (El/Ea a lucrat) he/she/it was working
we worked (Noi am lucrat) we were working
you worked (Voi aţi lucrat) you were working
they worked (Ei/Ele au lucrat) they were working

Past perfect Past perfect continuous


I had worked I had been working
you had worked you had been working
he/she/it had worked he/she/it had been working
we had worked we had been working
you had worked you had been working
they had worked they had been working

Future

Future (Viitor) Future continuous


I will work (Eu voi lucra) I will be working
you will work (Tu vei lucra) you will be working
he/she/it will work (El/Ea va he/she/it will be
lucra) working
we will work (Noi vom lucra) we will be working
you will work (Voi veţi lucra) you will be working
they will work (Ei/Ele vor lucra) they will be working

Future perfect Future perfect continuous


I will have worked I will have been working
you will have worked you will have been working
he/she/it will have he/she/it will have been
worked working
we will have worked we will have been working
you will have worked you will have been working
they will have worked they will have been working

Verbele Neregulate în Engleză


În această lecţie de Engleză se află lista celor mai frecvente verbe neregulate alături de
conjugarea verbului neregulat to do (a face), în toate timpurile verbale. Deoarece în limba
Engleză verbele neregulate sunt mult mai frecvente decât verbele regulate am creat această
lecţie dedicată în totalitate verbelor neregulate. Acum să vorbim despre cum se conjugă un
verb neregulat în limba Engleză. Verbele neregulate nu se conjugă cu mult diferit de verbele
regulate. Important de reţinut este faptul că verbele neregulate nu au o formă de bază stabilă
iar pentru a putea conjuga un verb neregulat trebuie să reţineţi forma verbului la Infinitiv
(Infinitive), Trecut (Past tense) şi Participiu trecut (Past participle). În continuare urmează
conjugare verbului to do (a face):

Present
Present (Prezent) Present continuous
I do (Eu fac) I am doing
you do (Tu faci) you are doing
he/she/it does (El/Ea face) he/she/it is doing
we do (Noi facem) we are doing
you do (Voi faceţi) you are doing
they do (Ei/Ele fac) they are doing

Present perfect Present perfect continuous


I have done I have been doing
you have done you have been doing
he/she/it has done he/she/it has been doing
we have done we have been doing
you have done you have been doing
they have done they have been doing

Past
Past tense/Preterite (Trecut) Past continuous
I did (Eu am făcut) I was doing
you did (Tu ai făcut) you were doing
he/she/it did (El/Ea a făcut) he/she/it was doing
we did (Noi am făcut) we were doing
you did (Voi aţi făcut) you were doing
they did (Ei/Ele au făcut) they were doing

Past perfect Past perfect continuous


I had done I had been doing
you had done you had been doing
he/she/it had done he/she/it had been doing
we had done we had been doing
you had done you had been doing
they had done they had been doing

Future
Future (Viitor) Future continuous
I will do (Eu voi face) I will be doing
you will do (Tu vei face) you will be doing
he/she/it will do (El/Ea va face) he/she/it will be doing
we will do (Noi vom face) we will be doing
you will do (Voi veţi face) you will be doing
they will do (Ei/Ele vor face) they will be doing

Future perfect Future perfect continuous


I will have done I will have been doing
you will have done you will have been doing
he/she/it will have done he/she/it will have been doing
we will have done we will have been doing
you will have done you will have been doing
they will have done they will have been doing

Concluziile importante pe care le putem extrage din conjugare verbului to do (a face) ar fi:
1. verbul to do (a face) îşi schimbă forma de bază în timpurile: Past tense/Preterite (Trecut),
Present perfect, Past perfect şi Future perfect.
2. în toate celelalte timpuri se conjugă la fel ca şi un verb regulat.
În continuare urmează lista creata de noi cu cele mai frecvente verbe neregulate din limba
Engleză. În această listă ordonată alfabetic veţi găsi un număr total de 60 de verbe neregulate
împarţite în trei categorii Infinitive, Past tense şi Past participle:

Infinitive Past tense Past participle


to be (a fi) was/were been
to become (a deveni) became become
to begin (a începe) began begun
to break (a sparge) broke broken
to bring (a aduce) brought brought
to build (a construi) built built
to buy (a cumpăra) bought bought
to catch (a prinde) caught caught
to choose (a alege) chose chosen
to come (a veni) came come
to cut (a tăia) cut cut
to do (a face) did done
to draw (a desena) drew drawn
to drink (a bea) drank drunk
to drive (a conduce) drove driven
to eat (a mânca) ate eaten
to feel (a simţi) felt felt
to fight (a lupta) fought fought
to find (a găsi) found found
to fly (a zbura) flew flown
to forget (a uita) forgot forgotten
to forgive (a ierta) forgave forgiven
to get (a obţine) got got/gotten
to give (a da) gave given
to go (a merge) went gone
to have (a avea) had had
to hear (a auzi) heard heard
to hold (a ţine) held held
to keep (a ţine) kept kept
to know (a şti) knew known
to learn (a învăţa) learnt learnt/learned
to leave (a pleca) left left
to let (a lăsa) let let
to lie (a minţi) lay lain
to lose (a pierde) lost lost
to make (a face) made made
to mean (a însemna) meant meant
to meet (a întâlni) met met
to pay (a plăti) paid paid
to put (a pune) put put
to read (a citi) read read
to run (a alerga) ran run
to say (a spune) said said
to see (a vedea) saw seen
to sell (a vinde) sold sold
to send (a trimite) sent sent
to set (a pune) set set
to sit (a sta) sat sat
to sleep (a dormi) slept slept
to speak (a vorbi) spoke spoken
to spend (a cheltui) spent spent
to stand (a sta) stood stood
to take (a lua) took taken
to teach (a preda) taught taught
to tell (a spune) told told
to think (a gândi) thought thought
to understand (a înţelege) understood understood
to wear (a purta) wore worn
to win (a câştiga) won won
to write (a scrie) wrote written
Verbele Auxiliare în Engleză
Verbele Auxiliare din limba Engleză to be (a fi), to do (a face) şi to have (a avea) ajută alte
verbe în formarea timpurilor verbale, a formelor negative şi a întrebărilor. Toate verbele
auxiliare precizate anterior fac parte din categoria verbelor neregulate, prin urmare pentru a
conjuga verbele auxiliare din limba Engleză trebuie să reţineţi toate cele trei forme importante
a verbelor neregulate:

 to be (a fi): Infinitive->be, Past tense->was/were, Past participle->been


 to do (a face): Infinitive->do, Past tense->did, Past participle->done
 to have (a avea): Infinitive->have, Past tense->had, Past participle->had

Acum vom analiza fiecare verb auxiliar în parte, pentru a înţelege mai bine când şi cum ne pot
fi de ajutor verbele auxiliare din limba Engleză:

 to be (a fi) ajută la formarea timpurilor verbale continuous


 to do (a face) ajută la formarea întrebarilor şi negaţiilor
 to have (a avea) ajută la formarea timpurilor verbale perfect

Exemple de verbe auxiliare în propoziţii:

to be (a fi)
I am eating a lot of fruits - Eu mănâncă o mulţime de fructe
I was reading the newspaper - Citeam ziarul
I was watching football - Mă uitam la fotbal

to do (a face)
do you know where can i find...? - ştii unde pot găsi ...?
do you like this song? - îţi place melodia asta?
do you write the homework now? - scrii temele acum?

to have (a avea)
I have become more stronger - Am devenit mai puternic
I have eaten something delicious - Am mâncat ceva delicios
we have seen the game up close - Am vazut jocul de aproape