Sunteți pe pagina 1din 2

Tema numarul 2- Fundamentele Psihologiei

1) Imaginile senzoriale primare au urmatoarele caracteristici: apare doar în condițiile interacțiunii


cu un stimul, are o viteză mare de desfășurare, este simplă. Acestea au si unele însuşiri
specifice: intensitatea, calitatea, durata, tonalitatea afectivă şi aspectul motor
2) Analizatorii sunt acelele structuri specifice fără de care formarea senzațiilor este imposibilă.
Analizatorii preiau stimulul astfel încât la nivel de receptor energia devine impuls nervos care va
ajunge la nivelul scoarței cerebrale.
3) Senzațiile vizuale au 3 proprietăți: tonul cromatic, luminozitatea, saturația.
-Tonul cromatic este dat de lungimea de undă corespunzătoare, astfel se realizează difracția
luminii, unde unele culori au intensitate mai mare decât altele.
- Luminozitatea exprimă locul pe care l-ar ocupa o culoare pe o scară în care albul şi negrul sunt
polii extremi ai luminozității.
- Saturația exprimă puritatea culorii. Cele mai multe obiecte reflectă o lungime de undă peste
care se suprapun şi alte lungimi. Când suprapunerea este mică, culoarea apare ca vie şi pură,
când suprapunerea este mai mare, culoarea apare ca ternă, moartă.
4) Limbajul este o caracteristică specifică rasei umane, devenind principal metodă de socializare.
Chiar dacă văzut este mai dezvoltat decât auzul , acesta a auzul a devenit modalitatea cea mai
apropiată de procesele intelectuale complexe, limbajul intervenind direct în desfăşurarea lor.
S-a observat că copiii surzi din naştere sunt mai dezavantajați decât orbii din naştere, căci nu
ajung la performanțe intelectuale superioare.
5) -Pragul minim absolut este cea mai mică mărime a unui stimul care poate provoca (încă) o
senzație;
-Pragul maxim absolut reprezintă cea mai mare valoare a unui stimul care mai poate provoca încă
o senzație specifică; -
-Pragul diferențial este cea mai mică cantitate de stimul care, adăugată mărimii inițiale a
acestuia, determină o senzație nouă, distinctă.
În cazul senzațiilor tactil-cutanate pragul minim poate fi considerat o atingere fină pe când
pragul maxim absolut poate crea discomfort, chiar durere.
La senzațiile auditive pragul minim poate fi exprimat printr-o soaptă iar pragul maxim absolut un
zgomot puternic, posibil neclar care dacă depașește un anumit prag poate duce la pierderea
auzului.
6) Semnele de circulație sunt prevăzute cu un material reflectorizant astfel încât atunci când are loc
adaptarea de la lumină la întuneric acestea să fie în continuare observate de către șofer.
Deasemenea aici intervine si contrastul senzorial, realizat prin combinația de culori prezente pe
marcajele rutiere.
7) Imaginea senzorială este rezultatul final al sensibilității, este primară deoarece apare doar în
relație cu un stimul și este simplă, pentru că semnalează doar o însușire sau însușiri separate ale
stimulului. Imaginile perceptive sunt mai complexe decât cele senzoriale deoarece reunesc mai
multe senzații prin stimularea mai multor analizatori, rezultând astfel răspunsuri mai complexe.
Imaginea este proiectată răsturnată pe retină , chiar dacă noi o vedem normal. Acest fapt nu
poate fi explicat decât prin intervenția în percepție a mai multor modalități senzoriale care sunt
integrate şi coordonate de cortex într-o imagine unitară, cu corespondent în lumea reală.
8) Integralitatea mi se pare ca fiind una printe cele mai importante legi ale perceptiei. Faptul că
putem anticipa anumite obiecte sau acțiuni reprezintă pentru mine un aspect esențial în viața de
zi cu zi.Este foarte des întâlnită de către toată lumea, de exemplu: ne dăm seama că magazinul e
închis fără să apăsăm clanța deoarece toate becurile sunt stinse. Deasemenea legea constantei
se dovedește a fi de folos.Prin faptul că caracteristicile obiectelor observate rămân neschimbate
oferă o mai mare stabilitate și constanță, ceea ce are un efect pozitiv asupra vieții omului.
9) Fazele procesului perceptiv sunt:detecția, discriminarea, identificarea, interpretarea. Exemplu:
Esti zi însorită, mergeți pe stradă moment în care ceva neasteptat vă taie calea. La început are
loc detecția stimului, obiectul necunoscut. În urma analizări acestuia observați că acesta este gri
și are blană. Moment în care descoperiți că obiectul care v-a tăiat calea este de fapt o pisică.
10) Legile gestaltiste privitoare la percepţia formei sunt : Legea post-efectului, gestaltistă
fundamentală, categorizării neintenționate.
11) La percepția mărimii și a distanței contribuie şi două mecanisme complementare, convergența şi
divergența globilor oculari.Asocierea dintre distanță şi tensiunea musculară se implică în
aprecierea distanței până la obiect, la care se mai adaugă bombarea sau alungirea
cristalinului.Obiectele aflate la o distanță mai mare de 30m se văd tot mai mici, liniile paralele
părând că se apropie, deasemenea cu creșterea distanței se estompează și culorile.
12) Selectivitatea senzorială are loc la nivelul receptorilor și este rezultatul diferenţierii receptorilor în
raport cu diversele feluri de stimuli. Această diferenţiere s-a produs datorită localizării diferite a
receptorilor, caracteristicilor biofizice şi biochimice ale receptorilor precum datorită modului de
funcţionare a fiecăruia. Selectivitatea în conceptul percepțiilor este în funcție de categorii de factori
interni și externi. Aici intervine interesul persoanei pentru obiectul respectiv, atitudinea față de acesta și
importanța acestuia în raport cu ceea ce face subiectul la un moment dat.
13)